Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Mầm non) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Mầm non) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Mầm non)

 • Thơ cô và mẹ
  Bài giảng khác
  Thơ cô và mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • CHỮ HOA.HTTMQ
  Bài giảng khác
  CHỮ HOA.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Bài giảng demo mầm non
  Bài giảng khác
  Bài giảng demo mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • Các mẫu đồ dùng nguyên vật liệu mở các cô tham khảo.
  Bài giảng khác
  Các mẫu đồ dùng nguyên vật liệu mở các cô tham khảo.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • SỐ 5. HTTMQ
  Bài giảng khác
  SỐ 5. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ĐỘNG
  Bài giảng khác
  HÌNH ĐỘNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • unit 3 tiny talk 1A
  Bài giảng khác
  unit 3 tiny talk 1A

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 3

 • Topic: greetings Mầm non
  Bài giảng khác
  Topic: greetings Mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ
  Bài giảng khác
  HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 1

 • LUẬT TRẺ EM
  Bài giảng khác
  LUẬT TRẺ EM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2018

  Xem: 0

 • CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ
  Bài giảng khác
  CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2018

  Xem: 0

 • Shapes
  Bài giảng khác
  Shapes

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2018

  Xem: 0

 • Bài giảng Làm quen chữ cái E, Ê
  Bài giảng khác
  Bài giảng Làm quen chữ cái E, Ê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Thơ bé làm bao nhiêu nghề
  Bài giảng khác
  Thơ bé làm bao nhiêu nghề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • KPKH một số loại hoa
  Bài giảng khác
  KPKH một số loại hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • lop 4 tuoi
  Bài giảng khác
  lop 4 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 3

 • Làm quen tieng Anh
  Bài giảng khác
  Làm quen tieng Anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • ném xa băng một tay
  Bài giảng khác
  ném xa băng một tay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 1

 • ba cô gái
  Bài giảng khác
  ba cô gái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 2

 • nhận biết mục đích của phép đo
  Bài giảng khác
  nhận biết mục đích của phép đo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 1

 • lớp 3,4 hoc lắng nghe truyện
  Bài giảng khác
  lớp 3,4 hoc lắng nghe truyện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 1

 • Đối tượng 5- 6 tuổi
  Bài giảng khác
  Đối tượng 5- 6 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2018

  Xem: 0

 • Diện tích hình tam giác
  Bài giảng khác
  Diện tích hình tam giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • thể chất
  Bài giảng khác
  thể chất

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 173

 • Toán đếm đến 4 nhận biết các nhóm có 4 đối tượng nhận biết số 4
  Bài giảng khác
  Toán đếm đến 4 nhận biết các nhóm có 4 đối tượng nhận biết số 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 13

 • câu đố
  Bài giảng khác
  câu đố

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án chữ cái
  Bài giảng khác
  Giáo án chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • Bộ sưu tập hình nền - ảnh động
  Bài giảng khác
  Bộ sưu tập hình nền - ảnh động

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 15

 • mam non
  Bài giảng khác
  mam non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 7 Sử Nhóm 3
  Bài giảng khác
  Bài 7 Sử Nhóm 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 0

 • chữ số 7
  Bài giảng khác
  chữ số 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2017

  Xem: 0

 • phát triển ngôn ngữ thơ Đá bóng
  Bài giảng khác
  phát triển ngôn ngữ thơ Đá bóng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2017

  Xem: 14

 • nhận biết tập nói chủ đề động vật
  Bài giảng khác
  nhận biết tập nói chủ đề động vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2017

  Xem: 0

 • nguyễn thị giang ông mặt trời
  Bài giảng khác
  nguyễn thị giang ông mặt trời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2017

  Xem: 0

 • Các loài hoa
  Bài giảng khác
  Các loài hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2017

  Xem: 0

 • ô nhiễm môi trường
  Bài giảng khác
  ô nhiễm môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2017

  Xem: 0

 • Tho tinh ban
  Bài giảng khác
  Tho tinh ban

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2017

  Xem: 0

 • Ba chu heo
  Bài giảng khác
  Ba chu heo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2017

  Xem: 0

 • Những loài hoa hiếm và đẹp nhất thế giới
  Bài giảng khác
  Những loài hoa hiếm và đẹp nhất thế giới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2017

  Xem: 15

 • âm nhạc tổng hợp cuối chủ đèthế giới thực vật tết và mùa xuân
  Bài giảng khác
  âm nhạc tổng hợp cuối chủ đèthế giới thực vật tết và mùa xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2017

  Xem: 0

 • Tìm hiểu xe đạp, xe máy
  Bài giảng khác
  Tìm hiểu xe đạp, xe máy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 0

 • GAN
  Bài giảng khác
  GAN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 0

 • lam quen h,k
  Bài giảng khác
  lam quen h,k

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2017

  Xem: 0

 • Van Hoa Nhat
  Bài giảng khác
  Van Hoa Nhat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2017

  Xem: 0

 • toán
  Bài giảng khác
  toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 0

 • thơ cầu vồng lớp lá
  Bài giảng khác
  thơ cầu vồng lớp lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 0

 • On tap chuong 1
  Bài giảng khác
  On tap chuong 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • Bai 5 chuong 1
  Bài giảng khác
  Bai 5 chuong 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • Bai 4 chuong 1
  Bài giảng khác
  Bai 4 chuong 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • Bai 3 chuong 1
  Bài giảng khác
  Bai 3 chuong 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • Bai 1 chuong 1
  Bài giảng khác
  Bai 1 chuong 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2017

  Xem: 0

 • bai 2 chuong 1
  Bài giảng khác
  bai 2 chuong 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY