Bài giảng Khác (Lớp 5)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Lớp 5) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Lớp 5) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • văn hoá giao thông lớp 5 bài 7
   Bài giảng khác
   văn hoá giao thông lớp 5 bài 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2019

   Xem: 0

  • Chương trình Tìm hiểu về chủ nghĩa Mars - Lenin
   Bài giảng khác
   Chương trình Tìm hiểu về chủ nghĩa Mars - Lenin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 1 - Lớp 1
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 1 - Lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 1 - Lớp 1
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 1 - Lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 12. Don't ride your bike too fast!
   Bài giảng khác
   Unit 12. Don't ride your bike too fast!

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • ai là triệu phú
   Bài giảng khác
   ai là triệu phú

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 2

  • lop 5 KĨ NĂNG SỐNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN
   Bài giảng khác
   lop 5 KĨ NĂNG SỐNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • HOI THI GVCN GIOI LOP 5- NGỌC HÙNG
   Bài giảng khác
   HOI THI GVCN GIOI LOP 5- NGỌC HÙNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Việt Nam- đất nước chúng ta
   Bài giảng khác
   Việt Nam- đất nước chúng ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Chinh phục dành cho lớp 5!
   Bài giảng khác
   Chinh phục dành cho lớp 5!

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • Bản đồ Việt Nam
   Bài giảng khác
   Bản đồ Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 1

  • RUNG CHUÔNG VÀNG 2017- 2018
   Bài giảng khác
   RUNG CHUÔNG VÀNG 2017- 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 0

  • Lớp 5 Giới thiệu về ngày 8/3
   Bài giảng khác
   Lớp 5 Giới thiệu về ngày 8/3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 1

  • RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5 NĂM HỌC 2017-2018
   Bài giảng khác
   RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5 NĂM HỌC 2017-2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 2

  • ĐỔI MỚI DẠY HỌC
   Bài giảng khác
   ĐỔI MỚI DẠY HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 16 - Lớp 5
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 16 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2018

   Xem: 1

  • PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC
   Bài giảng khác
   PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 1

  • Quy trinh sinh hoat chuyen mon theo nghien cuu baihoc
   Bài giảng khác
   Quy trinh sinh hoat chuyen mon theo nghien cuu baihoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 0

  • lop 5 đạo đức
   Bài giảng khác
   lop 5 đạo đức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2017

   Xem: 94

  • giáo án lớp 5 đạo đức
   Bài giảng khác
   giáo án lớp 5 đạo đức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2017

   Xem: 155

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 1 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 46

  • Tro choi Rung chuong vang
   Bài giảng khác
   Tro choi Rung chuong vang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2017

   Xem: 0

  • Chuyên đề luyện từ và câu
   Bài giảng khác
   Chuyên đề luyện từ và câu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2017

   Xem: 1

  • trò chơi may mắn
   Bài giảng khác
   trò chơi may mắn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2017

   Xem: 0

  • nha khoa lop 5 tiet 2
   Bài giảng khác
   nha khoa lop 5 tiet 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2017

   Xem: 0

  • rung chuông vàng lớp 5
   Bài giảng khác
   rung chuông vàng lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2017

   Xem: 0

  • Giảm nhẹ rủi ro thiên tai
   Bài giảng khác
   Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  • diali dia phuong
   Bài giảng khác
   diali dia phuong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2017

   Xem: 0

  • Chu de 7 - lop 4 vu đieu sac mau
   Bài giảng khác
   Chu de 7 - lop 4 vu đieu sac mau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2017

   Xem: 32

  • chu de 8 lop 3 trai cay bon mua
   Bài giảng khác
   chu de 8 lop 3 trai cay bon mua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2017

   Xem: 0

  • chu de 5 lop 5 uoc mo cua em
   Bài giảng khác
   chu de 5 lop 5 uoc mo cua em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2017

   Xem: 0

  • chủ đề 10 lop 5Cuôc sông quanh em
   Bài giảng khác
   chủ đề 10 lop 5Cuôc sông quanh em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2017

   Xem: 0

  • chủ đề 9 lop 5 - thoi trang yeu thich
   Bài giảng khác
   chủ đề 9 lop 5 - thoi trang yeu thich

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2017

   Xem: 0

  • Luyện viét chữ đẹp bài 2
   Bài giảng khác
   Luyện viét chữ đẹp bài 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2017

   Xem: 0

  • Luyện viết chữ đẹp bài 4
   Bài giảng khác
   Luyện viết chữ đẹp bài 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2017

   Xem: 8

  • Luyện viết chữ đẹp bài 3
   Bài giảng khác
   Luyện viết chữ đẹp bài 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2017

   Xem: 11

  • Luyện viết chữ đẹp bài 1
   Bài giảng khác
   Luyện viết chữ đẹp bài 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2017

   Xem: 9

  • Rung chuông vàng khối 5
   Bài giảng khác
   Rung chuông vàng khối 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2017

   Xem: 5

  • rung chuông vàng
   Bài giảng khác
   rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2017

   Xem: 0

  • khoa học rung chuông vàng lớp 5
   Bài giảng khác
   khoa học rung chuông vàng lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2017

   Xem: 6

  • Ôn tập Tiếng Việt
   Bài giảng khác
   Ôn tập Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2017

   Xem: 0

  • ôn tập
   Bài giảng khác
   ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2017

   Xem: 0

  • rung chuông vàng
   Bài giảng khác
   rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2017

   Xem: 0

  • Bài 26 (Mô hình trường học mới VNEN): An toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện (tiết 1)
   Bài giảng khác
   Bài 26 (Mô hình trường học mới VNEN): An toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY