Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Hóa học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Hóa học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Hóa học)

 • Chuyên đề: Sản xuất kim loại
  Bài giảng khác
  Chuyên đề: Sản xuất kim loại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 11

 • CẤU TẠO, TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÀNG SINH CHẤT Ở TẾ BÀO EUKARYOTE.
  Bài giảng khác
  CẤU TẠO, TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÀNG SINH CHẤT Ở TẾ BÀO EUKARYOTE.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • Hidrocacbon thơm
  Bài giảng khác
  Hidrocacbon thơm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2017

  Xem: 0

 • Công nghệ sản xuất rượu mùi
  Bài giảng khác
  Công nghệ sản xuất rượu mùi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2017

  Xem: 0

 • ĐTM sông Lô
  Bài giảng khác
  ĐTM sông Lô

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2017

  Xem: 0

 • co2
  Bài giảng khác
  co2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN HÓA 2017
  Bài giảng khác
  ĐỀ ÔN THI THPT QG MÔN HÓA 2017

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 0

 • kỹ năng thiết kế bài giảng hóa học
  Bài giảng khác
  kỹ năng thiết kế bài giảng hóa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 0

 • CĐ muối ngậm nước(Powpoin)
  Bài giảng khác
  CĐ muối ngậm nước(Powpoin)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 0

 • rượu etylic hóa 9
  Bài giảng khác
  rượu etylic hóa 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2017

  Xem: 0

 • trò chơi ô chữ môn Hoá Học
  Bài giảng khác
  trò chơi ô chữ môn Hoá Học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • Thực phẩm chiếu xạ
  Bài giảng khác
  Thực phẩm chiếu xạ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2017

  Xem: 0

 • hidro sunfua 10NC
  Bài giảng khác
  hidro sunfua 10NC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2017

  Xem: 13

 • Chịu thua tôi rồi
  Bài giảng khác
  Chịu thua tôi rồi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2016

  Xem: 0

 • chuyên đề
  Bài giảng khác
  chuyên đề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2016

  Xem: 0

 • ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
  Bài giảng khác
  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2016

  Xem: 0

 • quy trình làm kế hoạch cá nhân
  Bài giảng khác
  quy trình làm kế hoạch cá nhân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2016

  Xem: 1

 • hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm
  Bài giảng khác
  hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2016

  Xem: 30

 • Ô chữ hợp chất của Lưu huỳnh
  Bài giảng khác
  Ô chữ hợp chất của Lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2016

  Xem: 0

 • Mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất giữa glucide và protein
  Bài giảng khác
  Mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất giữa glucide và protein

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2016

  Xem: 0

 • Công Thức Hóa Lớp 8
  Bài giảng khác
  Công Thức Hóa Lớp 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2016

  Xem: 34

 • ON TAP HKII
  Bài giảng khác
  ON TAP HKII

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2016

  Xem: 0

 • phanlan
  Bài giảng khác
  phanlan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2016

  Xem: 0

 • phankali
  Bài giảng khác
  phankali

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2016

  Xem: 0

 • phanbon
  Bài giảng khác
  phanbon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2016

  Xem: 0

 • Bài 4. Lai hai cặp tính trạng
  Bài giảng khác
  Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2016

  Xem: 0

 • Nguyên tử Phân tử Ion
  Bài giảng khác
  Nguyên tử Phân tử Ion

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2016

  Xem: 0

 • thuyết trường tinh thể , thuyết trường phối tử
  Bài giảng khác
  thuyết trường tinh thể , thuyết trường phối tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2016

  Xem: 19

 • CHI
  Bài giảng khác
  CHI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2016

  Xem: 12

 • Xác định CTPT hợp chất hữu cơ
  Bài giảng khác
  Xác định CTPT hợp chất hữu cơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2016

  Xem: 0

 • Các kiến thức cần nhớ trong chuơng trình THCS
  Bài giảng khác
  Các kiến thức cần nhớ trong chuơng trình THCS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2016

  Xem: 0

 • Những điểm trọng yếu của điện hóa
  Bài giảng khác
  Những điểm trọng yếu của điện hóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2016

  Xem: 0

 • Bài giảng ăn mòn hóa học-Điện hóa
  Bài giảng khác
  Bài giảng ăn mòn hóa học-Điện hóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2016

  Xem: 0

 • Rèn tư duy HS qua BTTN
  Bài giảng khác
  Rèn tư duy HS qua BTTN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2016

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN TÍCH HƠP LIÊN MÔN
  Bài giảng khác
  GIÁO ÁN TÍCH HƠP LIÊN MÔN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2015

  Xem: 0

 • Thí nghiệm 28-Phản ứng giữa O2 và CO
  Bài giảng khác
  Thí nghiệm 28-Phản ứng giữa O2 và CO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thi nghiem 27- Phản ứng giữa CuO và CO
  Bài giảng khác
  Thi nghiem 27- Phản ứng giữa CuO và CO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thi nghiem 26- Phản ứng của clo với nước
  Bài giảng khác
  Thi nghiem 26- Phản ứng của clo với nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thi nghiem 25- Tính tẩy màu của nước clo
  Bài giảng khác
  Thi nghiem 25- Tính tẩy màu của nước clo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thi nghiem24
  Bài giảng khác
  Thi nghiem24

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thi nghiem 23
  Bài giảng khác
  Thi nghiem 23

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thí nghiệm 22
  Bài giảng khác
  Thí nghiệm 22

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thí nghiệm 21
  Bài giảng khác
  Thí nghiệm 21

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • TN 20
  Bài giảng khác
  TN 20

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thi nghiem19-Phản ứng giữa Natri và Nước
  Bài giảng khác
  Thi nghiem19-Phản ứng giữa Natri và Nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thi nghiem16-Phản ứng giữa Natri và oxi
  Bài giảng khác
  Thi nghiem16-Phản ứng giữa Natri và oxi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thí nghiệm 18-SX vôi
  Bài giảng khác
  Thí nghiệm 18-SX vôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thí nghiệm 17- TN dieu che va dot H2
  Bài giảng khác
  Thí nghiệm 17- TN dieu che va dot H2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thí nghiệm 16- TN dien phan nuoc
  Bài giảng khác
  Thí nghiệm 16- TN dien phan nuoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thi nghiem 15-Phản ứng giữa sắt và axit clohiđric
  Bài giảng khác
  Thi nghiem 15-Phản ứng giữa sắt và axit clohiđric

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thi nghiem14- Phản ứng giữa lưu huỳnh và oxi
  Bài giảng khác
  Thi nghiem14- Phản ứng giữa lưu huỳnh và oxi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

 • Thi nghiem13- Phản ứng giữa đồng(II) oxit và hyđro
  Bài giảng khác
  Thi nghiem13- Phản ứng giữa đồng(II) oxit và hyđro

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY