Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Tin học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Tin học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Tin học)

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 1

 • tin hoc 9
  Bài giảng khác
  tin hoc 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 2

 • tin hoc 9
  Bài giảng khác
  tin hoc 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • www.thegioitinhoc24h.com_module_06_su_dung_internet_co_ban_iu06
  Bài giảng khác
  www.thegioitinhoc24h.com_module_06_su_dung_internet_co_ban_iu06

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • www.thegioitinhoc24h.com_module-05-su-dung-trinh-chieu-co-ban-iu05
  Bài giảng khác
  www.thegioitinhoc24h.com_module-05-su-dung-trinh-chieu-co-ban-iu05

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • www.thegioitinhoc24h.com_module_03_xu_ly_van_ban_co_ban_iu03
  Bài giảng khác
  www.thegioitinhoc24h.com_module_03_xu_ly_van_ban_co_ban_iu03

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • bai 14
  Bài giảng khác
  bai 14

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 0

 • cách tạo bài giảng elearning
  Bài giảng khác
  cách tạo bài giảng elearning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 4

 • dong vat lop 3
  Bài giảng khác
  dong vat lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2017

  Xem: 5

 • Hướng dẫn cơ bản sử dụng máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể.
  Bài giảng khác
  Hướng dẫn cơ bản sử dụng máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

  Xem: 0

 • bài 16
  Bài giảng khác
  bài 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2017

  Xem: 0

 • Các phương pháp sắp xếp trong Pascal (Full)
  Bài giảng khác
  Các phương pháp sắp xếp trong Pascal (Full)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2017

  Xem: 0

 • Tin hoc 4 tạo nền và chuyển cảnh
  Bài giảng khác
  Tin hoc 4 tạo nền và chuyển cảnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2017

  Xem: 0

 • Tập huấn tin học 2017 - 2018
  Bài giảng khác
  Tập huấn tin học 2017 - 2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2017

  Xem: 0

 • Hàm điều kiện
  Bài giảng khác
  Hàm điều kiện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2017

  Xem: 0

 • Chương 1. Bài 2. Bắt đầu làm việc với máy tính
  Bài giảng khác
  Chương 1. Bài 2. Bắt đầu làm việc với máy tính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2017

  Xem: 0

 • tht
  Bài giảng khác
  tht

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2017

  Xem: 0

 • tinhoctre
  Bài giảng khác
  tinhoctre

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2017

  Xem: 0

 • SKKN Thiết kế trò chơi ô chữ trong củng cố luyện tập
  Bài giảng khác
  SKKN Thiết kế trò chơi ô chữ trong củng cố luyện tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2017

  Xem: 0

 • Tác dụng của các phím tắt trong chuơg trình bảng tính
  Bài giảng khác
  Tác dụng của các phím tắt trong chuơg trình bảng tính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2017

  Xem: 0

 • Công nghệ thông tin cơ bản
  Bài giảng khác
  Công nghệ thông tin cơ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2017

  Xem: 0

 • Tập huấn trường học kết nối
  Bài giảng khác
  Tập huấn trường học kết nối

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2017

  Xem: 0

 • Câu lạc bộ Tin Học
  Bài giảng khác
  Câu lạc bộ Tin Học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • bai 1 li tuong song cua thanh nien
  Bài giảng khác
  bai 1 li tuong song cua thanh nien

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2017

  Xem: 0

 • BAI 41 - NHIEN LIEU
  Bài giảng khác
  BAI 41 - NHIEN LIEU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 0

 • BAI 15 - TINH CHAT VAT LY CUA KIM LOAI
  Bài giảng khác
  BAI 15 - TINH CHAT VAT LY CUA KIM LOAI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 0

 • TIET 27- SU AN MON KIM LOAI VA BAO VE KIM LOAI KHONG BI AN MON
  Bài giảng khác
  TIET 27- SU AN MON KIM LOAI VA BAO VE KIM LOAI KHONG BI AN MON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 0

 • Đánh giá trong dạy học
  Bài giảng khác
  Đánh giá trong dạy học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 0

 • chuyen de my thuat vnen
  Bài giảng khác
  chuyen de my thuat vnen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2017

  Xem: 0

 • lthuyet bài6_k11
  Bài giảng khác
  lthuyet bài6_k11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2017

  Xem: 0

 • bai26_k11
  Bài giảng khác
  bai26_k11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2017

  Xem: 0

 • dong tu
  Bài giảng khác
  dong tu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 14

 • ngoi ke trong van tu su
  Bài giảng khác
  ngoi ke trong van tu su

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 10

 • UNIT 6: B1
  Bài giảng khác
  UNIT 6: B1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2016

  Xem: 14

 • hàm int,mod
  Bài giảng khác
  hàm int,mod

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2016

  Xem: 0

 • hàm số học(int, mod)
  Bài giảng khác
  hàm số học(int, mod)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2016

  Xem: 0

 • Chuyen de Su dung Mc Mix
  Bài giảng khác
  Chuyen de Su dung Mc Mix

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2016

  Xem: 1

 • Bài giảng tuần 9
  Bài giảng khác
  Bài giảng tuần 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 1

 • Luyện gõ
  Bài giảng khác
  Luyện gõ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • CACH KHAC PHUC KHONG COPPY DUOC TREN WORD 2007 DO CAI MATH TYPE
  Bài giảng khác
  CACH KHAC PHUC KHONG COPPY DUOC TREN WORD 2007 DO CAI MATH TYPE

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2016

  Xem: 0

 • Nhap mon tin hoc
  Bài giảng khác
  Nhap mon tin hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2016

  Xem: 0

 • Wireless Athena
  Bài giảng khác
  Wireless Athena

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 1

 • Variable Length Subnet Masks
  Bài giảng khác
  Variable Length Subnet Masks

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 0

 • Starting a Switch
  Bài giảng khác
  Starting a Switch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 0

 • Starting a Router
  Bài giảng khác
  Starting a Router

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 0

 • Spanning-Tree Protocol Overview
  Bài giảng khác
  Spanning-Tree Protocol Overview

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 1

 • Scaling the Network with NAT and PAT
  Bài giảng khác
  Scaling the Network with NAT and PAT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 0

 • Router Startup and Configuration Management
  Bài giảng khác
  Router Startup and Configuration Management

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 1

 • Redundant Topology Overview
  Bài giảng khác
  Redundant Topology Overview

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 1

 • OSPF
  Bài giảng khác
  OSPF

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 0

 • Operating and Configuring Cisco IOS Devices
  Bài giảng khác
  Operating and Configuring Cisco IOS Devices

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 1

 • Managing IP Traffic with Access Lists
  Bài giảng khác
  Managing IP Traffic with Access Lists

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2016

  Xem: 2

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY