Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • KPKH: Bé biết gì về loài kiến
   Bài giảng
   KPKH: Bé biết gì về loài kiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2014

   Xem: 0

  • Công văn số 28/CV-PGD Về việc đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ II năm học 2013-2014
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Công văn số 28/CV-PGD Về việc đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ II năm học 2013-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2014

   Xem: 0

  • Kế hoạch số 33/KH-GDTX Kế hoạch tuyển sinh năm học 2014-2015 của trường TTGDTX huyện Mèo Vạc
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Kế hoạch số 33/KH-GDTX Kế hoạch tuyển sinh năm học 2014-2015 của trường TTGDTX huyện Mèo Vạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2014

   Xem: 4

  • Toán số 10
   Bài giảng khác
   Toán số 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2014

   Xem: 0

  • LQCC: s-x
   Bài giảng khác
   LQCC: s-x

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2014

   Xem: 21

  • TH: Quả gì bé thích?
   Bài giảng khác
   TH: Quả gì bé thích?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2014

   Xem: 9

  • KPKH: Bé biết gì về loài kiến
   Bài giảng khác
   KPKH: Bé biết gì về loài kiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2014

   Xem: 0

  • Công văn số 61/CV-PGD về việc cử cán bộ làm cộng tác viên cho trang thông tin điện tử huyện Mèo Vạc
   Công văn - văn bản năm học 2013-2014
   Công văn số 61/CV-PGD về việc cử cán bộ làm cộng tác viên cho trang thông tin điện tử huyện Mèo Vạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công văn - văn bản năm học 2013-2014

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2014

   Xem: 8

  • GDAN: Em tập lái ô tô
   Bài giảng
   GDAN: Em tập lái ô tô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2014

   Xem: 0

  • KPKH: Vòng Đời của Ếch
   Bài giảng
   KPKH: Vòng Đời của Ếch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2014

   Xem: 0

  • LQVH:Thơ '' Xe chữa cháy''
   Bài giảng
   LQVH:Thơ '' Xe chữa cháy''

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 35
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 35

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2014

   Xem: 0

  • GDAN: Em tập lái ô tô
   Bài giảng khác
   GDAN: Em tập lái ô tô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2014

   Xem: 13

  • LQVH:Thơ '' Xe chữa cháy''
   Bài giảng khác
   LQVH:Thơ '' Xe chữa cháy''

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2014

   Xem: 0

  • KPKH: Vòng Đời của Ếch
   Bài giảng khác
   KPKH: Vòng Đời của Ếch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2014

   Xem: 0

  • Câu hỏi vui ngoài giờ lên lớp
   NGLL Ngoại khóa
   Câu hỏi vui ngoài giờ lên lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử NGLL Ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • Câu hỏi vui 83
   NGLL Ngoại khóa
   Câu hỏi vui 83

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử NGLL Ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 6

  • TUẦN 34
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 34

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 33
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 33

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 6

  • TUẦN 32
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 32

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 31
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 31

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 6

  • TUẦN 30
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 30

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 29
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 29

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 6

  • TUẦN 28
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 28

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 27
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 27

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 26
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 26

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 24
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 24

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 23
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 23

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 22
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 22

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 21
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 21

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 20
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 20

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 6

  • TUẦN 19
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 18
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 18

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 17
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 17

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 16
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 16

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 6

  • TUẦN 15
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 15

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 14
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 14

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 13
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 13

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 12
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 11
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 6

  • TUẦN 10
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 6
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 5
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 4
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 6

  • TUẦN 3
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 2
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 0

  • TUẦN 1
   Kế hoạch tuần
   TUẦN 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2014

   Xem: 6

  • kẾ HOẠCH THÁNG 04-2014
   KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG
   kẾ HOẠCH THÁNG 04-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2014

   Xem: 0

  • kẾ HOẠCH THÁNG 03-2014
   KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG
   kẾ HOẠCH THÁNG 03-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2014

   Xem: 3

  • kẾ HOẠCH THÁNG 02-2014
   KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG
   kẾ HOẠCH THÁNG 02-2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY