Bài giảng Khác (Thể dục)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Thể dục) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Thể dục) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • MOT SO PP PT SM
   Bài giảng khác
   MOT SO PP PT SM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2017

   Xem: 13

  • Trang viết tuổi hồng 2
   Bài giảng khác
   Trang viết tuổi hồng 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2016

   Xem: 0

  • 123
   Bài giảng khác
   123

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2016

   Xem: 10

  • Trang viết Tuổi hồng_ Tháng ba với mẹ
   Bài giảng khác
   Trang viết Tuổi hồng_ Tháng ba với mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • kế hoạch giảng dạy td 6 năm học 2014 - 2015
   Bài giảng khác
   kế hoạch giảng dạy td 6 năm học 2014 - 2015

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2016

   Xem: 0

  • CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
   Bài giảng khác
   CĂN BẢN CÔNG PHÁP VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2016

   Xem: 1

  • BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ
   Bài giảng khác
   BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2016

   Xem: 0

  • BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG
   Bài giảng khác
   BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2016

   Xem: 16

  • the duc chu bo doi
   Bài giảng khác
   the duc chu bo doi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2015

   Xem: 0

  • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn
   Bài giảng khác
   Chương 9. Môn Thể thao tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2015

   Xem: 29

  • TAP HUAN BIEN DOI KHI HAU
   Bài giảng khác
   TAP HUAN BIEN DOI KHI HAU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2015

   Xem: 0

  • Tư liệu giảng dạy môn Thể dục
   Bài giảng khác
   Tư liệu giảng dạy môn Thể dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2015

   Xem: 0

  • bai giang cau long
   Bài giảng khác
   bai giang cau long

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2014

   Xem: 11

  • phát đồ tiêm ngừa cho gà
   Bài giảng khác
   phát đồ tiêm ngừa cho gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2014

   Xem: 0

  • Phát đồ tiêm chủng cho gà
   Bài giảng khác
   Phát đồ tiêm chủng cho gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2014

   Xem: 33

  • CÂY THUỐC NAM
   Bài giảng khác
   CÂY THUỐC NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2014

   Xem: 0

  • CHE DO MOI CHO GV THE DUC
   Bài giảng khác
   CHE DO MOI CHO GV THE DUC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2013

   Xem: 12

  • Giáo án thể dục tuần 1 lớp 3,4,5
   Bài giảng khác
   Giáo án thể dục tuần 1 lớp 3,4,5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2013

   Xem: 0

  • Manchester united
   Bài giảng khác
   Manchester united

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2013

   Xem: 11

  • hay nong
   Bài giảng khác
   hay nong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2013

   Xem: 0

  • CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRONG TRƯỜNG
   Bài giảng khác
   CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRONG TRƯỜNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2013

   Xem: 16

  • mot so van de ve bien dong
   Bài giảng khác
   mot so van de ve bien dong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2013

   Xem: 9

  • Thể dục: Giáo trình bơi lội
   Bài giảng khác
   Thể dục: Giáo trình bơi lội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2013

   Xem: 0

  • Thể dục: Kỹ thuật bơi lội
   Bài giảng khác
   Thể dục: Kỹ thuật bơi lội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2013

   Xem: 11

  • Thể dục: Kỹ thuật bơi lội
   Bài giảng khác
   Thể dục: Kỹ thuật bơi lội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2013

   Xem: 9

  • Thể dục: Hướng dẫn học bơi
   Bài giảng khác
   Thể dục: Hướng dẫn học bơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2013

   Xem: 22

  • Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục
   Bài giảng khác
   Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2013

   Xem: 0

  • Báo cáo kiểddioinhj chất lượng giáo dục
   Bài giảng khác
   Báo cáo kiểddioinhj chất lượng giáo dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2013

   Xem: 0

  • báo cáo y tế học đường
   Bài giảng khác
   báo cáo y tế học đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2013

   Xem: 0

  • Thể dục: Giáo dục thể chất
   Bài giảng khác
   Thể dục: Giáo dục thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2013

   Xem: 12

  • Thể dục: Cơ sở lý luận & PP TDTT
   Bài giảng khác
   Thể dục: Cơ sở lý luận & PP TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2013

   Xem: 0

  • chuyê mon
   Bài giảng khác
   chuyê mon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2013

   Xem: 0

  • giao duc quoc phong
   Bài giảng khác
   giao duc quoc phong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2012

   Xem: 15

  • CHE DO CHO GIAO VIEN TD
   Bài giảng khác
   CHE DO CHO GIAO VIEN TD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2012

   Xem: 0

  • Thể dục: Giáo trình bơi lội
   Bài giảng khác
   Thể dục: Giáo trình bơi lội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2012

   Xem: 9

  • Thể dục- QPAN: BG giáo dục quốc phòng
   Bài giảng khác
   Thể dục- QPAN: BG giáo dục quốc phòng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2012

   Xem: 18

  • Thể dục: Giáo trình môn giáo dục thể chất
   Bài giảng khác
   Thể dục: Giáo trình môn giáo dục thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2012

   Xem: 10

  • Thể dục: BG lý thuyết môn điền kinh
   Bài giảng khác
   Thể dục: BG lý thuyết môn điền kinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2012

   Xem: 19

  • Thể dục: Cơ sở lý luận PP thể dục thể thao
   Bài giảng khác
   Thể dục: Cơ sở lý luận PP thể dục thể thao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2012

   Xem: 11

  • Chế độ giáo viên thể dục có hiệu lực từ ngày
01/01/2013
   Bài giảng khác
   Chế độ giáo viên thể dục có hiệu lực từ ngày 01/01/2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2012

   Xem: 0

  • kế hoạch đội th dơng jri
   Bài giảng khác
   kế hoạch đội th dơng jri

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2012

   Xem: 0

  • ke hoach tháng 11
   Bài giảng khác
   ke hoach tháng 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2012

   Xem: 0

  • Ke hoach GD the chat
   Bài giảng khác
   Ke hoach GD the chat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2012

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN HỘI GIẢNG
   Bài giảng khác
   GIÁO ÁN HỘI GIẢNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2012

   Xem: 9

  • lịch sử TDTT
   Bài giảng khác
   lịch sử TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2012

   Xem: 13

  • KH doi moi PPGD,KTDG Truong THPT Ninh Hai
   Bài giảng khác
   KH doi moi PPGD,KTDG Truong THPT Ninh Hai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2012

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI
   Bài giảng khác
   ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2012

   Xem: 0

  • đáp án bài dự thi bình đẳng giới 2012
   Bài giảng khác
   đáp án bài dự thi bình đẳng giới 2012

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2012

   Xem: 0

  • Lịch sử câu lạc bộ Manchester United và các huyền thoại
Manchester United
   Bài giảng khác
   Lịch sử câu lạc bộ Manchester United và các huyền thoại Manchester United

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2012

   Xem: 0

  • GATD -12 Tuần 6
   Bài giảng khác
   GATD -12 Tuần 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2012

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY