Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Mĩ thuật) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Mĩ thuật) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Mĩ thuật)

 • Giovanni Antonio
  Bài giảng khác
  Giovanni Antonio

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • MICHELANGELO, BUONARROTI
  Bài giảng khác
  MICHELANGELO, BUONARROTI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Mĩ thuật 4 Bài 3: Chủ đề: Ngày hội hóa trang (Bài giảng MT Đan Mạch)
  Bài giảng khác
  Mĩ thuật 4 Bài 3: Chủ đề: Ngày hội hóa trang (Bài giảng MT Đan Mạch)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 18

 • chuyên đề minh huệ
  Bài giảng khác
  chuyên đề minh huệ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • dân tộc và các chính sách dân tộc(dân tộc thái chăm)
  Bài giảng khác
  dân tộc và các chính sách dân tộc(dân tộc thái chăm)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2017

  Xem: 0

 • Hình trang trí bài giảng
  Bài giảng khác
  Hình trang trí bài giảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2017

  Xem: 0

 • Tranh trang trí
  Bài giảng khác
  Tranh trang trí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2017

  Xem: 0

 • Kho hình động đẹp
  Bài giảng khác
  Kho hình động đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2017

  Xem: 0

 • hình động trang trí bái giảng
  Bài giảng khác
  hình động trang trí bái giảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2017

  Xem: 0

 • Ngoại khóa chủ đề Cuộc sống tươi đẹp (lớp 7)
  Bài giảng khác
  Ngoại khóa chủ đề Cuộc sống tươi đẹp (lớp 7)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2017

  Xem: 0

 • bai giang hay
  Bài giảng khác
  bai giang hay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 0

 • bai giang hay
  Bài giảng khác
  bai giang hay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 0

 • bai giang hay
  Bài giảng khác
  bai giang hay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 0

 • Tao dang va trang tri mat na
  Bài giảng khác
  Tao dang va trang tri mat na

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 0

 • Hình tượng Bac Hồ
  Bài giảng khác
  Hình tượng Bac Hồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2016

  Xem: 14

 • CÂY CẢNH BỐN MÙA
  Bài giảng khác
  CÂY CẢNH BỐN MÙA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2016

  Xem: 0

 • giới thiệu về họa sĩ và tranh
  Bài giảng khác
  giới thiệu về họa sĩ và tranh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2016

  Xem: 0

 • LICH SU 6
  Bài giảng khác
  LICH SU 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2016

  Xem: 0

 • Bộ Tranh Biến Hóa
  Bài giảng khác
  Bộ Tranh Biến Hóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2016

  Xem: 0

 • các bộ mặt ẩn hiện trong bức tranh
  Bài giảng khác
  các bộ mặt ẩn hiện trong bức tranh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2016

  Xem: 0

 • bài 21 vẽ màu vào hình phong cảnh
  Bài giảng khác
  bài 21 vẽ màu vào hình phong cảnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2016

  Xem: 0

 • bài 20 vẽ hoặc nặn quả chuối
  Bài giảng khác
  bài 20 vẽ hoặc nặn quả chuối

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2016

  Xem: 0

 • bài 19 vẽ gà
  Bài giảng khác
  bài 19 vẽ gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2016

  Xem: 0

 • Vẽ màu vào hình có sẵn
  Bài giảng khác
  Vẽ màu vào hình có sẵn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2015

  Xem: 0

 • Bài 27: Vẽ theo mẫu: Vẽ cây
  Bài giảng khác
  Bài 27: Vẽ theo mẫu: Vẽ cây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2015

  Xem: 0

 • Bài 27. Tập vẽ dáng người
  Bài giảng khác
  Bài 27. Tập vẽ dáng người

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2015

  Xem: 12

 • Bài 22. Vẽ tranh cổ động
  Bài giảng khác
  Bài 22. Vẽ tranh cổ động

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2015

  Xem: 0

 • Bài 3. Đề tài Phong cảnh mùa hè
  Bài giảng khác
  Bài 3. Đề tài Phong cảnh mùa hè

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2015

  Xem: 0

 • tiết 11- Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu MTVN 1954-1975
  Bài giảng khác
  tiết 11- Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu MTVN 1954-1975

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2015

  Xem: 0

 • dan toc vn
  Bài giảng khác
  dan toc vn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2015

  Xem: 0

 • dai tuong
  Bài giảng khác
  dai tuong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2015

  Xem: 0

 • suy ngam
  Bài giảng khác
  suy ngam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2015

  Xem: 0

 • suy ngam
  Bài giảng khác
  suy ngam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2015

  Xem: 0

 • Dạy học theo chủ đề PT năng lực HS
  Bài giảng khác
  Dạy học theo chủ đề PT năng lực HS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2015

  Xem: 0

 • mĩ thuật 5: Bài 11 vẽ tranh đề tài ngày nhà giáo VN
  Bài giảng khác
  mĩ thuật 5: Bài 11 vẽ tranh đề tài ngày nhà giáo VN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2015

  Xem: 0

 • mĩ thuật 2: Bài 8 vẽ chân dung
  Bài giảng khác
  mĩ thuật 2: Bài 8 vẽ chân dung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2015

  Xem: 0

 • Bai 9 Lọ hoa và quả vẽ màu lớp 7
  Bài giảng khác
  Bai 9 Lọ hoa và quả vẽ màu lớp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2015

  Xem: 22

 • Bài 21. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ đậm nhạt)
  Bài giảng khác
  Bài 21. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ đậm nhạt)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • Bài 12. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý
  Bài giảng khác
  Bài 12. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • Bài 8. Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225)
  Bài giảng khác
  Bài 8. Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • ve mau vao trai cay lop 1
  Bài giảng khác
  ve mau vao trai cay lop 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • Bài 9. Đề tài Học tập
  Bài giảng khác
  Bài 9. Đề tài Học tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • Bài 17. Đề tài tự do
  Bài giảng khác
  Bài 17. Đề tài tự do

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • Bài 13. Đề tài Bộ đội
  Bài giảng khác
  Bài 13. Đề tài Bộ đội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • Bài 5. Cách vẽ tranh đề tài
  Bài giảng khác
  Bài 5. Cách vẽ tranh đề tài

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • Bài 1. Chép họa tiết trang trí dân tộc
  Bài giảng khác
  Bài 1. Chép họa tiết trang trí dân tộc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • Ấn tượng Bác Hồ
  Bài giảng khác
  Ấn tượng Bác Hồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2015

  Xem: 20

 • Nam Bộ 100 năm trước
  Bài giảng khác
  Nam Bộ 100 năm trước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2015

  Xem: 0

 • cay canh cat tuong
  Bài giảng khác
  cay canh cat tuong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2015

  Xem: 0

 • Chung kêt Hoa hậu 2014 .ppt
  Bài giảng khác
  Chung kêt Hoa hậu 2014 .ppt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2014

  Xem: 0

 • TRANH DÂN GIAN HÀNG TRỐNG.pptx
  Bài giảng khác
  TRANH DÂN GIAN HÀNG TRỐNG.pptx

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2014

  Xem: 0

 • CHủ đề con người với thời trang (3 tiết) bài 13 , bài 15 : tiết th
  Bài giảng khác
  CHủ đề con người với thời trang (3 tiết) bài 13 , bài 15 : tiết th

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2014

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY