Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Hạnh phúc
   Chia sẻ (Kiểu bài giảng)
   Hạnh phúc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chia sẻ (Kiểu bài giảng)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2013

   Xem: 0

  • Tâm sự của Cha - Mẹ
   Chia sẻ (Kiểu bài giảng)
   Tâm sự của Cha - Mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chia sẻ (Kiểu bài giảng)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2013

   Xem: 0

  • Nghị định 39 về Thi đua, khen thưởng (2012)
   VĂN BẢN MỚI
   Nghị định 39 về Thi đua, khen thưởng (2012)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử VĂN BẢN MỚI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2013

   Xem: 7

  • mau danh sach tuyen sinh lop 1
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   mau danh sach tuyen sinh lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2013

   Xem: 4

  • Hạnh phúc
   Bài giảng khác
   Hạnh phúc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2013

   Xem: 0

  • Tâm sự của Cha - Mẹ
   Bài giảng khác
   Tâm sự của Cha - Mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2013

   Xem: 0

  • mau danh sach tuyen sinh lop 1
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   mau danh sach tuyen sinh lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2013

   Xem: 0

  • Cong van to chuc gap mat phu huynh hoc sinh lop 9
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Cong van to chuc gap mat phu huynh hoc sinh lop 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2013

   Xem: 4

  • mau danh sach tuyen sinh lop 1
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   mau danh sach tuyen sinh lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2013

   Xem: 4

  • CV hướng dẫn chế độ nghỉ thai sản mới
   VĂN BẢN MỚI
   CV hướng dẫn chế độ nghỉ thai sản mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử VĂN BẢN MỚI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2013

   Xem: 6

  • CV Dang ky mua ho so so sach nam hoc 2013-2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV Dang ky mua ho so so sach nam hoc 2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2013

   Xem: 5

  • CV bổ sung nhiệm vụ cuối năm cấp tiểu học
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV bổ sung nhiệm vụ cuối năm cấp tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2013

   Xem: 0

  • Bai giang
   Bài giảng khác
   Bai giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2013

   Xem: 0

  • 24 điều nên nhớ
   Gía trị sống
   24 điều nên nhớ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Gía trị sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2013

   Xem: 3

  • Cảm ơn đời
   Gía trị sống
   Cảm ơn đời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Gía trị sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2013

   Xem: 0

  • Chiếc áo dài Việt Nam
   Gía trị sống
   Chiếc áo dài Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Gía trị sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2013

   Xem: 0

  • DE TAI NCKHSPUD MON SINH LOP 9
   Đề tài - NCKHUD
   DE TAI NCKHSPUD MON SINH LOP 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đề tài - NCKHUD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2013

   Xem: 9

  • Cảm ơn đời
   Bài giảng khác
   Cảm ơn đời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2013

   Xem: 0

  • Chiếc áo dài Việt Nam
   Bài giảng khác
   Chiếc áo dài Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2013

   Xem: 25

  • 24 điều nên nhớ
   Bài giảng khác
   24 điều nên nhớ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2013

   Xem: 5

  • Huong dan tong ket GDDT
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Huong dan tong ket GDDT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2013

   Xem: 0

  • GD CD: CV PC cúm A H7N9 & H5N1
   Bài giảng khác
   GD CD: CV PC cúm A H7N9 & H5N1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2013

   Xem: 13

  • GD CD: tạp chí nâng cao sức khoẻ- TTTTBYT
   Bài giảng khác
   GD CD: tạp chí nâng cao sức khoẻ- TTTTBYT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2013

   Xem: 9

  • GD CD: Phòng chống cúm gia cầm
   Bài giảng khác
   GD CD: Phòng chống cúm gia cầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2013

   Xem: 7

  • GD CD: Công tác tư tưởng, văn hóa của Đoàn TNCS HCM
   Bài giảng khác
   GD CD: Công tác tư tưởng, văn hóa của Đoàn TNCS HCM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2013

   Xem: 9

  • GD CD: Hướng dẫn phòng chống H&N9
   Bài giảng khác
   GD CD: Hướng dẫn phòng chống H&N9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2013

   Xem: 7

  • HOC TAP NQTW 6KHOA XI
   Bài giảng khác
   HOC TAP NQTW 6KHOA XI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2013

   Xem: 0

  • Cong van 266 (VNEN)
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Cong van 266 (VNEN)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2013

   Xem: 0

  • De tai- Giup Hoc sinh tiep can, luyen thi hoc sinh gioi giai toan tren
may tinh bo tui
   Đề tài - NCKHUD
   De tai- Giup Hoc sinh tiep can, luyen thi hoc sinh gioi giai toan tren may tinh bo tui

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đề tài - NCKHUD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2013

   Xem: 0

  • Ngoại khóa RCV hay
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa RCV hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2013

   Xem: 0

  • GA đoàn viên bài 6
   Bài giảng khác
   GA đoàn viên bài 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2013

   Xem: 11

  • GA đoàn viên bài 2
   Bài giảng khác
   GA đoàn viên bài 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2013

   Xem: 0

  • 6 bài giáo dục đoàn viên 2012
   Bài giảng khác
   6 bài giáo dục đoàn viên 2012

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2013

   Xem: 0

  • Cong văn thông kê thuốc trường học
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Cong văn thông kê thuốc trường học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2013

   Xem: 0

  • NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY VÀ CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ
   Bài giảng khác
   NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY VÀ CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ CHI BỘ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2013

   Xem: 0

  • CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ
   Bài giảng khác
   CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2013

   Xem: 1

  • GD CD: Hỏi đáp về TT HDPL ATGT( TL. tham khảo).
   Bài giảng khác
   GD CD: Hỏi đáp về TT HDPL ATGT( TL. tham khảo).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2013

   Xem: 0

  • GD CD: TL chuyên đề học tập & làm theo tấm gương đạo
đức HCM
   Bài giảng khác
   GD CD: TL chuyên đề học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2013

   Xem: 20

  • CHUYEN DE TIENG ANH CUA TO
   Đề tài - NCKHUD
   CHUYEN DE TIENG ANH CUA TO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đề tài - NCKHUD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2013

   Xem: 0

  • công văn quyêt toán kinh phi chăm soc sức khỏe ban đầu
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   công văn quyêt toán kinh phi chăm soc sức khỏe ban đầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2013

   Xem: 7

  • Sinh học: Rừng và tầm quan trọng của rừng
   Bài giảng khác
   Sinh học: Rừng và tầm quan trọng của rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2013

   Xem: 7

  • GD CD: Luật phòng chống tác hại của thuốc lá
   Bài giảng khác
   GD CD: Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2013

   Xem: 10

  • Bao cao thuc hien 3 nam NQ 2123
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Bao cao thuc hien 3 nam NQ 2123

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2013

   Xem: 4

  • CV quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2013

   Xem: 10

  • Thong bao dieu chinh thoi gian tap huan ky nang song
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Thong bao dieu chinh thoi gian tap huan ky nang song

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2013

   Xem: 0

  • Bao cao tong ket hoi thi giao vien gioi cac cap hoc
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Bao cao tong ket hoi thi giao vien gioi cac cap hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2013

   Xem: 0

  • de tai nghien cuu khoa hoc mon toan
   Đề tài - NCKHUD
   de tai nghien cuu khoa hoc mon toan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đề tài - NCKHUD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2013

   Xem: 0

  • DE TAI AM NHAC
   Đề tài - NCKHUD
   DE TAI AM NHAC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đề tài - NCKHUD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2013

   Xem: 0

  • Thông báo kết quả xét cử giáo viên dự thi Đại học
hệ VLVH năm 2013 (cấp THCS và Mầm non liên thông từ Cao
đẳng lên Đại học)
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Thông báo kết quả xét cử giáo viên dự thi Đại học hệ VLVH năm 2013 (cấp THCS và Mầm non liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2013

   Xem: 0

  • Cong van thuc hien nhiem vu cuoi nam hoc cap tieu hoc
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Cong van thuc hien nhiem vu cuoi nam hoc cap tieu hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY