GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Thể dục)

 • Vật lí 8. Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
  Vật Lý 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật Lý 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Vật lí 7. Bài 13. Môi trường truyền âm
  Vật Lý 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Vật Lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Vai trò của TV đối với ĐV và con người
  Sinh Học 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
  Sinh Học 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Tiến hóa tổ chức cơ thể
  Sinh Học 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Luật xa gần
  Mỹ Thuật 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ Thuật 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Trang trí đường diềm
  Mỹ Thuật 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ Thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Đề tài phong cảnh
  Mỹ Thuật 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ Thuật 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Một số công trình tiêu biểu
  Mỹ Thuật 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mỹ Thuật 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Giới thiệu chung về hệ nội tiết
  Sinh Học 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Cơ quan phân tích thính giác
  Sinh Học 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • bai 52 Dia y
  Sinh Học 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Nấm tiết 2
  Sinh Học 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Nấm-Mốc trắng-Nấm rơm
  Sinh Học 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • vi khuẩn
  Sinh Học 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • Tiết 64 : Địa Y
  Sinh Học 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh Học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

 • tiet 30 bai 24 Bien va dai duong_Dia 6
  Địa Lý 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa Lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • Tiet 27 Vung duyen hai Nam Trung Bo
  Địa Lý 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa Lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • Tiet 14 Tac dong cua Noi luc ngoai luc
  Địa Lý 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa Lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • bai 51 thien nhien Chau Au
  Địa Lý 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa Lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • Tiết 13 Âm nhạc 6
  Âm Nhạc 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • Bài 20 Âm nhạc 6
  Âm Nhạc 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • Bài giảng Âm nhạc 6 Tiết 15
  Âm Nhạc 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • Tiêt 10: Hành khúc tới trường
  Âm Nhạc 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • Bài ca đi cấy
  Âm Nhạc 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • Âm nhạc 6 bài 20
  Âm Nhạc 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm Nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

 • MOT SO PP PT SM
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2017

 • Trang viết tuổi hồng 2
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2016

 • 123
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2016

 • Trang viết Tuổi hồng_ Tháng ba với mẹ
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

 • kế hoạch giảng dạy td 6 năm học 2014 - 2015
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2016

 • CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2016

 • BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2016

 • BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2016

 • the duc chu bo doi
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2015

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2015

 • TAP HUAN BIEN DOI KHI HAU
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2015

 • Tiết 11 NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO T2 _ GDCD 9.ppt
  GDCD 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

 • Tiết 10 NANG DONG SANG TAO - T1 GDCD 9.ppt
  GDCD 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

 • Tiet 15 Ngoại khóa lớp 9.PPT
  GDCD 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2015

 • Tư liệu giảng dạy môn Thể dục
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2015

 • bai giang cau long
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2014

 • So ket T3 va Ke hoach T4/2014
  Kế hoạch công tác nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch công tác nhà trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • So ket T2 va Ke hoach T3/2014
  Kế hoạch công tác nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch công tác nhà trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2014

 • phát đồ tiêm ngừa cho gà
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2014

 • Phát đồ tiêm chủng cho gà
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2014

 • CÂY THUỐC NAM
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2014

 • So ket T02, Ke hoach CT thang 3/2014
  Kế hoạch công tác nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch công tác nhà trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2014

 • So ket T1 va ke hoach T2 /2014
  Kế hoạch công tác nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch công tác nhà trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2014

 • So ket T12 va Ke hoach T01/2014
  Kế hoạch công tác nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch công tác nhà trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2013

 • So ket T11 va Ke hoach T 12/2013
  Kế hoạch công tác nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kế hoạch công tác nhà trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2013

 • CHE DO MOI CHO GV THE DUC
  Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2013