Bài giảng Khác (Sinh học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Sinh học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Sinh học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Auto-induction for over expression in E. coli
   Bài giảng khác
   Auto-induction for over expression in E. coli

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • trò chơi ô chữ
   Bài giảng khác
   trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • thực hành sinh 9 bai 26
   Bài giảng khác
   thực hành sinh 9 bai 26

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 25-Lớp hình nhện (MỚI)
   Bài giảng khác
   Bài 25-Lớp hình nhện (MỚI)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Len men va ho hap ky khi
   Bài giảng khác
   Len men va ho hap ky khi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • lop 8 giáo dục giói tính cho học sinh
   Bài giảng khác
   lop 8 giáo dục giói tính cho học sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §8. Phép đồng dạng
   Toán 11
   Chương I. §8. Phép đồng dạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 6

  • Chương V. Hai mặt phẳng vuông góc
   Toán 11
   Chương V. Hai mặt phẳng vuông góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 0

  • xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN
   Bài giảng khác
   xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2018

   Xem: 0

  • Tác Đọng Của Con Người Đối Với Môi Trường
   Bài giảng khác
   Tác Đọng Của Con Người Đối Với Môi Trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • ôn tập
   Bài giảng khác
   ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 7. Bài 20. Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
   Tham khảo
   Ngữ văn 7. Bài 20. Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • Ngữ văn 7. Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
   Tham khảo
   Ngữ văn 7. Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • Ngữ văn 7. Bài 19. Rút gọn câu
   Tham khảo
   Ngữ văn 7. Bài 19. Rút gọn câu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • tap huan chuyen môn tỉnh
   Bài giảng khác
   tap huan chuyen môn tỉnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 1

  • sinh 9
   Bài giảng khác
   sinh 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 1

  • Rung chuông vàng Biến đổi khí hậu
   Tham khảo
   Rung chuông vàng Biến đổi khí hậu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 65

  • sinh hoc 8 Y học
   Bài giảng khác
   sinh hoc 8 Y học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2017

   Xem: 0

  • ĐỀ TÀI: SỰ HẤP THU VÀ SỰ THẢI BÃ
   Bài giảng khác
   ĐỀ TÀI: SỰ HẤP THU VÀ SỰ THẢI BÃ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • BT môi trường
   Bài giảng khác
   BT môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • BT môi trường
   Bài giảng khác
   BT môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • Bài tập môi trường
   Bài giảng khác
   Bài tập môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • môi trường 9
   Bài giảng khác
   môi trường 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 15

  • môi trường 8
   Bài giảng khác
   môi trường 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • môi trường 7
   Bài giảng khác
   môi trường 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • môi trường 6
   Bài giảng khác
   môi trường 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • môi trường 5
   Bài giảng khác
   môi trường 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • môi trương 4
   Bài giảng khác
   môi trương 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • môi trường 3
   Bài giảng khác
   môi trường 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 19

  • môi trường 2
   Bài giảng khác
   môi trường 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • môi trương 2
   Bài giảng khác
   môi trương 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 19

  • môi trương1
   Bài giảng khác
   môi trương1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • môi trường
   Bài giảng khác
   môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • y học tdtt
   Bài giảng khác
   y học tdtt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2017

   Xem: 1

  • Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
   Bài giảng khác
   Hệ sinh thái rừng nhiệt đới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 0

  • Ethylen và ứng dụng
   Bài giảng khác
   Ethylen và ứng dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 0

  • Carrageenan
   Bài giảng khác
   Carrageenan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 0

  • quy trình sản xuất kim chi
   Bài giảng khác
   quy trình sản xuất kim chi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 0

  • Quy trình sản xuất sữa chua
   Bài giảng khác
   Quy trình sản xuất sữa chua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 1

  • Tác động của khai thác thủy hải sản đến thảm cỏ biển khu vực hạ lưu sông Thu Bồn
   Bài giảng khác
   Tác động của khai thác thủy hải sản đến thảm cỏ biển khu vực hạ lưu sông Thu Bồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2017

   Xem: 10

  • BÀI THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN-MA TÚY ĐÁ
   Bài giảng khác
   BÀI THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN-MA TÚY ĐÁ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2017

   Xem: 14

  • BÌA THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN-MA TÚY ĐÁ.
   Bài giảng khác
   BÌA THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN-MA TÚY ĐÁ.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2017

   Xem: 0

  • BÀI THI VẬN DUNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN
   Bài giảng khác
   BÀI THI VẬN DUNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2017

   Xem: 0

  • Những loài hoa đẹp nhất thế giới và ý nghĩa các loài hoa
   Bài giảng khác
   Những loài hoa đẹp nhất thế giới và ý nghĩa các loài hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2017

   Xem: 0

  • de thi hoc ky
   Bài giảng khác
   de thi hoc ky

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2017

   Xem: 18

  • tong hop hinh anh sinh hoc
   Bài giảng khác
   tong hop hinh anh sinh hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2017

   Xem: 0

  • Tập huấn kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực
   Bài giảng khác
   Tập huấn kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2017

   Xem: 0

  • cay ho lua
   Bài giảng khác
   cay ho lua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2017

   Xem: 0

  • Những cây họ lúa
   Bài giảng khác
   Những cây họ lúa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2017

   Xem: 0

  • cây đậu phộng
   Bài giảng khác
   cây đậu phộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2017

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY