Bài giảng Khám phá Xã hội (4 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (4 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • khám phá nghề trồng lúa
   Khám phá Xã hội
   khám phá nghề trồng lúa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • mam non lớp 4 tuổi làm quen với toán số 4 t1
   Khám phá Xã hội
   mam non lớp 4 tuổi làm quen với toán số 4 t1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Khám phá Xã hội
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi). Làm quen chữ cái i, t
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (5 tuổi). Làm quen chữ cái i, t

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • khám phá trung thu
   Khám phá Xã hội
   khám phá trung thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • ki nang di dép
   Khám phá Xã hội
   ki nang di dép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Khám phá khoa học
   Khám phá Xã hội
   Khám phá khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • bài giảng robinson moi 2018 cua toi xin dung tai
   Khám phá Xã hội
   bài giảng robinson moi 2018 cua toi xin dung tai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • su ky dieu cua nuoc
   Khám phá Xã hội
   su ky dieu cua nuoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • khám phá một số nghề phổ biến
   Khám phá Xã hội
   khám phá một số nghề phổ biến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 7

  • truyen ve Bác
   Khám phá Xã hội
   truyen ve Bác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 3

  • Chủ điểm động vật lớp 4 tuổi - Dê con nhanh trí.
   Khám phá Xã hội
   Chủ điểm động vật lớp 4 tuổi - Dê con nhanh trí.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2017

   Xem: 0

  • TRÒ TRUYỆN VỀ NGHỀ NÔNG
   Khám phá Xã hội
   TRÒ TRUYỆN VỀ NGHỀ NÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 1

  • Khám phá Xã hội (4 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 360

  • Khám phá xã hội (4 tuổi) Chủ điểm An Toàn Giao Thông
   Khám phá Xã hội
   Khám phá xã hội (4 tuổi) Chủ điểm An Toàn Giao Thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 11

  • đồ dùng gd bé
   Khám phá Xã hội
   đồ dùng gd bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2017

   Xem: 27

  • phương tiện giao thông ở địa phương
   Khám phá Xã hội
   phương tiện giao thông ở địa phương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2017

   Xem: 0

  • Giao thông
   Khám phá Xã hội
   Giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2017

   Xem: 10

  • am nhac ga trong meo con va cun con
   Khám phá Xã hội
   am nhac ga trong meo con va cun con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2017

   Xem: 2

  • giáo án điện tư
   Khám phá Xã hội
   giáo án điện tư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2017

   Xem: 0

  • Tìm hiểu Tuyên Quang
   Khám phá Xã hội
   Tìm hiểu Tuyên Quang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2017

   Xem: 0

  • Đi thăm Trường Sa
   Khám phá Xã hội
   Đi thăm Trường Sa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2017

   Xem: 0

  • máy xúc
   Khám phá Xã hội
   máy xúc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2017

   Xem: 8

  • hình các phương tiện giao thông đường bộ
   Khám phá Xã hội
   hình các phương tiện giao thông đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2017

   Xem: 0

  • TÌM HIỂU NGHỀ DẠY HỌC
   Khám phá Xã hội
   TÌM HIỂU NGHỀ DẠY HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2017

   Xem: 16

  • THO E LAM THO XAY
   Khám phá Xã hội
   THO E LAM THO XAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 0

  • PTNT- Luật giao thông
   Khám phá Xã hội
   PTNT- Luật giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 1

  • ngày vui 8/3
   Khám phá Xã hội
   ngày vui 8/3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • một số PTGT đường bộ
   Khám phá Xã hội
   một số PTGT đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2017

   Xem: 1

  • tạo hình
   Khám phá Xã hội
   tạo hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2017

   Xem: 0

  • Bài giảng lớp Chồi tuần 21 chủ đề Một số loài chim và côn trùng
   Khám phá Xã hội
   Bài giảng lớp Chồi tuần 21 chủ đề Một số loài chim và côn trùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 11

  • Bài giảng lớp Chồi chủ đề Phương tiện giao thông đường thủy
   Khám phá Xã hội
   Bài giảng lớp Chồi chủ đề Phương tiện giao thông đường thủy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2016

   Xem: 11

  • THOE TÊT DANG VÀO NHÀ
   Khám phá Xã hội
   THOE TÊT DANG VÀO NHÀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2016

   Xem: 0

  • do dung gia dinh be
   Khám phá Xã hội
   do dung gia dinh be

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2016

   Xem: 1

  • NGUOI THAN TRONG GIA DINH
   Khám phá Xã hội
   NGUOI THAN TRONG GIA DINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2016

   Xem: 10

  • Kỹ năng sống cho trẻ mầm non
   Khám phá Xã hội
   Kỹ năng sống cho trẻ mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 0

  • dạy trẻ kỹ năng chào hỏi - cam ơn -xin lỗi
   Khám phá Xã hội
   dạy trẻ kỹ năng chào hỏi - cam ơn -xin lỗi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 19

  • hinh de thuong
   Khám phá Xã hội
   hinh de thuong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 1

  • Khám phá ngày 20-10
   Khám phá Xã hội
   Khám phá ngày 20-10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2016

   Xem: 28

  • Làm quen chữ cái Ô
   Khám phá Xã hội
   Làm quen chữ cái Ô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2016

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN ÂM NHẠC
   Khám phá Xã hội
   GIÁO ÁN ÂM NHẠC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2016

   Xem: 1

  • kham pha khoa hoc
   Khám phá Xã hội
   kham pha khoa hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2016

   Xem: 8

  • trò chuyện về ngày tết nguyên đán
   Khám phá Xã hội
   trò chuyện về ngày tết nguyên đán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2016

   Xem: 0

  • KPKH_BÉ VÀ MÙA HÈ
   Khám phá Xã hội
   KPKH_BÉ VÀ MÙA HÈ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2016

   Xem: 0

  • BÉ THICH ĐI XE NAO
   Khám phá Xã hội
   BÉ THICH ĐI XE NAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2016

   Xem: 0

  • Khám phá biển báo giao thông MGL
   Khám phá Xã hội
   Khám phá biển báo giao thông MGL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2016

   Xem: 30

  • LQVCC U, Ư
   Khám phá Xã hội
   LQVCC U, Ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2015

   Xem: 0

  • Giaó án bài làm quen với con ếch
   Khám phá Xã hội
   Giaó án bài làm quen với con ếch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2015

   Xem: 0

  • KPKH Tro chuyen ve nghe nong 5-6 tuoi
   Khám phá Xã hội
   KPKH Tro chuyen ve nghe nong 5-6 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY