Bài giảng Khác (Tin học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tin học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tin học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • lap trinh c
   Bài giảng khác
   lap trinh c

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn soạn bài E-learning
   Bài giảng khác
   Hướng dẫn soạn bài E-learning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn thiết kế E-learning
   Bài giảng khác
   Hướng dẫn thiết kế E-learning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • dia li 9
   Bài giảng khác
   dia li 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • dia li 9
   Bài giảng khác
   dia li 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Tin 10 bai 3 Bai toan va Thuat toan
   Bài giảng khác
   Tin 10 bai 3 Bai toan va Thuat toan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • đồng hồ đếm ngược
   Bài giảng khác
   đồng hồ đếm ngược

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • cạth fish game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   cạth fish game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • tom va jerry game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   tom va jerry game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 2

  • giải cứu rừng xanh game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   giải cứu rừng xanh game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • trò chơi trái cây game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   trò chơi trái cây game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • planting tree game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   planting tree game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 1

  • đào vàng game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   đào vàng game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • bắt bướm game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   bắt bướm game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 1

  • ai lên cao hơn game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   ai lên cao hơn game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • hái táo game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   hái táo game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 1

  • hái hoa dân chủ game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   hái hoa dân chủ game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 1

  • thỏ và rùa game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   thỏ và rùa game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 1

  • đua xe game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   đua xe game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 2

  • dolphin race game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   dolphin race game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Khỉ ăn chuối game ppt sưu tầm
   Trò chơi tạo bằng pp
   Khỉ ăn chuối game ppt sưu tầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi tạo bằng pp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 1

  • vat li 9 on tap
   Bài giảng khác
   vat li 9 on tap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • vat li 9 on tap
   Nữ
   vat li 9 on tap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • Anh 8. Unit 5. read (sách cũ)
   Thư viện Bài giảng
   Anh 8. Unit 5. read (sách cũ)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thư viện Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Anh 8. Unit 5. read (sách cũ)
   Bài giảng khác
   Anh 8. Unit 5. read (sách cũ)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Anh 7. Unit 5. A2 (sách cũ)
   Bài giảng khác
   Anh 7. Unit 5. A2 (sách cũ)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Anh 7. Unit 5. A2 (sách cũ)
   Thư viện Bài giảng
   Anh 7. Unit 5. A2 (sách cũ)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thư viện Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • anh 9 unit 2 getting started+listen &read
   Bài giảng khác
   anh 9 unit 2 getting started+listen &read

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • anh 9 unit 2 getting started+listen &read
   Tiết dạy ứng dụng CNTT
   anh 9 unit 2 getting started+listen &read

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiết dạy ứng dụng CNTT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 9 sach cu unit 2 read
   Bài giảng khác
   tieng anh 9 sach cu unit 2 read

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 9 sach cu unit 2 read
   Tiết dạy ứng dụng CNTT
   tieng anh 9 sach cu unit 2 read

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiết dạy ứng dụng CNTT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • unit 3 getting started + listen and read anh 9
   Bài giảng khác
   unit 3 getting started + listen and read anh 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • unit 3 getting started + listen and read anh 9
   Thư viện Bài giảng
   unit 3 getting started + listen and read anh 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thư viện Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. Work and play
   Thư viện Bài giảng
   Unit 5. Work and play

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thư viện Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. Work and play
   Bài giảng khác
   Unit 5. Work and play

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. Work and play
   Bài giảng khác
   Unit 5. Work and play

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. Work and play
   Thư viện Bài giảng
   Unit 5. Work and play

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thư viện Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • xem trước khi in và in văn bản
   Bài giảng khác
   xem trước khi in và in văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Hướng dẫn thao tác sử dụng Windows Explorer My Computer
   Bài giảng khác
   Hướng dẫn thao tác sử dụng Windows Explorer My Computer

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 15

  • Bài giảng khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 1

  • tin hoc 9
   Bài giảng khác
   tin hoc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 2

  • tin hoc 9
   Bài giảng khác
   tin hoc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 1

  • www.thegioitinhoc24h.com_module_06_su_dung_internet_co_ban_iu06
   Bài giảng khác
   www.thegioitinhoc24h.com_module_06_su_dung_internet_co_ban_iu06

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • www.thegioitinhoc24h.com_module-05-su-dung-trinh-chieu-co-ban-iu05
   Bài giảng khác
   www.thegioitinhoc24h.com_module-05-su-dung-trinh-chieu-co-ban-iu05

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • www.thegioitinhoc24h.com_module_03_xu_ly_van_ban_co_ban_iu03
   Bài giảng khác
   www.thegioitinhoc24h.com_module_03_xu_ly_van_ban_co_ban_iu03

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • bai 14
   Bài giảng khác
   bai 14

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • cách tạo bài giảng elearning
   Bài giảng khác
   cách tạo bài giảng elearning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2017

   Xem: 4

  • dong vat lop 3
   Bài giảng khác
   dong vat lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2017

   Xem: 5

  • Hướng dẫn cơ bản sử dụng máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể.
   Bài giảng khác
   Hướng dẫn cơ bản sử dụng máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 0

  • bài 16
   Bài giảng khác
   bài 16

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY