Bài giảng Khác (Mĩ thuật)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Mĩ thuật) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Mĩ thuật) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • mam non thơ cô giáo của con
   Bài giảng khác
   mam non thơ cô giáo của con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • lop 6 hoạt động trải nghiêm sáng tạo tin học
   Bài giảng khác
   lop 6 hoạt động trải nghiêm sáng tạo tin học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Giovanni Antonio
   Bài giảng khác
   Giovanni Antonio

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • MICHELANGELO, BUONARROTI
   Bài giảng khác
   MICHELANGELO, BUONARROTI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Mĩ thuật 4 Bài 3: Chủ đề: Ngày hội hóa trang (Bài giảng MT Đan Mạch)
   Bài giảng khác
   Mĩ thuật 4 Bài 3: Chủ đề: Ngày hội hóa trang (Bài giảng MT Đan Mạch)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 1

  • chuyên đề minh huệ
   Bài giảng khác
   chuyên đề minh huệ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2017

   Xem: 0

  • dân tộc và các chính sách dân tộc(dân tộc thái chăm)
   Bài giảng khác
   dân tộc và các chính sách dân tộc(dân tộc thái chăm)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2017

   Xem: 0

  • Hình trang trí bài giảng
   Bài giảng khác
   Hình trang trí bài giảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2017

   Xem: 0

  • Tranh trang trí
   Bài giảng khác
   Tranh trang trí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2017

   Xem: 0

  • Kho hình động đẹp
   Bài giảng khác
   Kho hình động đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2017

   Xem: 0

  • hình động trang trí bái giảng
   Bài giảng khác
   hình động trang trí bái giảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2017

   Xem: 0

  • Ngoại khóa chủ đề Cuộc sống tươi đẹp (lớp 7)
   Bài giảng khác
   Ngoại khóa chủ đề Cuộc sống tươi đẹp (lớp 7)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2017

   Xem: 0

  • bai giang hay
   Bài giảng khác
   bai giang hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2016

   Xem: 0

  • bai giang hay
   Bài giảng khác
   bai giang hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2016

   Xem: 14

  • bai giang hay
   Bài giảng khác
   bai giang hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2016

   Xem: 0

  • Tao dang va trang tri mat na
   Bài giảng khác
   Tao dang va trang tri mat na

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2016

   Xem: 0

  • Hình tượng Bac Hồ
   Bài giảng khác
   Hình tượng Bac Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2016

   Xem: 14

  • CÂY CẢNH BỐN MÙA
   Bài giảng khác
   CÂY CẢNH BỐN MÙA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2016

   Xem: 0

  • giới thiệu về họa sĩ và tranh
   Bài giảng khác
   giới thiệu về họa sĩ và tranh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2016

   Xem: 0

  • LICH SU 6
   Bài giảng khác
   LICH SU 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2016

   Xem: 0

  • Bộ Tranh Biến Hóa
   Bài giảng khác
   Bộ Tranh Biến Hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2016

   Xem: 0

  • các bộ mặt ẩn hiện trong bức tranh
   Bài giảng khác
   các bộ mặt ẩn hiện trong bức tranh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2016

   Xem: 0

  • bài 21 vẽ màu vào hình phong cảnh
   Bài giảng khác
   bài 21 vẽ màu vào hình phong cảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2016

   Xem: 11

  • bài 20 vẽ hoặc nặn quả chuối
   Bài giảng khác
   bài 20 vẽ hoặc nặn quả chuối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2016

   Xem: 0

  • bài 19 vẽ gà
   Bài giảng khác
   bài 19 vẽ gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2016

   Xem: 0

  • Vẽ màu vào hình có sẵn
   Bài giảng khác
   Vẽ màu vào hình có sẵn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2015

   Xem: 0

  • Bài 27: Vẽ theo mẫu: Vẽ cây
   Bài giảng khác
   Bài 27: Vẽ theo mẫu: Vẽ cây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2015

   Xem: 0

  • Bài 27. Tập vẽ dáng người
   Bài giảng khác
   Bài 27. Tập vẽ dáng người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2015

   Xem: 14

  • Bài 22. Vẽ tranh cổ động
   Bài giảng khác
   Bài 22. Vẽ tranh cổ động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2015

   Xem: 0

  • Bài 3. Đề tài Phong cảnh mùa hè
   Bài giảng khác
   Bài 3. Đề tài Phong cảnh mùa hè

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2015

   Xem: 0

  • tiết 11- Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu MTVN 1954-1975
   Bài giảng khác
   tiết 11- Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu MTVN 1954-1975

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2015

   Xem: 0

  • dan toc vn
   Bài giảng khác
   dan toc vn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2015

   Xem: 0

  • dai tuong
   Bài giảng khác
   dai tuong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2015

   Xem: 0

  • suy ngam
   Bài giảng khác
   suy ngam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2015

   Xem: 0

  • suy ngam
   Bài giảng khác
   suy ngam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2015

   Xem: 0

  • Dạy học theo chủ đề PT năng lực HS
   Bài giảng khác
   Dạy học theo chủ đề PT năng lực HS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2015

   Xem: 0

  • mĩ thuật 5: Bài 11 vẽ tranh đề tài ngày nhà giáo VN
   Bài giảng khác
   mĩ thuật 5: Bài 11 vẽ tranh đề tài ngày nhà giáo VN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 0

  • mĩ thuật 2: Bài 8 vẽ chân dung
   Bài giảng khác
   mĩ thuật 2: Bài 8 vẽ chân dung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 0

  • Bai 9 Lọ hoa và quả vẽ màu lớp 7
   Bài giảng khác
   Bai 9 Lọ hoa và quả vẽ màu lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2015

   Xem: 1

  • Bài 21. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ đậm nhạt)
   Bài giảng khác
   Bài 21. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ đậm nhạt)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 0

  • Bài 12. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý
   Bài giảng khác
   Bài 12. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 29

  • Bài 8. Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225)
   Bài giảng khác
   Bài 8. Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 0

  • ve mau vao trai cay lop 1
   Bài giảng khác
   ve mau vao trai cay lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 0

  • Bài 9. Đề tài Học tập
   Bài giảng khác
   Bài 9. Đề tài Học tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 0

  • Bài 17. Đề tài tự do
   Bài giảng khác
   Bài 17. Đề tài tự do

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 0

  • Bài 13. Đề tài Bộ đội
   Bài giảng khác
   Bài 13. Đề tài Bộ đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 0

  • Bài 5. Cách vẽ tranh đề tài
   Bài giảng khác
   Bài 5. Cách vẽ tranh đề tài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 0

  • Bài 1. Chép họa tiết trang trí dân tộc
   Bài giảng khác
   Bài 1. Chép họa tiết trang trí dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 0

  • Ấn tượng Bác Hồ
   Bài giảng khác
   Ấn tượng Bác Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2015

   Xem: 20

  • Nam Bộ 100 năm trước
   Bài giảng khác
   Nam Bộ 100 năm trước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY