Bài giảng Khám phá Xã hội (3 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (3 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (3 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Cac mùa trong năm
   Khám phá Xã hội
   Cac mùa trong năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • 3 tuoi
   Khám phá Xã hội
   3 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • ĐVN trong gia đình
   Khám phá Xã hội
   ĐVN trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 1

  • Quà tặng mẹ
   Khám phá Xã hội
   Quà tặng mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Thành viên trong gia đình bé
   Khám phá Xã hội
   Thành viên trong gia đình bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng: Rể cây có đặc điểm gì?
   Khám phá Xã hội
   Bài giảng: Rể cây có đặc điểm gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • bắt chước âm thanh phương tiện giao thông
   Khám phá Xã hội
   bắt chước âm thanh phương tiện giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 2

  • Dạy trẻ chào hỏi
   Khám phá Xã hội
   Dạy trẻ chào hỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2018

   Xem: 1

  • assssssssssssssssssssssss
   Khám phá Xã hội
   assssssssssssssssssssssss

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2017

   Xem: 0

  • Thao giảng Môi trường xung quanh
   Khám phá Xã hội
   Thao giảng Môi trường xung quanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2017

   Xem: 0

  • khám phá cong viec cua các cô các bac
   Khám phá Xã hội
   khám phá cong viec cua các cô các bac

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2017

   Xem: 0

  • ke truyen theo tranh
   Khám phá Xã hội
   ke truyen theo tranh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2017

   Xem: 12

  • làm quen với các phương tiện giao thông
   Khám phá Xã hội
   làm quen với các phương tiện giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2017

   Xem: 0

  • Lam quen chu s-x
   Khám phá Xã hội
   Lam quen chu s-x

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2017

   Xem: 0

  • ptnn
   Khám phá Xã hội
   ptnn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2017

   Xem: 0

  • mtxq
   Khám phá Xã hội
   mtxq

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2017

   Xem: 0

  • an toàn trên dường đi học
   Khám phá Xã hội
   an toàn trên dường đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2017

   Xem: 4

  • Bài giảng lớp Mầm chủ đề Thế giới thực vật
   Khám phá Xã hội
   Bài giảng lớp Mầm chủ đề Thế giới thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 0

  • Bài giảng chủ đề Phương tiện giao thông
   Khám phá Xã hội
   Bài giảng chủ đề Phương tiện giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 1

  • Bài giảng lớp Mầm chủ đề Bé tìm hiểu luật giao thông
   Khám phá Xã hội
   Bài giảng lớp Mầm chủ đề Bé tìm hiểu luật giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 23

  • Bài mới
   Khám phá Xã hội
   Bài mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2016

   Xem: 0

  • phat trien the chat
   Khám phá Xã hội
   phat trien the chat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2016

   Xem: 1

  • giao an thơ cô dạy
   Khám phá Xã hội
   giao an thơ cô dạy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2016

   Xem: 1

  • bé biết gì về nghề nông
   Khám phá Xã hội
   bé biết gì về nghề nông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2016

   Xem: 1

  • Thơ Các cô thợ
   Khám phá Xã hội
   Thơ Các cô thợ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 0

  • Trò chuỵện về nghề giáo viên mầm non
   Khám phá Xã hội
   Trò chuỵện về nghề giáo viên mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 0

  • Thơ chim chích bông
   Khám phá Xã hội
   Thơ chim chích bông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 16

  • Làm quen với các đồ dùng trong lớp học của bé
   Khám phá Xã hội
   Làm quen với các đồ dùng trong lớp học của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2016

   Xem: 1

  • khám phá đồ dùng đồ chơi lớp học của bé
   Khám phá Xã hội
   khám phá đồ dùng đồ chơi lớp học của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2016

   Xem: 40

  • NGAY HOI CUA CO GIAO
   Khám phá Xã hội
   NGAY HOI CUA CO GIAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2016

   Xem: 0

  • Thơ chim chich bông
   Khám phá Xã hội
   Thơ chim chich bông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2016

   Xem: 19

  • kham pha nghe nong
   Khám phá Xã hội
   kham pha nghe nong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2016

   Xem: 0

  • kham pha nghe y
   Khám phá Xã hội
   kham pha nghe y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2016

   Xem: 0

  • trò chuỵện về nghề giáo viên mầm non
   Khám phá Xã hội
   trò chuỵện về nghề giáo viên mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2016

   Xem: 0

  • mua he cua em
   Khám phá Xã hội
   mua he cua em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2016

   Xem: 0

  • Bài giảng
   Khám phá Xã hội
   Bài giảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2016

   Xem: 0

  • KPXH - Thơ Các cô thợ
   Khám phá Xã hội
   KPXH - Thơ Các cô thợ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2015

   Xem: 10

  • LQVH Thơ Bà và Cháu
   Khám phá Xã hội
   LQVH Thơ Bà và Cháu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2015

   Xem: 0

  • KPXH - Thơ Các cô thợ
   Khám phá Xã hội
   KPXH - Thơ Các cô thợ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2015

   Xem: 0

  • truyện tích chu.
   Khám phá Xã hội
   truyện tích chu.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2015

   Xem: 0

  • kham phá
   Khám phá Xã hội
   kham phá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2015

   Xem: 0

  • Mẫu giáo
   Khám phá Xã hội
   Mẫu giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2015

   Xem: 0

  • Trò chuyện về tết trung thu
   Khám phá Xã hội
   Trò chuyện về tết trung thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2015

   Xem: 0

  • KHÁM PHÁ
   Khám phá Xã hội
   KHÁM PHÁ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2015

   Xem: 0

  • khám phá khoa học
   Khám phá Xã hội
   khám phá khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2015

   Xem: 10

  • kham pha khoa hoc
   Khám phá Xã hội
   kham pha khoa hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2015

   Xem: 8

  • Chủ đề Trường Mầm Non
   Khám phá Xã hội
   Chủ đề Trường Mầm Non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2015

   Xem: 0

  • chủ đề Quê hương đất nước Bác Hồ
   Khám phá Xã hội
   chủ đề Quê hương đất nước Bác Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2015

   Xem: 12

  • khám phá về Bác nông dân
   Khám phá Xã hội
   khám phá về Bác nông dân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY