Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tiểu học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tiểu học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Tiểu học)

 • BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ÔN THI 5 LÊN 6
  Bài giảng khác
  BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ÔN THI 5 LÊN 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 0

 • bai 1
  Bài giảng khác
  bai 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2018

  Xem: 0

 • 80 CÂU ĐỐ CÁC LOẠI QUẢ?
  Bài giảng khác
  80 CÂU ĐỐ CÁC LOẠI QUẢ?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 0

 • 101 CÂU ĐỐ CÁC LOÀI HOA?
  Bài giảng khác
  101 CÂU ĐỐ CÁC LOÀI HOA?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2018

  Xem: 0

 • 250 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ
  Bài giảng khác
  250 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2018

  Xem: 0

 • 200 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ (2)
  Bài giảng khác
  200 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ (2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • đội hình đội ngũ cách tập hợp chi đội hàng ngang
  Bài giảng khác
  đội hình đội ngũ cách tập hợp chi đội hàng ngang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • sử dụng năng lượng điện
  Bài giảng khác
  sử dụng năng lượng điện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Rung Chuông Vàng Lớp 5 - LS
  Bài giảng khác
  Rung Chuông Vàng Lớp 5 - LS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • 200 CÂU ĐỐ CÁC CON VẬT?
  Bài giảng khác
  200 CÂU ĐỐ CÁC CON VẬT?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động trong giờ tiếng anh
  Bài giảng khác
  Hoạt động trong giờ tiếng anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Rung chuông vàng khối 5 - 2018
  Bài giảng khác
  Rung chuông vàng khối 5 - 2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học khối lớp 3,4,5
  Bài giảng khác
  Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học khối lớp 3,4,5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • chủ đề 3 - lop 1. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 3 - lop 1. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 70

 • TAI LIEU TAP HUAN MI THUAT
  Bài giảng khác
  TAI LIEU TAP HUAN MI THUAT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 17

 • đánh giá môn mi thuật
  Bài giảng khác
  đánh giá môn mi thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 17

 • chủ đề 9 - lop 5. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 9 - lop 5. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 13

 • chủ đề 8 - lop 5. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 8 - lop 5. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 14

 • chủ đề 4 - lop 5. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 4 - lop 5. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 3

 • chủ đề 3 - lop 5. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 3 - lop 5. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 18

 • chủ đề 11 - lop 4. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 11 - lop 4. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 2

 • chủ đề 10 - lop 4. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 10 - lop 4. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 4

 • chủ đề 9 - lop 4. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 9 - lop 4. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 34

 • chủ đề 6 - lop 4. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 6 - lop 4. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 9

 • chủ đề 5 - lop 4. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 5 - lop 4. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 38

 • chủ đề 4 - lop 4. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 4 - lop 4. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 3

 • chủ đề 3 - lop 4. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 3 - lop 4. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 71

 • chủ đề 13 - lop 3. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 13 - lop 3. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 5

 • chủ đề 11 - lop 3. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 11 - lop 3. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 2

 • chủ đề 9 - lop 3. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 9 - lop 3. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 4

 • chủ đề 6 - lop 3. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 6 - lop 3. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 78

 • chủ đề 4 - lop 3. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 4 - lop 3. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 5

 • chủ đề 2 - lop 3. mĩ thuật
  Bài giảng khác
  chủ đề 2 - lop 3. mĩ thuật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 262

 • Video
  Bài giảng khác
  Video

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 6

 • 200 CÂU ĐỐ CÁC CON VẬT?
  Bài giảng khác
  200 CÂU ĐỐ CÁC CON VẬT?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 0

 • Mĩ thật 3: Chủ đề 11 theo phương pháp Đan Mạch.
  Bài giảng khác
  Mĩ thật 3: Chủ đề 11 theo phương pháp Đan Mạch.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 1

 • Sân chơi trí tuệ
  Bài giảng khác
  Sân chơi trí tuệ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • Sân chơi: Ươm mầm tài năng 2018
  Bài giảng khác
  Sân chơi: Ươm mầm tài năng 2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 0

 • Hình ảnh xe chạy có âm thanh
  Bài giảng khác
  Hình ảnh xe chạy có âm thanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 4

 • bài giảng khác: trò chơi ô chữ
  Bài giảng khác
  bài giảng khác: trò chơi ô chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 2

 • Sân chơi trí tuệ
  Bài giảng khác
  Sân chơi trí tuệ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2018

  Xem: 1

 • lop 1
  Bài giảng khác
  lop 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 2

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 2 - Lớp 1
  Bài giảng khác
  Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 2 - Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2018

  Xem: 1

 • HƯỚNG DẪN LUYỆN VIẾT TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
  Bài giảng khác
  HƯỚNG DẪN LUYỆN VIẾT TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2018

  Xem: 1

 • RUNG CHUÔNG VÀNG K 4-5 THÁNG 2/2018
  Bài giảng khác
  RUNG CHUÔNG VÀNG K 4-5 THÁNG 2/2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 0

 • DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM
  Bài giảng khác
  DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 1

 • KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ PHƯƠNG NGỮ Ở TIỂU HỌC
  Bài giảng khác
  KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ PHƯƠNG NGỮ Ở TIỂU HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 1

 • DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
  Bài giảng khác
  DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 1

 • Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
  Bài giảng khác
  Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 1

 • lop 5
  Bài giảng khác
  lop 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 2

 • Rung chuông vàng khối 4
  Bài giảng khác
  Rung chuông vàng khối 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 1

 • RUNG CHUÔNG VÀNG MÔN TIẾNG ANH
  Bài giảng khác
  RUNG CHUÔNG VÀNG MÔN TIẾNG ANH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY