Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (4 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khám phá Xã hội (4 tuổi)

 • Khám phá khoa học
  Khám phá Xã hội
  Khám phá khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • bài giảng robinson moi 2018 cua toi xin dung tai
  Khám phá Xã hội
  bài giảng robinson moi 2018 cua toi xin dung tai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • su ky dieu cua nuoc
  Khám phá Xã hội
  su ky dieu cua nuoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • khám phá một số nghề phổ biến
  Khám phá Xã hội
  khám phá một số nghề phổ biến

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 1

 • truyen ve Bác
  Khám phá Xã hội
  truyen ve Bác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Chủ điểm động vật lớp 4 tuổi - Dê con nhanh trí.
  Khám phá Xã hội
  Chủ điểm động vật lớp 4 tuổi - Dê con nhanh trí.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 0

 • TRÒ TRUYỆN VỀ NGHỀ NÔNG
  Khám phá Xã hội
  TRÒ TRUYỆN VỀ NGHỀ NÔNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 4

 • Khám phá Xã hội (4 tuổi).
  Khám phá Xã hội
  Khám phá Xã hội (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 334

 • Khám phá xã hội (4 tuổi) Chủ điểm An Toàn Giao Thông
  Khám phá Xã hội
  Khám phá xã hội (4 tuổi) Chủ điểm An Toàn Giao Thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 11

 • đồ dùng gd bé
  Khám phá Xã hội
  đồ dùng gd bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • phương tiện giao thông ở địa phương
  Khám phá Xã hội
  phương tiện giao thông ở địa phương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2017

  Xem: 0

 • Giao thông
  Khám phá Xã hội
  Giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 0

 • am nhac ga trong meo con va cun con
  Khám phá Xã hội
  am nhac ga trong meo con va cun con

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2017

  Xem: 0

 • giáo án điện tư
  Khám phá Xã hội
  giáo án điện tư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 0

 • Tìm hiểu Tuyên Quang
  Khám phá Xã hội
  Tìm hiểu Tuyên Quang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2017

  Xem: 0

 • Đi thăm Trường Sa
  Khám phá Xã hội
  Đi thăm Trường Sa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2017

  Xem: 0

 • máy xúc
  Khám phá Xã hội
  máy xúc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2017

  Xem: 8

 • hình các phương tiện giao thông đường bộ
  Khám phá Xã hội
  hình các phương tiện giao thông đường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 0

 • TÌM HIỂU NGHỀ DẠY HỌC
  Khám phá Xã hội
  TÌM HIỂU NGHỀ DẠY HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 14

 • THO E LAM THO XAY
  Khám phá Xã hội
  THO E LAM THO XAY

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 0

 • PTNT- Luật giao thông
  Khám phá Xã hội
  PTNT- Luật giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 13

 • ngày vui 8/3
  Khám phá Xã hội
  ngày vui 8/3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 0

 • một số PTGT đường bộ
  Khám phá Xã hội
  một số PTGT đường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2017

  Xem: 1

 • tạo hình
  Khám phá Xã hội
  tạo hình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2017

  Xem: 0

 • Bài giảng lớp Chồi tuần 21 chủ đề Một số loài chim và côn trùng
  Khám phá Xã hội
  Bài giảng lớp Chồi tuần 21 chủ đề Một số loài chim và côn trùng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 11

 • Bài giảng lớp Chồi chủ đề Phương tiện giao thông đường thủy
  Khám phá Xã hội
  Bài giảng lớp Chồi chủ đề Phương tiện giao thông đường thủy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2016

  Xem: 1

 • THOE TÊT DANG VÀO NHÀ
  Khám phá Xã hội
  THOE TÊT DANG VÀO NHÀ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2016

  Xem: 0

 • do dung gia dinh be
  Khám phá Xã hội
  do dung gia dinh be

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2016

  Xem: 1

 • NGUOI THAN TRONG GIA DINH
  Khám phá Xã hội
  NGUOI THAN TRONG GIA DINH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2016

  Xem: 1

 • Kỹ năng sống cho trẻ mầm non
  Khám phá Xã hội
  Kỹ năng sống cho trẻ mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2016

  Xem: 0

 • dạy trẻ kỹ năng chào hỏi - cam ơn -xin lỗi
  Khám phá Xã hội
  dạy trẻ kỹ năng chào hỏi - cam ơn -xin lỗi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2016

  Xem: 19

 • hinh de thuong
  Khám phá Xã hội
  hinh de thuong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2016

  Xem: 1

 • Khám phá ngày 20-10
  Khám phá Xã hội
  Khám phá ngày 20-10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2016

  Xem: 0

 • Làm quen chữ cái Ô
  Khám phá Xã hội
  Làm quen chữ cái Ô

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2016

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN ÂM NHẠC
  Khám phá Xã hội
  GIÁO ÁN ÂM NHẠC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2016

  Xem: 1

 • kham pha khoa hoc
  Khám phá Xã hội
  kham pha khoa hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2016

  Xem: 0

 • trò chuyện về ngày tết nguyên đán
  Khám phá Xã hội
  trò chuyện về ngày tết nguyên đán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2016

  Xem: 0

 • KPKH_BÉ VÀ MÙA HÈ
  Khám phá Xã hội
  KPKH_BÉ VÀ MÙA HÈ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2016

  Xem: 0

 • BÉ THICH ĐI XE NAO
  Khám phá Xã hội
  BÉ THICH ĐI XE NAO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2016

  Xem: 0

 • Khám phá biển báo giao thông MGL
  Khám phá Xã hội
  Khám phá biển báo giao thông MGL

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2016

  Xem: 30

 • LQVCC U, Ư
  Khám phá Xã hội
  LQVCC U, Ư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2015

  Xem: 0

 • Giaó án bài làm quen với con ếch
  Khám phá Xã hội
  Giaó án bài làm quen với con ếch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2015

  Xem: 0

 • KPKH Tro chuyen ve nghe nong 5-6 tuoi
  Khám phá Xã hội
  KPKH Tro chuyen ve nghe nong 5-6 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2015

  Xem: 0

 • Luật giao thông (+ video)
  Khám phá Xã hội
  Luật giao thông (+ video)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2015

  Xem: 0

 • slide
  Khám phá Xã hội
  slide

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2015

  Xem: 0

 • powpoi
  Khám phá Xã hội
  powpoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2015

  Xem: 0

 • tết cổ truyền
  Khám phá Xã hội
  tết cổ truyền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2015

  Xem: 0

 • Gia đình
  Khám phá Xã hội
  Gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2015

  Xem: 0

 • do dung trong gia dinh
  Khám phá Xã hội
  do dung trong gia dinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2015

  Xem: 6

 • tình têu của bé với các nghề ( 5 tuổi )
  Khám phá Xã hội
  tình têu của bé với các nghề ( 5 tuổi )

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2015

  Xem: 0

 • Bác Hồ của em
  Khám phá Xã hội
  Bác Hồ của em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2015

  Xem: 0

 • giáo án thơ cái bát xinh xih
  Khám phá Xã hội
  giáo án thơ cái bát xinh xih

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY