Bài giảng Khác (Tin học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tin học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tin học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Hướng dẫn thao tác sử dụng Windows Explorer My Computer
   Bài giảng khác
   Hướng dẫn thao tác sử dụng Windows Explorer My Computer

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 1

  • tin hoc 9
   Bài giảng khác
   tin hoc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 2

  • tin hoc 9
   Bài giảng khác
   tin hoc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 1

  • www.thegioitinhoc24h.com_module_06_su_dung_internet_co_ban_iu06
   Bài giảng khác
   www.thegioitinhoc24h.com_module_06_su_dung_internet_co_ban_iu06

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • www.thegioitinhoc24h.com_module-05-su-dung-trinh-chieu-co-ban-iu05
   Bài giảng khác
   www.thegioitinhoc24h.com_module-05-su-dung-trinh-chieu-co-ban-iu05

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • www.thegioitinhoc24h.com_module_03_xu_ly_van_ban_co_ban_iu03
   Bài giảng khác
   www.thegioitinhoc24h.com_module_03_xu_ly_van_ban_co_ban_iu03

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • bai 14
   Bài giảng khác
   bai 14

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • cách tạo bài giảng elearning
   Bài giảng khác
   cách tạo bài giảng elearning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2017

   Xem: 4

  • dong vat lop 3
   Bài giảng khác
   dong vat lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2017

   Xem: 5

  • Hướng dẫn cơ bản sử dụng máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể.
   Bài giảng khác
   Hướng dẫn cơ bản sử dụng máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 0

  • bài 16
   Bài giảng khác
   bài 16

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2017

   Xem: 0

  • Các phương pháp sắp xếp trong Pascal (Full)
   Bài giảng khác
   Các phương pháp sắp xếp trong Pascal (Full)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2017

   Xem: 0

  • Tin hoc 4 tạo nền và chuyển cảnh
   Bài giảng khác
   Tin hoc 4 tạo nền và chuyển cảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2017

   Xem: 0

  • Tập huấn tin học 2017 - 2018
   Bài giảng khác
   Tập huấn tin học 2017 - 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2017

   Xem: 0

  • Hàm điều kiện
   Bài giảng khác
   Hàm điều kiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2017

   Xem: 0

  • Chương 1. Bài 2. Bắt đầu làm việc với máy tính
   Bài giảng khác
   Chương 1. Bài 2. Bắt đầu làm việc với máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2017

   Xem: 0

  • tht
   Bài giảng khác
   tht

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2017

   Xem: 0

  • tinhoctre
   Bài giảng khác
   tinhoctre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2017

   Xem: 0

  • SKKN Thiết kế trò chơi ô chữ trong củng cố luyện tập
   Bài giảng khác
   SKKN Thiết kế trò chơi ô chữ trong củng cố luyện tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2017

   Xem: 0

  • Tác dụng của các phím tắt trong chuơg trình bảng tính
   Bài giảng khác
   Tác dụng của các phím tắt trong chuơg trình bảng tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2017

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin cơ bản
   Bài giảng khác
   Công nghệ thông tin cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2017

   Xem: 0

  • Tập huấn trường học kết nối
   Bài giảng khác
   Tập huấn trường học kết nối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2017

   Xem: 0

  • Câu lạc bộ Tin Học
   Bài giảng khác
   Câu lạc bộ Tin Học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2017

   Xem: 0

  • bai 1 li tuong song cua thanh nien
   Bài giảng khác
   bai 1 li tuong song cua thanh nien

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2017

   Xem: 0

  • BAI 41 - NHIEN LIEU
   Bài giảng khác
   BAI 41 - NHIEN LIEU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • BAI 15 - TINH CHAT VAT LY CUA KIM LOAI
   Bài giảng khác
   BAI 15 - TINH CHAT VAT LY CUA KIM LOAI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • TIET 27- SU AN MON KIM LOAI VA BAO VE KIM LOAI KHONG BI AN MON
   Bài giảng khác
   TIET 27- SU AN MON KIM LOAI VA BAO VE KIM LOAI KHONG BI AN MON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • Đánh giá trong dạy học
   Bài giảng khác
   Đánh giá trong dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • chuyen de my thuat vnen
   Bài giảng khác
   chuyen de my thuat vnen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2017

   Xem: 0

  • lthuyet bài6_k11
   Bài giảng khác
   lthuyet bài6_k11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2017

   Xem: 0

  • bai26_k11
   Bài giảng khác
   bai26_k11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2017

   Xem: 0

  • dong tu
   Bài giảng khác
   dong tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2017

   Xem: 14

  • ngoi ke trong van tu su
   Bài giảng khác
   ngoi ke trong van tu su

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2017

   Xem: 10

  • UNIT 6: B1
   Bài giảng khác
   UNIT 6: B1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 14

  • hàm int,mod
   Bài giảng khác
   hàm int,mod

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 0

  • hàm số học(int, mod)
   Bài giảng khác
   hàm số học(int, mod)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 0

  • Chuyen de Su dung Mc Mix
   Bài giảng khác
   Chuyen de Su dung Mc Mix

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2016

   Xem: 1

  • Bài giảng tuần 9
   Bài giảng khác
   Bài giảng tuần 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 1

  • Luyện gõ
   Bài giảng khác
   Luyện gõ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 0

  • CACH KHAC PHUC KHONG COPPY DUOC TREN WORD 2007 DO CAI MATH TYPE
   Bài giảng khác
   CACH KHAC PHUC KHONG COPPY DUOC TREN WORD 2007 DO CAI MATH TYPE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2016

   Xem: 0

  • Nhap mon tin hoc
   Bài giảng khác
   Nhap mon tin hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2016

   Xem: 0

  • Wireless Athena
   Bài giảng khác
   Wireless Athena

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 1

  • Variable Length Subnet Masks
   Bài giảng khác
   Variable Length Subnet Masks

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 0

  • Starting a Switch
   Bài giảng khác
   Starting a Switch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 0

  • Starting a Router
   Bài giảng khác
   Starting a Router

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 0

  • Spanning-Tree Protocol Overview
   Bài giảng khác
   Spanning-Tree Protocol Overview

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 1

  • Scaling the Network with NAT and PAT
   Bài giảng khác
   Scaling the Network with NAT and PAT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 0

  • Router Startup and Configuration Management
   Bài giảng khác
   Router Startup and Configuration Management

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 1

  • Redundant Topology Overview
   Bài giảng khác
   Redundant Topology Overview

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY