Bài giảng Khác (Lớp 4)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Lớp 4) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Lớp 4) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ảnh phong cảnh soạn trình chiếu cực đẹp
   Bài giảng khác
   ảnh phong cảnh soạn trình chiếu cực đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • viền soạn trình chiếu
   Bài giảng khác
   viền soạn trình chiếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • lop 4 đồng hồ thời gian, soạn trình chiếu
   Bài giảng khác
   lop 4 đồng hồ thời gian, soạn trình chiếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • lop 4 TÀI LIỆU SOẠN TRÌNH CHIẾU
   Bài giảng khác
   lop 4 TÀI LIỆU SOẠN TRÌNH CHIẾU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • lop 4
   Bài giảng khác
   lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • Rung Chuông Vàng
   Bài giảng khác
   Rung Chuông Vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • Bác Hồ và những bài học về đạo đức, .....
   Bài giảng khác
   Bác Hồ và những bài học về đạo đức, .....

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • mi thuat 4 sáng tạo họa tiết và trang trí đồ vật tiết 2
   Bài giảng khác
   mi thuat 4 sáng tạo họa tiết và trang trí đồ vật tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng khối 4 2018-2019
   Bài giảng khác
   Rung chuông vàng khối 4 2018-2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • rung chuông vàng
   Bài giảng khác
   rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 4
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • GDNSVMTL lớp 4 bài 8 gặp người nước ngoài
   Bài giảng khác
   GDNSVMTL lớp 4 bài 8 gặp người nước ngoài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 1

  • Bài giảng khác
   Bài giảng khác
   Bài giảng khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • lop 3
   Bài giảng khác
   lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • lop 4 TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
   Bài giảng khác
   lop 4 TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Dùng Phần mềm tạo file PDF
   Bài giảng khác
   Dùng Phần mềm tạo file PDF

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • câu đố cho bé tiểu học
   Bài giảng khác
   câu đố cho bé tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 4

  • câu đố cho bé tiểu học VHP
   Bài giảng khác
   câu đố cho bé tiểu học VHP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • rung chuong vàng
   Bài giảng khác
   rung chuong vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 0

  • Rung chuông mắt học đường 3
   Bài giảng khác
   Rung chuông mắt học đường 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2018

   Xem: 0

  • Rung chuông mắt họcđường 2
   Bài giảng khác
   Rung chuông mắt họcđường 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2018

   Xem: 0

  • rung chuong mat hoc duong 1
   Bài giảng khác
   rung chuong mat hoc duong 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2018

   Xem: 0

  • bai ông trang thả diều
   Bài giảng khác
   bai ông trang thả diều

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4 NĂM HỌC 2017-2018
   Bài giảng khác
   RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4 NĂM HỌC 2017-2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 2

  • kĩ năng sống
   Bài giảng khác
   kĩ năng sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2017

   Xem: 4

  • CHUYÊN ĐỀ DAY CHÍNH TẢ (Cực hay)
   Bài giảng khác
   CHUYÊN ĐỀ DAY CHÍNH TẢ (Cực hay)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2017

   Xem: 4

  • địa lí tuần 6 lớp 4 bài Tây Nguyên
   Bài giảng khác
   địa lí tuần 6 lớp 4 bài Tây Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2017

   Xem: 0

  • Giáo an
   Bài giảng khác
   Giáo an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2017

   Xem: 0

  • Powpoi CTa 4- T5,6,7,8
   Bài giảng khác
   Powpoi CTa 4- T5,6,7,8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2017

   Xem: 7

  • TƯ LIỆU, HÌNH ẢNH VỀ ĐỀN THỜ THẤY GIÁO CHU VĂN AN
   Bài giảng khác
   TƯ LIỆU, HÌNH ẢNH VỀ ĐỀN THỜ THẤY GIÁO CHU VĂN AN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2017

   Xem: 0

  • cách làm trò chơi chiếc nón kỳ diệu
   Bài giảng khác
   cách làm trò chơi chiếc nón kỳ diệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2017

   Xem: 1

  • ENGLISH 4
   Bài giảng khác
   ENGLISH 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2017

   Xem: 11

  • english
   Bài giảng khác
   english

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2017

   Xem: 0

  • rung chuông vàng khối 4
   Bài giảng khác
   rung chuông vàng khối 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2017

   Xem: 0

  • hay nhat
   Bài giảng khác
   hay nhat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2017

   Xem: 0

  • Trò chơi đuổi hình bắt chữ, có sẵn đáp án cho thầy cô nào có nhu cầu
   Bài giảng khác
   Trò chơi đuổi hình bắt chữ, có sẵn đáp án cho thầy cô nào có nhu cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2017

   Xem: 0

  • on tap tap lam van
   Bài giảng khác
   on tap tap lam van

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2017

   Xem: 0

  • Toán Tổng hiệu lớp 4
   Bài giảng khác
   Toán Tổng hiệu lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • VUI DE HOC
   Bài giảng khác
   VUI DE HOC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2017

   Xem: 0

  • bài giảng tập đọc khuất phục tên cướp biển
   Bài giảng khác
   bài giảng tập đọc khuất phục tên cướp biển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2017

   Xem: 11

  • vần uê - uy
   Bài giảng khác
   vần uê - uy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2017

   Xem: 18

  • Rung chuông vàng Lớp 5
   Bài giảng khác
   Rung chuông vàng Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2017

   Xem: 0

  • tiếng anh lớp 4 unit 12 : what does your father do ?
   Bài giảng khác
   tiếng anh lớp 4 unit 12 : what does your father do ?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2017

   Xem: 1

  • Lời bài hát Điều anh biết
   Bài giảng khác
   Lời bài hát Điều anh biết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2017

   Xem: 2

  • hình nền trang trí bài giảng điện tử - mầm non
   Bài giảng khác
   hình nền trang trí bài giảng điện tử - mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2016

   Xem: 48

  • Những bài toán hay
   Bài giảng khác
   Những bài toán hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2016

   Xem: 0

  • TNC lớp 4
   Bài giảng khác
   TNC lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2016

   Xem: 0

  • Toán nâng cao 4
   Bài giảng khác
   Toán nâng cao 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2016

   Xem: 0

  • cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống lần 1
   Bài giảng khác
   cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống lần 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2016

   Xem: 1

  • Tuần 15 : MRVT : Hạnh Phúc
   Bài giảng khác
   Tuần 15 : MRVT : Hạnh Phúc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY