Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Hoạt động Ngoài giờ lên lớp) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Hoạt động Ngoài giờ lên lớp) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Hoạt động Ngoài giờ lên lớp)

 • kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn
  Bài giảng khác
  kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • tuyên truyền sách bác hồ với thiếu niên nhi đồng
  Bài giảng khác
  tuyên truyền sách bác hồ với thiếu niên nhi đồng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 0

 • Bệnh răng miệng và cách chăm sóc
  Bài giảng khác
  Bệnh răng miệng và cách chăm sóc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Chiếc nón kì diệu
  Bài giảng khác
  Chiếc nón kì diệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 20

 • Trò chơi đuổi hình bắt chữ 8/3/2018
  Bài giảng khác
  Trò chơi đuổi hình bắt chữ 8/3/2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 0

 • Rung chuông vàng Biến đổi khí hậu
  Bài giảng khác
  Rung chuông vàng Biến đổi khí hậu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 5

 • Chung toàn trường
  Bài giảng khác
  Chung toàn trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2018

  Xem: 1

 • NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
  Bài giảng khác
  NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2017

  Xem: 0

 • chia sẽ laioongs có trách nhiệm
  Bài giảng khác
  chia sẽ laioongs có trách nhiệm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • đạo đức tự làm lấy việc của mình tiết 2
  Bài giảng khác
  đạo đức tự làm lấy việc của mình tiết 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • hoat động ngoại khóa
  Bài giảng khác
  hoat động ngoại khóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 0

 • Tuyên truyền luật trẻ năm 2016, chống bạo lực xâm hại trẻ em và chống đuối nước mùa mưa lũ
  Bài giảng khác
  Tuyên truyền luật trẻ năm 2016, chống bạo lực xâm hại trẻ em và chống đuối nước mùa mưa lũ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2017

  Xem: 0

 • Họp phhs THPT dầu năm
  Bài giảng khác
  Họp phhs THPT dầu năm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2017

  Xem: 12

 • Họp PHHS THCS đầu năm
  Bài giảng khác
  Họp PHHS THCS đầu năm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2017

  Xem: 0

 • BAI TAP 1
  Bài giảng khác
  BAI TAP 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2017

  Xem: 0

 • Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
  Bài giảng khác
  Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2017

  Xem: 0

 • Kỹ năng sống học sinh THCS
  Bài giảng khác
  Kỹ năng sống học sinh THCS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2017

  Xem: 0

 • An toàn giao thông
  Bài giảng khác
  An toàn giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2017

  Xem: 0

 • Thuyết Trình Tết Cổ Truyền
  Bài giảng khác
  Thuyết Trình Tết Cổ Truyền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Kỹ năng sinh tồn
  Bài giảng khác
  Kỹ năng sinh tồn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2017

  Xem: 1

 • AN TOÀN GIAO THÔNG
  Bài giảng khác
  AN TOÀN GIAO THÔNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 2

 • Hội thi An toàn giao thông
  Bài giảng khác
  Hội thi An toàn giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2017

  Xem: 9

 • Chuyên đề khăn quàng thắm mãi vai em
  Bài giảng khác
  Chuyên đề khăn quàng thắm mãi vai em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2017

  Xem: 10

 • KĨ NĂNG LÀM CHỦ
  Bài giảng khác
  KĨ NĂNG LÀM CHỦ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2016

  Xem: 11

 • KĨ NĂNG THÂN THIỆN
  Bài giảng khác
  KĨ NĂNG THÂN THIỆN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2016

  Xem: 7

 • Giáo dục kĩ năng sống
  Bài giảng khác
  Giáo dục kĩ năng sống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2016

  Xem: 1

 • Chương trình đố vui để học trường PTDTBT-THCS Trà Dơn
  Bài giảng khác
  Chương trình đố vui để học trường PTDTBT-THCS Trà Dơn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2016

  Xem: 0

 • Đuổi hinh bắt chữ
  Bài giảng khác
  Đuổi hinh bắt chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2016

  Xem: 0

 • Ngoại khóa
  Bài giảng khác
  Ngoại khóa "Tôn Sư Trọng Đạo"

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2016

  Xem: 0

 • Ngoài giờ lên lớp
  Bài giảng khác
  Ngoài giờ lên lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2016

  Xem: 15

 • Sao nhi Đồng
  Bài giảng khác
  Sao nhi Đồng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2016

  Xem: 1

 • Phông nền Đại hội chi đoàn
  Bài giảng khác
  Phông nền Đại hội chi đoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2016

  Xem: 7

 • Giáo dục nếp sống THanh Lịch Văn Minh
  Bài giảng khác
  Giáo dục nếp sống THanh Lịch Văn Minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2016

  Xem: 0

 • trò chơi pp
  Bài giảng khác
  trò chơi pp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2016

  Xem: 4

 • thiết kế trò chơi trên power point
  Bài giảng khác
  thiết kế trò chơi trên power point

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2016

  Xem: 1

 • Phòng chống bệnh do víu Zika
  Bài giảng khác
  Phòng chống bệnh do víu Zika

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2016

  Xem: 0

 • KNTH _ Ứng xử tham gia giao thông
  Bài giảng khác
  KNTH _ Ứng xử tham gia giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2016

  Xem: 0

 • KNTH _ Phòng tránh lạm dụng tình dục
  Bài giảng khác
  KNTH _ Phòng tránh lạm dụng tình dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2016

  Xem: 0

 • KNTH _ Phòng chống hỏa hoạn
  Bài giảng khác
  KNTH _ Phòng chống hỏa hoạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2016

  Xem: 0

 • KNTH _ Phòng chống đuối nước
  Bài giảng khác
  KNTH _ Phòng chống đuối nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2016

  Xem: 0

 • KNTH_ Bạo lực học đường
  Bài giảng khác
  KNTH_ Bạo lực học đường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2016

  Xem: 0

 • KNTH 1 - Kỹ năng dùng mạng XH hiệu quả
  Bài giảng khác
  KNTH 1 - Kỹ năng dùng mạng XH hiệu quả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2016

  Xem: 0

 • Nội dung, mục tiêu, phương pháp, phương tiện hoạt động HĐNGLL
  Bài giảng khác
  Nội dung, mục tiêu, phương pháp, phương tiện hoạt động HĐNGLL

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2016

  Xem: 0

 • chuyên đề chăm soc sức khoe sinh san tuoi vi thanh nien
  Bài giảng khác
  chuyên đề chăm soc sức khoe sinh san tuoi vi thanh nien

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2016

  Xem: 0

 • Chinh phục
  Bài giảng khác
  Chinh phục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2016

  Xem: 0

 • tro choi
  Bài giảng khác
  tro choi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2016

  Xem: 0

 • Thanh niên với ly tưởng cách mạng
  Bài giảng khác
  Thanh niên với ly tưởng cách mạng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2016

  Xem: 17

 • Bài 24. Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
  Bài giảng khác
  Bài 24. Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2016

  Xem: 0

 • ngoai khoa rung chuong vang
  Bài giảng khác
  ngoai khoa rung chuong vang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2016

  Xem: 0

 • Chương trình chào mừng 8/3
  Bài giảng khác
  Chương trình chào mừng 8/3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2016

  Xem: 0

 • Đường lên đỉnh Olympia
  Bài giảng khác
  Đường lên đỉnh Olympia

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2016

  Xem: 9

 • bài giảng phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em
  Bài giảng khác
  bài giảng phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY