Bài giảng Khám phá Khoa học (5 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Khoa học (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tro chuyen mot so loai hoa
   Khám phá Khoa học
   tro chuyen mot so loai hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Trò chuyện về một số lạo hoa
   Khám phá Khoa học
   Trò chuyện về một số lạo hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học MỘT SỐ LOẠI RAU 5 tuổi
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học MỘT SỐ LOẠI RAU 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Làm quen động vật nuôi trong gia đình
   Khám phá Khoa học
   Làm quen động vật nuôi trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • . làm quen chữ cái l m n
   Khám phá Khoa học
   . làm quen chữ cái l m n

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án làm quen chữ cái b d đ
   Khám phá Khoa học
   giáo án làm quen chữ cái b d đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 3

  • Khám phá Khoa họ
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa họ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • KHÁM PHÁ CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 5T
   Khám phá Khoa học
   KHÁM PHÁ CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 5T

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • truyện cái đuôi của sóc nâu(5 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   truyện cái đuôi của sóc nâu(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học tìm hiểu ngày 2011 (5 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học tìm hiểu ngày 2011 (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Tìm hiểu nghề dịch vụ
   Khám phá Khoa học
   Tìm hiểu nghề dịch vụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giúp bé tìm hiểu Hệ Mặt Trời
   Khám phá Khoa học
   Giúp bé tìm hiểu Hệ Mặt Trời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (5 tuổi). một số đồ dùng trong gia đình sử dụng bằng năng lượng điện
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (5 tuổi). một số đồ dùng trong gia đình sử dụng bằng năng lượng điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá âm thanh trong cuoc song
   Khám phá Khoa học
   Khám phá âm thanh trong cuoc song

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học .
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học .

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • phát triển nhận thức
   Khám phá Khoa học
   phát triển nhận thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • lop 5
   Khám phá Khoa học
   lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • day tre ky nang song- cách phòng chống dịch bệnh mùa thu đông
   Khám phá Khoa học
   day tre ky nang song- cách phòng chống dịch bệnh mùa thu đông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • giao án khám phá khôi cầu, khối trụ 5 tuổi
   Khám phá Khoa học
   giao án khám phá khôi cầu, khối trụ 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • BÉ TẬP LÀM THỢ XÂY
   Khám phá Khoa học
   BÉ TẬP LÀM THỢ XÂY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Buôn Làng Quê Em
   Khám phá Khoa học
   Buôn Làng Quê Em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Vòng đời của ếch
   Khám phá Khoa học
   Vòng đời của ếch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 3

  • Du lịch
   Khám phá Khoa học
   Du lịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • dia li 9
   Khám phá Khoa học
   dia li 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2018

   Xem: 0

  • toan hoc 2
   Khám phá Khoa học
   toan hoc 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2018

   Xem: 0

  • MỘT SỐ LOẠI HOA NGÀY TẾT .
   Khám phá Khoa học
   MỘT SỐ LOẠI HOA NGÀY TẾT .

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • một số luật giao thông dường bộ
   Khám phá Khoa học
   một số luật giao thông dường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • sắp xếp theo quy tắc
   Khám phá Khoa học
   sắp xếp theo quy tắc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 3

  • làm quen chữ chái h, k
   Khám phá Khoa học
   làm quen chữ chái h, k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • số 7 tiết 1
   Khám phá Khoa học
   số 7 tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • giáo án số 6 tiêt 3
   Khám phá Khoa học
   giáo án số 6 tiêt 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • mùa hè của bé
   Khám phá Khoa học
   mùa hè của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 1

  • Giới thiệu về máy tính
   Khám phá Khoa học
   Giới thiệu về máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 1

  • MÙA HÈ CỦA BÉ -KPKH
   Khám phá Khoa học
   MÙA HÈ CỦA BÉ -KPKH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC-KPKH
   Khám phá Khoa học
   SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC-KPKH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 1

  • khám pha quả
   Khám phá Khoa học
   khám pha quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học 5 tuổi
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • mam non SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC
   Khám phá Khoa học
   mam non SỰ KỲ DIỆU CỦA NƯỚC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 5

  • Bài giảng Khám phá khoa học- Kì nghỉ hè- Lý thú - 5 tuổi 2018
   Khám phá Khoa học
   Bài giảng Khám phá khoa học- Kì nghỉ hè- Lý thú - 5 tuổi 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 2

  • khám phá sưk kì diệu của nước
   Khám phá Khoa học
   khám phá sưk kì diệu của nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 3

  • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 1

  • kp bien bao
   Khám phá Khoa học
   kp bien bao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY