Bài giảng Khám phá Xã hội (5 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Khám phá Xã hội phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (5 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2019

   Xem: 0

  • tìm hieu tet nguyen dan
   Khám phá Xã hội
   tìm hieu tet nguyen dan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Phân loại rác
   Khám phá Xã hội
   Phân loại rác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • tìm hiểu về gia đình bé yêu
   Khám phá Xã hội
   tìm hiểu về gia đình bé yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • tìm hieu mot so kieu nha
   Khám phá Xã hội
   tìm hieu mot so kieu nha

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • TRÒ CHUYỆN VỀ NGHÊ BỘ ĐỘI
   Khám phá Xã hội
   TRÒ CHUYỆN VỀ NGHÊ BỘ ĐỘI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi)............
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (5 tuổi)............

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Phát triển: nhận thức
   Khám phá Xã hội
   Phát triển: nhận thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • trò chuyện về các kiểu nhà
   Khám phá Xã hội
   trò chuyện về các kiểu nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 1

  • chủ đê gia đình Khám phá Xã hội (5 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   chủ đê gia đình Khám phá Xã hội (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC (5 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   LQCC (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Bài Giảng TCXH " TIẾT KIỆM NƯỚC".
   Khám phá Xã hội
   Bài Giảng TCXH " TIẾT KIỆM NƯỚC".

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái u ,ư
   Khám phá Xã hội
   làm quen chữ cái u ,ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • Truyen son tinh thuy tinh
   Khám phá Xã hội
   Truyen son tinh thuy tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Tín hiệu giao thông
   Khám phá Xã hội
   Tín hiệu giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 1

  • happybirthday
   Khám phá Xã hội
   happybirthday

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • hop phu huynh
   Khám phá Xã hội
   hop phu huynh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • bai tap
   Khám phá Xã hội
   bai tap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • bai tap
   Khám phá Xã hội
   bai tap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • to mau
   Khám phá Xã hội
   to mau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • hoa hoan
   Khám phá Xã hội
   hoa hoan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • hoa hoan
   Khám phá Xã hội
   hoa hoan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • hoa hoan
   Khám phá Xã hội
   hoa hoan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • lam quen chu
   Khám phá Xã hội
   lam quen chu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • hoa hoan
   Khám phá Xã hội
   hoa hoan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • KHÁM PHÁ NGÀY TẾT
   Khám phá Xã hội
   KHÁM PHÁ NGÀY TẾT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 5

  • TÌM HIỂU HỒ GƯƠM
   Khám phá Xã hội
   TÌM HIỂU HỒ GƯƠM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Tìm hiểu đồ dùng gia đình
   Khám phá Xã hội
   Tìm hiểu đồ dùng gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Những điều bé nên làm và không nên làm
   Khám phá Xã hội
   Những điều bé nên làm và không nên làm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Đồ dùng cần thiết của học sinh lớp 1
   Khám phá Xã hội
   Đồ dùng cần thiết của học sinh lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 10

  • Tìm hiểu về cô công nhân
   Khám phá Xã hội
   Tìm hiểu về cô công nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Chú bộ đội
   Khám phá Xã hội
   Chú bộ đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 4

  • Bé tự phục vụ bản thân
   Khám phá Xã hội
   Bé tự phục vụ bản thân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • bé lớn lên như thế nào
   Khám phá Xã hội
   bé lớn lên như thế nào

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Bác Hồ của em
   Khám phá Xã hội
   Bác Hồ của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • giao an le hoi mua xuan
   Khám phá Xã hội
   giao an le hoi mua xuan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 0

  • Tìm hiểu chú bộ đội hải quân
   Khám phá Xã hội
   Tìm hiểu chú bộ đội hải quân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Xã hội (4 tuoi)
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (4 tuoi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 1

  • học kĩ năng sông
   Khám phá Xã hội
   học kĩ năng sông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 0

  • học kĩ năng sống
   Khám phá Xã hội
   học kĩ năng sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 0

  • Trò chuyện về bác sĩ của em lớp 5 tuổi
   Khám phá Xã hội
   Trò chuyện về bác sĩ của em lớp 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 1

  • Khám phá về Xã hội (lớp 5 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   Khám phá về Xã hội (lớp 5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 0

  • Gia đình bé yêu
   Khám phá Xã hội
   Gia đình bé yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 0

  • Bé biết gì về ngày 20/11
   Khám phá Xã hội
   Bé biết gì về ngày 20/11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 11

  • Bé biết gì về ngày 20/11
   Khám phá Xã hội
   Bé biết gì về ngày 20/11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 7

  • Trò chuyện về ngày 8-3
   Khám phá Xã hội
   Trò chuyện về ngày 8-3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 70

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY