Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Sinh học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Sinh học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Sinh học)

 • xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN
  Bài giảng khác
  xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2018

  Xem: 0

 • Tác Đọng Của Con Người Đối Với Môi Trường
  Bài giảng khác
  Tác Đọng Của Con Người Đối Với Môi Trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • ôn tập
  Bài giảng khác
  ôn tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • tap huan chuyen môn tỉnh
  Bài giảng khác
  tap huan chuyen môn tỉnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 1

 • sinh 9
  Bài giảng khác
  sinh 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 1

 • sinh hoc 8 Y học
  Bài giảng khác
  sinh hoc 8 Y học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ TÀI: SỰ HẤP THU VÀ SỰ THẢI BÃ
  Bài giảng khác
  ĐỀ TÀI: SỰ HẤP THU VÀ SỰ THẢI BÃ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • BT môi trường
  Bài giảng khác
  BT môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • BT môi trường
  Bài giảng khác
  BT môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • Bài tập môi trường
  Bài giảng khác
  Bài tập môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • môi trường 9
  Bài giảng khác
  môi trường 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • môi trường 8
  Bài giảng khác
  môi trường 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • môi trường 7
  Bài giảng khác
  môi trường 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • môi trường 6
  Bài giảng khác
  môi trường 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • môi trường 5
  Bài giảng khác
  môi trường 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • môi trương 4
  Bài giảng khác
  môi trương 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • môi trường 3
  Bài giảng khác
  môi trường 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • môi trường 2
  Bài giảng khác
  môi trường 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • môi trương 2
  Bài giảng khác
  môi trương 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 14

 • môi trương1
  Bài giảng khác
  môi trương1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • môi trường
  Bài giảng khác
  môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • y học tdtt
  Bài giảng khác
  y học tdtt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 0

 • Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
  Bài giảng khác
  Hệ sinh thái rừng nhiệt đới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 0

 • Ethylen và ứng dụng
  Bài giảng khác
  Ethylen và ứng dụng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

 • Carrageenan
  Bài giảng khác
  Carrageenan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

 • quy trình sản xuất kim chi
  Bài giảng khác
  quy trình sản xuất kim chi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

 • Quy trình sản xuất sữa chua
  Bài giảng khác
  Quy trình sản xuất sữa chua

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

 • Tác động của khai thác thủy hải sản đến thảm cỏ biển khu vực hạ lưu sông Thu Bồn
  Bài giảng khác
  Tác động của khai thác thủy hải sản đến thảm cỏ biển khu vực hạ lưu sông Thu Bồn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2017

  Xem: 10

 • BÀI THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN-MA TÚY ĐÁ
  Bài giảng khác
  BÀI THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN-MA TÚY ĐÁ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2017

  Xem: 0

 • BÌA THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN-MA TÚY ĐÁ.
  Bài giảng khác
  BÌA THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN-MA TÚY ĐÁ.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2017

  Xem: 0

 • BÀI THI VẬN DUNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN
  Bài giảng khác
  BÀI THI VẬN DUNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2017

  Xem: 0

 • Những loài hoa đẹp nhất thế giới và ý nghĩa các loài hoa
  Bài giảng khác
  Những loài hoa đẹp nhất thế giới và ý nghĩa các loài hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2017

  Xem: 0

 • de thi hoc ky
  Bài giảng khác
  de thi hoc ky

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2017

  Xem: 0

 • tong hop hinh anh sinh hoc
  Bài giảng khác
  tong hop hinh anh sinh hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2017

  Xem: 0

 • Tập huấn kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực
  Bài giảng khác
  Tập huấn kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2017

  Xem: 0

 • cay ho lua
  Bài giảng khác
  cay ho lua

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2017

  Xem: 0

 • Những cây họ lúa
  Bài giảng khác
  Những cây họ lúa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2017

  Xem: 0

 • cây đậu phộng
  Bài giảng khác
  cây đậu phộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2017

  Xem: 27

 • ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO TRONG CHỌN GIỐNG
  Bài giảng khác
  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO TRONG CHỌN GIỐNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2017

  Xem: 0

 • nuôi de mèn
  Bài giảng khác
  nuôi de mèn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2017

  Xem: 0

 • Tích hợp giáo dục môi trường
  Bài giảng khác
  Tích hợp giáo dục môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2017

  Xem: 0

 • Tích hợp hóa, lí, sinh
  Bài giảng khác
  Tích hợp hóa, lí, sinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2017

  Xem: 0

 • Thực trạng và hậu quả nạo phá thai
  Bài giảng khác
  Thực trạng và hậu quả nạo phá thai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2017

  Xem: 0

 • bai trinh chieu
  Bài giảng khác
  bai trinh chieu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • Môi trường Hà Nội - chương trình địa phương
  Bài giảng khác
  Môi trường Hà Nội - chương trình địa phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 0

 • tác giả vichtor hygo
  Bài giảng khác
  tác giả vichtor hygo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2017

  Xem: 0

 • Sinh Học 6
  Bài giảng khác
  Sinh Học 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2017

  Xem: 0

 • bài tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên
  Bài giảng khác
  bài tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2017

  Xem: 54

 • hô hấp ở thực vật
  Bài giảng khác
  hô hấp ở thực vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2017

  Xem: 14

 • Mưa axit
  Bài giảng khác
  Mưa axit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2017

  Xem: 0

 • Ô nhiễm môi trường
  Bài giảng khác
  Ô nhiễm môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2017

  Xem: 0

 • SINH HOC 10
  Bài giảng khác
  SINH HOC 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY