Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Ngữ văn) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Ngữ văn) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Ngữ văn)

 • Giáo án liên môn: Cô Tô
  Bài giảng khác
  Giáo án liên môn: Cô Tô

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Tư vấn hướng nghiệp K.11
  Bài giảng khác
  Tư vấn hướng nghiệp K.11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/8/2018

  Xem: 0

 • tham quan trường Dục Thanh của bác hồ dạy
  Bài giảng khác
  tham quan trường Dục Thanh của bác hồ dạy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 1

 • trò chơi:Rug chuông vàng cho hs lớp 3
  Bài giảng khác
  trò chơi:Rug chuông vàng cho hs lớp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 1

 • LPT
  Bài giảng khác
  LPT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 2

 • Hội thi về ngày 20/11 cho học sinh Tiểu học
  Bài giảng khác
  Hội thi về ngày 20/11 cho học sinh Tiểu học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2018

  Xem: 1

 • Chuyên đề Ngữ Văn
  Bài giảng khác
  Chuyên đề Ngữ Văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 4

 • Ngữ Văn 9
  Bài giảng khác
  Ngữ Văn 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2018

  Xem: 0

 • Tình bạn
  Bài giảng khác
  Tình bạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 74

 • Chương trình CLB Văn học dân gian
  Bài giảng khác
  Chương trình CLB Văn học dân gian

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 11

 • Chuyên đề đổi mới PPDH và kiểm tra đánh gia theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Ngữ văn THCS
  Bài giảng khác
  Chuyên đề đổi mới PPDH và kiểm tra đánh gia theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Ngữ văn THCS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2017

  Xem: 7

 • ON TAO
  Bài giảng khác
  ON TAO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • ON TAP HAY
  Bài giảng khác
  ON TAP HAY

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 19

 • GIAO AN
  Bài giảng khác
  GIAO AN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • CONG NGHE 7
  Bài giảng khác
  CONG NGHE 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2017

  Xem: 0

 • giao an papoi
  Bài giảng khác
  giao an papoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2017

  Xem: 0

 • Trò chơi chiếc nón kì diệu môn toán có nhạc điệu
  Bài giảng khác
  Trò chơi chiếc nón kì diệu môn toán có nhạc điệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2017

  Xem: 0

 • Trò chơi chiếc nón kì diệu
  Bài giảng khác
  Trò chơi chiếc nón kì diệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2017

  Xem: 0

 • Trò chơi môn lịch sử
  Bài giảng khác
  Trò chơi môn lịch sử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2017

  Xem: 0

 • Trò chơi hái táo cho môn Hóa
  Bài giảng khác
  Trò chơi hái táo cho môn Hóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2017

  Xem: 0

 • Trò chơi Trúc xanh cho môn Văn
  Bài giảng khác
  Trò chơi Trúc xanh cho môn Văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2017

  Xem: 0

 • Các văn bản THCS về tình yêu quê hương, yêu cuộc sống
  Bài giảng khác
  Các văn bản THCS về tình yêu quê hương, yêu cuộc sống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2017

  Xem: 0

 • ngày sách việt nam
  Bài giảng khác
  ngày sách việt nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2017

  Xem: 0

 • rung cv
  Bài giảng khác
  rung cv

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2017

  Xem: 0

 • Thuyết minh là lễ hội: Chọi trâu đồ sơn
  Bài giảng khác
  Thuyết minh là lễ hội: Chọi trâu đồ sơn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2017

  Xem: 16

 • văn học việt nam tiếp thu chọn lọc và sáng tạo tinh hoa văn học trung hoa
  Bài giảng khác
  văn học việt nam tiếp thu chọn lọc và sáng tạo tinh hoa văn học trung hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Thân phận người phụ nữ trong ca dao
  Bài giảng khác
  Thân phận người phụ nữ trong ca dao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 0

 • VAN MINH THANH LICH 7
  Bài giảng khác
  VAN MINH THANH LICH 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 12

 • Hình nền mẫu
  Bài giảng khác
  Hình nền mẫu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2017

  Xem: 0

 • Trò chơi ô chữ
  Bài giảng khác
  Trò chơi ô chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2017

  Xem: 0

 • Chuyên đề cải tiến phương pháp sinh hoạt chuyen môn
  Bài giảng khác
  Chuyên đề cải tiến phương pháp sinh hoạt chuyen môn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2017

  Xem: 0

 • chuyên đề sinh hoạt chuyên môn
  Bài giảng khác
  chuyên đề sinh hoạt chuyên môn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2017

  Xem: 0

 • Hàm số trong excel
  Bài giảng khác
  Hàm số trong excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2017

  Xem: 0

 • CẢNH CHO CHỮ - CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
  Bài giảng khác
  CẢNH CHO CHỮ - CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2017

  Xem: 2

 • PAPOI
  Bài giảng khác
  PAPOI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2017

  Xem: 2

 • B-learning Research
  Bài giảng khác
  B-learning Research

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 0

 • tim hieu
  Bài giảng khác
  tim hieu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2017

  Xem: 0

 • kinh tế văn hóa thế kỉ 16-18
  Bài giảng khác
  kinh tế văn hóa thế kỉ 16-18

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2017

  Xem: 0

 • thuylinh6A5
  Bài giảng khác
  thuylinh6A5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2017

  Xem: 0

 • LÁY LẦM LẪN LẮM
  Bài giảng khác
  LÁY LẦM LẪN LẮM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2017

  Xem: 16

 • Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị khóa XII
  Bài giảng khác
  Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị khóa XII

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2017

  Xem: 0

 • Nhà văn Tô Hoài
  Bài giảng khác
  Nhà văn Tô Hoài

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2016

  Xem: 17

 • Hướng dẫn ra đề thi học kì mônn Ngữ Văn
  Bài giảng khác
  Hướng dẫn ra đề thi học kì mônn Ngữ Văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 0

 • xu ly di vat duong tho
  Bài giảng khác
  xu ly di vat duong tho

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2016

  Xem: 0

 • Biện pháp tu từ
  Bài giảng khác
  Biện pháp tu từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2016

  Xem: 0

 • Ếch ngồi đáy giếng- ngữ văn 6
  Bài giảng khác
  Ếch ngồi đáy giếng- ngữ văn 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2016

  Xem: 0

 • Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
  Bài giảng khác
  Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2016

  Xem: 0

 • Thành ngữ.2016
  Bài giảng khác
  Thành ngữ.2016

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2016

  Xem: 0

 • THÀY TRÒ GIAO LƯU
  Bài giảng khác
  THÀY TRÒ GIAO LƯU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2016

  Xem: 0

 • Chuyên đề cụm
  Bài giảng khác
  Chuyên đề cụm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2016

  Xem: 0

 • Thuyết trình về tôn sư trọng đạo
  Bài giảng khác
  Thuyết trình về tôn sư trọng đạo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2016

  Xem: 1

 • cây xanh
  Bài giảng khác
  cây xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY