Bài giảng Khác (Công nghệ)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Công nghệ) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Công nghệ) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Lưu biến Trong công nghệ thực phẩm
   Bài giảng khác
   Lưu biến Trong công nghệ thực phẩm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 1

  • giao duc huong nghiep 11
   Bài giảng khác
   giao duc huong nghiep 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2017

   Xem: 0

  • bài 8 tính toán thiết kế máy biến áp một pha
   Bài giảng khác
   bài 8 tính toán thiết kế máy biến áp một pha

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2017

   Xem: 0

  • tống biệt hành
   Bài giảng khác
   tống biệt hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2017

   Xem: 0

  • ngoại khóa
   Bài giảng khác
   ngoại khóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2017

   Xem: 0

  • Tinh toán, thiết kế MBA
   Bài giảng khác
   Tinh toán, thiết kế MBA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2016

   Xem: 1

  • sửa chữa xe gắn máy
   Bài giảng khác
   sửa chữa xe gắn máy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2016

   Xem: 0

  • Tổng quan TUU CLE
   Bài giảng khác
   Tổng quan TUU CLE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2016

   Xem: 0

  • chế tạo máy gấp quần áo
   Bài giảng khác
   chế tạo máy gấp quần áo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2015

   Xem: 0

  • ngoại khóa công nghệ 8
   Bài giảng khác
   ngoại khóa công nghệ 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2015

   Xem: 0

  • ngoại khóa công nghệ 7
   Bài giảng khác
   ngoại khóa công nghệ 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2015

   Xem: 0

  • Bài 13. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
   Bài giảng khác
   Bài 13. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2015

   Xem: 0

  • Biến đổi khí hậu
   Bài giảng khác
   Biến đổi khí hậu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2015

   Xem: 13

  • Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
   Bài giảng khác
   Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2015

   Xem: 0

  • Bài 14. Thực hành: Cắm hoa
   Bài giảng khác
   Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 0

  • Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
   Bài giảng khác
   Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Tài liệu tập huấn công nghệ 6,7
   Bài giảng khác
   Tài liệu tập huấn công nghệ 6,7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2015

   Xem: 0

  • Tham khảo luật BVCSTE
   Bài giảng khác
   Tham khảo luật BVCSTE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2015

   Xem: 0

  • Một số vấn đề Nghiên cứu khoa học - Học sinh THPT
   Bài giảng khác
   Một số vấn đề Nghiên cứu khoa học - Học sinh THPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2015

   Xem: 0

  • Sử dụng Điều hòa tiết kiệm
   Bài giảng khác
   Sử dụng Điều hòa tiết kiệm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2015

   Xem: 0

  • Ngoại khóa năm 2014 - 2015
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa năm 2014 - 2015

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2015

   Xem: 8

  • Bài 17 Bảo dưỡng quạt điện
   Bài giảng khác
   Bài 17 Bảo dưỡng quạt điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2014

   Xem: 9

  • test đưa bài
   Bài giảng khác
   test đưa bài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2014

   Xem: 0

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ họa MicroStation SE
   Bài giảng khác
   Hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ họa MicroStation SE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2014

   Xem: 1

  • Tập huấn KTĐG theo định hướng PTNL
   Bài giảng khác
   Tập huấn KTĐG theo định hướng PTNL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2014

   Xem: 10

  • Kỹ thuật chăn nuôi gà
   Bài giảng khác
   Kỹ thuật chăn nuôi gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2014

   Xem: 27

  • dạy học và kiểm tra đánh giá theo mô hình VNEN
   Bài giảng khác
   dạy học và kiểm tra đánh giá theo mô hình VNEN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2014

   Xem: 19

  • an toan lao dong
   Bài giảng khác
   an toan lao dong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2014

   Xem: 17

  • Luat An Toan Thuc pham 2011
   Bài giảng khác
   Luat An Toan Thuc pham 2011

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2014

   Xem: 8

  • Chương trình ngoại khóa năm 2013 - 2014
   Bài giảng khác
   Chương trình ngoại khóa năm 2013 - 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2014

   Xem: 0

  • Thuyet minh SKKN 2013-2014
   Bài giảng khác
   Thuyet minh SKKN 2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2014

   Xem: 0

  • đề tài nghiên cứu KHSPUD 2013-2014
   Bài giảng khác
   đề tài nghiên cứu KHSPUD 2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2014

   Xem: 0

  • ABCDEF
   Bài giảng khác
   ABCDEF

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2014

   Xem: 11

  • SKKN công tác thư viện
   Bài giảng khác
   SKKN công tác thư viện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2014

   Xem: 9

  • Ý NGHĨA "BỮA CƠM GIA ĐÌNH"
   Bài giảng khác
   Ý NGHĨA "BỮA CƠM GIA ĐÌNH"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2014

   Xem: 11

  • GIỚI THIỆU SÁCH
   Bài giảng khác
   GIỚI THIỆU SÁCH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2014

   Xem: 19

  • Nghệ thuật trang trí món ăn ...........!!!!
   Bài giảng khác
   Nghệ thuật trang trí món ăn ...........!!!!

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2014

   Xem: 0

  • Ngộ nghĩnh các kiểu trang trí món ăn có một không hai
   Bài giảng khác
   Ngộ nghĩnh các kiểu trang trí món ăn có một không hai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2014

   Xem: 0

  • bài giảng môn sức bền
   Bài giảng khác
   bài giảng môn sức bền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2013

   Xem: 0

  • Giao tiếp bán hàng qua điện thoại
   Bài giảng khác
   Giao tiếp bán hàng qua điện thoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2013

   Xem: 0

  • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
   Bài giảng khác
   LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2013

   Xem: 32

  • quy trình sản xuất tinh bột biến tính
   Bài giảng khác
   quy trình sản xuất tinh bột biến tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2013

   Xem: 0

  • KHUNG NEN-Những đĩa thức ăn đẹp như tranh
   Bài giảng khác
   KHUNG NEN-Những đĩa thức ăn đẹp như tranh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2013

   Xem: 0

  • KHUNG NEN BÁNH GATO
   Bài giảng khác
   KHUNG NEN BÁNH GATO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2013

   Xem: 0

  • khung NEN-Lấp lánh những chú côn trùng bọc sương
   Bài giảng khác
   khung NEN-Lấp lánh những chú côn trùng bọc sương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2013

   Xem: 0

  • KHUNG NEN-Các tuyệt tác kỳ công dựng nên từ cát
   Bài giảng khác
   KHUNG NEN-Các tuyệt tác kỳ công dựng nên từ cát

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2013

   Xem: 0

  • KHUNG NEN THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TỪ RAU CỦ
   Bài giảng khác
   KHUNG NEN THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TỪ RAU CỦ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2013

   Xem: 0

  • KHUNG NEN THỨC ĂN ĐẸP
   Bài giảng khác
   KHUNG NEN THỨC ĂN ĐẸP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2013

   Xem: 0

  • Hệ truyền động động cơ sevor
   Bài giảng khác
   Hệ truyền động động cơ sevor

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2013

   Xem: 0

  • khung hình không nền 3 (file png)
   Bài giảng khác
   khung hình không nền 3 (file png)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2013

   Xem: 44

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY