Bài giảng Khám phá Khoa học (4 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (4 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • trò chuyên về 1 số loai rau,củ, quả
   Khám phá Khoa học
   trò chuyên về 1 số loai rau,củ, quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Tuan 7 Cach viet ten nguoi ten dia li Viet Nam
   Khám phá Khoa học
   Tuan 7 Cach viet ten nguoi ten dia li Viet Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • sự kỳ diệu của nam châm
   Khám phá Khoa học
   sự kỳ diệu của nam châm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Lớp Nhỡ
   Khám phá Khoa học
   Lớp Nhỡ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • Khám phá một số nghề phổ biến
   Khám phá Khoa học
   Khám phá một số nghề phổ biến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Nước và cách sử dụng tiết kiệm nước
   Khám phá Khoa học
   Nước và cách sử dụng tiết kiệm nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học .tìm hiểu về lào cai(4 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học .tìm hiểu về lào cai(4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Đề tài: Tìm hiểu bé lớn lên thế nào và cần gì để khỏe mạnh
   Khám phá Khoa học
   Đề tài: Tìm hiểu bé lớn lên thế nào và cần gì để khỏe mạnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • tìm hiểu về nước
   Khám phá Khoa học
   tìm hiểu về nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • TIM HIEU NGÀY 20/10
   Khám phá Khoa học
   TIM HIEU NGÀY 20/10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • NGHỀ BÁC SĨ
   Khám phá Khoa học
   NGHỀ BÁC SĨ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • MỘT NGÀY CỦA MẸ
   Khám phá Khoa học
   MỘT NGÀY CỦA MẸ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án điẹn tử kpkh phân biêt nhóm bạn trai - bạn gái
   Khám phá Khoa học
   Giáo án điẹn tử kpkh phân biêt nhóm bạn trai - bạn gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Mầm non bai giang dien tu chu diem dong vat
   Khám phá Khoa học
   Mầm non bai giang dien tu chu diem dong vat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • kham pha đoi ban tay
   Khám phá Khoa học
   kham pha đoi ban tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
   Khám phá Khoa học
   Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 5

  • BÉ BIẾT GÌ VỀ BIỂN
   Khám phá Khoa học
   BÉ BIẾT GÌ VỀ BIỂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2018

   Xem: 2

  • TRÒ CHUỆN Ề GIA ĐÌNH BÉ
   Khám phá Khoa học
   TRÒ CHUỆN Ề GIA ĐÌNH BÉ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2018

   Xem: 0

  • kham pha doi ban tay
   Khám phá Khoa học
   kham pha doi ban tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • SKKN một số biện pháp chế biến món ăn
   Khám phá Khoa học
   SKKN một số biện pháp chế biến món ăn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 1

  • Làm quen với văn học
   Khám phá Khoa học
   Làm quen với văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 171

  • Ngôi nhà của bé
   Khám phá Khoa học
   Ngôi nhà của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • vì sao có mưa
   Khám phá Khoa học
   vì sao có mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 1

  • Phương tiện giao thông đường bộ
   Khám phá Khoa học
   Phương tiện giao thông đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 2

  • ĐÓNG CHỦ ĐỀ
   Khám phá Khoa học
   ĐÓNG CHỦ ĐỀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2018

   Xem: 1

  • Be Biet Yeu Quy Cay Xanh
   Khám phá Khoa học
   Be Biet Yeu Quy Cay Xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 1

  • bé học ngoan ,chăm chỉ
   Khám phá Khoa học
   bé học ngoan ,chăm chỉ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 3

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi). môt số loai côn trùng
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (4 tuổi). môt số loai côn trùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 1

  • Một số bộ phận trên cơ thể
   Khám phá Khoa học
   Một số bộ phận trên cơ thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 12

  • LQVH Thơ: Nắng
   Khám phá Khoa học
   LQVH Thơ: Nắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 19

  • Các phương tiện giao thông
   Khám phá Khoa học
   Các phương tiện giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 24

  • thực hiện nội quqy,quy đinh nơi công cộng
   Khám phá Khoa học
   thực hiện nội quqy,quy đinh nơi công cộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 15

  • Tạo hình xếp ngôi nha đội tuổi nhà trẻ
   Khám phá Khoa học
   Tạo hình xếp ngôi nha đội tuổi nhà trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 0

  • ĐỘNG VẬT TRONG GIA ĐÌNH
   Khám phá Khoa học
   ĐỘNG VẬT TRONG GIA ĐÌNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 0

  • tìm hiểu một số nghề
   Khám phá Khoa học
   tìm hiểu một số nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 0

  • Khám phá một số động vật nuôi trong gia đình
   Khám phá Khoa học
   Khám phá một số động vật nuôi trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2017

   Xem: 1

  • tìm hiểu 4 nhóm thực phẩm
   Khám phá Khoa học
   tìm hiểu 4 nhóm thực phẩm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 16

  • Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng
   Khám phá Khoa học
   Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 0

  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội
   Khám phá Khoa học
   Tư Tưởng Hồ Chí Minh Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2017

   Xem: 0

  • Thơ: Em yêu nhà em
   Khám phá Khoa học
   Thơ: Em yêu nhà em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2017

   Xem: 0

  • Quê hương của bé
   Khám phá Khoa học
   Quê hương của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2017

   Xem: 20

  • Nhận biết các buổi trong ngày
   Khám phá Khoa học
   Nhận biết các buổi trong ngày

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2017

   Xem: 0

  • mái trường thân yêu của bé
   Khám phá Khoa học
   mái trường thân yêu của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2017

   Xem: 10

  • xem phim boss baby
   Khám phá Khoa học
   xem phim boss baby

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2017

   Xem: 14

  • giáo án KPKH một số người thân trong gia đình
   Khám phá Khoa học
   giáo án KPKH một số người thân trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY