Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Hội thi chinh phục tri thức tt
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hội thi chinh phục tri thức tt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 8

  • Đồng hành cùng tri thức khối 8
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Đồng hành cùng tri thức khối 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Đồng hành cùng tri thức khối 7
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Đồng hành cùng tri thức khối 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Đi tìm chìa khoá vàng văn học lớp 9
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Đi tìm chìa khoá vàng văn học lớp 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Duong len dinh OLYMPIA 2
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Duong len dinh OLYMPIA 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 6

  • Duong len dinh OLYMPIA 1
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Duong len dinh OLYMPIA 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Chao mung ngay QTPN 83
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Chao mung ngay QTPN 83

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi vòng quay kiến thức
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi vòng quay kiến thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi thanh niên với sự ngiệp...
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi thanh niên với sự ngiệp...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 7

  • Trò chơi đuổi hình bắt chữ _Khối 9
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi đuổi hình bắt chữ _Khối 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi đuổi hình bắt chữ _Khối 6
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi đuổi hình bắt chữ _Khối 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi âm nhạc
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi âm nhạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi Ai là triệu phú
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Trò chơi Ai là triệu phú

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Tro choi Rung chuong vang
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Tro choi Rung chuong vang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Tro choi giai o chulop 9
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Tro choi giai o chulop 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 7

  • Rung chuong vang thang 112011
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Rung chuong vang thang 112011

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Phần thi_Giải ô chữ khối 8
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Phần thi_Giải ô chữ khối 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Ngoại Khóa_Hội thi rung chuông vàng
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ngoại Khóa_Hội thi rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Ứng dụng đồng hồ số vào powerpoint
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Ứng dụng đồng hồ số vào powerpoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Hội thi rung chuông vàng khối 8,9
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hội thi rung chuông vàng khối 8,9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Hội thi rung chuông vàng _Khối 9
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hội thi rung chuông vàng _Khối 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Hội thi rung chuông vàng
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hội thi rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • HỘI THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC LỚP 9
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   HỘI THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC LỚP 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • HỘI THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC LỚP 8 2013
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   HỘI THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC LỚP 8 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • HỘI THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC LỚP 8
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   HỘI THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC LỚP 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • Hội thi rung chuông vàng khối 8
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Hội thi rung chuông vàng khối 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2015

   Xem: 0

  • TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRONG DÂN
   Bài giảng khác
   TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRONG DÂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2015

   Xem: 0

  • Ô CHỮ NỘP THUẾ ĐẦY ĐỦ
   Bài giảng khác
   Ô CHỮ NỘP THUẾ ĐẦY ĐỦ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2015

   Xem: 8

  • CĐ_GDĐĐ_PHAP LUAT
   TL_Tham khảo
   CĐ_GDĐĐ_PHAP LUAT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TL_Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2015

   Xem: 0

  • Bài 1. Pháp luật và đời sống
   Bài giảng khác
   Bài 1. Pháp luật và đời sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2015

   Xem: 0

  • Cung Chúc Tân Xuân Tết Ất Mùi 2015 “Giáo dục mời gọi mọi người, không loại bỏ riêng ai.” (Paul Osieck, Ph.D.,Ed.)
   Góc suy ngẫm
   Cung Chúc Tân Xuân Tết Ất Mùi 2015 “Giáo dục mời gọi mọi người, không loại bỏ riêng ai.” (Paul Osieck, Ph.D.,Ed.)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Góc suy ngẫm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2015

   Xem: 0

  • Cung Chúc Tân Xuân Tết Ất Mùi 2015 “Giáo dục mời gọi mọi người, không loại bỏ riêng ai.” (Paul Osieck, Ph.D.,Ed.)
   Góc suy ngẫm
   Cung Chúc Tân Xuân Tết Ất Mùi 2015 “Giáo dục mời gọi mọi người, không loại bỏ riêng ai.” (Paul Osieck, Ph.D.,Ed.)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Góc suy ngẫm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2015

   Xem: 0

  • Tài liệu tập huấn Phòng chống thiên tai
   Chuyên đề tập huấn
   Tài liệu tập huấn Phòng chống thiên tai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chuyên đề tập huấn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2015

   Xem: 0

  • Tài liệu tập huấn Phòng chống thiên tai
   Bài giảng khác
   Tài liệu tập huấn Phòng chống thiên tai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2015

   Xem: 1

  • RUNG_CHUONG_VANG_HANH TRINH THEO CHAN BAC TOAN_BO_7557.rar
   HỘI THI LIÊN ĐỘI
   RUNG_CHUONG_VANG_HANH TRINH THEO CHAN BAC TOAN_BO_7557.rar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HỘI THI LIÊN ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 0

  • RUNG CHUONG VANG 20-11-2012 TRINH CHIEU.rar
   HỘI THI LIÊN ĐỘI
   RUNG CHUONG VANG 20-11-2012 TRINH CHIEU.rar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HỘI THI LIÊN ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 0

  • RUNG CHUONG VANG 20-11-2012 -TIEU HOC(LTB7557).ppt
   HỘI THI LIÊN ĐỘI
   RUNG CHUONG VANG 20-11-2012 -TIEU HOC(LTB7557).ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HỘI THI LIÊN ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 0

  • RUNG CHUONG VANG 20-11-2012 -THCS biinh binh(LTB7557).ppt
   HỘI THI LIÊN ĐỘI
   RUNG CHUONG VANG 20-11-2012 -THCS biinh binh(LTB7557).ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HỘI THI LIÊN ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 0

  • RUNG CHUONG VANG 20-11-2012 -CAU HOI PHU(LTB7557).ppt
   HỘI THI LIÊN ĐỘI
   RUNG CHUONG VANG 20-11-2012 -CAU HOI PHU(LTB7557).ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HỘI THI LIÊN ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 0

  • RUNG CHUNG VANG BIEN DAO 20-11-2013 - KHOI 4-9.....(7557).ppt
   HỘI THI LIÊN ĐỘI
   RUNG CHUNG VANG BIEN DAO 20-11-2013 - KHOI 4-9.....(7557).ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HỘI THI LIÊN ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 0

  • RUNG CHUNG VANG BIEN DAO 20-11-2013 - KHOI 2,3(7557).ppt
   HỘI THI LIÊN ĐỘI
   RUNG CHUNG VANG BIEN DAO 20-11-2013 - KHOI 2,3(7557).ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HỘI THI LIÊN ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 0

  • RUNG CHUONG VANG toan bo(LTB7557).ppt
   HỘI THI LIÊN ĐỘI
   RUNG CHUONG VANG toan bo(LTB7557).ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HỘI THI LIÊN ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 1

  • RUNG CHUONG VANG 20-11-2012 -THCS(LTB7557).ppt
   HỘI THI LIÊN ĐỘI
   RUNG CHUONG VANG 20-11-2012 -THCS(LTB7557).ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HỘI THI LIÊN ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 0

  • Giáo dục SKSS qua môn địa lý
   Tài liệu tập huấn
   Giáo dục SKSS qua môn địa lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tập huấn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2015

   Xem: 0

  • Quyền khiếu nại của công dân
   Bài giảng khác
   Quyền khiếu nại của công dân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2015

   Xem: 0

  • spam
   Bài giảng khác
   spam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2015

   Xem: 0

  • bài giảng pháp luật đại cương 3
   Bài giảng khác
   bài giảng pháp luật đại cương 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2015

   Xem: 0

  • bài giảng pháp luật đại cương 2
   Bài giảng khác
   bài giảng pháp luật đại cương 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2015

   Xem: 20

  • Bài giảng Pháp luật đại cương 1
   Bài giảng khác
   Bài giảng Pháp luật đại cương 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2015

   Xem: 11

  • PHÒNG TRÁNH TÉ NGÃ
   Bài giảng khác
   PHÒNG TRÁNH TÉ NGÃ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2014

   Xem: 13

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY