Bài giảng Khác (Tiểu học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tiểu học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tiểu học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Ô CỬA BÍ MẬT- THAM KHẢO
   Bài giảng khác
   Ô CỬA BÍ MẬT- THAM KHẢO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2019

   Xem: 0

  • HỎI ĐÁP VỀ BIỂN BÁO GIAO THÔNG- THAM KHẢO
   Bài giảng khác
   HỎI ĐÁP VỀ BIỂN BÁO GIAO THÔNG- THAM KHẢO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động trải nghiệm ở Lớp 1
   Phương pháp giảng dạy
   Hoạt động trải nghiệm ở Lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phương pháp giảng dạy

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2019

   Xem: 0

  • HỎI VỀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN
   Bài giảng khác
   HỎI VỀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2019

   Xem: 0

  • hợp chất thiên nhiên
   Bài giảng khác
   hợp chất thiên nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2019

   Xem: 0

  • 48 bài kns và 49 trò chơi dạy học rất hay
   Bài giảng khác
   48 bài kns và 49 trò chơi dạy học rất hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi powerpoint và các bài KNS cực chất
   Bài giảng khác
   Trò chơi powerpoint và các bài KNS cực chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2019

   Xem: 0

  • ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - VÒNG QUAY
   Bài giảng khác
   ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - VÒNG QUAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 1

  • TRO CHƠI ĐOÁN TÊN TRÁI CÂY
   Bài giảng khác
   TRO CHƠI ĐOÁN TÊN TRÁI CÂY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 1

  • lop 1 TRO CHOI O CHU
   Bài giảng khác
   lop 1 TRO CHOI O CHU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 5
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 5
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • An toàn giao thông 5. Bài 5. An toàn giao thông đường bộ
   Bài giảng khác
   An toàn giao thông 5. Bài 5. An toàn giao thông đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • hoat dong TNSTlen lop 5
   Bài giảng khác
   hoat dong TNSTlen lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo tổng kết Liên Đội
   Bài giảng khác
   Báo cáo tổng kết Liên Đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Tổng hợp 48 bài KNS cực hay
   Bài giảng khác
   Tổng hợp 48 bài KNS cực hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2019

   Xem: 0

  • giáo án phòng chống xâm hại trẻ em
   Bài giảng khác
   giáo án phòng chống xâm hại trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TIỂU HỌC
   Bài giảng khác
   ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TIỂU HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • HD RA ĐỀ KIỂM TRA THEO TT 22
   Bài giảng khác
   HD RA ĐỀ KIỂM TRA THEO TT 22

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Giao lưu TTKP 5A
   Bài giảng khác
   Giao lưu TTKP 5A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Giao lưu TTKP 5A
   Chuyên đề
   Giao lưu TTKP 5A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chuyên đề

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Giao lưu Hội đồng tự quản giỏi
   Bài giảng khác
   Giao lưu Hội đồng tự quản giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • lop 1
   Bài giảng khác
   lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • tap lam van 5 Chuyên đề trả bài văn viết Lớp 4,5
   Bài giảng khác
   tap lam van 5 Chuyên đề trả bài văn viết Lớp 4,5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Giao lưu Tiếng Việt của em
   Bài giảng khác
   Giao lưu Tiếng Việt của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • công tác chủ nhiệm lớp
   Bài giảng khác
   công tác chủ nhiệm lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • TẬP HUẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG TIỂU HỌC
   Bài giảng khác
   TẬP HUẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG TIỂU HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Chính tả 3. Tuần 26. Nghe-viết: Rước đèn ông sao
   Lớp 3
   Chính tả 3. Tuần 26. Nghe-viết: Rước đèn ông sao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 2. Tuần 19. Thư Trung thu
   Lớp 2
   Tập đọc 2. Tuần 19. Thư Trung thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 2. Tuần 25. Bé nhìn biển
   Lớp 2
   Tập đọc 2. Tuần 25. Bé nhìn biển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài giảng các yêu cầu đội viên
   Bài giảng khác
   Bài giảng các yêu cầu đội viên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • rung chuongvang tieng anh danh cho khan gia
   Bài giảng khác
   rung chuongvang tieng anh danh cho khan gia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • toán
   Bài giảng khác
   toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng môn Tiếng Anh
   Bài giảng khác
   Rung chuông vàng môn Tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Chương trình tìm hiểu về Đô la Mỹ
   Bài giảng khác
   Chương trình tìm hiểu về Đô la Mỹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Một số cách làm hình động trong PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019.
   Bài giảng khác
   Một số cách làm hình động trong PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Lớp 5: Chuơng trình tìm hiểu về địa chính trị phức tạp ở đài loan
   Bài giảng khác
   Lớp 5: Chuơng trình tìm hiểu về địa chính trị phức tạp ở đài loan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 3
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • THUYET TRINH DAY MON TIENG VIET
   Bài giảng khác
   THUYET TRINH DAY MON TIENG VIET

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • RUNG CHUONG VANG VE ATGT 2019
   Bài giảng khác
   RUNG CHUONG VANG VE ATGT 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • tin hoc luyen tap
   Bài giảng khác
   tin hoc luyen tap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 1

  • tin hoc 5
   Bài giảng khác
   tin hoc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Bài giảng khác
   lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • lop 5 trò chơi nhổ cà rốt
   Bài giảng khác
   lop 5 trò chơi nhổ cà rốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • ôn tập
   TƯ LIỆU GD
   ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TƯ LIỆU GD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng sống: Lý thuyết lồng ghép GDQP&AN
   Bài giảng khác
   Kỹ năng sống: Lý thuyết lồng ghép GDQP&AN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng sống: Lồng ghép QPAN
   Bài giảng khác
   Kỹ năng sống: Lồng ghép QPAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • lop 8
   Bài giảng khác
   lop 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 0

  • What's cooking ppt
   Bài giảng khác
   What's cooking ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Which country is it
   Bài giảng khác
   Which country is it

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY