Bài giảng Khác (Tiếng Anh)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tiếng Anh) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tiếng Anh) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ENGLISH CLUB panel
   Bài giảng khác
   ENGLISH CLUB panel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 6
   Bài giảng khác
   tieng anh 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • tro chuyen ve do dung gia dinh
   Bài giảng khác
   tro chuyen ve do dung gia dinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Hidden game (animal, clothes,body parts)
   Bài giảng khác
   Hidden game (animal, clothes,body parts)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Trò chơi tiếng anh
   Bài giảng khác
   Trò chơi tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • INVERSION - Exercises
   Bài giảng khác
   INVERSION - Exercises

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 6

  • our bedroom
   Bài giảng khác
   our bedroom

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • giới thiệu về nước anh
   Bài giảng khác
   giới thiệu về nước anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • unit 16 reading tieng anh 12
   Bài giảng khác
   unit 16 reading tieng anh 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • Read unit 9 lớp 8
   Bài giảng khác
   Read unit 9 lớp 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 2

  • Read Unit 8 lớp 8
   Bài giảng khác
   Read Unit 8 lớp 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 9

  • Trò chơi chiếc nón kỳ diệu
   Bài giảng khác
   Trò chơi chiếc nón kỳ diệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 13

  • festival
   Bài giảng khác
   festival

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 3

  • Chuyên đề Trái Đất
   Bài giảng khác
   Chuyên đề Trái Đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2018

   Xem: 1

  • tieng anh
   Bài giảng khác
   tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 28

  • ACADEMIC VOCABULARY IN USE
   Bài giảng khác
   ACADEMIC VOCABULARY IN USE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • Tiếng Anh 7 Unit 5
   Bài giảng khác
   Tiếng Anh 7 Unit 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 1

  • Tiếng Anh 6 ( sách mới ) unit 3 : my friends :communication
   Bài giảng khác
   Tiếng Anh 6 ( sách mới ) unit 3 : my friends :communication

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2018

   Xem: 1

  • trò chơi
   Bài giảng khác
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 12

  • tieng anh
   Bài giảng khác
   tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 10

  • tiếng anh đại học
   Bài giảng khác
   tiếng anh đại học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
   Bài giảng khác
   ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 0

  • PRONOUNCING AMERICAN ENGLISH - .PDF BOOK & AUDIO
   Bài giảng khác
   PRONOUNCING AMERICAN ENGLISH - .PDF BOOK & AUDIO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2017

   Xem: 6

  • writing
   Bài giảng khác
   writing

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 0

  • Bún Chả
   Bài giảng khác
   Bún Chả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 201

  • Games of Clothes - Wheel of Clothes
   Bài giảng khác
   Games of Clothes - Wheel of Clothes

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 23

  • lop 9
   Bài giảng khác
   lop 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 12

  • games powerpoint trong giảng dạy Tiếng Anh
   Bài giảng khác
   games powerpoint trong giảng dạy Tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 30

  • trò chơi ai là triệu phú
   Bài giảng khác
   trò chơi ai là triệu phú

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2017

   Xem: 31

  • bài giảng giao tiếp chủ đề tổ chức sự kiện
   Bài giảng khác
   bài giảng giao tiếp chủ đề tổ chức sự kiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  • だい1か 6 nensei
   Bài giảng khác
   だい1か 6 nensei

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 25

  • Bài giảng tiếng Anh giao tiếp chủ đề quà tặng
   Bài giảng khác
   Bài giảng tiếng Anh giao tiếp chủ đề quà tặng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2017

   Xem: 0

  • Happy women's day
   Bài giảng khác
   Happy women's day

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2017

   Xem: 0

  • passive voice cua Dao
   Bài giảng khác
   passive voice cua Dao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2017

   Xem: 0

  • Cách chuyển tính từ sang danh từ
   Bài giảng khác
   Cách chuyển tính từ sang danh từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2017

   Xem: 20

  • Would rather
   Bài giảng khác
   Would rather

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Word form
   Bài giảng khác
   Word form

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Wish
   Bài giảng khác
   Wish

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Noun and verbs concord
   Bài giảng khác
   Noun and verbs concord

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Tag questions
   Bài giảng khác
   Tag questions

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 20

  • Finite and non-finite verbs
   Bài giảng khác
   Finite and non-finite verbs

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Emphatic form
   Bài giảng khác
   Emphatic form

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Cũng vậy - Cũng không
   Bài giảng khác
   Cũng vậy - Cũng không

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Causative form (Thể sai bảo)
   Bài giảng khác
   Causative form (Thể sai bảo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Infinitive and Gerund
   Bài giảng khác
   Infinitive and Gerund

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Conditional sentences
   Bài giảng khác
   Conditional sentences

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • PREPOSITIONS
   Bài giảng khác
   PREPOSITIONS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2017

   Xem: 0

  • CHARACTERS IN WALT DISNEY'S CARTOONS
   Bài giảng khác
   CHARACTERS IN WALT DISNEY'S CARTOONS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2017

   Xem: 0

  • LISTENING FOR FUN ! (3)
   Bài giảng khác
   LISTENING FOR FUN ! (3)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 17

  • LISTENING FOR FUN ! (2)
   Bài giảng khác
   LISTENING FOR FUN ! (2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 19

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY