Bài giảng Khác (Địa lí)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Địa lí) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Địa lí) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • khoa hoc 5
   Bài giảng khác
   khoa hoc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • khu vực đông nam á tiết 1
   Bài giảng khác
   khu vực đông nam á tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • dia li 9
   Bài giảng khác
   dia li 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 1

  • hieu ung
   Bài giảng khác
   hieu ung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo dục Hướng nghiệp 8.
   Bài giảng khác
   Giáo dục Hướng nghiệp 8.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 7

  • dia li 7 chủ đề ô nhiễm môi trường
   Bài giảng khác
   dia li 7 chủ đề ô nhiễm môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • Địa lí địa phương tỉnh thừa thiên huế
   Bài giảng khác
   Địa lí địa phương tỉnh thừa thiên huế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2017

   Xem: 1

  • TRẮC NGHIỆM CỜ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI (2)
   Bài giảng khác
   TRẮC NGHIỆM CỜ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI (2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2017

   Xem: 0

  • 150 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
   Bài giảng khác
   150 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2017

   Xem: 0

  • TRẮC NGHIỆM CỜ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
   Bài giảng khác
   TRẮC NGHIỆM CỜ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2017

   Xem: 14

  • TRẮC NGHIỆM 63 TỈNH,THÀNH VIỆT NAM (2)
   Bài giảng khác
   TRẮC NGHIỆM 63 TỈNH,THÀNH VIỆT NAM (2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2017

   Xem: 12

  • TRẮC NGHIỆM 63 TỈNH,THÀNH VIỆT NAM
   Bài giảng khác
   TRẮC NGHIỆM 63 TỈNH,THÀNH VIỆT NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2017

   Xem: 15

  • Bài giảng tuyền truyền về biển đảo Việt Nam
   Bài giảng khác
   Bài giảng tuyền truyền về biển đảo Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/7/2017

   Xem: 1

  • Văn Hóa Dân Tộc Mường
   Bài giảng khác
   Văn Hóa Dân Tộc Mường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2017

   Xem: 0

  • Châu Á
   Bài giảng khác
   Châu Á

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2017

   Xem: 12

  • trò chơi ô chữ
   Bài giảng khác
   trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2017

   Xem: 18

  • oii
   Bài giảng khác
   oii

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 24

  • Dân cư xã hội Hà Nội - Chương trình địa phương
   Bài giảng khác
   Dân cư xã hội Hà Nội - Chương trình địa phương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 0

  • Trò chơi ô chữ 2016-2017
   Bài giảng khác
   Trò chơi ô chữ 2016-2017

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2017

   Xem: 4

  • Dạy học tích hợp: Hà Nội em yêu (Ảnh)
   Bài giảng khác
   Dạy học tích hợp: Hà Nội em yêu (Ảnh)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2017

   Xem: 0

  • công nghiệp Trung Quốc chi tiết
   Bài giảng khác
   công nghiệp Trung Quốc chi tiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2017

   Xem: 13

  • power point chi tiết về công nghiệp Trung Quốc
   Bài giảng khác
   power point chi tiết về công nghiệp Trung Quốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2017

   Xem: 2

  • trò chơi
   Bài giảng khác
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2017

   Xem: 12

  • tài nguyên rừng việt nam
   Bài giảng khác
   tài nguyên rừng việt nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2017

   Xem: 0

  • trò chơi rung chuông vàng
   Bài giảng khác
   trò chơi rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2017

   Xem: 0

  • địa lí ngành chăn nuôi ở việt nam
   Bài giảng khác
   địa lí ngành chăn nuôi ở việt nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2017

   Xem: 0

  • cây lấy đường và cây lấy nhựa
   Bài giảng khác
   cây lấy đường và cây lấy nhựa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2017

   Xem: 1

  • luyen noi ve van mieu ta ngu van 6
   Bài giảng khác
   luyen noi ve van mieu ta ngu van 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2017

   Xem: 14

  • Hướng Dẫn Soạn Bài Giảng Môn Địa Lý
   Bài giảng khác
   Hướng Dẫn Soạn Bài Giảng Môn Địa Lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2017

   Xem: 0

  • Fol_Brom_Iot
   Bài giảng khác
   Fol_Brom_Iot

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 0

  • nghèo đói và dịch bệnh trên thế giới
   Bài giảng khác
   nghèo đói và dịch bệnh trên thế giới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2016

   Xem: 16

  • Đạo Phật
   Bài giảng khác
   Đạo Phật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2016

   Xem: 0

  • lục địa phi
   Bài giảng khác
   lục địa phi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2016

   Xem: 0

  • nhật thực vs nguyệt thực
   Bài giảng khác
   nhật thực vs nguyệt thực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2016

   Xem: 0

  • CHUYEN DE MON KHXH 6
   Bài giảng khác
   CHUYEN DE MON KHXH 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 1

  • nghèo đói và dịch bện trên thế giới
   Bài giảng khác
   nghèo đói và dịch bện trên thế giới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2016

   Xem: 0

  • khu đông bắc
   Bài giảng khác
   khu đông bắc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 28

  • khu trường sơn bắc
   Bài giảng khác
   khu trường sơn bắc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 15

  • Đạo Hồi
   Bài giảng khác
   Đạo Hồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2016

   Xem: 12

  • các phương pháp dạy học tích cực
   Bài giảng khác
   các phương pháp dạy học tích cực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2016

   Xem: 0

  • lịch sử
   Bài giảng khác
   lịch sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 0

  • ON TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT
   Bài giảng khác
   ON TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 18

  • sương mù quang hóa
   Bài giảng khác
   sương mù quang hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 0

  • Kỹ năng thể hiện biểu đồ địa lý
   Bài giảng khác
   Kỹ năng thể hiện biểu đồ địa lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2016

   Xem: 0

  • chuyen de tich hop lien mon
   Bài giảng khác
   chuyen de tich hop lien mon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2016

   Xem: 0

  • 10 Núi lửa kì vĩ nhất TG
   Bài giảng khác
   10 Núi lửa kì vĩ nhất TG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2016

   Xem: 17

  • Nhóm 5_Dự án ASEAN
   Bài giảng khác
   Nhóm 5_Dự án ASEAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2016

   Xem: 1

  • Nhóm 4_Dự án ASEAN
   Bài giảng khác
   Nhóm 4_Dự án ASEAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2016

   Xem: 1

  • Nhóm 3_Dự án ASEAN
   Bài giảng khác
   Nhóm 3_Dự án ASEAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2016

   Xem: 38

  • Nhóm 3_Dự án ASEAN
   Bài giảng khác
   Nhóm 3_Dự án ASEAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY