Bài giảng Khác (Tiểu học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tiểu học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tiểu học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Lớp 5: Chuơng trình tìm hiểu về địa chính trị phức tạp ở đài loan
   Bài giảng khác
   Lớp 5: Chuơng trình tìm hiểu về địa chính trị phức tạp ở đài loan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 3
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • THUYET TRINH DAY MON TIENG VIET
   Bài giảng khác
   THUYET TRINH DAY MON TIENG VIET

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • RUNG CHUONG VANG VE ATGT 2019
   Bài giảng khác
   RUNG CHUONG VANG VE ATGT 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • tin hoc luyen tap
   Bài giảng khác
   tin hoc luyen tap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • tin hoc 5
   Bài giảng khác
   tin hoc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Bài giảng khác
   lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • lop 5 trò chơi nhổ cà rốt
   Bài giảng khác
   lop 5 trò chơi nhổ cà rốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng sống: Lý thuyết lồng ghép GDQP&AN
   Bài giảng khác
   Kỹ năng sống: Lý thuyết lồng ghép GDQP&AN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng sống: Lồng ghép QPAN
   Bài giảng khác
   Kỹ năng sống: Lồng ghép QPAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • lop 8
   Bài giảng khác
   lop 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • What's cooking ppt
   Bài giảng khác
   What's cooking ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Which country is it
   Bài giảng khác
   Which country is it

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • THi đố em vui TA
   Bài giảng khác
   THi đố em vui TA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • “E2V 2019: ứng dụng CNTT vào tổ chức thi rung chuông vàng lớp 5”.
   Bài giảng khác
   “E2V 2019: ứng dụng CNTT vào tổ chức thi rung chuông vàng lớp 5”.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 3

  • hoat dong ngoai gio len lop 4
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 2

  • KARRAOKE các bài hát trong chương trình Tiểu học và THCS
   Bài giảng khác
   KARRAOKE các bài hát trong chương trình Tiểu học và THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Đồng hồ đếm ngược
   Bài giảng khác
   Đồng hồ đếm ngược

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • đuổi hình bat chu 2
   Bài giảng khác
   đuổi hình bat chu 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 1

  • ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
   Bài giảng khác
   ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 1

  • RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4
   Bài giảng khác
   RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • tro choi hoc tap lop 4
   Bài giảng khác
   tro choi hoc tap lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • trò chơi học tập lop 4
   Bài giảng khác
   trò chơi học tập lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • ai la trieu phu
   Bài giảng khác
   ai la trieu phu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 1

  • trò chơi ô chữ
   Bài giảng khác
   trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 1

  • Ứng dụng CNTT trong soạn giảng tại trường TH Mỹ Đức Đông
   Bài giảng khác
   Ứng dụng CNTT trong soạn giảng tại trường TH Mỹ Đức Đông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đê
   Bài giảng khác
   sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 1

  • 40 câu ôn luyện thi ATGT Tiểu học
   Bài giảng khác
   40 câu ôn luyện thi ATGT Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Làm việc tốt hơn
   Bài giảng khác
   Làm việc tốt hơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Tin học 3 Bài 9: Chăm sóc máy tính
   Bài giảng khác
   Luyện tập Tin học 3 Bài 9: Chăm sóc máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • Tin học 2 Bài 9: Mẫu hình khối có chữ (tiết 2)
   Bài giảng khác
   Tin học 2 Bài 9: Mẫu hình khối có chữ (tiết 2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • KNS lớp 5
   Bài giảng khác
   KNS lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Ai la trieu phu Tieng anh lop 5
   Bài giảng khác
   Ai la trieu phu Tieng anh lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 5
   Bài giảng khác
   tieng anh 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 3). Giáo án Tuần 33 - Lớp 3
   Bài giảng khác
   Giáo án theo Tuần (Lớp 3). Giáo án Tuần 33 - Lớp 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Chương trình độc đáo không biết liên hệ 0353511237 để được hướng dẫn
   Bài giảng khác
   Chương trình độc đáo không biết liên hệ 0353511237 để được hướng dẫn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng lớp 5: Độc đáo khi dùng: Không biết thì liên hệ 0353511237
   Bài giảng khác
   Rung chuông vàng lớp 5: Độc đáo khi dùng: Không biết thì liên hệ 0353511237

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án 2+4
   Bài giảng khác
   giáo án 2+4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng Bàn Tay nặn bột- Cơ quan tiêu hóa
   Bài giảng khác
   Bài giảng Bàn Tay nặn bột- Cơ quan tiêu hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Cơ quan Tiêu hóa- Lớp 2. Bàn tay nặn bột
   Bài giảng khác
   Cơ quan Tiêu hóa- Lớp 2. Bàn tay nặn bột

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Mĩ thuật 5 - chủ đề 4 - sáng tạo cùng những chiếc lá - tạo hình với lá
   Bài giảng khác
   Mĩ thuật 5 - chủ đề 4 - sáng tạo cùng những chiếc lá - tạo hình với lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • phông trình chiếu 20-10
   Bài giảng khác
   phông trình chiếu 20-10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Hình động trang trí PowerPoint
   Bài giảng khác
   Hình động trang trí PowerPoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Tập huấn Tiết đọc thư viện
   Bài giảng khác
   Tập huấn Tiết đọc thư viện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 2

  • vùng biển nước ta
   Bài giảng khác
   vùng biển nước ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 2
   Bài giảng khác
   chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 1

  • Địa lí Lào Cai
   Bài giảng khác
   Địa lí Lào Cai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 5 câu đố
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 5 câu đố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 1

  • tiếng anh chuyên ngành
   Bài giảng khác
   tiếng anh chuyên ngành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 4

  • dạy học so sánh số thập phân
   Bài giảng khác
   dạy học so sánh số thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY