Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Lớp 5) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Lớp 5) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Lớp 5)

 • Bản đồ Việt Nam
  Bài giảng khác
  Bản đồ Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • RUNG CHUÔNG VÀNG 2017- 2018
  Bài giảng khác
  RUNG CHUÔNG VÀNG 2017- 2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Lớp 5 Giới thiệu về ngày 8/3
  Bài giảng khác
  Lớp 5 Giới thiệu về ngày 8/3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5 NĂM HỌC 2017-2018
  Bài giảng khác
  RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5 NĂM HỌC 2017-2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 0

 • ĐỔI MỚI DẠY HỌC
  Bài giảng khác
  ĐỔI MỚI DẠY HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 16 - Lớp 5
  Bài giảng khác
  Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 16 - Lớp 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2018

  Xem: 1

 • PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC
  Bài giảng khác
  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 1

 • Quy trinh sinh hoat chuyen mon theo nghien cuu baihoc
  Bài giảng khác
  Quy trinh sinh hoat chuyen mon theo nghien cuu baihoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 0

 • lop 5 đạo đức
  Bài giảng khác
  lop 5 đạo đức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 72

 • giáo án lớp 5 đạo đức
  Bài giảng khác
  giáo án lớp 5 đạo đức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 155

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
  Bài giảng khác
  Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 46

 • Tro choi Rung chuong vang
  Bài giảng khác
  Tro choi Rung chuong vang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

  Xem: 0

 • Chuyên đề luyện từ và câu
  Bài giảng khác
  Chuyên đề luyện từ và câu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2017

  Xem: 0

 • trò chơi may mắn
  Bài giảng khác
  trò chơi may mắn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2017

  Xem: 0

 • nha khoa lop 5 tiet 2
  Bài giảng khác
  nha khoa lop 5 tiet 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2017

  Xem: 0

 • rung chuông vàng lớp 5
  Bài giảng khác
  rung chuông vàng lớp 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2017

  Xem: 0

 • Giảm nhẹ rủi ro thiên tai
  Bài giảng khác
  Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2017

  Xem: 0

 • diali dia phuong
  Bài giảng khác
  diali dia phuong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2017

  Xem: 0

 • Chu de 7 - lop 4 vu đieu sac mau
  Bài giảng khác
  Chu de 7 - lop 4 vu đieu sac mau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • chu de 8 lop 3 trai cay bon mua
  Bài giảng khác
  chu de 8 lop 3 trai cay bon mua

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • chu de 5 lop 5 uoc mo cua em
  Bài giảng khác
  chu de 5 lop 5 uoc mo cua em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • chủ đề 10 lop 5Cuôc sông quanh em
  Bài giảng khác
  chủ đề 10 lop 5Cuôc sông quanh em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • chủ đề 9 lop 5 - thoi trang yeu thich
  Bài giảng khác
  chủ đề 9 lop 5 - thoi trang yeu thich

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • Luyện viét chữ đẹp bài 2
  Bài giảng khác
  Luyện viét chữ đẹp bài 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2017

  Xem: 0

 • Luyện viết chữ đẹp bài 4
  Bài giảng khác
  Luyện viết chữ đẹp bài 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2017

  Xem: 0

 • Luyện viết chữ đẹp bài 3
  Bài giảng khác
  Luyện viết chữ đẹp bài 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2017

  Xem: 0

 • Luyện viết chữ đẹp bài 1
  Bài giảng khác
  Luyện viết chữ đẹp bài 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2017

  Xem: 0

 • Rung chuông vàng khối 5
  Bài giảng khác
  Rung chuông vàng khối 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2017

  Xem: 5

 • rung chuông vàng
  Bài giảng khác
  rung chuông vàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2017

  Xem: 0

 • khoa học rung chuông vàng lớp 5
  Bài giảng khác
  khoa học rung chuông vàng lớp 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2017

  Xem: 0

 • Ôn tập Tiếng Việt
  Bài giảng khác
  Ôn tập Tiếng Việt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2017

  Xem: 0

 • ôn tập
  Bài giảng khác
  ôn tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

  Xem: 0

 • rung chuông vàng
  Bài giảng khác
  rung chuông vàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

  Xem: 0

 • Bài 26 (Mô hình trường học mới VNEN): An toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện (tiết 1)
  Bài giảng khác
  Bài 26 (Mô hình trường học mới VNEN): An toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện (tiết 1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2016

  Xem: 0

 • có công mài sắt
  Bài giảng khác
  có công mài sắt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • Soan Power Point
  Bài giảng khác
  Soan Power Point

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2016

  Xem: 2

 • KH-BAI 20
  Bài giảng khác
  KH-BAI 20

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2016

  Xem: 0

 • KH-BAI 18
  Bài giảng khác
  KH-BAI 18

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2016

  Xem: 0

 • KH-BAI 17
  Bài giảng khác
  KH-BAI 17

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2016

  Xem: 0

 • KH-BAI 16
  Bài giảng khác
  KH-BAI 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2016

  Xem: 0

 • KH-BAI 15
  Bài giảng khác
  KH-BAI 15

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2016

  Xem: 0

 • KH-BAI 14
  Bài giảng khác
  KH-BAI 14

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2016

  Xem: 0

 • KH- BAI 13
  Bài giảng khác
  KH- BAI 13

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2016

  Xem: 0

 • KH- BAI 12
  Bài giảng khác
  KH- BAI 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2016

  Xem: 0

 • KH-BAI11
  Bài giảng khác
  KH-BAI11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2016

  Xem: 0

 • KH-BAI 10
  Bài giảng khác
  KH-BAI 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2016

  Xem: 0

 • KH-BAI 9
  Bài giảng khác
  KH-BAI 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2016

  Xem: 0

 • KH-BAI 8
  Bài giảng khác
  KH-BAI 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2016

  Xem: 0

 • KH-BAI 7
  Bài giảng khác
  KH-BAI 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2016

  Xem: 0

 • Toán chuyển động theo đường vòng tròn+chạy đi nhiều lần
  Bài giảng khác
  Toán chuyển động theo đường vòng tròn+chạy đi nhiều lần

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2016

  Xem: 0

 • sinh hoạt lớp chủ điểm hòa bình hữu nghị lớp 5
  Bài giảng khác
  sinh hoạt lớp chủ điểm hòa bình hữu nghị lớp 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 32. Út Vịnh
  Bài giảng khác
  Tuần 32. Út Vịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY