Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Toán học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Toán học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (Toán học)

 • Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá
  Bài giảng khác
  Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • KIEM TRA HIDROXIT
  Chương trình cũ
  KIEM TRA HIDROXIT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chương trình cũ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án ĐT bài giảng ôn tập chương III
  Chương trình cũ
  Giáo án ĐT bài giảng ôn tập chương III

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chương trình cũ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi).
  Bài giảng khác
  Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • tài liệu tập huấn tổ trưởng
  Bài giảng khác
  tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
  Bài giảng khác
  Tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
  Bài giảng khác
  Tài liệu tập huấn tổ trưởng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG DẠY ÔN THI VÀO LỚP 10 PHẦN HÌNH HỌC
  Bài giảng khác
  MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG DẠY ÔN THI VÀO LỚP 10 PHẦN HÌNH HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 1

 • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)
  Bài giảng khác
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)
  Bài giảng khác
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

  Xem: 0

 • Bài giảng điện tử
  Bài giảng khác
  Bài giảng điện tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 14

 • ngu van 6
  Bài giảng khác
  ngu van 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 8

 • lop 6
  Bài giảng khác
  lop 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 15

 • hoa hoc 9
  Bài giảng khác
  hoa hoc 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 24

 • vat li 9
  Bài giảng khác
  vat li 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 27

 • vat li 8
  Bài giảng khác
  vat li 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 29

 • tieng anh 8
  Bài giảng khác
  tieng anh 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 9

 • sinh hoc 9
  Bài giảng khác
  sinh hoc 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 9

 • sinh hoc 8
  Bài giảng khác
  sinh hoc 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 16

 • sinh hoc 6
  Bài giảng khác
  sinh hoc 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 19

 • vat li 9
  Bài giảng khác
  vat li 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 21

 • dai so 9
  Bài giảng khác
  dai so 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 10

 • dai so 8
  Bài giảng khác
  dai so 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 12

 • Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học.
  Bài giảng khác
  Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 15

 • Tiếng Anh 7 (Sách mới). Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started
  Bài giảng khác
  Tiếng Anh 7 (Sách mới). Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 0

 • Vật lí 9. Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
  Bài giảng khác
  Vật lí 9. Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 0

 • GDCD6: Tiết 10: Sống chan hoà với mọi người
  Bài giảng khác
  GDCD6: Tiết 10: Sống chan hoà với mọi người

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • XÂY DỰNG MA TRẬN ĐÈ - ĐỀ - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN
  Bài giảng khác
  XÂY DỰNG MA TRẬN ĐÈ - ĐỀ - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2017

  Xem: 0

 • Mẫu phân phối chương trình THCS
  Bài giảng khác
  Mẫu phân phối chương trình THCS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2017

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng ngày 18/9/2017)
  Bài giảng khác
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (Áp dụng ngày 18/9/2017)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2017

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG 18/9/2017)
  Bài giảng khác
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG 18/9/2017)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2017

  Xem: 0

 • TẠO TẬP HỢP ĐIỂM TỪ GEOGEBRA - GV PHƯƠNG KỶ ĐÔNG - THCS LƯƠNG THẾ VINH - CẦN THƠ
  Bài giảng khác
  TẠO TẬP HỢP ĐIỂM TỪ GEOGEBRA - GV PHƯƠNG KỶ ĐÔNG - THCS LƯƠNG THẾ VINH - CẦN THƠ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2017

  Xem: 0

 • Biêủ đồ phần trăm
  Bài giảng khác
  Biêủ đồ phần trăm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2017

  Xem: 0

 • kể chuyện bông hoa cuc trang
  Bài giảng khác
  kể chuyện bông hoa cuc trang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2017

  Xem: 0

 • Đồng hồ thời gian từ 10s đến 5 phút
  Bài giảng khác
  Đồng hồ thời gian từ 10s đến 5 phút

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2017

  Xem: 0

 • Toán 6 tiết 83 Luyện tập
  Bài giảng khác
  Toán 6 tiết 83 Luyện tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2017

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp dụng 20/03/2017)
  Bài giảng khác
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (Áp dụng 20/03/2017)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2017

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỂU (Áp dụng ngày 20/03/2017)
  Bài giảng khác
  THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỂU (Áp dụng ngày 20/03/2017)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2017

  Xem: 0

 • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỂU (Áp dụng từ ngày 20/02/2017)
  Bài giảng khác
  THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỂU (Áp dụng từ ngày 20/02/2017)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2017

  Xem: 0

 • Toán 4
  Bài giảng khác
  Toán 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2017

  Xem: 0

 • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU
  Bài giảng khác
  THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2017

  Xem: 0

 • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng từ ngày 6/2/2017)
  Bài giảng khác
  THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng từ ngày 6/2/2017)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2017

  Xem: 0

 • chữ số tận cùng
  Bài giảng khác
  chữ số tận cùng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2017

  Xem: 0

 • tập huấn trường học mới
  Bài giảng khác
  tập huấn trường học mới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2016

  Xem: 9

 • BÀI GIẢNG
  Bài giảng khác
  BÀI GIẢNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2016

  Xem: 16

 • Giáo án Ngữ văn 6 tiêt 25 : Em bé thông minh
  Bài giảng khác
  Giáo án Ngữ văn 6 tiêt 25 : Em bé thông minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2016

  Xem: 1

 • Yêu thương con người
  Bài giảng khác
  Yêu thương con người

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2016

  Xem: 8

 • Phần mềm Mathtype 6.9
  Bài giảng khác
  Phần mềm Mathtype 6.9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2016

  Xem: 0

 • Thiết bị độ dốc của mặt phẳng nghiêng
  Bài giảng khác
  Thiết bị độ dốc của mặt phẳng nghiêng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2016

  Xem: 0

 • diện tích xung quanh của hình chóp đều
  Bài giảng khác
  diện tích xung quanh của hình chóp đều

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2016

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN GDCD 8
  Bài giảng khác
  GIÁO ÁN GDCD 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2016

  Xem: 14

 • Bài thuyết trình người Kinh (tiếng anh)
  Bài giảng khác
  Bài thuyết trình người Kinh (tiếng anh)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY