Bài giảng Khác Thư mục tạm

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác Thư mục tạm và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác Thư mục tạm hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Vật lí 6. Bài 13. Máy cơ đơn giản
   Lưu trữ tạm thời
   Vật lí 6. Bài 13. Máy cơ đơn giản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • lop 5 Unit15 What would you like to be in the future
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5 Unit15 What would you like to be in the future

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Hiệu trưởng báo cáo
   Lưu trữ tạm thời
   Hiệu trưởng báo cáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • mi thuat 7
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • mi thuat 6
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ
   Lưu trữ tạm thời
   Mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • may rang ngũ cốc
   Lưu trữ tạm thời
   may rang ngũ cốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc vỗ tay theo nhịp bài hát Yêu hà nội
   Lưu trữ tạm thời
   Âm nhạc vỗ tay theo nhịp bài hát Yêu hà nội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
   Lưu trữ tạm thời
   KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 3. Lớp chúng ta đoàn kết - Bộ gõ cơ thể
   Lưu trữ tạm thời
   Âm nhạc 3. Lớp chúng ta đoàn kết - Bộ gõ cơ thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • lop 4
   Lưu trữ tạm thời
   lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Sinh hoạt chi đội 8A
   Lưu trữ tạm thời
   Sinh hoạt chi đội 8A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 7 sach moi
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 7 sach moi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • ngu van 11 trò chơi ô chữ
   Lưu trữ tạm thời
   ngu van 11 trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • PROJECT Tiếng anh 10 sách mới
   Lưu trữ tạm thời
   PROJECT Tiếng anh 10 sách mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • kcj
   Lưu trữ tạm thời
   kcj

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO ĐỊA LÝ 6
   Lưu trữ tạm thời
   TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO ĐỊA LÝ 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • lop 1 BÀI GIẢNG KHÁC:RUNG CHUÔNG VÀNG
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1 BÀI GIẢNG KHÁC:RUNG CHUÔNG VÀNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp tháng 5 hay tk
   Lưu trữ tạm thời
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp tháng 5 hay tk

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • vat li 10 nang cao
   Lưu trữ tạm thời
   vat li 10 nang cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi ô chữ có Hướng Dẫn Sử Dụng
   Lưu trữ tạm thời
   Trò chơi ô chữ có Hướng Dẫn Sử Dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • TẬP LÀM VĂN 3. TUẦN 29 : kỂ VỀ BUỔI THI TRÒ CHƠI DÂN GIAN
   Lưu trữ tạm thời
   TẬP LÀM VĂN 3. TUẦN 29 : kỂ VỀ BUỔI THI TRÒ CHƠI DÂN GIAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • tăng cường tiếng việt
   Lưu trữ tạm thời
   tăng cường tiếng việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Người Thầy giáo THCS
   Lưu trữ tạm thời
   Người Thầy giáo THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập cuối kH I ( Tiết 1).
   Lưu trữ tạm thời
   Ôn tập cuối kH I ( Tiết 1).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Kể chuyện 4. Tuần 2. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (bài thơ Nàng tiên Ốc)
   Lưu trữ tạm thời
   Kể chuyện 4. Tuần 2. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (bài thơ Nàng tiên Ốc)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Unit 11. What's the matter with you?
   Lưu trữ tạm thời
   Unit 11. What's the matter with you?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Toán nhà trẻ ôn nhận biết một và nhiều
   Lưu trữ tạm thời
   Toán nhà trẻ ôn nhận biết một và nhiều

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • kHÁM PHÁ KHOA HỌC
   Lưu trữ tạm thời
   kHÁM PHÁ KHOA HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Tập làm văn 4.
   Lưu trữ tạm thời
   Tập làm văn 4.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • hai quy tắc đếm cơ bản. bài 1
   Lưu trữ tạm thời
   hai quy tắc đếm cơ bản. bài 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 8
   Lưu trữ tạm thời
   hoat dong ngoai gio len lop 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 31. Động Phong Nha
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 31. Động Phong Nha

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Tell the time
   Lưu trữ tạm thời
   Tell the time

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • Lịch sử 11 bài 23 phần 2
   Lưu trữ tạm thời
   Lịch sử 11 bài 23 phần 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • các loại vật liệu nổ
   Lưu trữ tạm thời
   các loại vật liệu nổ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 10 sach cu -unit14-C
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 10 sach cu -unit14-C

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26: Từ ngữ về sông biển (Lớp 20
   Lưu trữ tạm thời
   Tuần 26: Từ ngữ về sông biển (Lớp 20

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 59: Trái Đất - Quả địa cầu
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 59: Trái Đất - Quả địa cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • TNXH 1,2,3 Tuan 25
   Lưu trữ tạm thời
   TNXH 1,2,3 Tuan 25

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • TNHH 1,2,3 Tuan 24
   Lưu trữ tạm thời
   TNHH 1,2,3 Tuan 24

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started
   Lưu trữ tạm thời
   Unit 02. My home. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  • TNXH 3. Bài 58. Mặt trời.lhh
   Lưu trữ tạm thời
   TNXH 3. Bài 58. Mặt trời.lhh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  • mi thuat 5 cuộc sống quanh em
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 5 cuộc sống quanh em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo chuyên đề MT
   Lưu trữ tạm thời
   Báo cáo chuyên đề MT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • mi thuat 2
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • mi thuat 5
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • Sinh học 11- Bài 44 Sinh sản vô tính ở động vật
   Lưu trữ tạm thời
   Sinh học 11- Bài 44 Sinh sản vô tính ở động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • sinh 10 ý nghĩa của quá trình nguyên phân
   Lưu trữ tạm thời
   sinh 10 ý nghĩa của quá trình nguyên phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY