Bài giảng Khác (Mầm non)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Mầm non) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Mầm non) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • lop 2
   Bài giảng khác
   lop 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • giao án mẫu
   Bài giảng khác
   giao án mẫu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • vòng đời của bướm
   Bài giảng khác
   vòng đời của bướm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Truyện: Giấc mơ kỳ lạ
   Bài giảng khác
   Truyện: Giấc mơ kỳ lạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Quá trình phát triển của cây
   Bài giảng khác
   Quá trình phát triển của cây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái u, ư chủ đề nghề nghiệp
   Bài giảng khác
   làm quen chữ cái u, ư chủ đề nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái u, ư chủ đề nghề nghiệp
   Bài giảng khác
   làm quen chữ cái u, ư chủ đề nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • đếm đến 8 nhận biết số 8 thêm bớt trong phạm vi 8
   Bài giảng khác
   đếm đến 8 nhận biết số 8 thêm bớt trong phạm vi 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
   Bài giảng khác
   XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • TIÊU CHÍ TỔ CHỨC...
   Bài giảng khác
   TIÊU CHÍ TỔ CHỨC...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • TIÊU CHÍ TỔ CHỨC TRONG HĐ HỌC
   Bài giảng khác
   TIÊU CHÍ TỔ CHỨC TRONG HĐ HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • TIÊU CHÍ LẤY TRẺ LÀM TRUNG TAM
   Bài giảng khác
   TIÊU CHÍ LẤY TRẺ LÀM TRUNG TAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • TIÊU CHÍ
   Bài giảng khác
   TIÊU CHÍ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON. LAO ĐỘNG TỰ PHỤC VỤ
   Bài giảng khác
   SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON. LAO ĐỘNG TỰ PHỤC VỤ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • ĐẠO ĐỨC GDMN
   Bài giảng khác
   ĐẠO ĐỨC GDMN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • Mầm non - KNS:Kĩ năng chăm sóc răng miệng
   Bài giảng khác
   Mầm non - KNS:Kĩ năng chăm sóc răng miệng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • BÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀ
   Bài giảng khác
   BÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • BÉ TÌM HIỂU VỀ NGHỀ XÂY DỰNG
   Bài giảng khác
   BÉ TÌM HIỂU VỀ NGHỀ XÂY DỰNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Trò truyện về nghề nông
   Bài giảng khác
   Trò truyện về nghề nông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • mam non ptnn 3 tuổi bài thơ mưa
   Bài giảng khác
   mam non ptnn 3 tuổi bài thơ mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 1

  • đề tài : làm quen với chữ cái a ă â
   Bài giảng khác
   đề tài : làm quen với chữ cái a ă â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Thơ cô và mẹ
   Bài giảng khác
   Thơ cô và mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • CHỮ HOA.HTTMQ
   Bài giảng khác
   CHỮ HOA.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng demo mầm non
   Bài giảng khác
   Bài giảng demo mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Các mẫu đồ dùng nguyên vật liệu mở các cô tham khảo.
   Bài giảng khác
   Các mẫu đồ dùng nguyên vật liệu mở các cô tham khảo.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2018

   Xem: 6

  • SỐ 5. HTTMQ
   Bài giảng khác
   SỐ 5. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2018

   Xem: 6

  • HÌNH ĐỘNG
   Bài giảng khác
   HÌNH ĐỘNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2018

   Xem: 2

  • unit 3 tiny talk 1A
   Bài giảng khác
   unit 3 tiny talk 1A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 2

  • Topic: greetings Mầm non
   Bài giảng khác
   Topic: greetings Mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 12

  • HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ
   Bài giảng khác
   HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2018

   Xem: 1

  • LUẬT TRẺ EM
   Bài giảng khác
   LUẬT TRẺ EM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2018

   Xem: 0

  • CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ
   Bài giảng khác
   CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • Shapes
   Bài giảng khác
   Shapes

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2018

   Xem: 14

  • Bài giảng Làm quen chữ cái E, Ê
   Bài giảng khác
   Bài giảng Làm quen chữ cái E, Ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 0

  • Thơ bé làm bao nhiêu nghề
   Bài giảng khác
   Thơ bé làm bao nhiêu nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • KPKH một số loại hoa
   Bài giảng khác
   KPKH một số loại hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 8

  • lop 4 tuoi
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 3

  • Làm quen tieng Anh
   Bài giảng khác
   Làm quen tieng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 1

  • ném xa băng một tay
   Bài giảng khác
   ném xa băng một tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 1

  • ba cô gái
   Bài giảng khác
   ba cô gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 2

  • nhận biết mục đích của phép đo
   Bài giảng khác
   nhận biết mục đích của phép đo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 1

  • lớp 3,4 hoc lắng nghe truyện
   Bài giảng khác
   lớp 3,4 hoc lắng nghe truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 1

  • Đối tượng 5- 6 tuổi
   Bài giảng khác
   Đối tượng 5- 6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 0

  • Diện tích hình tam giác
   Bài giảng khác
   Diện tích hình tam giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 0

  • thể chất
   Bài giảng khác
   thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 173

  • Toán đếm đến 4 nhận biết các nhóm có 4 đối tượng nhận biết số 4
   Bài giảng khác
   Toán đếm đến 4 nhận biết các nhóm có 4 đối tượng nhận biết số 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 2

  • Nhom 13 - 40B
   40B
   Nhom 13 - 40B

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 40B

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 11

  • Nhóm 5 - 40B
   40B
   Nhóm 5 - 40B

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 40B

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 12

  • Nhóm 8 - 40B
   40B
   Nhóm 8 - 40B

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 40B

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 11

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY