Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

 • TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU trong tuổi THCS
  Bài giảng khác
  TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU trong tuổi THCS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • Rung chuong vàng lớp 5- câu hỏi khán giả
  Bài giảng khác
  Rung chuong vàng lớp 5- câu hỏi khán giả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

  Xem: 1

 • lop 4
  Bài giảng khác
  lop 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 1

 • sinh hoat đôi
  Bài giảng khác
  sinh hoat đôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2017

  Xem: 168

 • Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng
  Bài giảng khác
  Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 9

 • lqvh: thơ
  Bài giảng khác
  lqvh: thơ "Trăng sáng"

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

 • gdcd thpt
  Bài giảng khác
  gdcd thpt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2017

  Xem: 0

 • Không nên tự ý phá thai tại nhà
  Bài giảng khác
  Không nên tự ý phá thai tại nhà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2017

  Xem: 0

 • Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế
  Bài giảng khác
  Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2017

  Xem: 40

 • Bài Tập Kĩ Năng Sông cho thanh niên
  Bài giảng khác
  Bài Tập Kĩ Năng Sông cho thanh niên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2017

  Xem: 0

 • Phòng chống đuối nước
  Bài giảng khác
  Phòng chống đuối nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2017

  Xem: 0

 • Dạy truyên: xe lu và xe ca
  Bài giảng khác
  Dạy truyên: xe lu và xe ca

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2017

  Xem: 0

 • Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12
  Bài giảng khác
  Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2017

  Xem: 0

 • 10 lời khuyên quý
  Bài giảng khác
  10 lời khuyên quý

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2017

  Xem: 0

 • Kiến thưc Hợp tác xã
  Bài giảng khác
  Kiến thưc Hợp tác xã

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2017

  Xem: 1

 • Dong hanh cung tri thuc khoi 7
  Bài giảng khác
  Dong hanh cung tri thuc khoi 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2017

  Xem: 0

 • Rung chuông vàng
  Bài giảng khác
  Rung chuông vàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2017

  Xem: 8

 • Đồng hành cùng tri thức khối 6
  Bài giảng khác
  Đồng hành cùng tri thức khối 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2017

  Xem: 1

 • Đố vui để học lớp 6
  Bài giảng khác
  Đố vui để học lớp 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2017

  Xem: 1

 • Đấu trường 100
  Bài giảng khác
  Đấu trường 100

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2017

  Xem: 1

 • giao an
  Bài giảng khác
  giao an

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2017

  Xem: 1

 • GVCN
  Bài giảng khác
  GVCN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2017

  Xem: 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Bài giảng khác
  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 12

 • Tổng kêt nông thôn mới 2016
  Bài giảng khác
  Tổng kêt nông thôn mới 2016

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 0

 • Ôn tập học kì I
  Bài giảng khác
  Ôn tập học kì I

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2016

  Xem: 1

 • TIẾT KIỆM
  Bài giảng khác
  TIẾT KIỆM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2016

  Xem: 1

 • CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
  Bài giảng khác
  CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2016

  Xem: 0

 • CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
  Bài giảng khác
  CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2016

  Xem: 0

 • Tiết ngoại khóa : PHÒNG CHỐNG MA TÚY HỌC ĐƯỜNG
  Bài giảng khác
  Tiết ngoại khóa : PHÒNG CHỐNG MA TÚY HỌC ĐƯỜNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2016

  Xem: 0

 • ếch ngồi đáy giếng
  Bài giảng khác
  ếch ngồi đáy giếng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2016

  Xem: 0

 • giao an thơ bó hoa tặng cô
  Bài giảng khác
  giao an thơ bó hoa tặng cô

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 3

 • Mạng xã hội và những tác hại
  Bài giảng khác
  Mạng xã hội và những tác hại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2016

  Xem: 1

 • day hat
  Bài giảng khác
  day hat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2016

  Xem: 0

 • Chủ đề An toàn giao thông
  Bài giảng khác
  Chủ đề An toàn giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2016

  Xem: 0

 • kết quả xây dựng nông thôn mới xã
  Bài giảng khác
  kết quả xây dựng nông thôn mới xã

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2016

  Xem: 0

 • thanh nien voi bac ho
  Bài giảng khác
  thanh nien voi bac ho

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2016

  Xem: 0

 • TINH MẪU TƯ
  Bài giảng khác
  TINH MẪU TƯ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2016

  Xem: 0

 • biển đảo quê hương qua 15 câu hỏi trắc nghiệm
  Bài giảng khác
  biển đảo quê hương qua 15 câu hỏi trắc nghiệm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2016

  Xem: 0

 • bai giang trinh chieu
  Bài giảng khác
  bai giang trinh chieu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2016

  Xem: 0

 • So sánh các phong cách giao tiếp sư phạm
  Bài giảng khác
  So sánh các phong cách giao tiếp sư phạm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

  Xem: 0

 • So sánh sự khác nhau cơ bản giữa các loại phong cách giao tiếp sư phạm
  Bài giảng khác
  So sánh sự khác nhau cơ bản giữa các loại phong cách giao tiếp sư phạm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

  Xem: 42

 • Tâm lý lứa tuổi học đường
  Bài giảng khác
  Tâm lý lứa tuổi học đường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2016

  Xem: 0

 • bài 8: đường lối, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của nhà nước ta
  Bài giảng khác
  bài 8: đường lối, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của nhà nước ta

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/7/2016

  Xem: 47

 • bài 1 đối tượng đảng
  Bài giảng khác
  bài 1 đối tượng đảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2016

  Xem: 33

 • Phân phối chương trình GDCD 6789
  Bài giảng khác
  Phân phối chương trình GDCD 6789

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2016

  Xem: 0

 • tổng kết nông thôn mới
  Bài giảng khác
  tổng kết nông thôn mới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2016

  Xem: 8

 • Hoạt động ngoại khóa: Nghi thức Đội
  Bài giảng khác
  Hoạt động ngoại khóa: Nghi thức Đội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2016

  Xem: 8

 • Ngoại khóa: Rung chuông vàng
  Bài giảng khác
  Ngoại khóa: Rung chuông vàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2016

  Xem: 8

 • Ngoại khóa: An toàn giao thông
  Bài giảng khác
  Ngoại khóa: An toàn giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2016

  Xem: 7

 • Bồi dưỡng
  Bài giảng khác
  Bồi dưỡng "Kỹ năng giao tiếp"

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2016

  Xem: 0

 • Khi tôi 18 - 2016
  Bài giảng khác
  Khi tôi 18 - 2016

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • dang xem
  Bài giảng khác
  dang xem

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY