Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (4 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khám phá Khoa học (4 tuổi)

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
  Khám phá Khoa học
  Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 5

 • BÉ BIẾT GÌ VỀ BIỂN
  Khám phá Khoa học
  BÉ BIẾT GÌ VỀ BIỂN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 2

 • TRÒ CHUỆN Ề GIA ĐÌNH BÉ
  Khám phá Khoa học
  TRÒ CHUỆN Ề GIA ĐÌNH BÉ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • kham pha doi ban tay
  Khám phá Khoa học
  kham pha doi ban tay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • SKKN một số biện pháp chế biến món ăn
  Khám phá Khoa học
  SKKN một số biện pháp chế biến món ăn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với văn học
  Khám phá Khoa học
  Làm quen với văn học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 171

 • Ngôi nhà của bé
  Khám phá Khoa học
  Ngôi nhà của bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • vì sao có mưa
  Khám phá Khoa học
  vì sao có mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 1

 • Phương tiện giao thông đường bộ
  Khám phá Khoa học
  Phương tiện giao thông đường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 2

 • ĐÓNG CHỦ ĐỀ
  Khám phá Khoa học
  ĐÓNG CHỦ ĐỀ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 1

 • Be Biet Yeu Quy Cay Xanh
  Khám phá Khoa học
  Be Biet Yeu Quy Cay Xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2018

  Xem: 1

 • bé học ngoan ,chăm chỉ
  Khám phá Khoa học
  bé học ngoan ,chăm chỉ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 3

 • Khám phá Khoa học (4 tuổi). môt số loai côn trùng
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (4 tuổi). môt số loai côn trùng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 55

 • Một số bộ phận trên cơ thể
  Khám phá Khoa học
  Một số bộ phận trên cơ thể

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 12

 • LQVH Thơ: Nắng
  Khám phá Khoa học
  LQVH Thơ: Nắng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 19

 • Các phương tiện giao thông
  Khám phá Khoa học
  Các phương tiện giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 24

 • thực hiện nội quqy,quy đinh nơi công cộng
  Khám phá Khoa học
  thực hiện nội quqy,quy đinh nơi công cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 9

 • Tạo hình xếp ngôi nha đội tuổi nhà trẻ
  Khám phá Khoa học
  Tạo hình xếp ngôi nha đội tuổi nhà trẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • ĐỘNG VẬT TRONG GIA ĐÌNH
  Khám phá Khoa học
  ĐỘNG VẬT TRONG GIA ĐÌNH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • tìm hiểu một số nghề
  Khám phá Khoa học
  tìm hiểu một số nghề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • Khám phá một số động vật nuôi trong gia đình
  Khám phá Khoa học
  Khám phá một số động vật nuôi trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2017

  Xem: 0

 • tìm hiểu 4 nhóm thực phẩm
  Khám phá Khoa học
  tìm hiểu 4 nhóm thực phẩm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng
  Khám phá Khoa học
  Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội
  Khám phá Khoa học
  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Độc Lập Dân Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/6/2017

  Xem: 0

 • Thơ: Em yêu nhà em
  Khám phá Khoa học
  Thơ: Em yêu nhà em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2017

  Xem: 0

 • Quê hương của bé
  Khám phá Khoa học
  Quê hương của bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2017

  Xem: 0

 • Nhận biết các buổi trong ngày
  Khám phá Khoa học
  Nhận biết các buổi trong ngày

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2017

  Xem: 0

 • mái trường thân yêu của bé
  Khám phá Khoa học
  mái trường thân yêu của bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2017

  Xem: 0

 • xem phim boss baby
  Khám phá Khoa học
  xem phim boss baby

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 14

 • giáo án KPKH một số người thân trong gia đình
  Khám phá Khoa học
  giáo án KPKH một số người thân trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2017

  Xem: 0

 • Hiện tượng tự nhiên và các mùa trong năm
  Khám phá Khoa học
  Hiện tượng tự nhiên và các mùa trong năm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • hình các phương tiện giao thông
  Khám phá Khoa học
  hình các phương tiện giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 0

 • mot so hien tuong tu nhien
  Khám phá Khoa học
  mot so hien tuong tu nhien

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 0

 • Cánh hoa nở
  Khám phá Khoa học
  Cánh hoa nở

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • tho
  Khám phá Khoa học
  tho

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2017

  Xem: 0

 • nước that dieu kỳ
  Khám phá Khoa học
  nước that dieu kỳ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • 2*2h- c6n 0ef6
  Khám phá Khoa học
  2*2h- c6n 0ef6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0

 • Phương tiện giao thông
  Khám phá Khoa học
  Phương tiện giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 0

 • mot so vat nuoi trong gia dinh
  Khám phá Khoa học
  mot so vat nuoi trong gia dinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • thơ
  Khám phá Khoa học
  thơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2017

  Xem: 0

 • trò chuyện về một số loại quả
  Khám phá Khoa học
  trò chuyện về một số loại quả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2017

  Xem: 1

 • Một số động vật sống trong rừng
  Khám phá Khoa học
  Một số động vật sống trong rừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2017

  Xem: 1

 • phân biệt hình tròn, vuông,tam giác, chữ nhật
  Khám phá Khoa học
  phân biệt hình tròn, vuông,tam giác, chữ nhật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 13

 • giáo án hoa kết trái
  Khám phá Khoa học
  giáo án hoa kết trái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2017

  Xem: 1

 • MTXQ: Tìm hiểu một số loại rau-củ
  Khám phá Khoa học
  MTXQ: Tìm hiểu một số loại rau-củ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2017

  Xem: 0

 • Trò chuyện về mùa xuân
  Khám phá Khoa học
  Trò chuyện về mùa xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2017

  Xem: 1

 • Thực hành
  Khám phá Khoa học
  Thực hành

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2017

  Xem: 0

 • Communution
  Khám phá Khoa học
  Communution

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY