Bài giảng Khác (Hoạt động Ngoài giờ lên lớp)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Hoạt động Ngoài giờ lên lớp) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Hoạt động Ngoài giờ lên lớp) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Sơ cứu ban đầu chảy máu và gãy xương
   Bài giảng khác
   Sơ cứu ban đầu chảy máu và gãy xương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh thú dữ
   Bài giảng khác
   Kỹ năng phòng tránh thú dữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh tai nạn
   Bài giảng khác
   Kỹ năng phòng tránh tai nạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng thuyết trình - Lớp 9
   Bài giảng khác
   Kỹ năng thuyết trình - Lớp 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 9
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2018

   Xem: 0

  • kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn
   Bài giảng khác
   kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2018

   Xem: 0

  • tuyên truyền sách bác hồ với thiếu niên nhi đồng
   Bài giảng khác
   tuyên truyền sách bác hồ với thiếu niên nhi đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2018

   Xem: 0

  • Bệnh răng miệng và cách chăm sóc
   Bài giảng khác
   Bệnh răng miệng và cách chăm sóc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • Chiếc nón kì diệu
   Bài giảng khác
   Chiếc nón kì diệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 20

  • Trò chơi đuổi hình bắt chữ 8/3/2018
   Bài giảng khác
   Trò chơi đuổi hình bắt chữ 8/3/2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng Biến đổi khí hậu
   Bài giảng khác
   Rung chuông vàng Biến đổi khí hậu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 5

  • Chung toàn trường
   Bài giảng khác
   Chung toàn trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 1

  • NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
   Bài giảng khác
   NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2017

   Xem: 0

  • chia sẽ laioongs có trách nhiệm
   Bài giảng khác
   chia sẽ laioongs có trách nhiệm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 0

  • đạo đức tự làm lấy việc của mình tiết 2
   Bài giảng khác
   đạo đức tự làm lấy việc của mình tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2017

   Xem: 0

  • hoat động ngoại khóa
   Bài giảng khác
   hoat động ngoại khóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • Tuyên truyền luật trẻ năm 2016, chống bạo lực xâm hại trẻ em và chống đuối nước mùa mưa lũ
   Bài giảng khác
   Tuyên truyền luật trẻ năm 2016, chống bạo lực xâm hại trẻ em và chống đuối nước mùa mưa lũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2017

   Xem: 0

  • Họp phhs THPT dầu năm
   Bài giảng khác
   Họp phhs THPT dầu năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2017

   Xem: 12

  • Họp PHHS THCS đầu năm
   Bài giảng khác
   Họp PHHS THCS đầu năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2017

   Xem: 0

  • BAI TAP 1
   Bài giảng khác
   BAI TAP 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2017

   Xem: 0

  • Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
   Bài giảng khác
   Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2017

   Xem: 0

  • Kỹ năng sống học sinh THCS
   Bài giảng khác
   Kỹ năng sống học sinh THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2017

   Xem: 0

  • An toàn giao thông
   Bài giảng khác
   An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2017

   Xem: 8

  • Thuyết Trình Tết Cổ Truyền
   Bài giảng khác
   Thuyết Trình Tết Cổ Truyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Kỹ năng sinh tồn
   Bài giảng khác
   Kỹ năng sinh tồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2017

   Xem: 10

  • AN TOÀN GIAO THÔNG
   Bài giảng khác
   AN TOÀN GIAO THÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2017

   Xem: 2

  • Hội thi An toàn giao thông
   Bài giảng khác
   Hội thi An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2017

   Xem: 9

  • Chuyên đề khăn quàng thắm mãi vai em
   Bài giảng khác
   Chuyên đề khăn quàng thắm mãi vai em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2017

   Xem: 10

  • KĨ NĂNG LÀM CHỦ
   Bài giảng khác
   KĨ NĂNG LÀM CHỦ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2016

   Xem: 11

  • KĨ NĂNG THÂN THIỆN
   Bài giảng khác
   KĨ NĂNG THÂN THIỆN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2016

   Xem: 7

  • Giáo dục kĩ năng sống
   Bài giảng khác
   Giáo dục kĩ năng sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2016

   Xem: 1

  • Chương trình đố vui để học trường PTDTBT-THCS Trà Dơn
   Bài giảng khác
   Chương trình đố vui để học trường PTDTBT-THCS Trà Dơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2016

   Xem: 0

  • Đuổi hinh bắt chữ
   Bài giảng khác
   Đuổi hinh bắt chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2016

   Xem: 0

  • Ngoại khóa "Tôn Sư Trọng Đạo"
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa "Tôn Sư Trọng Đạo"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2016

   Xem: 0

  • Ngoài giờ lên lớp
   Bài giảng khác
   Ngoài giờ lên lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 15

  • Sao nhi Đồng
   Bài giảng khác
   Sao nhi Đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2016

   Xem: 1

  • Phông nền Đại hội chi đoàn
   Bài giảng khác
   Phông nền Đại hội chi đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2016

   Xem: 7

  • Giáo dục nếp sống THanh Lịch Văn Minh
   Bài giảng khác
   Giáo dục nếp sống THanh Lịch Văn Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2016

   Xem: 0

  • trò chơi pp
   Bài giảng khác
   trò chơi pp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2016

   Xem: 4

  • thiết kế trò chơi trên power point
   Bài giảng khác
   thiết kế trò chơi trên power point

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2016

   Xem: 1

  • Phòng chống bệnh do víu Zika
   Bài giảng khác
   Phòng chống bệnh do víu Zika

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2016

   Xem: 0

  • KNTH _ Ứng xử tham gia giao thông
   Bài giảng khác
   KNTH _ Ứng xử tham gia giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2016

   Xem: 0

  • KNTH _ Phòng tránh lạm dụng tình dục
   Bài giảng khác
   KNTH _ Phòng tránh lạm dụng tình dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2016

   Xem: 0

  • KNTH _ Phòng chống hỏa hoạn
   Bài giảng khác
   KNTH _ Phòng chống hỏa hoạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2016

   Xem: 0

  • KNTH _ Phòng chống đuối nước
   Bài giảng khác
   KNTH _ Phòng chống đuối nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2016

   Xem: 0

  • KNTH_ Bạo lực học đường
   Bài giảng khác
   KNTH_ Bạo lực học đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2016

   Xem: 0

  • KNTH 1 - Kỹ năng dùng mạng XH hiệu quả
   Bài giảng khác
   KNTH 1 - Kỹ năng dùng mạng XH hiệu quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2016

   Xem: 0

  • Nội dung, mục tiêu, phương pháp, phương tiện hoạt động HĐNGLL
   Bài giảng khác
   Nội dung, mục tiêu, phương pháp, phương tiện hoạt động HĐNGLL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2016

   Xem: 0

  • chuyên đề chăm soc sức khoe sinh san tuoi vi thanh nien
   Bài giảng khác
   chuyên đề chăm soc sức khoe sinh san tuoi vi thanh nien

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2016

   Xem: 0

  • Chinh phục
   Bài giảng khác
   Chinh phục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY