Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • kết nạp đội năm 2013
   Bài giảng khác
   kết nạp đội năm 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2013

   Xem: 0

  • CV số 20 v/v hướng dẫn tổ chức khảo sát đánh giá HS
lớp 9
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV số 20 v/v hướng dẫn tổ chức khảo sát đánh giá HS lớp 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2013

   Xem: 0

  • lam quen chu cai g y
   Bài giảng khác
   lam quen chu cai g y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2013

   Xem: 0

  • tho khuyen ban
   Bài giảng khác
   tho khuyen ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2013

   Xem: 0

  • CV số 20 v/v hướng dẫn tổ chức khảo sát đánh giá HS
lớp 9
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV số 20 v/v hướng dẫn tổ chức khảo sát đánh giá HS lớp 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2013

   Xem: 6

  • CV số 20 v/v hướng dẫn tổ chức khảo sát đánh giá HS
lớp 9
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV số 20 v/v hướng dẫn tổ chức khảo sát đánh giá HS lớp 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2013

   Xem: 0

  • Hoa mào gà
   Tư liệu học sinh tham khảo
   Hoa mào gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu học sinh tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2013

   Xem: 0

  • Hoa hồng 2
   Tư liệu học sinh tham khảo
   Hoa hồng 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu học sinh tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2013

   Xem: 0

  • Hoa Tử đằng
   Tư liệu học sinh tham khảo
   Hoa Tử đằng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu học sinh tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2013

   Xem: 4

  • Hoa hồng 1
   Tư liệu học sinh tham khảo
   Hoa hồng 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu học sinh tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2013

   Xem: 1

  • Quả nho
   Tư liệu học sinh tham khảo
   Quả nho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu học sinh tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2013

   Xem: 0

  • Quả dâu tây 2
   Tư liệu học sinh tham khảo
   Quả dâu tây 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu học sinh tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2013

   Xem: 0

  • Hoa Tulip
   Tư liệu học sinh tham khảo
   Hoa Tulip

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu học sinh tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2013

   Xem: 0

  • truyện bác gấu đen và hai chú thỏ
   Bài giảng
   truyện bác gấu đen và hai chú thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2013

   Xem: 0

  • hinh vuông hình tam giac
   Bài giảng
   hinh vuông hình tam giac

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2013

   Xem: 0

  • Chúng em kể chuyện Bác Hồ: BÁC HỒ ĐẾN VỚI CÁC CHÁU
...
   Bài giảng khác
   Chúng em kể chuyện Bác Hồ: BÁC HỒ ĐẾN VỚI CÁC CHÁU ...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2013

   Xem: 0

  • GD CD: GT Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh K.X
   Bài giảng khác
   GD CD: GT Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh K.X

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2013

   Xem: 0

  • truyện bác gấu đen và hai chú thỏ
   Bài giảng khác
   truyện bác gấu đen và hai chú thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2013

   Xem: 14

  • hinh vuông hình tam giac
   Bài giảng khác
   hinh vuông hình tam giac

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2013

   Xem: 9

  • Hoa sen 2
   Tư liệu học sinh tham khảo
   Hoa sen 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu học sinh tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2013

   Xem: 9

  • Hoa sen 1
   Tư liệu học sinh tham khảo
   Hoa sen 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu học sinh tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2013

   Xem: 0

  • Quả dâu tây
   Tư liệu học sinh tham khảo
   Quả dâu tây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu học sinh tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2013

   Xem: 0

  • BÀI GIẢNG BIỂN ĐẢO
   Bài giảng khác
   BÀI GIẢNG BIỂN ĐẢO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2013

   Xem: 0

  • QUY CHẾ Về việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt
động Quỹ “ Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong
ngành Giáo dục”
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   QUY CHẾ Về việc thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động Quỹ “ Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục”

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2013

   Xem: 10

  • Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2013

   Xem: 0

  • phat động thi đua ky II năm học 2012-2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   phat động thi đua ky II năm học 2012-2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2013

   Xem: 0

  • Thi Tìm hiẻu nhân TPN 8-3
   Bài giảng khác
   Thi Tìm hiẻu nhân TPN 8-3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2013

   Xem: 7

  • Thông báo v/v thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học
2012-2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Thông báo v/v thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2013

   Xem: 0

  • GD CD: Những kiến thức cơ bản về giáo dục học
   Bài giảng khác
   GD CD: Những kiến thức cơ bản về giáo dục học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2013

   Xem: 13

  • CV thống kê nhu cầu tu sửa CSVC năm 2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV thống kê nhu cầu tu sửa CSVC năm 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2013

   Xem: 0

  • Quyết định thành lập Ban coi thi HSG lớp 9 cấp tỉnh
tại huyện Vị Xuyên
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Quyết định thành lập Ban coi thi HSG lớp 9 cấp tỉnh tại huyện Vị Xuyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2013

   Xem: 12

  • báo cáo hoạt động đội tháng 2/2013
   Bài giảng khác
   báo cáo hoạt động đội tháng 2/2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2013

   Xem: 0

  • báo cáo hoạt động đội tháng 2/2013
   Bài giảng khác
   báo cáo hoạt động đội tháng 2/2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2013

   Xem: 4

  • kế hoạch hoạt động đội thang 3/2013
   Bài giảng khác
   kế hoạch hoạt động đội thang 3/2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2013

   Xem: 3

  • CV hướng dẫn, lịch duyệt, bảng biểu duyệt kế hoạch
sự nghiệp năm học 2013-2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV hướng dẫn, lịch duyệt, bảng biểu duyệt kế hoạch sự nghiệp năm học 2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2013

   Xem: 4

  • CV báo cáo học sinh bỏ học sau tết Nguyên đán Quý Tị
năm 2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV báo cáo học sinh bỏ học sau tết Nguyên đán Quý Tị năm 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2013

   Xem: 14

  • CV huong dan ghep noi va trich chon thong tin don vi
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   CV huong dan ghep noi va trich chon thong tin don vi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2013

   Xem: 0

  • mon cong nghe lớp 8,9
   Bài giảng khác
   mon cong nghe lớp 8,9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2013

   Xem: 0

  • mon cong nghe lớp 8,9
   Bài giảng khác
   mon cong nghe lớp 8,9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2013

   Xem: 0

  • Công văn phổ cập gấp
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Công văn phổ cập gấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2013

   Xem: 0

  • cac bai hat ve mua xuan
   Bài giảng khác
   cac bai hat ve mua xuan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2013

   Xem: 0

  • Báo cáo lớp ghép huyện Mèo Vạc (Mầm non)
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Báo cáo lớp ghép huyện Mèo Vạc (Mầm non)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2013

   Xem: 0

  • KH kiểm tra phổ cập trẻ 5 tuối lần II
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   KH kiểm tra phổ cập trẻ 5 tuối lần II

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2013

   Xem: 0

  • Tai Lieu Tap huan VNEN ngay 23-2-2013
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Tai Lieu Tap huan VNEN ngay 23-2-2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2013

   Xem: 0

  • GD CD: GD ATGT
   Bài giảng khác
   GD CD: GD ATGT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2013

   Xem: 7

  • GD CD: Dự thảo Luật đất đai sửa đổi
   Bài giảng khác
   GD CD: Dự thảo Luật đất đai sửa đổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2013

   Xem: 0

  • GD CD: KH TKCT đảm bảo TT ATGT năm 2013
   Bài giảng khác
   GD CD: KH TKCT đảm bảo TT ATGT năm 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2013

   Xem: 0

  • GD CD: BCTK năm ATGT 2012 & PH
   Bài giảng khác
   GD CD: BCTK năm ATGT 2012 & PH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2013

   Xem: 0

  • GD CD: Thể lệ cuộc thi " giao thông thông minh" trên internet
   Bài giảng khác
   GD CD: Thể lệ cuộc thi " giao thông thông minh" trên internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2013

   Xem: 15

  • GD CD: Quy chế AT hàng không dân dụng
   Bài giảng khác
   GD CD: Quy chế AT hàng không dân dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2013

   Xem: 7

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY