Bài giảng Khác (Tiếng Anh)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tiếng Anh) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tiếng Anh) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Practise Listening -American English File
   Bài giảng khác
   Practise Listening -American English File

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 1

  • game
   Bài giảng khác
   game

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • TA 6 Unit 6 GETTING STARTED
   Bài giảng khác
   TA 6 Unit 6 GETTING STARTED

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 7 sach moi
   Bài giảng khác
   tieng anh 7 sach moi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Tiếng anh 4 năm . UNIT 4
   Bài giảng khác
   Tiếng anh 4 năm . UNIT 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Tiếng anh 4 năm . UNIT 3
   Bài giảng khác
   Tiếng anh 4 năm . UNIT 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Tiếng anh 4 năm . UNIT 2
   Bài giảng khác
   Tiếng anh 4 năm . UNIT 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Tiếng anh 4 năm . UNIT 1
   Bài giảng khác
   Tiếng anh 4 năm . UNIT 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 7 sach moi Mid-Autumn
   Bài giảng khác
   tieng anh 7 sach moi Mid-Autumn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng Tiếng Anh
   Bài giảng khác
   Rung chuông vàng Tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Rung Chuông Vàng Tiếng Anh
   Bài giảng khác
   Rung Chuông Vàng Tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Smart World 7 Theme 6
   Bài giảng khác
   Smart World 7 Theme 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 1

  • Smart World 7 Theme 5
   Bài giảng khác
   Smart World 7 Theme 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Smart World 7 Theme 4
   Bài giảng khác
   Smart World 7 Theme 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 1

  • Tiếng Anh 6
   Bài giảng khác
   Tiếng Anh 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Smart World 7 Theme 1
   Bài giảng khác
   Smart World 7 Theme 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Smart World 7 Theme 2
   Bài giảng khác
   Smart World 7 Theme 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Smart World 7
   Bài giảng khác
   Smart World 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 10 thuyết trình về Education
   Bài giảng khác
   tieng anh 10 thuyết trình về Education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • ENGLISH CLUB panel
   Bài giảng khác
   ENGLISH CLUB panel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 6
   Bài giảng khác
   tieng anh 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • tro chuyen ve do dung gia dinh
   Bài giảng khác
   tro chuyen ve do dung gia dinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Hidden game (animal, clothes,body parts)
   Bài giảng khác
   Hidden game (animal, clothes,body parts)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Trò chơi tiếng anh
   Bài giảng khác
   Trò chơi tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • INVERSION - Exercises
   Bài giảng khác
   INVERSION - Exercises

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 6

  • our bedroom
   Bài giảng khác
   our bedroom

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • giới thiệu về nước anh
   Bài giảng khác
   giới thiệu về nước anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • unit 16 reading tieng anh 12
   Bài giảng khác
   unit 16 reading tieng anh 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • Read unit 9 lớp 8
   Bài giảng khác
   Read unit 9 lớp 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 2

  • Read Unit 8 lớp 8
   Bài giảng khác
   Read Unit 8 lớp 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 9

  • Trò chơi chiếc nón kỳ diệu
   Bài giảng khác
   Trò chơi chiếc nón kỳ diệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 13

  • festival
   Bài giảng khác
   festival

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 3

  • Chuyên đề Trái Đất
   Bài giảng khác
   Chuyên đề Trái Đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2018

   Xem: 1

  • tieng anh
   Bài giảng khác
   tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 28

  • ACADEMIC VOCABULARY IN USE
   Bài giảng khác
   ACADEMIC VOCABULARY IN USE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • Tiếng Anh 7 Unit 5
   Bài giảng khác
   Tiếng Anh 7 Unit 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 1

  • Tiếng Anh 6 ( sách mới ) unit 3 : my friends :communication
   Bài giảng khác
   Tiếng Anh 6 ( sách mới ) unit 3 : my friends :communication

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2018

   Xem: 1

  • trò chơi
   Bài giảng khác
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 12

  • tieng anh
   Bài giảng khác
   tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 10

  • tiếng anh đại học
   Bài giảng khác
   tiếng anh đại học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
   Bài giảng khác
   ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 0

  • PRONOUNCING AMERICAN ENGLISH - .PDF BOOK & AUDIO
   Bài giảng khác
   PRONOUNCING AMERICAN ENGLISH - .PDF BOOK & AUDIO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2017

   Xem: 6

  • writing
   Bài giảng khác
   writing

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 0

  • NOUN CLAUSES
   Tham Khảo
   NOUN CLAUSES

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tham Khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 0

  • Bún Chả
   Bài giảng khác
   Bún Chả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 201

  • Games of Clothes - Wheel of Clothes
   Bài giảng khác
   Games of Clothes - Wheel of Clothes

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 23

  • lop 9
   Bài giảng khác
   lop 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 12

  • games powerpoint trong giảng dạy Tiếng Anh
   Bài giảng khác
   games powerpoint trong giảng dạy Tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 30

  • trò chơi ai là triệu phú
   Bài giảng khác
   trò chơi ai là triệu phú

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2017

   Xem: 31

  • bài giảng giao tiếp chủ đề tổ chức sự kiện
   Bài giảng khác
   bài giảng giao tiếp chủ đề tổ chức sự kiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY