Bài giảng Khác (Tin học)

Thư viện bài giảng
bài giảng
Bài giảng khác

cách tạo bài giảng elearning

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

dong vat lop 3

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

bài 16

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Nữ

bài 16

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Các phương pháp sắp xếp trong Pascal (Full)

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Tin hoc 4 tạo nền và chuyển cảnh

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Tập huấn tin học 2017 - 2018

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Tập huấn tin học 2017 - 2018

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Hàm điều kiện

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Chương 1. Bài 2. Bắt đầu làm việc với máy tính

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

tht

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

tinhoctre

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Môn Toán

Báo cáo chuyên đề

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Bài giảng khác

SKKN Thiết kế trò chơi ô chữ trong củng cố luyện tập

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Tác dụng của các phím tắt trong chuơg trình bảng tính

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Môn Toán

Tiếng việt lớp 4

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Môn Toán

Giáo án điện tử

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Công nghệ thông tin cơ bản

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Tập huấn trường học kết nối

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Môn Toán

Toán 4 - Hình Thoi

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động ngoại khóa

Đuổi hinh bắt chữ

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Câu lạc bộ Tin Học

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

bai 1 li tuong song cua thanh nien

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

BAI 41 - NHIEN LIEU

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

BAI 41 - NHIEN LIEU

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

BAI 15 - TINH CHAT VAT LY CUA KIM LOAI

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

BAI 15 - TINH CHAT VAT LY CUA KIM LOAI

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

TIET 27- SU AN MON KIM LOAI VA BAO VE KIM LOAI KHONG BI AN MON

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Bài giảng khác

Đánh giá trong dạy học

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

chuyen de my thuat vnen

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

lthuyet bài6_k11

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

bai26_k11

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

dong tu

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

dong tu

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

ngoi ke trong van tu su

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

ngoi ke trong van tu su

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

UNIT 6: B1

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng

UNIT 6: B1

 • một năm trước
 • 2
bài giảng
Bài giảng khác

hàm int,mod

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

hàm số học(int, mod)

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Chuyen de Su dung Mc Mix

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

Bài giảng tuần 9

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

Luyện gõ

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

CACH KHAC PHUC KHONG COPPY DUOC TREN WORD 2007 DO CAI MATH TYPE

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Nhap mon tin hoc

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Wireless Athena

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Bài giảng khác

Variable Length Subnet Masks

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Starting a Switch

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Starting a Router

 • một năm trước
 • 0