Bài giảng Khác (Mầm non)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Mầm non) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Mầm non) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • mam non ptnn 3 tuổi bài thơ mưa
   Bài giảng khác
   mam non ptnn 3 tuổi bài thơ mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • đề tài : làm quen với chữ cái a ă â
   Bài giảng khác
   đề tài : làm quen với chữ cái a ă â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Thơ cô và mẹ
   Bài giảng khác
   Thơ cô và mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • CHỮ HOA.HTTMQ
   Bài giảng khác
   CHỮ HOA.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng demo mầm non
   Bài giảng khác
   Bài giảng demo mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Các mẫu đồ dùng nguyên vật liệu mở các cô tham khảo.
   Bài giảng khác
   Các mẫu đồ dùng nguyên vật liệu mở các cô tham khảo.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2018

   Xem: 6

  • SỐ 5. HTTMQ
   Bài giảng khác
   SỐ 5. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2018

   Xem: 6

  • HÌNH ĐỘNG
   Bài giảng khác
   HÌNH ĐỘNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2018

   Xem: 2

  • unit 3 tiny talk 1A
   Bài giảng khác
   unit 3 tiny talk 1A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 3

  • Topic: greetings Mầm non
   Bài giảng khác
   Topic: greetings Mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 12

  • HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ
   Bài giảng khác
   HÌNH ẢNH NGÔI NHÀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2018

   Xem: 1

  • LUẬT TRẺ EM
   Bài giảng khác
   LUẬT TRẺ EM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2018

   Xem: 0

  • CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ
   Bài giảng khác
   CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • Shapes
   Bài giảng khác
   Shapes

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2018

   Xem: 14

  • Bài giảng Làm quen chữ cái E, Ê
   Bài giảng khác
   Bài giảng Làm quen chữ cái E, Ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2018

   Xem: 0

  • Thơ bé làm bao nhiêu nghề
   Bài giảng khác
   Thơ bé làm bao nhiêu nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • KPKH một số loại hoa
   Bài giảng khác
   KPKH một số loại hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 8

  • lop 4 tuoi
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 3

  • Làm quen tieng Anh
   Bài giảng khác
   Làm quen tieng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 1

  • ném xa băng một tay
   Bài giảng khác
   ném xa băng một tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 1

  • ba cô gái
   Bài giảng khác
   ba cô gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 2

  • nhận biết mục đích của phép đo
   Bài giảng khác
   nhận biết mục đích của phép đo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 1

  • lớp 3,4 hoc lắng nghe truyện
   Bài giảng khác
   lớp 3,4 hoc lắng nghe truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 1

  • Đối tượng 5- 6 tuổi
   Bài giảng khác
   Đối tượng 5- 6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 0

  • Diện tích hình tam giác
   Bài giảng khác
   Diện tích hình tam giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 0

  • thể chất
   Bài giảng khác
   thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2017

   Xem: 173

  • Toán đếm đến 4 nhận biết các nhóm có 4 đối tượng nhận biết số 4
   Bài giảng khác
   Toán đếm đến 4 nhận biết các nhóm có 4 đối tượng nhận biết số 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 13

  • câu đố
   Bài giảng khác
   câu đố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án chữ cái
   Bài giảng khác
   Giáo án chữ cái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 0

  • Bộ sưu tập hình nền - ảnh động
   Bài giảng khác
   Bộ sưu tập hình nền - ảnh động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2017

   Xem: 15

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2017

   Xem: 0

  • Bài 7 Sử Nhóm 3
   Bài giảng khác
   Bài 7 Sử Nhóm 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 0

  • chữ số 7
   Bài giảng khác
   chữ số 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2017

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngữ thơ Đá bóng
   Bài giảng khác
   phát triển ngôn ngữ thơ Đá bóng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2017

   Xem: 14

  • nhận biết tập nói chủ đề động vật
   Bài giảng khác
   nhận biết tập nói chủ đề động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2017

   Xem: 0

  • nguyễn thị giang ông mặt trời
   Bài giảng khác
   nguyễn thị giang ông mặt trời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2017

   Xem: 0

  • Các loài hoa
   Bài giảng khác
   Các loài hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2017

   Xem: 0

  • ô nhiễm môi trường
   Bài giảng khác
   ô nhiễm môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2017

   Xem: 0

  • Tho tinh ban
   Bài giảng khác
   Tho tinh ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2017

   Xem: 35

  • Ba chu heo
   Bài giảng khác
   Ba chu heo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2017

   Xem: 0

  • Những loài hoa hiếm và đẹp nhất thế giới
   Bài giảng khác
   Những loài hoa hiếm và đẹp nhất thế giới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2017

   Xem: 15

  • âm nhạc tổng hợp cuối chủ đèthế giới thực vật tết và mùa xuân
   Bài giảng khác
   âm nhạc tổng hợp cuối chủ đèthế giới thực vật tết và mùa xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2017

   Xem: 0

  • Tìm hiểu xe đạp, xe máy
   Bài giảng khác
   Tìm hiểu xe đạp, xe máy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2017

   Xem: 0

  • GAN
   Bài giảng khác
   GAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2017

   Xem: 16

  • lam quen h,k
   Bài giảng khác
   lam quen h,k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2017

   Xem: 0

  • Van Hoa Nhat
   Bài giảng khác
   Van Hoa Nhat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2017

   Xem: 0

  • toán
   Bài giảng khác
   toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 0

  • thơ cầu vồng lớp lá
   Bài giảng khác
   thơ cầu vồng lớp lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 0

  • On tap chuong 1
   Bài giảng khác
   On tap chuong 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2017

   Xem: 19

  • Bai 5 chuong 1
   Bài giảng khác
   Bai 5 chuong 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY