Bài giảng Khác (Hóa học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Hóa học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Hóa học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chuyên đề: Sản xuất kim loại
   Bài giảng khác
   Chuyên đề: Sản xuất kim loại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 11

  • CẤU TẠO, TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÀNG SINH CHẤT Ở TẾ BÀO EUKARYOTE.
   Bài giảng khác
   CẤU TẠO, TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÀNG SINH CHẤT Ở TẾ BÀO EUKARYOTE.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2017

   Xem: 0

  • Hidrocacbon thơm
   Bài giảng khác
   Hidrocacbon thơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2017

   Xem: 1

  • Công nghệ sản xuất rượu mùi
   Bài giảng khác
   Công nghệ sản xuất rượu mùi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2017

   Xem: 0

  • ĐTM sông Lô
   Bài giảng khác
   ĐTM sông Lô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2017

   Xem: 2

  • co2
   Bài giảng khác
   co2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN HÓA 2017
   Bài giảng khác
   ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN HÓA 2017

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2017

   Xem: 1

  • kỹ năng thiết kế bài giảng hóa học
   Bài giảng khác
   kỹ năng thiết kế bài giảng hóa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2017

   Xem: 0

  • CĐ muối ngậm nước(Powpoin)
   Bài giảng khác
   CĐ muối ngậm nước(Powpoin)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 0

  • rượu etylic hóa 9
   Bài giảng khác
   rượu etylic hóa 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2017

   Xem: 0

  • trò chơi ô chữ môn Hoá Học
   Bài giảng khác
   trò chơi ô chữ môn Hoá Học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2017

   Xem: 2

  • Thực phẩm chiếu xạ
   Bài giảng khác
   Thực phẩm chiếu xạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2017

   Xem: 0

  • hidro sunfua 10NC
   Bài giảng khác
   hidro sunfua 10NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2017

   Xem: 13

  • Chịu thua tôi rồi
   Bài giảng khác
   Chịu thua tôi rồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2016

   Xem: 0

  • chuyên đề
   Bài giảng khác
   chuyên đề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2016

   Xem: 0

  • ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
   Bài giảng khác
   ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2016

   Xem: 0

  • quy trình làm kế hoạch cá nhân
   Bài giảng khác
   quy trình làm kế hoạch cá nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2016

   Xem: 1

  • hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm
   Bài giảng khác
   hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2016

   Xem: 30

  • Ô chữ hợp chất của Lưu huỳnh
   Bài giảng khác
   Ô chữ hợp chất của Lưu huỳnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2016

   Xem: 2

  • Mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất giữa glucide và protein
   Bài giảng khác
   Mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất giữa glucide và protein

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2016

   Xem: 1

  • Công Thức Hóa Lớp 8
   Bài giảng khác
   Công Thức Hóa Lớp 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2016

   Xem: 34

  • ON TAP HKII
   Bài giảng khác
   ON TAP HKII

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2016

   Xem: 0

  • phanlan
   Bài giảng khác
   phanlan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2016

   Xem: 0

  • phankali
   Bài giảng khác
   phankali

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2016

   Xem: 0

  • phanbon
   Bài giảng khác
   phanbon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2016

   Xem: 0

  • Bài 4. Lai hai cặp tính trạng
   Bài giảng khác
   Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2016

   Xem: 41

  • Nguyên tử Phân tử Ion
   Bài giảng khác
   Nguyên tử Phân tử Ion

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2016

   Xem: 0

  • thuyết trường tinh thể , thuyết trường phối tử
   Bài giảng khác
   thuyết trường tinh thể , thuyết trường phối tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2016

   Xem: 23

  • CHI
   Bài giảng khác
   CHI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2016

   Xem: 12

  • Xác định CTPT hợp chất hữu cơ
   Bài giảng khác
   Xác định CTPT hợp chất hữu cơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2016

   Xem: 0

  • Các kiến thức cần nhớ trong chuơng trình THCS
   Bài giảng khác
   Các kiến thức cần nhớ trong chuơng trình THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2016

   Xem: 0

  • Những điểm trọng yếu của điện hóa
   Bài giảng khác
   Những điểm trọng yếu của điện hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2016

   Xem: 0

  • Bài giảng ăn mòn hóa học-Điện hóa
   Bài giảng khác
   Bài giảng ăn mòn hóa học-Điện hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2016

   Xem: 0

  • Rèn tư duy HS qua BTTN
   Bài giảng khác
   Rèn tư duy HS qua BTTN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2016

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN TÍCH HƠP LIÊN MÔN
   Bài giảng khác
   GIÁO ÁN TÍCH HƠP LIÊN MÔN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2015

   Xem: 0

  • Thí nghiệm 28-Phản ứng giữa O2 và CO
   Bài giảng khác
   Thí nghiệm 28-Phản ứng giữa O2 và CO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thi nghiem 27- Phản ứng giữa CuO và CO
   Bài giảng khác
   Thi nghiem 27- Phản ứng giữa CuO và CO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 30

  • Thi nghiem 26- Phản ứng của clo với nước
   Bài giảng khác
   Thi nghiem 26- Phản ứng của clo với nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thi nghiem 25- Tính tẩy màu của nước clo
   Bài giảng khác
   Thi nghiem 25- Tính tẩy màu của nước clo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thi nghiem24
   Bài giảng khác
   Thi nghiem24

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thi nghiem 23
   Bài giảng khác
   Thi nghiem 23

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 18

  • Thí nghiệm 22
   Bài giảng khác
   Thí nghiệm 22

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thí nghiệm 21
   Bài giảng khác
   Thí nghiệm 21

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • TN 20
   Bài giảng khác
   TN 20

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thi nghiem19-Phản ứng giữa Natri và Nước
   Bài giảng khác
   Thi nghiem19-Phản ứng giữa Natri và Nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thi nghiem16-Phản ứng giữa Natri và oxi
   Bài giảng khác
   Thi nghiem16-Phản ứng giữa Natri và oxi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thí nghiệm 18-SX vôi
   Bài giảng khác
   Thí nghiệm 18-SX vôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thí nghiệm 17- TN dieu che va dot H2
   Bài giảng khác
   Thí nghiệm 17- TN dieu che va dot H2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thí nghiệm 16- TN dien phan nuoc
   Bài giảng khác
   Thí nghiệm 16- TN dien phan nuoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Thi nghiem 15-Phản ứng giữa sắt và axit clohiđric
   Bài giảng khác
   Thi nghiem 15-Phản ứng giữa sắt và axit clohiđric

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY