Bài giảng Khác Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Trò chơi sinh hoạt lớp
   Lưu trữ tạm thời
   Trò chơi sinh hoạt lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2019

   Xem: 0

  • am nhac lop 3 tuan 19
   Lưu trữ tạm thời
   am nhac lop 3 tuan 19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2019

   Xem: 0

  • ngu van 8 tác hại của nilông
   Lưu trữ tạm thời
   ngu van 8 tác hại của nilông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Số 9 t3
   Lưu trữ tạm thời
   Số 9 t3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • TIẾT 39-NƯỚC CỨNG HÓA 12 CB
   Lưu trữ tạm thời
   TIẾT 39-NƯỚC CỨNG HÓA 12 CB

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • trò chơi
   Lưu trữ tạm thời
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Mầm non.
   Lưu trữ tạm thời
   Mầm non.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • SAP XEP THEO QUY TAC 4-5T
   Lưu trữ tạm thời
   SAP XEP THEO QUY TAC 4-5T

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Sinh học 6.Cơ quan sinh sản của cây xanh
   Lưu trữ tạm thời
   Sinh học 6.Cơ quan sinh sản của cây xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi giải ô chữ liên quan đến Tết nguyên Đán
   Lưu trữ tạm thời
   Trò chơi giải ô chữ liên quan đến Tết nguyên Đán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Game lucky numbers liên quan đến Tết Nguyên Đán
   Lưu trữ tạm thời
   Game lucky numbers liên quan đến Tết Nguyên Đán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Hội thi đuổi hình bắt chữ liên quan đến tết Nguyên Đán
   Lưu trữ tạm thời
   Hội thi đuổi hình bắt chữ liên quan đến tết Nguyên Đán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Thơ Chiếc cầu mới
   Lưu trữ tạm thời
   Thơ Chiếc cầu mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • môn địa
   Lưu trữ tạm thời
   môn địa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • câu hỏi trắc nghiệm Vợ nhặt, chữ người tử tù
   Lưu trữ tạm thời
   câu hỏi trắc nghiệm Vợ nhặt, chữ người tử tù

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Tranh dạy ttaapj đọc lớp 2 tuần 19
   Lưu trữ tạm thời
   Tranh dạy ttaapj đọc lớp 2 tuần 19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Giao lưu Câu lạc bộ lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   Giao lưu Câu lạc bộ lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Câu lạc bộ Toán 4
   Lưu trữ tạm thời
   Câu lạc bộ Toán 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Giao lưu các câu lạc bộ lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   Giao lưu các câu lạc bộ lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Giao lưu câu lạc bộToán lớp 4
   Lưu trữ tạm thời
   Giao lưu câu lạc bộToán lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • lop 3 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   lop 3 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án âm nhạc đàn gà trong sân
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án âm nhạc đàn gà trong sân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • tin hoc 11
   Lưu trữ tạm thời
   tin hoc 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • My 72
   Lưu trữ tạm thời
   My 72

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 3 tiet 23.Gioi thieu mot so hinh not nhac. Bài đọc thêm: Du Bá Nha
   Lưu trữ tạm thời
   Âm nhạc 3 tiet 23.Gioi thieu mot so hinh not nhac. Bài đọc thêm: Du Bá Nha

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • trò chơi e ê
   Lưu trữ tạm thời
   trò chơi e ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái e ê
   Lưu trữ tạm thời
   làm quen chữ cái e ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 6 sach moi Unit 6 lesson 1
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 6 sach moi Unit 6 lesson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • dao duc 1
   Lưu trữ tạm thời
   dao duc 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • dao duc 1
   Lưu trữ tạm thời
   dao duc 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • lớp 1
   Lưu trữ tạm thời
   lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 1

  • Ôn tập học kì I hình học 9( THCS Phú Hữu- An Phú-An Giang)
   Lưu trữ tạm thời
   Ôn tập học kì I hình học 9( THCS Phú Hữu- An Phú-An Giang)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của tỉnh Hà Bắc cũ
   Lưu trữ tạm thời
   Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của tỉnh Hà Bắc cũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • chủ đề văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930-1945
   Lưu trữ tạm thời
   chủ đề văn xuôi lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930-1945

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • Relative clause
   Lưu trữ tạm thời
   Relative clause

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2019

   Xem: 0

  • hóa học phân lân lớp 11
   Lưu trữ tạm thời
   hóa học phân lân lớp 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • toan hoc 2
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Đại hội chi đội
   Lưu trữ tạm thời
   Đại hội chi đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • lop 4
   Lưu trữ tạm thời
   lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • FULL BÔ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH 3,4,5
   Lưu trữ tạm thời
   FULL BÔ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH 3,4,5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • ĐH Kinh tế - chiến lược HP
   Lưu trữ tạm thời
   ĐH Kinh tế - chiến lược HP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 1

  • Bài 19. Từ trường
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 19. Từ trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 2

  • Hóa học 8
   Lưu trữ tạm thời
   Hóa học 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Hóa học 9. Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
   Lưu trữ tạm thời
   Hóa học 9. Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Tập đọc 4. Tuần 19. Bốn anh tài
   Lưu trữ tạm thời
   Tập đọc 4. Tuần 19. Bốn anh tài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Tổ chức dạy học Học vần trong nhóm bài ôn tập
   Lưu trữ tạm thời
   Tổ chức dạy học Học vần trong nhóm bài ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Phương pháp dạy học Kể chuyện lớp 1
   Lưu trữ tạm thời
   Phương pháp dạy học Kể chuyện lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Nguyên tắc đặc trưng và các PPDH TV ở Tiểu học
   Lưu trữ tạm thời
   Nguyên tắc đặc trưng và các PPDH TV ở Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY