Bài giảng Khác (Toán học)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (Toán học) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (Toán học) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • 48 bài giáo duck kỹ năng sống cực hay
   Bài giảng khác
   48 bài giáo duck kỹ năng sống cực hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2019

   Xem: 0

  • thí nghiệm ảo
   Bài giảng khác
   thí nghiệm ảo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Góc ở tâm- số đo cung
   Bài giảng khác
   Góc ở tâm- số đo cung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
   Bài giảng khác
   Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • lop 8
   Bài giảng khác
   lop 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá
   Bài giảng
   Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 2

  • Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá
   Bài giảng khác
   Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 1

  • KIEM TRA HIDROXIT
   Chương trình cũ
   KIEM TRA HIDROXIT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chương trình cũ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án ĐT bài giảng ôn tập chương III
   Chương trình cũ
   Giáo án ĐT bài giảng ôn tập chương III

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chương trình cũ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi).
   Bài giảng khác
   Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 1

  • tài liệu tập huấn tổ trưởng
   Bài giảng khác
   tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 8

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   Bài giảng khác
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 9

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   Bài giảng
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 9

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   Bài giảng khác
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 1

  • MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG DẠY ÔN THI VÀO LỚP 10 PHẦN HÌNH HỌC
   Bài giảng khác
   MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG DẠY ÔN THI VÀO LỚP 10 PHẦN HÌNH HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 1

  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)
   THỜI KHÓA BIỂU
   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử THỜI KHÓA BIỂU

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 0

  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)
   Bài giảng khác
   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU (áp dụng ngày 09/10/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 0

  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)
   THỜI KHÓA BIỂU
   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử THỜI KHÓA BIỂU

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 0

  • THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)
   Bài giảng khác
   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG (áp dụng ngày 09/10/2017)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 4

  • tinh su pham trong bai giang power poin
   TL Tham khảo
   tinh su pham trong bai giang power poin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TL Tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 78

  • Bài giảng điện tử
   Bài giảng khác
   Bài giảng điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 14

  • Bài giảng điện tử
   Bài giảng
   Bài giảng điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 20

  • ngu van 6
   Văn 6
   ngu van 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2017

   Xem: 8

  • ngu van 6
   Bài giảng khác
   ngu van 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2017

   Xem: 8

  • lop 6
   Bài giảng khác
   lop 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 15

  • lop 6
   Ngữ văn
   lop 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 18

  • hoa hoc 9
   Hóa 9
   hoa hoc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 15

  • hoa hoc 9
   Bài giảng khác
   hoa hoc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 24

  • vat li 9
   Bài giảng khác
   vat li 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 27

  • vat li 9
   Lý 9
   vat li 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 22

  • vat li 8
   Lý 8
   vat li 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 43

  • vat li 8
   Bài giảng khác
   vat li 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 29

  • tieng anh 8
   Bài giảng khác
   tieng anh 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 9

  • tieng anh 8
   Anh văn 8
   tieng anh 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Anh văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 9

  • sinh hoc 9
   Bài giảng khác
   sinh hoc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 9

  • sinh hoc 9
   Sinh 9
   sinh hoc 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 8

  • sinh hoc 8
   Sinh 8
   sinh hoc 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 19

  • sinh hoc 8
   Bài giảng khác
   sinh hoc 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 16

  • sinh hoc 6
   Bài giảng khác
   sinh hoc 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 19

  • sinh hoc 6
   Sinh học
   sinh hoc 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 17

  • vat li 9
   Bài giảng khác
   vat li 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 29

  • vat li 9
   Lý 9
   vat li 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 13

  • dai so 9
   Bài giảng khác
   dai so 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 10

  • dai so 9
   Toán 9
   dai so 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 19

  • dai so 8
   Bài giảng khác
   dai so 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 12

  • dai so 8
   Toán 8
   dai so 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 13

  • Vật lí 9. Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
   Lý 9
   Vật lí 9. Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 14

  • Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học.
   Lý 9
   Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học.
   Bài giảng khác
   Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Tin học.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 15

  • Tiếng Anh 7 (Sách mới). Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started
   Bài giảng khác
   Tiếng Anh 7 (Sách mới). Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY