Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tiếng Anh) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tiếng Anh) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Tiếng Anh)

 • INVERSION - Exercises
  Bài giảng khác
  INVERSION - Exercises

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • our bedroom
  Bài giảng khác
  our bedroom

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2018

  Xem: 0

 • giới thiệu về nước anh
  Bài giảng khác
  giới thiệu về nước anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • unit 16 reading tieng anh 12
  Bài giảng khác
  unit 16 reading tieng anh 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Read unit 9 lớp 8
  Bài giảng khác
  Read unit 9 lớp 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 2

 • Read Unit 8 lớp 8
  Bài giảng khác
  Read Unit 8 lớp 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 2

 • Trò chơi chiếc nón kỳ diệu
  Bài giảng khác
  Trò chơi chiếc nón kỳ diệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 2

 • festival
  Bài giảng khác
  festival

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 3

 • Chuyên đề Trái Đất
  Bài giảng khác
  Chuyên đề Trái Đất

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2018

  Xem: 1

 • tieng anh
  Bài giảng khác
  tieng anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 2

 • ACADEMIC VOCABULARY IN USE
  Bài giảng khác
  ACADEMIC VOCABULARY IN USE

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 1

 • Tiếng Anh 7 Unit 5
  Bài giảng khác
  Tiếng Anh 7 Unit 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 1

 • Tiếng Anh 6 ( sách mới ) unit 3 : my friends :communication
  Bài giảng khác
  Tiếng Anh 6 ( sách mới ) unit 3 : my friends :communication

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2018

  Xem: 0

 • trò chơi
  Bài giảng khác
  trò chơi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

  Xem: 0

 • tieng anh
  Bài giảng khác
  tieng anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 0

 • tiếng anh đại học
  Bài giảng khác
  tiếng anh đại học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 0

 • ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
  Bài giảng khác
  ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 0

 • PRONOUNCING AMERICAN ENGLISH - .PDF BOOK & AUDIO
  Bài giảng khác
  PRONOUNCING AMERICAN ENGLISH - .PDF BOOK & AUDIO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2017

  Xem: 0

 • writing
  Bài giảng khác
  writing

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

 • Bún Chả
  Bài giảng khác
  Bún Chả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 201

 • Games of Clothes - Wheel of Clothes
  Bài giảng khác
  Games of Clothes - Wheel of Clothes

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 18

 • lop 9
  Bài giảng khác
  lop 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 12

 • games powerpoint trong giảng dạy Tiếng Anh
  Bài giảng khác
  games powerpoint trong giảng dạy Tiếng Anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • trò chơi ai là triệu phú
  Bài giảng khác
  trò chơi ai là triệu phú

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2017

  Xem: 0

 • bài giảng giao tiếp chủ đề tổ chức sự kiện
  Bài giảng khác
  bài giảng giao tiếp chủ đề tổ chức sự kiện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • だい1か 6 nensei
  Bài giảng khác
  だい1か 6 nensei

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 18

 • Bài giảng tiếng Anh giao tiếp chủ đề quà tặng
  Bài giảng khác
  Bài giảng tiếng Anh giao tiếp chủ đề quà tặng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • Happy women's day
  Bài giảng khác
  Happy women's day

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

  Xem: 0

 • passive voice cua Dao
  Bài giảng khác
  passive voice cua Dao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

  Xem: 0

 • Cách chuyển tính từ sang danh từ
  Bài giảng khác
  Cách chuyển tính từ sang danh từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2017

  Xem: 0

 • Would rather
  Bài giảng khác
  Would rather

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Word form
  Bài giảng khác
  Word form

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Wish
  Bài giảng khác
  Wish

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Noun and verbs concord
  Bài giảng khác
  Noun and verbs concord

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Tag questions
  Bài giảng khác
  Tag questions

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Finite and non-finite verbs
  Bài giảng khác
  Finite and non-finite verbs

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Emphatic form
  Bài giảng khác
  Emphatic form

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Cũng vậy - Cũng không
  Bài giảng khác
  Cũng vậy - Cũng không

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Causative form (Thể sai bảo)
  Bài giảng khác
  Causative form (Thể sai bảo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Infinitive and Gerund
  Bài giảng khác
  Infinitive and Gerund

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Conditional sentences
  Bài giảng khác
  Conditional sentences

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • PREPOSITIONS
  Bài giảng khác
  PREPOSITIONS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2017

  Xem: 0

 • CHARACTERS IN WALT DISNEY'S CARTOONS
  Bài giảng khác
  CHARACTERS IN WALT DISNEY'S CARTOONS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2017

  Xem: 0

 • LISTENING FOR FUN ! (3)
  Bài giảng khác
  LISTENING FOR FUN ! (3)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • LISTENING FOR FUN ! (2)
  Bài giảng khác
  LISTENING FOR FUN ! (2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • LISTENING FOR FUN ! (1)
  Bài giảng khác
  LISTENING FOR FUN ! (1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2017

  Xem: 0

 • game
  Bài giảng khác
  game

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2017

  Xem: 0

 • text
  Bài giảng khác
  text

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2017

  Xem: 0

 • Bánh mì
  Bài giảng khác
  Bánh mì

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2017

  Xem: 0

 • The cell phone
  Bài giảng khác
  The cell phone

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 0

 • Comparision
  Bài giảng khác
  Comparision

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2017

  Xem: 0

 • 2000 MCQ AV 11 - Lưu Hoằng Trí (Copy & Páte)
  Bài giảng khác
  2000 MCQ AV 11 - Lưu Hoằng Trí (Copy & Páte)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2017

  Xem: 9

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY