Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tâm lý lứa tuổi học đường
   Bài giảng khác
   Tâm lý lứa tuổi học đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2016

   Xem: 0

  • bài 8: đường lối, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của nhà nước ta
   Bài giảng khác
   bài 8: đường lối, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của nhà nước ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/7/2016

   Xem: 2

  • bài 1 đối tượng đảng
   Bài giảng khác
   bài 1 đối tượng đảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2016

   Xem: 33

  • Phân phối chương trình GDCD 6789
   Bài giảng khác
   Phân phối chương trình GDCD 6789

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2016

   Xem: 0

  • tổng kết nông thôn mới
   Bài giảng khác
   tổng kết nông thôn mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2016

   Xem: 8

  • Hoạt động ngoại khóa: Nghi thức Đội
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hoạt động ngoại khóa: Nghi thức Đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2016

   Xem: 0

  • Hoạt động ngoại khóa: Nghi thức Đội
   Bài giảng khác
   Hoạt động ngoại khóa: Nghi thức Đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2016

   Xem: 8

  • Ngoại khóa: Rung chuông vàng
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ngoại khóa: Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2016

   Xem: 10

  • Ngoại khóa: Rung chuông vàng
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa: Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2016

   Xem: 8

  • Ngoại khóa: An toàn giao thông
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa: An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2016

   Xem: 7

  • Ngoại khóa: An toàn giao thông
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ngoại khóa: An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2016

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng "Kỹ năng giao tiếp"
   Bài giảng khác
   Bồi dưỡng "Kỹ năng giao tiếp"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2016

   Xem: 0

  • Khi tôi 18 - 2016
   Bài giảng khác
   Khi tôi 18 - 2016

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2016

   Xem: 0

  • dang xem
   Bài giảng khác
   dang xem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2016

   Xem: 9

  • Unit 02. My home. Lesson 5. Skills 1
   Bài giảng khác
   Unit 02. My home. Lesson 5. Skills 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2016

   Xem: 0

  • phòng chống ma túy trong học đường
   Bài giảng khác
   phòng chống ma túy trong học đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2016

   Xem: 0

  • hình ảnh động trang trí cho bài giảng điện tử
   Bài giảng khác
   hình ảnh động trang trí cho bài giảng điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2016

   Xem: 1

  • [GDCD 10] Ngoại khóa: Bạo lực học đường ( kèm video)
   Bài giảng khác
   [GDCD 10] Ngoại khóa: Bạo lực học đường ( kèm video)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2016

   Xem: 0

  • Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên
   Bài giảng khác
   Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2015

   Xem: 15

  • ĐIỆN GIẬT
   Bài giảng khác
   ĐIỆN GIẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2015

   Xem: 29

  • TTXK.ppt
   Bài giảng khác
   TTXK.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2015

   Xem: 0

  • VTPM.ppt
   Bài giảng khác
   VTPM.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2015

   Xem: 0

  • DI VẬT ĐƯỜNG THỞ.PPT
   Bài giảng khác
   DI VẬT ĐƯỜNG THỞ.PPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2015

   Xem: 8

  • SCC
   Bài giảng khác
   SCC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2015

   Xem: 10

  • Trật tự an toàn giao thông
   Bài giảng khác
   Trật tự an toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2015

   Xem: 0

  • NGOẠI KHÓA MT
   Bài giảng khác
   NGOẠI KHÓA MT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2015

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ MA TÚY
   Bài giảng khác
   CHUYÊN ĐỀ MA TÚY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2015

   Xem: 11

  • Chuyên đề ATGT
   Bài giảng khác
   Chuyên đề ATGT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2015

   Xem: 7

  • Báo cáo thực hiện chương trình RRTT
   Bài giảng khác
   Báo cáo thực hiện chương trình RRTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 16

  • BIỂN ĐẢO GDCD
   Bài giảng khác
   BIỂN ĐẢO GDCD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • 3 KI THUAT BSOAN DE KT GDCD
   Bài giảng khác
   3 KI THUAT BSOAN DE KT GDCD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
   Bài giảng khác
   Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2015

   Xem: 0

  • an toàn giao thông
   Bài giảng khác
   an toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2015

   Xem: 0

  • Làm quen với chữ cái U, Ư
   Bài giảng Mầm non
   Làm quen với chữ cái U, Ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2015

   Xem: 9

  • Bài giảng tập huấn GDCD
   Bài giảng khác
   Bài giảng tập huấn GDCD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2015

   Xem: 0

  • Bài 4. Lễ độ
   Bài giảng khác
   Bài 4. Lễ độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2015

   Xem: 0

  • QUỐC GIA CẦN HỌC CHỮ "LỄ" (Trích Trang Điện Tử VOV)
   Bài giảng khác
   QUỐC GIA CẦN HỌC CHỮ "LỄ" (Trích Trang Điện Tử VOV)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2015

   Xem: 7

  • NGÀY TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
   Bài giảng khác
   NGÀY TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2015

   Xem: 0

  • Thơ Nguyễn Ngọc Bình
   Bài giảng khác
   Thơ Nguyễn Ngọc Bình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2015

   Xem: 6

  • Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật
   Bài giảng khác
   Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2015

   Xem: 0

  • Chuyên đề GD Kỹ năng sống cho hs THCS
   Bài giảng khác
   Chuyên đề GD Kỹ năng sống cho hs THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2015

   Xem: 0

  • câu hỏi thi hiểu biết
   Bài giảng khác
   câu hỏi thi hiểu biết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2015

   Xem: 0

  • Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
   Bài giảng khác
   Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2015

   Xem: 5

  • Hội thi đố vui để học - Tổ Tự nhiên
   Bài giảng khác
   Hội thi đố vui để học - Tổ Tự nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 11

  • BÀI 14 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP Ở CƠ SỞ
   Bài giảng khác
   BÀI 14 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP Ở CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2015

   Xem: 0

  • tuần đọc sách
   Bài giảng khác
   tuần đọc sách

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 8

  • CONG TAC CHU NHIEM
   Bài giảng khác
   CONG TAC CHU NHIEM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2015

   Xem: 8

  • nội dung, phương thức và một số nghiệp vụ công tác dân vận ở cơ sở
   Bài giảng khác
   nội dung, phương thức và một số nghiệp vụ công tác dân vận ở cơ sở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2015

   Xem: 1

  • Bài 6 Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó
   Bài giảng khác
   Bài 6 Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2015

   Xem: 0

  • Tiet 1 lop 7: Hoc hat bai Mai truong men yeu
   Bài giảng khác
   Tiet 1 lop 7: Hoc hat bai Mai truong men yeu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY