Bài giảng Khác (Ngữ văn)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Ngữ văn) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Ngữ văn) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Biến đổi khí hậu
   Bài giảng khác
   Biến đổi khí hậu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • trò chơi cho hđ khởi động
   Bài giảng khác
   trò chơi cho hđ khởi động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2019

   Xem: 0

  • trò chơi hai hoa dan chủ
   Bài giảng khác
   trò chơi hai hoa dan chủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2019

   Xem: 0

  • Chu Lai và Ăn mày dĩ vẵng
   Bài giảng khác
   Chu Lai và Ăn mày dĩ vẵng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Những nhà thơ nhà văn của tỉnh Hà Bắc cũ
   Bài giảng khác
   Những nhà thơ nhà văn của tỉnh Hà Bắc cũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Hướng nghiệp lớp 9, bài: Tìm hiểu bản thân
   Bài giảng khác
   Hướng nghiệp lớp 9, bài: Tìm hiểu bản thân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án liên môn: Cô Tô
   Bài giảng khác
   Giáo án liên môn: Cô Tô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • Tư vấn hướng nghiệp K.11
   Bài giảng khác
   Tư vấn hướng nghiệp K.11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/8/2018

   Xem: 0

  • tham quan trường Dục Thanh của bác hồ dạy
   Bài giảng khác
   tham quan trường Dục Thanh của bác hồ dạy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 1

  • trò chơi:Rug chuông vàng cho hs lớp 3
   Bài giảng khác
   trò chơi:Rug chuông vàng cho hs lớp 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2018

   Xem: 11

  • LPT
   Bài giảng khác
   LPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 2

  • Hội thi về ngày 20/11 cho học sinh Tiểu học
   Bài giảng khác
   Hội thi về ngày 20/11 cho học sinh Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2018

   Xem: 6

  • Chuyên đề Ngữ Văn
   Bài giảng khác
   Chuyên đề Ngữ Văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2018

   Xem: 4

  • Ngữ Văn 9
   Bài giảng khác
   Ngữ Văn 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2018

   Xem: 15

  • Tình bạn
   Bài giảng khác
   Tình bạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 74

  • Chương trình CLB Văn học dân gian
   Bài giảng khác
   Chương trình CLB Văn học dân gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 11

  • Chuyên đề đổi mới PPDH và kiểm tra đánh gia theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Ngữ văn THCS
   Bài giảng khác
   Chuyên đề đổi mới PPDH và kiểm tra đánh gia theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Ngữ văn THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2017

   Xem: 7

  • ON TAO
   Bài giảng khác
   ON TAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2017

   Xem: 0

  • ON TAP HAY
   Bài giảng khác
   ON TAP HAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2017

   Xem: 19

  • GIAO AN
   Bài giảng khác
   GIAO AN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2017

   Xem: 0

  • CONG NGHE 7
   Bài giảng khác
   CONG NGHE 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2017

   Xem: 0

  • giao an papoi
   Bài giảng khác
   giao an papoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2017

   Xem: 0

  • Trò chơi chiếc nón kì diệu môn toán có nhạc điệu
   Bài giảng khác
   Trò chơi chiếc nón kì diệu môn toán có nhạc điệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2017

   Xem: 30

  • Trò chơi chiếc nón kì diệu
   Bài giảng khác
   Trò chơi chiếc nón kì diệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2017

   Xem: 0

  • Trò chơi môn lịch sử
   Bài giảng khác
   Trò chơi môn lịch sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2017

   Xem: 16

  • Trò chơi hái táo cho môn Hóa
   Bài giảng khác
   Trò chơi hái táo cho môn Hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2017

   Xem: 1

  • Trò chơi Trúc xanh cho môn Văn
   Bài giảng khác
   Trò chơi Trúc xanh cho môn Văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2017

   Xem: 0

  • Các văn bản THCS về tình yêu quê hương, yêu cuộc sống
   Bài giảng khác
   Các văn bản THCS về tình yêu quê hương, yêu cuộc sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2017

   Xem: 0

  • ngày sách việt nam
   Bài giảng khác
   ngày sách việt nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2017

   Xem: 0

  • rung cv
   Bài giảng khác
   rung cv

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2017

   Xem: 0

  • Thuyết minh là lễ hội: Chọi trâu đồ sơn
   Bài giảng khác
   Thuyết minh là lễ hội: Chọi trâu đồ sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 20

  • văn học việt nam tiếp thu chọn lọc và sáng tạo tinh hoa văn học trung hoa
   Bài giảng khác
   văn học việt nam tiếp thu chọn lọc và sáng tạo tinh hoa văn học trung hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 0

  • Thân phận người phụ nữ trong ca dao
   Bài giảng khác
   Thân phận người phụ nữ trong ca dao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • VAN MINH THANH LICH 7
   Bài giảng khác
   VAN MINH THANH LICH 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2017

   Xem: 14

  • Hình nền mẫu
   Bài giảng khác
   Hình nền mẫu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2017

   Xem: 0

  • Trò chơi ô chữ
   Bài giảng khác
   Trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2017

   Xem: 0

  • Chuyên đề cải tiến phương pháp sinh hoạt chuyen môn
   Bài giảng khác
   Chuyên đề cải tiến phương pháp sinh hoạt chuyen môn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2017

   Xem: 0

  • chuyên đề sinh hoạt chuyên môn
   Bài giảng khác
   chuyên đề sinh hoạt chuyên môn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2017

   Xem: 0

  • Hàm số trong excel
   Bài giảng khác
   Hàm số trong excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2017

   Xem: 0

  • CẢNH CHO CHỮ - CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
   Bài giảng khác
   CẢNH CHO CHỮ - CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2017

   Xem: 2

  • PAPOI
   Bài giảng khác
   PAPOI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2017

   Xem: 2

  • B-learning Research
   Bài giảng khác
   B-learning Research

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • tim hieu
   Bài giảng khác
   tim hieu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2017

   Xem: 0

  • kinh tế văn hóa thế kỉ 16-18
   Bài giảng khác
   kinh tế văn hóa thế kỉ 16-18

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2017

   Xem: 0

  • thuylinh6A5
   Bài giảng khác
   thuylinh6A5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2017

   Xem: 0

  • LÁY LẦM LẪN LẮM
   Bài giảng khác
   LÁY LẦM LẪN LẮM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2017

   Xem: 16

  • Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị khóa XII
   Bài giảng khác
   Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị khóa XII

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2017

   Xem: 0

  • Nhà văn Tô Hoài
   Bài giảng khác
   Nhà văn Tô Hoài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2016

   Xem: 17

  • Hướng dẫn ra đề thi học kì mônn Ngữ Văn
   Bài giảng khác
   Hướng dẫn ra đề thi học kì mônn Ngữ Văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 13

  • xu ly di vat duong tho
   Bài giảng khác
   xu ly di vat duong tho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY