Bài giảng Khác (Lịch sử)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Lịch sử) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Lịch sử) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • bai 26 su 6
   Bài giảng khác
   bai 26 su 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • giao duc ki nang song
   Bài giảng khác
   giao duc ki nang song

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học lịch sử
   Bài giảng khác
   Chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học lịch sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • vua lê thánh tông thời lê sơ
   Bài giảng khác
   vua lê thánh tông thời lê sơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • lê thánh tông
   Bài giảng khác
   lê thánh tông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • sư 7 các danh nhân văn hoá
   Bài giảng khác
   sư 7 các danh nhân văn hoá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • BAI LAM KI NANG SONG
   Bài giảng khác
   BAI LAM KI NANG SONG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 4 sử 11
   Bài giảng khác
   Bài 4 sử 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Nhận làm bài giảng e learning
   Bài giảng khác
   Nhận làm bài giảng e learning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2018

   Xem: 14

  • Nhận làm giáo án E-Learning
   Bài giảng khác
   Nhận làm giáo án E-Learning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 0

  • Nhận thiết kế giáo án E-Learning
   Bài giảng khác
   Nhận thiết kế giáo án E-Learning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • Làm giáo án ELearning
   Bài giảng khác
   Làm giáo án ELearning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 1

  • NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT
   Bài giảng khác
   NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử địa phương
   Bài giảng khác
   Lịch sử địa phương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 2

  • lop 9
   Bài giảng khác
   lop 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • Vasco Da Gama
   Bài giảng khác
   Vasco Da Gama

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2017

   Xem: 0

  • TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ
   Bài giảng khác
   TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2017

   Xem: 15

  • TRẮC NGHIỆM NHÂN VẬT LỊCH SỬ
   Bài giảng khác
   TRẮC NGHIỆM NHÂN VẬT LỊCH SỬ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Nhật Bản
   Bài giảng khác
   Bài 1. Nhật Bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2017

   Xem: 0

  • duy tân minh trị
   Bài giảng khác
   duy tân minh trị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2017

   Xem: 0

  • văn hóa trung quốc
   Bài giảng khác
   văn hóa trung quốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2017

   Xem: 0

  • Lịch sử địa phương
   Bài giảng khác
   Lịch sử địa phương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2017

   Xem: 0

  • CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)
   Bài giảng khác
   CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2017

   Xem: 0

  • CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)
   Bài giảng khác
   CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2017

   Xem: 0

  • BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
   Bài giảng khác
   BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2017

   Xem: 0

  • NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 – 1950)
   Bài giảng khác
   NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 – 1950)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2017

   Xem: 0

  • LỊCH SỬ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)
   Bài giảng khác
   LỊCH SỬ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 0

  • Lịch sử địa phương: khu di tích thành Cổ Loa
   Bài giảng khác
   Lịch sử địa phương: khu di tích thành Cổ Loa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2017

   Xem: 25

  • Ngoại khóa lịch sử 30/4 và ngày Hội đọc sách VN
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa lịch sử 30/4 và ngày Hội đọc sách VN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2017

   Xem: 0

  • CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1939 - 1945
   Bài giảng khác
   CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1939 - 1945

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2017

   Xem: 0

  • Võ Nguyên Giáp
   Bài giảng khác
   Võ Nguyên Giáp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2017

   Xem: 1

  • rung chuong vang lọp
   Bài giảng khác
   rung chuong vang lọp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 0

  • Project Unit 9 Lớp 6 Thí điểm
   Bài giảng khác
   Project Unit 9 Lớp 6 Thí điểm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2017

   Xem: 0

  • 80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10 (2)
   Bài giảng khác
   80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10 (2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2017

   Xem: 0

  • văn
   Bài giảng khác
   văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2017

   Xem: 20

  • 21 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ BÁC HỒ
   Bài giảng khác
   21 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ BÁC HỒ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2017

   Xem: 1

  • 80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10
   Bài giảng khác
   80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2017

   Xem: 1

  • Ô nhiễm môi trường
   Bài giảng khác
   Ô nhiễm môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2017

   Xem: 12

  • Trắc nghiệm về Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan
   Bài giảng khác
   Trắc nghiệm về Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2017

   Xem: 12

  • Trắc nghiệm về vua Đinh Bộ Lĩnh
   Bài giảng khác
   Trắc nghiệm về vua Đinh Bộ Lĩnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2017

   Xem: 14

  • Lịch sử địa phương: Di tích chiến khu D
   Bài giảng khác
   Lịch sử địa phương: Di tích chiến khu D

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2017

   Xem: 1

  • Lịch sử giáo dục VN
   Bài giảng khác
   Lịch sử giáo dục VN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2017

   Xem: 28

  • hello
   Bài giảng khác
   hello

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2016

   Xem: 19

  • Trắc nghiệm về triều đại phong kiến cuối cùng
   Bài giảng khác
   Trắc nghiệm về triều đại phong kiến cuối cùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2016

   Xem: 15

  • Trắc nghiệm "Vua"
   Bài giảng khác
   Trắc nghiệm "Vua"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2016

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm Trạng Nguyên Việt Nam
   Bài giảng khác
   Trắc nghiệm Trạng Nguyên Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2016

   Xem: 14

  • bao cao tham luan
   Bài giảng khác
   bao cao tham luan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2016

   Xem: 13

  • Địa lý 9: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO
   Bài giảng E-learning
   Địa lý 9: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-learning

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 0

  • Địa lý 7: Thiên Nhiên Châu Phi
   Bài giảng E-learning
   Địa lý 7: Thiên Nhiên Châu Phi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-learning

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY