Bài giảng Khác (Thể dục)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Thể dục) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Thể dục) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • kĩ thuật đánh cầu lông
   Bài giảng khác
   kĩ thuật đánh cầu lông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
   Vật Lý 8
   Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật Lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Vật lí 7. Bài 13. Môi trường truyền âm
   Vật Lý 7
   Vật lí 7. Bài 13. Môi trường truyền âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật Lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Vai trò của TV đối với ĐV và con người
   Sinh Học 9
   Vai trò của TV đối với ĐV và con người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
   Sinh Học 9
   Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Tiến hóa tổ chức cơ thể
   Sinh Học 7
   Tiến hóa tổ chức cơ thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Luật xa gần
   Mỹ Thuật 8
   Luật xa gần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ Thuật 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Trang trí đường diềm
   Mỹ Thuật 6
   Trang trí đường diềm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ Thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Đề tài phong cảnh
   Mỹ Thuật 7
   Đề tài phong cảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ Thuật 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Một số công trình tiêu biểu
   Mỹ Thuật 6
   Một số công trình tiêu biểu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ Thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Giới thiệu chung về hệ nội tiết
   Sinh Học 8
   Giới thiệu chung về hệ nội tiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Cơ quan phân tích thính giác
   Sinh Học 8
   Cơ quan phân tích thính giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • bai 52 Dia y
   Sinh Học 6
   bai 52 Dia y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Nấm tiết 2
   Sinh Học 6
   Nấm tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Nấm-Mốc trắng-Nấm rơm
   Sinh Học 6
   Nấm-Mốc trắng-Nấm rơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • vi khuẩn
   Sinh Học 6
   vi khuẩn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Tiết 64 : Địa Y
   Sinh Học 6
   Tiết 64 : Địa Y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • tiet 30 bai 24 Bien va dai duong_Dia 6
   Địa Lý 6
   tiet 30 bai 24 Bien va dai duong_Dia 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa Lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • Tiet 27 Vung duyen hai Nam Trung Bo
   Địa Lý 9
   Tiet 27 Vung duyen hai Nam Trung Bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa Lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • Tiet 14 Tac dong cua Noi luc ngoai luc
   Địa Lý 9
   Tiet 14 Tac dong cua Noi luc ngoai luc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa Lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 13

  • bai 51 thien nhien Chau Au
   Địa Lý 9
   bai 51 thien nhien Chau Au

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa Lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 14

  • Tiết 13 Âm nhạc 6
   Âm Nhạc 6
   Tiết 13 Âm nhạc 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • Bài 20 Âm nhạc 6
   Âm Nhạc 6
   Bài 20 Âm nhạc 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • Bài giảng Âm nhạc 6 Tiết 15
   Âm Nhạc 6
   Bài giảng Âm nhạc 6 Tiết 15

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • Tiêt 10: Hành khúc tới trường
   Âm Nhạc 6
   Tiêt 10: Hành khúc tới trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • Bài ca đi cấy
   Âm Nhạc 6
   Bài ca đi cấy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6 bài 20
   Âm Nhạc 6
   Âm nhạc 6 bài 20

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • MOT SO PP PT SM
   Bài giảng khác
   MOT SO PP PT SM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2017

   Xem: 13

  • Trang viết tuổi hồng 2
   Bài giảng khác
   Trang viết tuổi hồng 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2016

   Xem: 0

  • 123
   Bài giảng khác
   123

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2016

   Xem: 10

  • Trang viết Tuổi hồng_ Tháng ba với mẹ
   Bài giảng khác
   Trang viết Tuổi hồng_ Tháng ba với mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • kế hoạch giảng dạy td 6 năm học 2014 - 2015
   Bài giảng khác
   kế hoạch giảng dạy td 6 năm học 2014 - 2015

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2016

   Xem: 0

  • CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
   Bài giảng khác
   CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2016

   Xem: 1

  • BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ
   Bài giảng khác
   BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2016

   Xem: 1

  • BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG
   Bài giảng khác
   BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2016

   Xem: 16

  • the duc chu bo doi
   Bài giảng khác
   the duc chu bo doi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2015

   Xem: 0

  • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
   Bài giảng khác
   Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2015

   Xem: 29

  • TAP HUAN BIEN DOI KHI HAU
   Bài giảng khác
   TAP HUAN BIEN DOI KHI HAU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2015

   Xem: 0

  • Tiết 11 NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO T2 _ GDCD 9.ppt
   GDCD 9
   Tiết 11 NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO T2 _ GDCD 9.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2015

   Xem: 0

  • Tiết 10 NANG DONG SANG TAO - T1 GDCD 9.ppt
   GDCD 9
   Tiết 10 NANG DONG SANG TAO - T1 GDCD 9.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2015

   Xem: 0

  • Tiet 15 Ngoại khóa lớp 9.PPT
   GDCD 9
   Tiet 15 Ngoại khóa lớp 9.PPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2015

   Xem: 0

  • Tư liệu giảng dạy môn Thể dục
   Bài giảng khác
   Tư liệu giảng dạy môn Thể dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 0

  • bai giang cau long
   Bài giảng khác
   bai giang cau long

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2014

   Xem: 11

  • So ket T3 va Ke hoach T4/2014
   Kế hoạch công tác nhà trường
   So ket T3 va Ke hoach T4/2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch công tác nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2014

   Xem: 0

  • So ket T2 va Ke hoach T3/2014
   Kế hoạch công tác nhà trường
   So ket T2 va Ke hoach T3/2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch công tác nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2014

   Xem: 0

  • phát đồ tiêm ngừa cho gà
   Bài giảng khác
   phát đồ tiêm ngừa cho gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2014

   Xem: 0

  • Phát đồ tiêm chủng cho gà
   Bài giảng khác
   Phát đồ tiêm chủng cho gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2014

   Xem: 33

  • CÂY THUỐC NAM
   Bài giảng khác
   CÂY THUỐC NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2014

   Xem: 0

  • So ket T02, Ke hoach CT thang 3/2014
   Kế hoạch công tác nhà trường
   So ket T02, Ke hoach CT thang 3/2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch công tác nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2014

   Xem: 0

  • So ket T1 va ke hoach T2 /2014
   Kế hoạch công tác nhà trường
   So ket T1 va ke hoach T2 /2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch công tác nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY