Bài giảng Khác (Lớp 3)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Lớp 3) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Lớp 3) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • bài 14: Quản lí thư mục và tệp tin (t2)
   Bài giảng khác
   bài 14: Quản lí thư mục và tệp tin (t2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Toán
   Bài giảng khác
   Toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • lop 3 . GD nếp sống thanh lịch, văn minh
   Bài giảng khác
   lop 3 . GD nếp sống thanh lịch, văn minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • RUNG CHUÔNG VÀNG
   Bài giảng khác
   RUNG CHUÔNG VÀNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 2

  • RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 3 NĂM HỌC 2017-2018
   Bài giảng khác
   RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 3 NĂM HỌC 2017-2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 0

  • mi thuat 3 Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô
   Bài giảng khác
   mi thuat 3 Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 1

  • lop 3
   Bài giảng khác
   lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 9

  • GDNSTLVM BAI 2 NOI LOI HAY
   Bài giảng khác
   GDNSTLVM BAI 2 NOI LOI HAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 7

  • Mau thu bao hieu
   Bài giảng khác
   Mau thu bao hieu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 0

  • Chủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuật
   Bài giảng khác
   Chủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 0

  • Vnen. bài 28: cần làm gì để chiến thắng trong thể thao
   Bài giảng khác
   Vnen. bài 28: cần làm gì để chiến thắng trong thể thao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2017

   Xem: 0

  • trai nghem sang tao
   Bài giảng khác
   trai nghem sang tao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2017

   Xem: 0

  • Ngoại khóa về Trần Đăng Khoa
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa về Trần Đăng Khoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2017

   Xem: 0

  • Ngoại khóa về Trần Đăng Khoa
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa về Trần Đăng Khoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2017

   Xem: 1

  • vui chơi có thưởng
   Bài giảng khác
   vui chơi có thưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 1

  • trò chơi nguy hiển
   Bài giảng khác
   trò chơi nguy hiển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2016

   Xem: 0

  • quản lý chương trình seqaq
   Bài giảng khác
   quản lý chương trình seqaq

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2016

   Xem: 0

  • TRÒ CHƠI XEM HÌNH ĐOÁN CHỮ
   Bài giảng khác
   TRÒ CHƠI XEM HÌNH ĐOÁN CHỮ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2016

   Xem: 1

  • BÀI KIỂM TRA TOÁN BUỔI 2
   Bài giảng khác
   BÀI KIỂM TRA TOÁN BUỔI 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 0

  • Tin học lớp 3 Chương 2 học tập cùng máy tính bài 8 trò chơi trí tuệ Circus
   Bài giảng khác
   Tin học lớp 3 Chương 2 học tập cùng máy tính bài 8 trò chơi trí tuệ Circus

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2016

   Xem: 1

  • Nep song TLVM lop 3
   Bài giảng khác
   Nep song TLVM lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2016

   Xem: 0

  • lop 3
   Bài giảng khác
   lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2016

   Xem: 0

  • NGLL
   Bài giảng khác
   NGLL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2016

   Xem: 1

  • Tin học lớp 3 Chương 2 học tập cùng máy tính bài 7 Violympic
   Bài giảng khác
   Tin học lớp 3 Chương 2 học tập cùng máy tính bài 7 Violympic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 7

  • giới thiệu điểm du lịch hè
   Bài giảng khác
   giới thiệu điểm du lịch hè

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 0

  • từ loại tiếng việt
   Bài giảng khác
   từ loại tiếng việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 0

  • vì sao cnh thời kì trước đổi mới còn nhiều hạn chế
   Bài giảng khác
   vì sao cnh thời kì trước đổi mới còn nhiều hạn chế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 0

  • sự đa dạng sinh học ở sông cửu long
   Bài giảng khác
   sự đa dạng sinh học ở sông cửu long

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 0

  • tin học lop 3 chung 1 bai 6 thuc hanh ban phim ket hop
   Bài giảng khác
   tin học lop 3 chung 1 bai 6 thuc hanh ban phim ket hop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2016

   Xem: 1

  • tin học lớp 3 bài 5 thực hành bàn phím
   Bài giảng khác
   tin học lớp 3 bài 5 thực hành bàn phím

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2016

   Xem: 12

  • Tin học 3 bài 4 Hàng phím cơ bản D, F, J, K
   Bài giảng khác
   Tin học 3 bài 4 Hàng phím cơ bản D, F, J, K

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2016

   Xem: 1

  • Chung tay bảo vệ môi trường
   Bài giảng khác
   Chung tay bảo vệ môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2016

   Xem: 7

  • Luyện tập tin học 3 bài 2 làm quen với chuột máy tính
   Bài giảng khác
   Luyện tập tin học 3 bài 2 làm quen với chuột máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2016

   Xem: 21

  • unit3
   Bài giảng khác
   unit3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2016

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng lớp 3
   Bài giảng khác
   Rung chuông vàng lớp 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2016

   Xem: 0

  • chuyê đề
   Bài giảng khác
   chuyê đề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2016

   Xem: 8

  • chuyên đề
   Bài giảng khác
   chuyên đề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2016

   Xem: 0

  • KỸ NĂNG SỐNG LỚP 2
   Bài giảng khác
   KỸ NĂNG SỐNG LỚP 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2016

   Xem: 0

  • an toàn giao thông
   Bài giảng khác
   an toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2016

   Xem: 0

  • Tuần 28. Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một tin thể thao trên báo, đài
   Bài giảng khác
   Tuần 28. Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một tin thể thao trên báo, đài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2016

   Xem: 8

  • Tuần 29. Viết về một trận thi đấu thể thao
   Bài giảng khác
   Tuần 29. Viết về một trận thi đấu thể thao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2016

   Xem: 0

  • Bài 13. Đan nong đôi
   Bài giảng khác
   Bài 13. Đan nong đôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2016

   Xem: 12

  • Tro choi o chu
   Bài giảng khác
   Tro choi o chu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2016

   Xem: 0

  • bai tap giua tuan
   Bài giảng khác
   bai tap giua tuan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2016

   Xem: 0

  • tro choi t hay doi buc hinh
   Bài giảng khác
   tro choi t hay doi buc hinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2016

   Xem: 0

  • LET'S GO
   Bài giảng khác
   LET'S GO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2016

   Xem: 0

  • luyen tap chung lop 3
   Bài giảng khác
   luyen tap chung lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2016

   Xem: 6

  • nen powerpoint toán lớp 3 (mẫu)
   Bài giảng khác
   nen powerpoint toán lớp 3 (mẫu)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2016

   Xem: 0

  • Dạy kĩ năng sống lớp 3 - bài 5
   Bài giảng khác
   Dạy kĩ năng sống lớp 3 - bài 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2015

   Xem: 0

  • rung chuong vang
   Bài giảng khác
   rung chuong vang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY