Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Thể dục) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Thể dục) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Thể dục)

 • MOT SO PP PT SM
  Bài giảng khác
  MOT SO PP PT SM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2017

  Xem: 0

 • Trang viết tuổi hồng 2
  Bài giảng khác
  Trang viết tuổi hồng 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

  Xem: 0

 • 123
  Bài giảng khác
  123

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2016

  Xem: 0

 • Trang viết Tuổi hồng_ Tháng ba với mẹ
  Bài giảng khác
  Trang viết Tuổi hồng_ Tháng ba với mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • kế hoạch giảng dạy td 6 năm học 2014 - 2015
  Bài giảng khác
  kế hoạch giảng dạy td 6 năm học 2014 - 2015

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2016

  Xem: 0

 • CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
  Bài giảng khác
  CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2016

  Xem: 0

 • BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ
  Bài giảng khác
  BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2016

  Xem: 0

 • BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG
  Bài giảng khác
  BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2016

  Xem: 0

 • the duc chu bo doi
  Bài giảng khác
  the duc chu bo doi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2015

  Xem: 0

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Bài giảng khác
  Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2015

  Xem: 29

 • TAP HUAN BIEN DOI KHI HAU
  Bài giảng khác
  TAP HUAN BIEN DOI KHI HAU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2015

  Xem: 0

 • Tư liệu giảng dạy môn Thể dục
  Bài giảng khác
  Tư liệu giảng dạy môn Thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2015

  Xem: 0

 • bai giang cau long
  Bài giảng khác
  bai giang cau long

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2014

  Xem: 0

 • phát đồ tiêm ngừa cho gà
  Bài giảng khác
  phát đồ tiêm ngừa cho gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2014

  Xem: 0

 • Phát đồ tiêm chủng cho gà
  Bài giảng khác
  Phát đồ tiêm chủng cho gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2014

  Xem: 0

 • CÂY THUỐC NAM
  Bài giảng khác
  CÂY THUỐC NAM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2014

  Xem: 0

 • CHE DO MOI CHO GV THE DUC
  Bài giảng khác
  CHE DO MOI CHO GV THE DUC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2013

  Xem: 0

 • Giáo án thể dục tuần 1 lớp 3,4,5
  Bài giảng khác
  Giáo án thể dục tuần 1 lớp 3,4,5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2013

  Xem: 0

 • Manchester united
  Bài giảng khác
  Manchester united

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2013

  Xem: 0

 • hay nong
  Bài giảng khác
  hay nong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2013

  Xem: 0

 • CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRONG TRƯỜNG
  Bài giảng khác
  CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRONG TRƯỜNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2013

  Xem: 16

 • mot so van de ve bien dong
  Bài giảng khác
  mot so van de ve bien dong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: Giáo trình bơi lội
  Bài giảng khác
  Thể dục: Giáo trình bơi lội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: Kỹ thuật bơi lội
  Bài giảng khác
  Thể dục: Kỹ thuật bơi lội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: Kỹ thuật bơi lội
  Bài giảng khác
  Thể dục: Kỹ thuật bơi lội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: Hướng dẫn học bơi
  Bài giảng khác
  Thể dục: Hướng dẫn học bơi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2013

  Xem: 22

 • Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục
  Bài giảng khác
  Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2013

  Xem: 0

 • Báo cáo kiểddioinhj chất lượng giáo dục
  Bài giảng khác
  Báo cáo kiểddioinhj chất lượng giáo dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2013

  Xem: 0

 • báo cáo y tế học đường
  Bài giảng khác
  báo cáo y tế học đường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: Giáo dục thể chất
  Bài giảng khác
  Thể dục: Giáo dục thể chất

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2013

  Xem: 10

 • Thể dục: Cơ sở lý luận & PP TDTT
  Bài giảng khác
  Thể dục: Cơ sở lý luận & PP TDTT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2013

  Xem: 0

 • chuyê mon
  Bài giảng khác
  chuyê mon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2013

  Xem: 0

 • giao duc quoc phong
  Bài giảng khác
  giao duc quoc phong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2012

  Xem: 15

 • CHE DO CHO GIAO VIEN TD
  Bài giảng khác
  CHE DO CHO GIAO VIEN TD

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2012

  Xem: 0

 • Thể dục: Giáo trình bơi lội
  Bài giảng khác
  Thể dục: Giáo trình bơi lội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2012

  Xem: 0

 • Thể dục- QPAN: BG giáo dục quốc phòng
  Bài giảng khác
  Thể dục- QPAN: BG giáo dục quốc phòng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2012

  Xem: 18

 • Thể dục: Giáo trình môn giáo dục thể chất
  Bài giảng khác
  Thể dục: Giáo trình môn giáo dục thể chất

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2012

  Xem: 10

 • Thể dục: BG lý thuyết môn điền kinh
  Bài giảng khác
  Thể dục: BG lý thuyết môn điền kinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2012

  Xem: 19

 • Thể dục: Cơ sở lý luận PP thể dục thể thao
  Bài giảng khác
  Thể dục: Cơ sở lý luận PP thể dục thể thao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2012

  Xem: 11

 • Chế độ giáo viên thể dục có hiệu lực từ ngày
01/01/2013
  Bài giảng khác
  Chế độ giáo viên thể dục có hiệu lực từ ngày 01/01/2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2012

  Xem: 0

 • kế hoạch đội th dơng jri
  Bài giảng khác
  kế hoạch đội th dơng jri

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2012

  Xem: 0

 • ke hoach tháng 11
  Bài giảng khác
  ke hoach tháng 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2012

  Xem: 0

 • Ke hoach GD the chat
  Bài giảng khác
  Ke hoach GD the chat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2012

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN HỘI GIẢNG
  Bài giảng khác
  GIÁO ÁN HỘI GIẢNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2012

  Xem: 0

 • lịch sử TDTT
  Bài giảng khác
  lịch sử TDTT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2012

  Xem: 13

 • KH doi moi PPGD,KTDG Truong THPT Ninh Hai
  Bài giảng khác
  KH doi moi PPGD,KTDG Truong THPT Ninh Hai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2012

  Xem: 0

 • ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI
  Bài giảng khác
  ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2012

  Xem: 0

 • đáp án bài dự thi bình đẳng giới 2012
  Bài giảng khác
  đáp án bài dự thi bình đẳng giới 2012

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2012

  Xem: 0

 • Lịch sử câu lạc bộ Manchester United và các huyền thoại
Manchester United
  Bài giảng khác
  Lịch sử câu lạc bộ Manchester United và các huyền thoại Manchester United

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2012

  Xem: 0

 • GATD -12 Tuần 6
  Bài giảng khác
  GATD -12 Tuần 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2012

  Xem: 0

 • GA TD- 11 Tuần 5
  Bài giảng khác
  GA TD- 11 Tuần 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2012

  Xem: 0

 • Hình TDLH L11
  Bài giảng khác
  Hình TDLH L11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2012

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY