Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (3 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (3 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khám phá Khoa học (3 tuổi)

 • NƯỚC VÀ MÙA HÈ
  Khám phá Khoa học
  NƯỚC VÀ MÙA HÈ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2018

  Xem: 0

 • âm nhac
  Khám phá Khoa học
  âm nhac

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • âm nhạc
  Khám phá Khoa học
  âm nhạc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • am nhạc : Em tập lái ô tô
  Khám phá Khoa học
  am nhạc : Em tập lái ô tô

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án nhà trẻ
  Khám phá Khoa học
  giáo án nhà trẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • một số phương tiên giao thông đường bộ
  Khám phá Khoa học
  một số phương tiên giao thông đường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 2

 • tro choi dan gian
  Khám phá Khoa học
  tro choi dan gian

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học về phương tiện GT đường bộ (3 tuổi).
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học về phương tiện GT đường bộ (3 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Khoa học (3 tuổi) con các con tôm
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (3 tuổi) con các con tôm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 1

 • Bé làm quen với PTGT
  Khám phá Khoa học
  Bé làm quen với PTGT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 23

 • tim hieu xe dap xe may
  Khám phá Khoa học
  tim hieu xe dap xe may

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2017

  Xem: 20

 • nhận biết bà và lợn
  Khám phá Khoa học
  nhận biết bà và lợn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2017

  Xem: 0

 • Một số đồ dùng trong gia đình
  Khám phá Khoa học
  Một số đồ dùng trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • Một số món ăn hàng ngày
  Khám phá Khoa học
  Một số món ăn hàng ngày

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 0

 • KPKH
  Khám phá Khoa học
  KPKH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 0

 • Động vât sống trong rừng
  Khám phá Khoa học
  Động vât sống trong rừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 0

 • kham phá
  Khám phá Khoa học
  kham phá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2017

  Xem: 0

 • Tìm hiểu trăng, sao, mặt trời
  Khám phá Khoa học
  Tìm hiểu trăng, sao, mặt trời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • tìm hiếu xe đạp, xe máy
  Khám phá Khoa học
  tìm hiếu xe đạp, xe máy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2017

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VẼ NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐT
  Khám phá Khoa học
  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VẼ NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2017

  Xem: 0

 • ve ga trong
  Khám phá Khoa học
  ve ga trong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2017

  Xem: 0

 • lam quen voi do choi
  Khám phá Khoa học
  lam quen voi do choi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2017

  Xem: 0

 • Trò chơi âm nhạc
  Khám phá Khoa học
  Trò chơi âm nhạc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

 • bài 24 lơp 12
  Khám phá Khoa học
  bài 24 lơp 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2017

  Xem: 0

 • Làm quen văn học
  Khám phá Khoa học
  Làm quen văn học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2017

  Xem: 1

 • làm quen văn học
  Khám phá Khoa học
  làm quen văn học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2017

  Xem: 1

 • Khám phá cây bàng cây phượng cây xoài
  Khám phá Khoa học
  Khám phá cây bàng cây phượng cây xoài

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2017

  Xem: 39

 • khám phá su hào cà rốt bắp cải
  Khám phá Khoa học
  khám phá su hào cà rốt bắp cải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2017

  Xem: 1

 • Bài giảng lớp Mầm chủ đề Phương tiện giao thông
  Khám phá Khoa học
  Bài giảng lớp Mầm chủ đề Phương tiện giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 1

 • kpkh chủ đề giao thông
  Khám phá Khoa học
  kpkh chủ đề giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2016

  Xem: 13

 • truyen nho cu cai 3-4 tuoi
  Khám phá Khoa học
  truyen nho cu cai 3-4 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2016

  Xem: 0

 • bai giang âm nhac. đồ dùng bé yêu
  Khám phá Khoa học
  bai giang âm nhac. đồ dùng bé yêu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2016

  Xem: 0

 • kham pha xe may
  Khám phá Khoa học
  kham pha xe may

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2016

  Xem: 0

 • bai tho bạn mới
  Khám phá Khoa học
  bai tho bạn mới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2016

  Xem: 0

 • tìm hiểu nghề xây dựng
  Khám phá Khoa học
  tìm hiểu nghề xây dựng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2016

  Xem: 0

 • giáo án điện tử các nghề
  Khám phá Khoa học
  giáo án điện tử các nghề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2016

  Xem: 1

 • khám phá hoa hồng
  Khám phá Khoa học
  khám phá hoa hồng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 14

 • con ga trong
  Khám phá Khoa học
  con ga trong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2016

  Xem: 0

 • giao an lqan: day hat ca nha deu yeu
  Khám phá Khoa học
  giao an lqan: day hat ca nha deu yeu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2016

  Xem: 1

 • khám phá con gà mái
  Khám phá Khoa học
  khám phá con gà mái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

  Xem: 0

 • truyện
  Khám phá Khoa học
  truyện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2016

  Xem: 0

 • kham pha nuoc
  Khám phá Khoa học
  kham pha nuoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2016

  Xem: 2

 • hoa mua xuan hoa mai, hoa dao
  Khám phá Khoa học
  hoa mua xuan hoa mai, hoa dao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2016

  Xem: 0

 • đong vat song duoi nuoc
  Khám phá Khoa học
  đong vat song duoi nuoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2016

  Xem: 0

 • Động vật sống dưới nước
  Khám phá Khoa học
  Động vật sống dưới nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2016

  Xem: 0

 • NƯỚC VỚI ĐỜI SỐNG
  Khám phá Khoa học
  NƯỚC VỚI ĐỜI SỐNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2016

  Xem: 0

 • MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC TRONG SINH HOẠT HẰNG NGÀY
  Khám phá Khoa học
  MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC TRONG SINH HOẠT HẰNG NGÀY

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2016

  Xem: 0

 • Thiên nhiên
  Khám phá Khoa học
  Thiên nhiên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2016

  Xem: 0

 • THE GIOI DONG VAT
  Khám phá Khoa học
  THE GIOI DONG VAT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2016

  Xem: 0

 • SỰ CẦN THIẾT CỦA NƯỚC ĐỐI VS CON NGƯỜI,CÂY CỐI,ĐỘNG VẬT
  Khám phá Khoa học
  SỰ CẦN THIẾT CỦA NƯỚC ĐỐI VS CON NGƯỜI,CÂY CỐI,ĐỘNG VẬT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2015

  Xem: 0

 • giáo án khám pha đong vật dưới nước
  Khám phá Khoa học
  giáo án khám pha đong vật dưới nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2015

  Xem: 0

 • BAI GIANG ĐIEN TU
  Khám phá Khoa học
  BAI GIANG ĐIEN TU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY