Bài giảng Khám phá Khoa học (3 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (3 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (3 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • địa lí bản đồ Việt Nam
   Khám phá Khoa học
   địa lí bản đồ Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • PTNT tàu thủy và máy bay
   Khám phá Khoa học
   PTNT tàu thủy và máy bay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Thơ Ong và bướm
   Khám phá Khoa học
   Thơ Ong và bướm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • PTGT đường bộ
   Khám phá Khoa học
   PTGT đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • mam non một số loại rau
   Khám phá Khoa học
   mam non một số loại rau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • trò chuyện về con cá, con tôm
   Khám phá Khoa học
   trò chuyện về con cá, con tôm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • khám phá đôi mắt đôi tai
   Khám phá Khoa học
   khám phá đôi mắt đôi tai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • dong vta trong rung
   Khám phá Khoa học
   dong vta trong rung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học mẫu giáo bé
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học mẫu giáo bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (3 tuổi).tìm hiểu 1 số đồ dùng trong gia đình
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (3 tuổi).tìm hiểu 1 số đồ dùng trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Hoa đồng tiền và hoa dâm bụt
   Khám phá Khoa học
   Hoa đồng tiền và hoa dâm bụt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • kpkh: bé cần gì để lớn
   Khám phá Khoa học
   kpkh: bé cần gì để lớn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • NƯỚC VÀ MÙA HÈ
   Khám phá Khoa học
   NƯỚC VÀ MÙA HÈ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 0

  • âm nhac
   Khám phá Khoa học
   âm nhac

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 1

  • âm nhạc
   Khám phá Khoa học
   âm nhạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • am nhạc : Em tập lái ô tô
   Khám phá Khoa học
   am nhạc : Em tập lái ô tô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • giáo án nhà trẻ
   Khám phá Khoa học
   giáo án nhà trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • một số phương tiên giao thông đường bộ
   Khám phá Khoa học
   một số phương tiên giao thông đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 2

  • tro choi dan gian
   Khám phá Khoa học
   tro choi dan gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học về phương tiện GT đường bộ (3 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học về phương tiện GT đường bộ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Khoa học (3 tuổi) con các con tôm
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (3 tuổi) con các con tôm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 1

  • Bé làm quen với PTGT
   Khám phá Khoa học
   Bé làm quen với PTGT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 23

  • Bé làm quen với PTGT
   Khám phá khoa học
   Bé làm quen với PTGT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 9

  • tim hieu xe dap xe may
   Khám phá Khoa học
   tim hieu xe dap xe may

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 1

  • nhận biết bà và lợn
   Khám phá Khoa học
   nhận biết bà và lợn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 0

  • Một số đồ dùng trong gia đình
   Khám phá Khoa học
   Một số đồ dùng trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2017

   Xem: 0

  • Một số món ăn hàng ngày
   Khám phá Khoa học
   Một số món ăn hàng ngày

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 17

  • KPKH
   Khám phá Khoa học
   KPKH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2017

   Xem: 0

  • Động vât sống trong rừng
   Khám phá Khoa học
   Động vât sống trong rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2017

   Xem: 0

  • kham phá
   Khám phá Khoa học
   kham phá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2017

   Xem: 9

  • Tìm hiểu trăng, sao, mặt trời
   Khám phá Khoa học
   Tìm hiểu trăng, sao, mặt trời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2017

   Xem: 0

  • tìm hiếu xe đạp, xe máy
   Khám phá Khoa học
   tìm hiếu xe đạp, xe máy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2017

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VẼ NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐT
   Khám phá Khoa học
   GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VẼ NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2017

   Xem: 0

  • ve ga trong
   Khám phá Khoa học
   ve ga trong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2017

   Xem: 0

  • lam quen voi do choi
   Khám phá Khoa học
   lam quen voi do choi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2017

   Xem: 0

  • Trò chơi âm nhạc
   Khám phá Khoa học
   Trò chơi âm nhạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2017

   Xem: 0

  • bài 24 lơp 12
   Khám phá Khoa học
   bài 24 lơp 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2017

   Xem: 0

  • Làm quen văn học
   Khám phá Khoa học
   Làm quen văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2017

   Xem: 1

  • làm quen văn học
   Khám phá Khoa học
   làm quen văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2017

   Xem: 1

  • Khám phá cây bàng cây phượng cây xoài
   Khám phá Khoa học
   Khám phá cây bàng cây phượng cây xoài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2017

   Xem: 1

  • khám phá su hào cà rốt bắp cải
   Khám phá Khoa học
   khám phá su hào cà rốt bắp cải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2017

   Xem: 27

  • Bài giảng lớp Mầm chủ đề Phương tiện giao thông
   Khám phá Khoa học
   Bài giảng lớp Mầm chủ đề Phương tiện giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 17

  • kpkh chủ đề giao thông
   Khám phá Khoa học
   kpkh chủ đề giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2016

   Xem: 24

  • truyen nho cu cai 3-4 tuoi
   Khám phá Khoa học
   truyen nho cu cai 3-4 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2016

   Xem: 0

  • bai giang âm nhac. đồ dùng bé yêu
   Khám phá Khoa học
   bai giang âm nhac. đồ dùng bé yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2016

   Xem: 9

  • kham pha xe may
   Khám phá Khoa học
   kham pha xe may

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2016

   Xem: 0

  • bai tho bạn mới
   Khám phá Khoa học
   bai tho bạn mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2016

   Xem: 7

  • tìm hiểu nghề xây dựng
   Khám phá Khoa học
   tìm hiểu nghề xây dựng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2016

   Xem: 0

  • giáo án điện tử các nghề
   Khám phá Khoa học
   giáo án điện tử các nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 1

  • khám phá hoa hồng
   Khám phá Khoa học
   khám phá hoa hồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2016

   Xem: 14

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY