Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tiet 27 Hoc hat Cachiusalop 7 - THUC TAP
   Bài giảng khác
   Tiet 27 Hoc hat Cachiusalop 7 - THUC TAP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2015

   Xem: 0

  • Hoạt động ngoại khóa: Ai là triệu phú
   Bài giảng khác
   Hoạt động ngoại khóa: Ai là triệu phú

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2015

   Xem: 9

  • Hoạt động ngoại khóa: Ai là triệu phú
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hoạt động ngoại khóa: Ai là triệu phú

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2015

   Xem: 0

  • Hoạt động ngoại khóa: Đố vui để học_Khối 8
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hoạt động ngoại khóa: Đố vui để học_Khối 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2015

   Xem: 0

  • Hoạt động ngoại khóa: Đố vui để học_Khối 8
   Bài giảng khác
   Hoạt động ngoại khóa: Đố vui để học_Khối 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2015

   Xem: 8

  • Hoạt động ngoại khóa: Rung chuông vàng
   Bài giảng khác
   Hoạt động ngoại khóa: Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2015

   Xem: 11

  • Hoạt động ngoại khóa: Rung chuông vàng
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hoạt động ngoại khóa: Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2015

   Xem: 11

  • Trò chơi thử sức
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi thử sức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi đoán ô chữ hóa học
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi đoán ô chữ hóa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Ô chữ toán học
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ô chữ toán học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 23

  • Ô chữ môn GDCD
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ô chữ môn GDCD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 1

  • Ô chữ hóa học-1
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ô chữ hóa học-1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Khám phá ô chữ
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Khám phá ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Hội vui Đố vui để học
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hội vui Đố vui để học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Hoi vui hoc tap
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hoi vui hoc tap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Đố vui để học Đường lên đinh Olimpia
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Đố vui để học Đường lên đinh Olimpia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Đố vui để học
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Đố vui để học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về đoàn
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi 7 sắc cầu vồng
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi 7 sắc cầu vồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 7

  • Thi nghi thuc doi sen
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Thi nghi thuc doi sen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Hội thi Thanh niên với văn hóa dân gian truyền thống
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hội thi Thanh niên với văn hóa dân gian truyền thống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Hội thi Nghi thức đội -2
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hội thi Nghi thức đội -2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 11

  • Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về đoàn
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Thi Rung chuông vàng
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Thi Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng-An toàn giao thông
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Rung chuông vàng-An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng khối 8+9
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Rung chuông vàng khối 8+9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng khối 6+7
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Rung chuông vàng khối 6+7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng 3
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Rung chuông vàng 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 9

  • Rung chuông vàng 2
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Rung chuông vàng 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng 1
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Rung chuông vàng 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Sinh hoạt ngoại khóa_Khối 6
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Sinh hoạt ngoại khóa_Khối 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Sinh hoạt 26-3
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Sinh hoạt 26-3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 10

  • Ngoại khóa văn học 7
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ngoại khóa văn học 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 1

  • Ngoại khóa Rung chuông vàng Toán-tin
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ngoại khóa Rung chuông vàng Toán-tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • NGOẠI KHÓA LỊCH SỬ HAY (KHỐI 9)
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   NGOẠI KHÓA LỊCH SỬ HAY (KHỐI 9)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • NGOẠI KHÓA LỊCH SỬ (KHỐI 9)
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   NGOẠI KHÓA LỊCH SỬ (KHỐI 9)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Ngoại khóa kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ngoại khóa kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 1

  • Ngoại khóa ĐVĐH 7,9
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ngoại khóa ĐVĐH 7,9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Ngoại khóa địa lý 9
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ngoại khóa địa lý 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 17

  • Hoạt động ngoại khóa đường lên đỉnh Olimpia
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hoạt động ngoại khóa đường lên đỉnh Olimpia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Hoat dong ngoai khoa tim hieu Bac Ho kinh yeu
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hoat dong ngoai khoa tim hieu Bac Ho kinh yeu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Hoat dong ngoai khoa Duong len dinh Olympia
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hoat dong ngoai khoa Duong len dinh Olympia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi gặp gỡ-Vật lý
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi gặp gỡ-Vật lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi Đuổi hình bắt chữ
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi Đuổi hình bắt chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi Ai là người giỏi nhất
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi Ai là người giỏi nhất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 15

  • THI SKSSVTN
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   THI SKSSVTN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Thi Chân trời chi thức
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Thi Chân trời chi thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Ô cửa bí mật
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ô cửa bí mật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Hội thi Tìm hiểu quyền trẻ em
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hội thi Tìm hiểu quyền trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 12

  • Hội thi ngày 8-3
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hội thi ngày 8-3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY