Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (3 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (3 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khám phá Xã hội (3 tuổi)

 • Bài giảng: Rể cây có đặc điểm gì?
  Khám phá Xã hội
  Bài giảng: Rể cây có đặc điểm gì?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • bắt chước âm thanh phương tiện giao thông
  Khám phá Xã hội
  bắt chước âm thanh phương tiện giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 2

 • Dạy trẻ chào hỏi
  Khám phá Xã hội
  Dạy trẻ chào hỏi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2018

  Xem: 1

 • assssssssssssssssssssssss
  Khám phá Xã hội
  assssssssssssssssssssssss

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Xã hội
  Khám phá Xã hội
  Khám phá Xã hội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2017

  Xem: 0

 • khám phá cong viec cua các cô các bac
  Khám phá Xã hội
  khám phá cong viec cua các cô các bac

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2017

  Xem: 0

 • ke truyen theo tranh
  Khám phá Xã hội
  ke truyen theo tranh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2017

  Xem: 0

 • làm quen với các phương tiện giao thông
  Khám phá Xã hội
  làm quen với các phương tiện giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2017

  Xem: 0

 • Lam quen chu s-x
  Khám phá Xã hội
  Lam quen chu s-x

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2017

  Xem: 0

 • ptnn
  Khám phá Xã hội
  ptnn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 0

 • mtxq
  Khám phá Xã hội
  mtxq

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 0

 • an toàn trên dường đi học
  Khám phá Xã hội
  an toàn trên dường đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2017

  Xem: 0

 • Bài giảng lớp Mầm chủ đề Thế giới thực vật
  Khám phá Xã hội
  Bài giảng lớp Mầm chủ đề Thế giới thực vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 0

 • Bài giảng chủ đề Phương tiện giao thông
  Khám phá Xã hội
  Bài giảng chủ đề Phương tiện giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 1

 • Bài giảng lớp Mầm chủ đề Bé tìm hiểu luật giao thông
  Khám phá Xã hội
  Bài giảng lớp Mầm chủ đề Bé tìm hiểu luật giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 23

 • Bài mới
  Khám phá Xã hội
  Bài mới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2016

  Xem: 0

 • phat trien the chat
  Khám phá Xã hội
  phat trien the chat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2016

  Xem: 1

 • giao an thơ cô dạy
  Khám phá Xã hội
  giao an thơ cô dạy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2016

  Xem: 24

 • bé biết gì về nghề nông
  Khám phá Xã hội
  bé biết gì về nghề nông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2016

  Xem: 1

 • Thơ Các cô thợ
  Khám phá Xã hội
  Thơ Các cô thợ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2016

  Xem: 0

 • Trò chuỵện về nghề giáo viên mầm non
  Khám phá Xã hội
  Trò chuỵện về nghề giáo viên mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2016

  Xem: 0

 • Thơ chim chích bông
  Khám phá Xã hội
  Thơ chim chích bông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2016

  Xem: 16

 • Làm quen với các đồ dùng trong lớp học của bé
  Khám phá Xã hội
  Làm quen với các đồ dùng trong lớp học của bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2016

  Xem: 1

 • khám phá đồ dùng đồ chơi lớp học của bé
  Khám phá Xã hội
  khám phá đồ dùng đồ chơi lớp học của bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2016

  Xem: 1

 • NGAY HOI CUA CO GIAO
  Khám phá Xã hội
  NGAY HOI CUA CO GIAO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2016

  Xem: 0

 • Thơ chim chich bông
  Khám phá Xã hội
  Thơ chim chich bông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2016

  Xem: 19

 • kham pha nghe nong
  Khám phá Xã hội
  kham pha nghe nong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2016

  Xem: 0

 • kham pha nghe y
  Khám phá Xã hội
  kham pha nghe y

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2016

  Xem: 0

 • trò chuỵện về nghề giáo viên mầm non
  Khám phá Xã hội
  trò chuỵện về nghề giáo viên mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2016

  Xem: 0

 • mua he cua em
  Khám phá Xã hội
  mua he cua em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2016

  Xem: 0

 • Bài giảng
  Khám phá Xã hội
  Bài giảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2016

  Xem: 0

 • KPXH - Thơ Các cô thợ
  Khám phá Xã hội
  KPXH - Thơ Các cô thợ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2015

  Xem: 10

 • truyện tích chu.
  Khám phá Xã hội
  truyện tích chu.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2015

  Xem: 0

 • kham phá
  Khám phá Xã hội
  kham phá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2015

  Xem: 0

 • Mẫu giáo
  Khám phá Xã hội
  Mẫu giáo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2015

  Xem: 0

 • Trò chuyện về tết trung thu
  Khám phá Xã hội
  Trò chuyện về tết trung thu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2015

  Xem: 0

 • KHÁM PHÁ
  Khám phá Xã hội
  KHÁM PHÁ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2015

  Xem: 0

 • khám phá khoa học
  Khám phá Xã hội
  khám phá khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2015

  Xem: 0

 • kham pha khoa hoc
  Khám phá Xã hội
  kham pha khoa hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY