Bài giảng Khác (Hoạt động Ngoài giờ lên lớp)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Hoạt động Ngoài giờ lên lớp) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Hoạt động Ngoài giờ lên lớp) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo dục kỹ năng sống cực hay
   Bài giảng khác
   Giáo dục kỹ năng sống cực hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • 1NT. Nhung van de chung ve nghi thuc 2019
   Bài giảng khác
   1NT. Nhung van de chung ve nghi thuc 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 4
   Bài giảng khác
   HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 3
   Bài giảng khác
   HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 2
   Bài giảng khác
   HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 1
   Bài giảng khác
   HDNG: Ngày hội tiếng anh - Part 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • HDNGLL: Ngày hội tiếng anh
   Bài giảng khác
   HDNGLL: Ngày hội tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • ĐỔI MỚI GIỜ SINH HOẠT LỚP
   Bài giảng khác
   ĐỔI MỚI GIỜ SINH HOẠT LỚP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 9 giáo dục giới tính
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 9 giáo dục giới tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 1

  • Ngoại khóa phòng chống thiên tai
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa phòng chống thiên tai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Ngoại khóa "Tìm hiểu bảo vệ tài nguyên rừng"
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa "Tìm hiểu bảo vệ tài nguyên rừng"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Sơ cứu ban đầu chảy máu và gãy xương
   Bài giảng khác
   Sơ cứu ban đầu chảy máu và gãy xương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Kỹ năng phòng tránh thú dữ
   Bài giảng khác
   Kỹ năng phòng tránh thú dữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh tai nạn
   Bài giảng khác
   Kỹ năng phòng tránh tai nạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng thuyết trình - Lớp 9
   Bài giảng khác
   Kỹ năng thuyết trình - Lớp 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 9
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2018

   Xem: 19

  • kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn
   Bài giảng khác
   kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2018

   Xem: 0

  • tuyên truyền sách bác hồ với thiếu niên nhi đồng
   Bài giảng khác
   tuyên truyền sách bác hồ với thiếu niên nhi đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2018

   Xem: 15

  • Bệnh răng miệng và cách chăm sóc
   Bài giảng khác
   Bệnh răng miệng và cách chăm sóc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 1

  • Chiếc nón kì diệu
   Bài giảng khác
   Chiếc nón kì diệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 20

  • Trò chơi đuổi hình bắt chữ 8/3/2018
   Bài giảng khác
   Trò chơi đuổi hình bắt chữ 8/3/2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng Biến đổi khí hậu
   Bài giảng khác
   Rung chuông vàng Biến đổi khí hậu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 5

  • Chung toàn trường
   Bài giảng khác
   Chung toàn trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 1

  • hoat dong ngoai gio len lop 12
   bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2017

   Xem: 0

  • NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
   Bài giảng khác
   NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2017

   Xem: 0

  • chia sẽ laioongs có trách nhiệm
   Bài giảng khác
   chia sẽ laioongs có trách nhiệm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 14

  • đạo đức tự làm lấy việc của mình tiết 2
   Bài giảng khác
   đạo đức tự làm lấy việc của mình tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2017

   Xem: 23

  • hoat động ngoại khóa
   Bài giảng khác
   hoat động ngoại khóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 20

  • Tuyên truyền luật trẻ năm 2016, chống bạo lực xâm hại trẻ em và chống đuối nước mùa mưa lũ
   Bài giảng khác
   Tuyên truyền luật trẻ năm 2016, chống bạo lực xâm hại trẻ em và chống đuối nước mùa mưa lũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2017

   Xem: 1

  • Họp phhs THPT dầu năm
   Bài giảng khác
   Họp phhs THPT dầu năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2017

   Xem: 12

  • Họp PHHS THCS đầu năm
   Bài giảng khác
   Họp PHHS THCS đầu năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2017

   Xem: 0

  • BAI TAP 1
   Bài giảng khác
   BAI TAP 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2017

   Xem: 0

  • Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
   Bài giảng khác
   Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2017

   Xem: 0

  • Kỹ năng sống học sinh THCS
   Bài giảng khác
   Kỹ năng sống học sinh THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2017

   Xem: 0

  • An toàn giao thông
   Bài giảng khác
   An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2017

   Xem: 11

  • Thuyết Trình Tết Cổ Truyền
   Bài giảng khác
   Thuyết Trình Tết Cổ Truyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Kỹ năng sinh tồn
   Bài giảng khác
   Kỹ năng sinh tồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2017

   Xem: 2

  • AN TOÀN GIAO THÔNG
   Bài giảng khác
   AN TOÀN GIAO THÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2017

   Xem: 5

  • Hội thi An toàn giao thông
   HĐNGLL
   Hội thi An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HĐNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2017

   Xem: 0

  • Hội thi An toàn giao thông
   Bài giảng khác
   Hội thi An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2017

   Xem: 9

  • Chuyên đề khăn quàng thắm mãi vai em
   Bài giảng khác
   Chuyên đề khăn quàng thắm mãi vai em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2017

   Xem: 10

  • Chuyên đề khăn quàng thắm mãi vai em
   HĐNGLL
   Chuyên đề khăn quàng thắm mãi vai em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HĐNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2017

   Xem: 1

  • KĨ NĂNG LÀM CHỦ
   Bài giảng khác
   KĨ NĂNG LÀM CHỦ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2016

   Xem: 11

  • KĨ NĂNG THÂN THIỆN
   Bài giảng khác
   KĨ NĂNG THÂN THIỆN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2016

   Xem: 7

  • Giáo dục kĩ năng sống
   Bài giảng khác
   Giáo dục kĩ năng sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2016

   Xem: 1

  • Chương trình đố vui để học trường PTDTBT-THCS Trà Dơn
   Bài giảng khác
   Chương trình đố vui để học trường PTDTBT-THCS Trà Dơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2016

   Xem: 10

  • Đuổi hinh bắt chữ
   Bài giảng khác
   Đuổi hinh bắt chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2016

   Xem: 0

  • Ngoại khóa "Tôn Sư Trọng Đạo"
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa "Tôn Sư Trọng Đạo"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2016

   Xem: 0

  • Ngoài giờ lên lớp
   Bài giảng khác
   Ngoài giờ lên lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 15

  • Sao nhi Đồng
   Bài giảng khác
   Sao nhi Đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2016

   Xem: 14

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY