Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khám phá Khoa học (5 tuổi)

 • Vòng đời của ếch
  Khám phá Khoa học
  Vòng đời của ếch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Du lịch
  Khám phá Khoa học
  Du lịch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • dia li 9
  Khám phá Khoa học
  dia li 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • toan hoc 2
  Khám phá Khoa học
  toan hoc 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2018

  Xem: 0

 • MỘT SỐ LOẠI HOA NGÀY TẾT .
  Khám phá Khoa học
  MỘT SỐ LOẠI HOA NGÀY TẾT .

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • một số luật giao thông dường bộ
  Khám phá Khoa học
  một số luật giao thông dường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • sắp xếp theo quy tắc
  Khám phá Khoa học
  sắp xếp theo quy tắc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • làm quen chữ chái h, k
  Khám phá Khoa học
  làm quen chữ chái h, k

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • số 7 tiết 1
  Khám phá Khoa học
  số 7 tiết 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án số 6 tiêt 3
  Khám phá Khoa học
  giáo án số 6 tiêt 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • mùa hè của bé
  Khám phá Khoa học
  mùa hè của bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 1

 • Giới thiệu về máy tính
  Khám phá Khoa học
  Giới thiệu về máy tính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 1

 • MÙA HÈ CỦA BÉ -KPKH
  Khám phá Khoa học
  MÙA HÈ CỦA BÉ -KPKH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC-KPKH
  Khám phá Khoa học
  SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC-KPKH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • khám pha quả
  Khám phá Khoa học
  khám pha quả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học 5 tuổi
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học 5 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • mam non SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC
  Khám phá Khoa học
  mam non SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 5

 • Bài giảng Khám phá khoa học- Kì nghỉ hè- Lý thú - 5 tuổi 2018
  Khám phá Khoa học
  Bài giảng Khám phá khoa học- Kì nghỉ hè- Lý thú - 5 tuổi 2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 2

 • khám phá sưk kì diệu của nước
  Khám phá Khoa học
  khám phá sưk kì diệu của nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 3

 • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 1

 • kp bien bao
  Khám phá Khoa học
  kp bien bao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 2

 • Khgyty
  Khám phá Khoa học
  Khgyty

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 1

 • khám phá các loại côn trùng
  Khám phá Khoa học
  khám phá các loại côn trùng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • khám phá không khí
  Khám phá Khoa học
  khám phá không khí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • sự kỳ diệu của nước
  Khám phá Khoa học
  sự kỳ diệu của nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 4

 • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Khoa học (5 tuổi) Vòng đời của ong
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5 tuổi) Vòng đời của ong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 1

 • Gia đình và bé yêu
  Khám phá Khoa học
  Gia đình và bé yêu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

  Xem: 0

 • Trò chuyện về một số động vật sống dưới nước
  Khám phá Khoa học
  Trò chuyện về một số động vật sống dưới nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2018

  Xem: 0

 • Bé học biển báo giao thông
  Khám phá Khoa học
  Bé học biển báo giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • Tim hieu ve mot so bien bao giao thong
  Khám phá Khoa học
  Tim hieu ve mot so bien bao giao thong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • KHAM PHA KHOA HỌC 5 TUOI
  Khám phá Khoa học
  KHAM PHA KHOA HỌC 5 TUOI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 79

 • Khám phá Khoa học (5-6 tuổi).
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5-6 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 60

 • Khám phá Khoa học (5 -6 tuổi).
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5 -6 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 61

 • Khám phá Khoa học (5 tuổi) tìm hiểu về con báo
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5 tuổi) tìm hiểu về con báo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 24

 • Khám phá Khoa học (5 tuổi) Nhận biết 4 mùa trong năm.
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5 tuổi) Nhận biết 4 mùa trong năm.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 21

 • trò chuyện về cô chú lao công
  Khám phá Khoa học
  trò chuyện về cô chú lao công

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 13

 • Mưa từ đâu đến?
  Khám phá Khoa học
  Mưa từ đâu đến?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 17

 • Tìm hiểu Động vật sống trong rừng
  Khám phá Khoa học
  Tìm hiểu Động vật sống trong rừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 8

 • Nhận biết Ngày và Đêm
  Khám phá Khoa học
  Nhận biết Ngày và Đêm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 18

 • Nhận biết tập nói Con Mèo Nhà trẻ Hay
  Khám phá Khoa học
  Nhận biết tập nói Con Mèo Nhà trẻ Hay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 18

 • trò chuyện về nghe pho bien quen thuoc lớp 5 tuoi
  Khám phá Khoa học
  trò chuyện về nghe pho bien quen thuoc lớp 5 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 7

 • Bộ phận trên cơ thể
  Khám phá Khoa học
  Bộ phận trên cơ thể

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2017

  Xem: 0

 • Khám phá (5 tuổi).
  Khám phá Khoa học
  Khám phá (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • khám phá không khí
  Khám phá Khoa học
  khám phá không khí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY