Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Lịch sử) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Lịch sử) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Lịch sử)

 • Bài 4 sử 11
  Bài giảng khác
  Bài 4 sử 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Nhận làm bài giảng e learning
  Bài giảng khác
  Nhận làm bài giảng e learning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 0

 • Nhận làm giáo án E-Learning
  Bài giảng khác
  Nhận làm giáo án E-Learning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • Nhận thiết kế giáo án E-Learning
  Bài giảng khác
  Nhận thiết kế giáo án E-Learning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • Làm giáo án ELearning
  Bài giảng khác
  Làm giáo án ELearning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 0

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 1

 • NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT
  Bài giảng khác
  NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Lịch sử địa phương
  Bài giảng khác
  Lịch sử địa phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 1

 • lop 9
  Bài giảng khác
  lop 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 1

 • Vasco Da Gama
  Bài giảng khác
  Vasco Da Gama

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2017

  Xem: 0

 • TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ
  Bài giảng khác
  TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2017

  Xem: 15

 • TRẮC NGHIỆM NHÂN VẬT LỊCH SỬ
  Bài giảng khác
  TRẮC NGHIỆM NHÂN VẬT LỊCH SỬ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2017

  Xem: 0

 • Bài 1. Nhật Bản
  Bài giảng khác
  Bài 1. Nhật Bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2017

  Xem: 0

 • duy tân minh trị
  Bài giảng khác
  duy tân minh trị

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2017

  Xem: 0

 • văn hóa trung quốc
  Bài giảng khác
  văn hóa trung quốc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2017

  Xem: 0

 • Lịch sử địa phương
  Bài giảng khác
  Lịch sử địa phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2017

  Xem: 0

 • CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)
  Bài giảng khác
  CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2017

  Xem: 0

 • CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)
  Bài giảng khác
  CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 - 1954)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2017

  Xem: 0

 • BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
  Bài giảng khác
  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2017

  Xem: 0

 • NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 – 1950)
  Bài giảng khác
  NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 – 1950)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2017

  Xem: 0

 • LỊCH SỬ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)
  Bài giảng khác
  LỊCH SỬ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 - 1954)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2017

  Xem: 0

 • Lịch sử địa phương: khu di tích thành Cổ Loa
  Bài giảng khác
  Lịch sử địa phương: khu di tích thành Cổ Loa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2017

  Xem: 18

 • Ngoại khóa lịch sử 30/4 và ngày Hội đọc sách VN
  Bài giảng khác
  Ngoại khóa lịch sử 30/4 và ngày Hội đọc sách VN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 0

 • CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1939 - 1945
  Bài giảng khác
  CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1939 - 1945

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2017

  Xem: 0

 • Võ Nguyên Giáp
  Bài giảng khác
  Võ Nguyên Giáp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2017

  Xem: 0

 • rung chuong vang lọp
  Bài giảng khác
  rung chuong vang lọp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2017

  Xem: 0

 • Project Unit 9 Lớp 6 Thí điểm
  Bài giảng khác
  Project Unit 9 Lớp 6 Thí điểm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2017

  Xem: 0

 • 80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10 (2)
  Bài giảng khác
  80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10 (2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2017

  Xem: 0

 • văn
  Bài giảng khác
  văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2017

  Xem: 3

 • 21 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ BÁC HỒ
  Bài giảng khác
  21 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ BÁC HỒ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2017

  Xem: 1

 • 80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10
  Bài giảng khác
  80 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 1

 • Ô nhiễm môi trường
  Bài giảng khác
  Ô nhiễm môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2017

  Xem: 12

 • Trắc nghiệm về Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan
  Bài giảng khác
  Trắc nghiệm về Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2017

  Xem: 12

 • Trắc nghiệm về vua Đinh Bộ Lĩnh
  Bài giảng khác
  Trắc nghiệm về vua Đinh Bộ Lĩnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2017

  Xem: 14

 • Lịch sử địa phương: Di tích chiến khu D
  Bài giảng khác
  Lịch sử địa phương: Di tích chiến khu D

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2017

  Xem: 1

 • Lịch sử giáo dục VN
  Bài giảng khác
  Lịch sử giáo dục VN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2017

  Xem: 0

 • hello
  Bài giảng khác
  hello

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2016

  Xem: 0

 • Trắc nghiệm về triều đại phong kiến cuối cùng
  Bài giảng khác
  Trắc nghiệm về triều đại phong kiến cuối cùng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2016

  Xem: 15

 • Trắc nghiệm
  Bài giảng khác
  Trắc nghiệm "Vua"

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2016

  Xem: 0

 • Trắc nghiệm Trạng Nguyên Việt Nam
  Bài giảng khác
  Trắc nghiệm Trạng Nguyên Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2016

  Xem: 14

 • bao cao tham luan
  Bài giảng khác
  bao cao tham luan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2016

  Xem: 0

 • MÌNH NHẬN LÀM BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - ELEANING.
  Bài giảng khác
  MÌNH NHẬN LÀM BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - ELEANING.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2016

  Xem: 1

 • bài giảng điện tử bài 1 :Dân số địa 7
  Bài giảng khác
  bài giảng điện tử bài 1 :Dân số địa 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2016

  Xem: 1

 • bài giảng điện tử phân bón hóa học
  Bài giảng khác
  bài giảng điện tử phân bón hóa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2016

  Xem: 0

 • LS TƯ LIỆU
  Bài giảng khác
  LS TƯ LIỆU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2016

  Xem: 0

 • Topic English
  Bài giảng khác
  Topic English

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2016

  Xem: 1

 • Địa chỉ đỏ
  Bài giảng khác
  Địa chỉ đỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2016

  Xem: 0

 • Trò chơi tìm hiểu luật môi trường
  Bài giảng khác
  Trò chơi tìm hiểu luật môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2016

  Xem: 0

 • Trò chơi ATGT
  Bài giảng khác
  Trò chơi ATGT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2016

  Xem: 0

 • trò chơi biển báo cấm
  Bài giảng khác
  trò chơi biển báo cấm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2016

  Xem: 0

 • Trò chơi tìm hiểu về biển báo cấm
  Bài giảng khác
  Trò chơi tìm hiểu về biển báo cấm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2016

  Xem: 0

 • Trò chơi về quyền trẻ em
  Bài giảng khác
  Trò chơi về quyền trẻ em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY