Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Dự thảo báo cáo giao ban Hiệu trưởng cấp Tiểu học
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Dự thảo báo cáo giao ban Hiệu trưởng cấp Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2013

   Xem: 0

  • Cử cán bộ quản lí tham gia hội nghị giao ban triển khai
nhiệm vụ Năm học 2013-2014 cấp tiểu học
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Cử cán bộ quản lí tham gia hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ Năm học 2013-2014 cấp tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2013

   Xem: 0

  • CV số 76: Thực hiện miễn, giảm học phí năm học
2013-2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV số 76: Thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2013

   Xem: 0

  • BC số liệu đầu năm
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   BC số liệu đầu năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2013

   Xem: 5

  • Huong dan thuc hien tap huan VNEN tai cac truong
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Huong dan thuc hien tap huan VNEN tai cac truong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2013

   Xem: 0

  • KH phát động thi đua kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi
bức thư cuối cùng cho ngành GD
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   KH phát động thi đua kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành GD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2013

   Xem: 0

  • HD thuc hien nhiem vu cap THCS
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   HD thuc hien nhiem vu cap THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2013

   Xem: 0

  • KH khai giang 13-14
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   KH khai giang 13-14

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2013

   Xem: 0

  • Lịch khai giảng 2013-2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Lịch khai giảng 2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2013

   Xem: 0

  • Chuyên đề GD Đ PLuat
   Bài giảng khác
   Chuyên đề GD Đ PLuat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2013

   Xem: 0

  • chuyen de GD phap luat
   Bài giảng khác
   chuyen de GD phap luat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2013

   Xem: 0

  • Chỉ_tiêu_năm_học_2013-2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Chỉ_tiêu_năm_học_2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2013

   Xem: 0

  • Giao_chỉ_tiêu_năm_học_cho_trường_mầm_non
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao_chỉ_tiêu_năm_học_cho_trường_mầm_non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2013

   Xem: 0

  • Giao_chỉ_tiêu_năm_học_cho_trường_tiểu_học
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao_chỉ_tiêu_năm_học_cho_trường_tiểu_học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2013

   Xem: 0

  • Chỉ_tiêu_năm_học_cho_trường_THCS
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Chỉ_tiêu_năm_học_cho_trường_THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2013

   Xem: 0

  • Giao chi tieu cap THCS
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao chi tieu cap THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2013

   Xem: 3

  • Giao chi tieu cap Tieu hoc
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao chi tieu cap Tieu hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2013

   Xem: 5

  • Giao chi tieu cap Mam non
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao chi tieu cap Mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2013

   Xem: 4

  • Giao chỉ tiêu cho các trường_năm_học 2013 - 2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao chỉ tiêu cho các trường_năm_học 2013 - 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2013

   Xem: 0

  • Giao chỉ tiêu cho các trường_năm_học 2013 - 2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao chỉ tiêu cho các trường_năm_học 2013 - 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2013

   Xem: 4

  • Giao_chỉ_tiêu_năm_học 2013 - 2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao_chỉ_tiêu_năm_học 2013 - 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2013

   Xem: 0

  • Giao chi tieu
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao chi tieu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2013

   Xem: 0

  • Giao_chi_tieu_nam_hoc
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao_chi_tieu_nam_hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2013

   Xem: 0

  • QĐ số 82: Cử GV tập huấn trẻ khuyết tật học hòa
nhập cho các trường Tiểu học
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   QĐ số 82: Cử GV tập huấn trẻ khuyết tật học hòa nhập cho các trường Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2013

   Xem: 5

  • Giao chi tieu cho cac truong
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Giao chi tieu cho cac truong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2013

   Xem: 0

  • Thu cua chu tich tinh va ke hoach du khai giang cua lanh dao tinh cho
cac don vi
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Thu cua chu tich tinh va ke hoach du khai giang cua lanh dao tinh cho cac don vi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2013

   Xem: 0

  • Báo cáo tổng kết năm_học 2012 - 2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Báo cáo tổng kết năm_học 2012 - 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2013

   Xem: 0

  • CV73_Báo_cáo_số_liệu_đầu_năm_học
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV73_Báo_cáo_số_liệu_đầu_năm_học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2013

   Xem: 0

  • Huong dan tham luan
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Huong dan tham luan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2013

   Xem: 0

  • KH số 38: Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kếtnăm
học
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   KH số 38: Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kếtnăm học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2013

   Xem: 0

  • CV số 71/PGD-TC về việc đăng ký gương điển hình tiên
tiến
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV số 71/PGD-TC về việc đăng ký gương điển hình tiên tiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • Workbook_in_Higher_Algebra
   E - BOOK
   Workbook_in_Higher_Algebra

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • TIKHONOV
   E - BOOK
   TIKHONOV

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • TIN HỌC CƠ SỞ
   E - BOOK
   TIN HỌC CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • TOÁN CAO CẤP A2
   E - BOOK
   TOÁN CAO CẤP A2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 9

  • Selected chapters in Calculus of Variation
   E - BOOK
   Selected chapters in Calculus of Variation

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • GIẢI TÍCH TỔNG HỢP
   E - BOOK
   GIẢI TÍCH TỔNG HỢP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • CABRI
   E - BOOK
   CABRI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 7

  • NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++
   E - BOOK
   NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • GIẢI TÍCH 1
   E - BOOK
   GIẢI TÍCH 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • ĐẠI SỐ TUYẾN TINH
   E - BOOK
   ĐẠI SỐ TUYẾN TINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • Applied probability
   E - BOOK
   Applied probability

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
   E - BOOK
   ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • EBOOK LIST
   E - BOOK
   EBOOK LIST

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử E - BOOK

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 0

  • CV70/PGD - hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ
nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm 2013 - 2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV70/PGD - hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm 2013 - 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2013

   Xem: 11

  • Thông tư liên tịch
   Văn bản tổng hợp
   Thông tư liên tịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn bản tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2013

   Xem: 0

  • Điều chỉnh lịch học của các lớp bồi dưỡng NCNL
giáo viên tiếng Anh năm 2013
   Văn bản giáo dục
   Điều chỉnh lịch học của các lớp bồi dưỡng NCNL giáo viên tiếng Anh năm 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn bản giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2013

   Xem: 0

  • CV68/PGD - Hướng dẫn tổ chức tuần sinh hoạt tập thể
đầu năm
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV68/PGD - Hướng dẫn tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2013

   Xem: 0

  • Kế hoạch hoạt động tháng 8 - 2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Kế hoạch hoạt động tháng 8 - 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2013

   Xem: 0

  • Biểu số 02 - CV 369
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Biểu số 02 - CV 369

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2013

   Xem: 7

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY