Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Lớp 3) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Lớp 3) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Lớp 3)

 • RUNG CHUÔNG VÀNG
  Bài giảng khác
  RUNG CHUÔNG VÀNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 3 NĂM HỌC 2017-2018
  Bài giảng khác
  RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 3 NĂM HỌC 2017-2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 0

 • mi thuat 3 Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô
  Bài giảng khác
  mi thuat 3 Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 1

 • lop 3
  Bài giảng khác
  lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 7

 • GDNSTLVM BAI 2 NOI LOI HAY
  Bài giảng khác
  GDNSTLVM BAI 2 NOI LOI HAY

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Mau thu bao hieu
  Bài giảng khác
  Mau thu bao hieu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 0

 • Chủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuật
  Bài giảng khác
  Chủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 0

 • Vnen. bài 28: cần làm gì để chiến thắng trong thể thao
  Bài giảng khác
  Vnen. bài 28: cần làm gì để chiến thắng trong thể thao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2017

  Xem: 0

 • trai nghem sang tao
  Bài giảng khác
  trai nghem sang tao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2017

  Xem: 0

 • Ngoại khóa về Trần Đăng Khoa
  Bài giảng khác
  Ngoại khóa về Trần Đăng Khoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2017

  Xem: 0

 • Ngoại khóa về Trần Đăng Khoa
  Bài giảng khác
  Ngoại khóa về Trần Đăng Khoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2017

  Xem: 1

 • vui chơi có thưởng
  Bài giảng khác
  vui chơi có thưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2016

  Xem: 0

 • trò chơi nguy hiển
  Bài giảng khác
  trò chơi nguy hiển

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2016

  Xem: 0

 • quản lý chương trình seqaq
  Bài giảng khác
  quản lý chương trình seqaq

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2016

  Xem: 0

 • TRÒ CHƠI XEM HÌNH ĐOÁN CHỮ
  Bài giảng khác
  TRÒ CHƠI XEM HÌNH ĐOÁN CHỮ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2016

  Xem: 1

 • BÀI KIỂM TRA TOÁN BUỔI 2
  Bài giảng khác
  BÀI KIỂM TRA TOÁN BUỔI 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2016

  Xem: 0

 • Tin học lớp 3 Chương 2 học tập cùng máy tính bài 8 trò chơi trí tuệ Circus
  Bài giảng khác
  Tin học lớp 3 Chương 2 học tập cùng máy tính bài 8 trò chơi trí tuệ Circus

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2016

  Xem: 1

 • Nep song TLVM lop 3
  Bài giảng khác
  Nep song TLVM lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2016

  Xem: 0

 • lop 3
  Bài giảng khác
  lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2016

  Xem: 0

 • NGLL
  Bài giảng khác
  NGLL

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2016

  Xem: 1

 • Tin học lớp 3 Chương 2 học tập cùng máy tính bài 7 Violympic
  Bài giảng khác
  Tin học lớp 3 Chương 2 học tập cùng máy tính bài 7 Violympic

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2016

  Xem: 7

 • giới thiệu điểm du lịch hè
  Bài giảng khác
  giới thiệu điểm du lịch hè

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • từ loại tiếng việt
  Bài giảng khác
  từ loại tiếng việt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • vì sao cnh thời kì trước đổi mới còn nhiều hạn chế
  Bài giảng khác
  vì sao cnh thời kì trước đổi mới còn nhiều hạn chế

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • sự đa dạng sinh học ở sông cửu long
  Bài giảng khác
  sự đa dạng sinh học ở sông cửu long

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • tin học lop 3 chung 1 bai 6 thuc hanh ban phim ket hop
  Bài giảng khác
  tin học lop 3 chung 1 bai 6 thuc hanh ban phim ket hop

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2016

  Xem: 1

 • tin học lớp 3 bài 5 thực hành bàn phím
  Bài giảng khác
  tin học lớp 3 bài 5 thực hành bàn phím

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2016

  Xem: 1

 • Tin học 3 bài 4 Hàng phím cơ bản D, F, J, K
  Bài giảng khác
  Tin học 3 bài 4 Hàng phím cơ bản D, F, J, K

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2016

  Xem: 1

 • Chung tay bảo vệ môi trường
  Bài giảng khác
  Chung tay bảo vệ môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2016

  Xem: 0

 • Luyện tập tin học 3 bài 2 làm quen với chuột máy tính
  Bài giảng khác
  Luyện tập tin học 3 bài 2 làm quen với chuột máy tính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2016

  Xem: 0

 • unit3
  Bài giảng khác
  unit3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2016

  Xem: 0

 • Rung chuông vàng lớp 3
  Bài giảng khác
  Rung chuông vàng lớp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2016

  Xem: 0

 • chuyê đề
  Bài giảng khác
  chuyê đề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2016

  Xem: 0

 • chuyên đề
  Bài giảng khác
  chuyên đề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2016

  Xem: 0

 • KỸ NĂNG SỐNG LỚP 2
  Bài giảng khác
  KỸ NĂNG SỐNG LỚP 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2016

  Xem: 0

 • an toàn giao thông
  Bài giảng khác
  an toàn giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 28. Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một tin thể thao trên báo, đài
  Bài giảng khác
  Tuần 28. Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một tin thể thao trên báo, đài

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 29. Viết về một trận thi đấu thể thao
  Bài giảng khác
  Tuần 29. Viết về một trận thi đấu thể thao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2016

  Xem: 0

 • Bài 13. Đan nong đôi
  Bài giảng khác
  Bài 13. Đan nong đôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2016

  Xem: 0

 • Tro choi o chu
  Bài giảng khác
  Tro choi o chu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2016

  Xem: 0

 • bai tap giua tuan
  Bài giảng khác
  bai tap giua tuan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2016

  Xem: 0

 • tro choi t hay doi buc hinh
  Bài giảng khác
  tro choi t hay doi buc hinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2016

  Xem: 0

 • LET'S GO
  Bài giảng khác
  LET'S GO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2016

  Xem: 0

 • luyen tap chung lop 3
  Bài giảng khác
  luyen tap chung lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2016

  Xem: 0

 • nen powerpoint toán lớp 3 (mẫu)
  Bài giảng khác
  nen powerpoint toán lớp 3 (mẫu)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2016

  Xem: 0

 • Dạy kĩ năng sống lớp 3 - bài 5
  Bài giảng khác
  Dạy kĩ năng sống lớp 3 - bài 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2015

  Xem: 0

 • rung chuong vang
  Bài giảng khác
  rung chuong vang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2015

  Xem: 0

 • Kĩ năng sống lớp 3-Bài 4: Yêu thương, chia sẻ
  Bài giảng khác
  Kĩ năng sống lớp 3-Bài 4: Yêu thương, chia sẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 0

 • HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỚP 3.TUẦN 13
  Bài giảng khác
  HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỚP 3.TUẦN 13

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2015

  Xem: 0

 • GDNSTL: Nói lời hay
  Bài giảng khác
  GDNSTL: Nói lời hay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2015

  Xem: 0

 • Bài 12. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam
  Bài giảng khác
  Bài 12. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY