Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Công nghệ) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Công nghệ) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Công nghệ)

 • Lưu biến Trong công nghệ thực phẩm
  Bài giảng khác
  Lưu biến Trong công nghệ thực phẩm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 1

 • giao duc huong nghiep 11
  Bài giảng khác
  giao duc huong nghiep 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • bài 8 tính toán thiết kế máy biến áp một pha
  Bài giảng khác
  bài 8 tính toán thiết kế máy biến áp một pha

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2017

  Xem: 0

 • tống biệt hành
  Bài giảng khác
  tống biệt hành

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2017

  Xem: 0

 • ngoại khóa
  Bài giảng khác
  ngoại khóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 0

 • Tinh toán, thiết kế MBA
  Bài giảng khác
  Tinh toán, thiết kế MBA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2016

  Xem: 1

 • sửa chữa xe gắn máy
  Bài giảng khác
  sửa chữa xe gắn máy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2016

  Xem: 0

 • Tổng quan TUU CLE
  Bài giảng khác
  Tổng quan TUU CLE

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2016

  Xem: 0

 • chế tạo máy gấp quần áo
  Bài giảng khác
  chế tạo máy gấp quần áo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2015

  Xem: 0

 • ngoại khóa công nghệ 8
  Bài giảng khác
  ngoại khóa công nghệ 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2015

  Xem: 0

 • ngoại khóa công nghệ 7
  Bài giảng khác
  ngoại khóa công nghệ 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2015

  Xem: 0

 • Bài 13. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
  Bài giảng khác
  Bài 13. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2015

  Xem: 0

 • Biến đổi khí hậu
  Bài giảng khác
  Biến đổi khí hậu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2015

  Xem: 0

 • Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
  Bài giảng khác
  Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2015

  Xem: 0

 • Bài 14. Thực hành: Cắm hoa
  Bài giảng khác
  Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2015

  Xem: 0

 • Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
  Bài giảng khác
  Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2015

  Xem: 0

 • Tài liệu tập huấn công nghệ 6,7
  Bài giảng khác
  Tài liệu tập huấn công nghệ 6,7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2015

  Xem: 0

 • Tham khảo luật BVCSTE
  Bài giảng khác
  Tham khảo luật BVCSTE

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2015

  Xem: 0

 • Một số vấn đề Nghiên cứu khoa học - Học sinh THPT
  Bài giảng khác
  Một số vấn đề Nghiên cứu khoa học - Học sinh THPT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2015

  Xem: 0

 • Sử dụng Điều hòa tiết kiệm
  Bài giảng khác
  Sử dụng Điều hòa tiết kiệm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2015

  Xem: 0

 • Ngoại khóa năm 2014 - 2015
  Bài giảng khác
  Ngoại khóa năm 2014 - 2015

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2015

  Xem: 0

 • Bài 17 Bảo dưỡng quạt điện
  Bài giảng khác
  Bài 17 Bảo dưỡng quạt điện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2014

  Xem: 9

 • test đưa bài
  Bài giảng khác
  test đưa bài

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2014

  Xem: 0

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ họa MicroStation SE
  Bài giảng khác
  Hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ họa MicroStation SE

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2014

  Xem: 15

 • Tập huấn KTĐG theo định hướng PTNL
  Bài giảng khác
  Tập huấn KTĐG theo định hướng PTNL

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2014

  Xem: 10

 • Kỹ thuật chăn nuôi gà
  Bài giảng khác
  Kỹ thuật chăn nuôi gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2014

  Xem: 27

 • dạy học và kiểm tra đánh giá theo mô hình VNEN
  Bài giảng khác
  dạy học và kiểm tra đánh giá theo mô hình VNEN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2014

  Xem: 19

 • an toan lao dong
  Bài giảng khác
  an toan lao dong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2014

  Xem: 0

 • Luat An Toan Thuc pham 2011
  Bài giảng khác
  Luat An Toan Thuc pham 2011

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2014

  Xem: 0

 • Chương trình ngoại khóa năm 2013 - 2014
  Bài giảng khác
  Chương trình ngoại khóa năm 2013 - 2014

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2014

  Xem: 0

 • Thuyet minh SKKN 2013-2014
  Bài giảng khác
  Thuyet minh SKKN 2013-2014

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2014

  Xem: 0

 • đề tài nghiên cứu KHSPUD 2013-2014
  Bài giảng khác
  đề tài nghiên cứu KHSPUD 2013-2014

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2014

  Xem: 0

 • ABCDEF
  Bài giảng khác
  ABCDEF

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2014

  Xem: 11

 • SKKN công tác thư viện
  Bài giảng khác
  SKKN công tác thư viện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2014

  Xem: 9

 • Ý NGHĨA
  Bài giảng khác
  Ý NGHĨA "BỮA CƠM GIA ĐÌNH"

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2014

  Xem: 11

 • GIỚI THIỆU SÁCH
  Bài giảng khác
  GIỚI THIỆU SÁCH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2014

  Xem: 11

 • Nghệ thuật trang trí món ăn ...........!!!!
  Bài giảng khác
  Nghệ thuật trang trí món ăn ...........!!!!

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2014

  Xem: 0

 • Ngộ nghĩnh các kiểu trang trí món ăn có một không hai
  Bài giảng khác
  Ngộ nghĩnh các kiểu trang trí món ăn có một không hai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2014

  Xem: 0

 • bài giảng môn sức bền
  Bài giảng khác
  bài giảng môn sức bền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2013

  Xem: 0

 • Giao tiếp bán hàng qua điện thoại
  Bài giảng khác
  Giao tiếp bán hàng qua điện thoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2013

  Xem: 0

 • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
  Bài giảng khác
  LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2013

  Xem: 0

 • quy trình sản xuất tinh bột biến tính
  Bài giảng khác
  quy trình sản xuất tinh bột biến tính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2013

  Xem: 0

 • KHUNG NEN-Những đĩa thức ăn đẹp như tranh
  Bài giảng khác
  KHUNG NEN-Những đĩa thức ăn đẹp như tranh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2013

  Xem: 0

 • KHUNG NEN BÁNH GATO
  Bài giảng khác
  KHUNG NEN BÁNH GATO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2013

  Xem: 0

 • khung NEN-Lấp lánh những chú côn trùng bọc sương
  Bài giảng khác
  khung NEN-Lấp lánh những chú côn trùng bọc sương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2013

  Xem: 0

 • KHUNG NEN-Các tuyệt tác kỳ công dựng nên từ cát
  Bài giảng khác
  KHUNG NEN-Các tuyệt tác kỳ công dựng nên từ cát

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2013

  Xem: 0

 • KHUNG NEN THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TỪ RAU CỦ
  Bài giảng khác
  KHUNG NEN THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT TỪ RAU CỦ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2013

  Xem: 0

 • KHUNG NEN THỨC ĂN ĐẸP
  Bài giảng khác
  KHUNG NEN THỨC ĂN ĐẸP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2013

  Xem: 0

 • Hệ truyền động động cơ sevor
  Bài giảng khác
  Hệ truyền động động cơ sevor

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2013

  Xem: 0

 • khung hình không nền 3 (file png)
  Bài giảng khác
  khung hình không nền 3 (file png)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2013

  Xem: 44

 • khung hình không nền 2 (file png)
  Bài giảng khác
  khung hình không nền 2 (file png)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2013

  Xem: 23

 • khung hình 1 (file png)
  Bài giảng khác
  khung hình 1 (file png)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2013

  Xem: 14

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY