Bài giảng Khác (Toán học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Toán học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Toán học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Góc ở tâm- số đo cung
   Bài giảng khác
   Góc ở tâm- số đo cung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
   Bài giảng khác
   Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • lop 8
   Bài giảng khác
   lop 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá
   Bài giảng khác
   Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 1

  • KIEM TRA HIDROXIT
   Chương trình cũ
   KIEM TRA HIDROXIT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chương trình cũ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án ĐT bài giảng ôn tập chương III
   Chương trình cũ
   Giáo án ĐT bài giảng ôn tập chương III

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chương trình cũ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi).
   Bài giảng khác
   Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 1

  • tài liệu tập huấn tổ trưởng
   Bài giảng khác
   tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 8

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   Bài giảng khác
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 9

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   Bài giảng khác
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 1

  • MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG DẠY ÔN THI VÀO LỚP 10 PHẦN HÌNH HỌC
   Bài giảng khác
   MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG DẠY ÔN THI VÀO LỚP 10 PHẦN HÌNH HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 1

  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)
   Bài giảng khác
   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 0

  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)
   Bài giảng khác
   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 4

  • Bài giảng điện tử
   Bài giảng khác
   Bài giảng điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 14

  • ngu van 6
   Bài giảng khác
   ngu van 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2017

   Xem: 8

  • lop 6
   Bài giảng khác
   lop 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 15

  • hoa hoc 9
   Bài giảng khác
   hoa hoc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 24

  • vat li 9
   Bài giảng khác
   vat li 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 27

  • vat li 8
   Bài giảng khác
   vat li 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 29

  • tieng anh 8
   Bài giảng khác
   tieng anh 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 9

  • sinh hoc 9
   Bài giảng khác
   sinh hoc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 9

  • sinh hoc 8
   Bài giảng khác
   sinh hoc 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 16

  • sinh hoc 6
   Bài giảng khác
   sinh hoc 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 19

  • vat li 9
   Bài giảng khác
   vat li 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 29

  • dai so 9
   Bài giảng khác
   dai so 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 10

  • dai so 8
   Bài giảng khác
   dai so 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 12

  • Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học.
   Bài giảng khác
   Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 15

  • Tiếng Anh 7 (Sách mới). Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started
   Bài giảng khác
   Tiếng Anh 7 (Sách mới). Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • Vật lí 9. Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
   Bài giảng khác
   Vật lí 9. Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • GDCD6: Tiết 10: Sống chan hoà với mọi người
   Bài giảng khác
   GDCD6: Tiết 10: Sống chan hoà với mọi người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  • XÂY DỰNG MA TRẬN ĐÈ - ĐỀ - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN
   Bài giảng khác
   XÂY DỰNG MA TRẬN ĐÈ - ĐỀ - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2017

   Xem: 0

  • Mẫu phân phối chương trình THCS
   Bài giảng khác
   Mẫu phân phối chương trình THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2017

   Xem: 0

  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng ngày 18/9/2017)
   Bài giảng khác
   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng ngày 18/9/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2017

   Xem: 0

  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG 18/9/2017)
   Bài giảng khác
   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG 18/9/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2017

   Xem: 0

  • TẠO TẬP HỢP ĐIỂM TỪ GEOGEBRA - GV PHƯƠNG KỶ ĐÔNG - THCS LƯƠNG THẾ VINH - CẦN THƠ
   Bài giảng khác
   TẠO TẬP HỢP ĐIỂM TỪ GEOGEBRA - GV PHƯƠNG KỶ ĐÔNG - THCS LƯƠNG THẾ VINH - CẦN THƠ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2017

   Xem: 30

  • Biêủ đồ phần trăm
   Bài giảng khác
   Biêủ đồ phần trăm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2017

   Xem: 11

  • kể chuyện bông hoa cuc trang
   Bài giảng khác
   kể chuyện bông hoa cuc trang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2017

   Xem: 0

  • Đồng hồ thời gian từ 10s đến 5 phút
   Bài giảng khác
   Đồng hồ thời gian từ 10s đến 5 phút

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2017

   Xem: 0

  • Toán 6 tiết 83 Luyện tập
   Bài giảng khác
   Toán 6 tiết 83 Luyện tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2017

   Xem: 6

  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp dụng 20/03/2017)
   Bài giảng khác
   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp dụng 20/03/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2017

   Xem: 0

  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỂU (Áp dụng ngày 20/03/2017)
   Bài giảng khác
   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỂU (Áp dụng ngày 20/03/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2017

   Xem: 5

  • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỂU (Áp dụng từ ngày 20/02/2017)
   Bài giảng khác
   THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỂU (Áp dụng từ ngày 20/02/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2017

   Xem: 0

  • Toán 4
   Bài giảng khác
   Toán 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2017

   Xem: 0

  • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU
   Bài giảng khác
   THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2017

   Xem: 17

  • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng từ ngày 6/2/2017)
   Bài giảng khác
   THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng từ ngày 6/2/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2017

   Xem: 0

  • chữ số tận cùng
   Bài giảng khác
   chữ số tận cùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2017

   Xem: 0

  • tập huấn trường học mới
   Bài giảng khác
   tập huấn trường học mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2016

   Xem: 9

  • BÀI GIẢNG
   Bài giảng khác
   BÀI GIẢNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2016

   Xem: 16

  • Giáo án Ngữ văn 6 tiêt 25 : Em bé thông minh
   Bài giảng khác
   Giáo án Ngữ văn 6 tiêt 25 : Em bé thông minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2016

   Xem: 1

  • Yêu thương con người
   Bài giảng khác
   Yêu thương con người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2016

   Xem: 8

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY