Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khám phá Xã hội (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khám phá Xã hội (5 tuổi)

 • làm quen chữ cái u ,ư
  Khám phá Xã hội
  làm quen chữ cái u ,ư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Truyen son tinh thuy tinh
  Khám phá Xã hội
  Truyen son tinh thuy tinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Tín hiệu giao thông
  Khám phá Xã hội
  Tín hiệu giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 1

 • happybirthday
  Khám phá Xã hội
  happybirthday

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • hop phu huynh
  Khám phá Xã hội
  hop phu huynh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • bai tap
  Khám phá Xã hội
  bai tap

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • bai tap
  Khám phá Xã hội
  bai tap

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • to mau
  Khám phá Xã hội
  to mau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • hoa hoan
  Khám phá Xã hội
  hoa hoan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • hoa hoan
  Khám phá Xã hội
  hoa hoan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • hoa hoan
  Khám phá Xã hội
  hoa hoan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • lam quen chu
  Khám phá Xã hội
  lam quen chu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • hoa hoan
  Khám phá Xã hội
  hoa hoan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • KHÁM PHÁ NGÀY TẾT
  Khám phá Xã hội
  KHÁM PHÁ NGÀY TẾT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • TÌM HIỂU HỒ GƯƠM
  Khám phá Xã hội
  TÌM HIỂU HỒ GƯƠM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Tìm hiểu đồ dùng gia đình
  Khám phá Xã hội
  Tìm hiểu đồ dùng gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Những điều bé nên làm và không nên làm
  Khám phá Xã hội
  Những điều bé nên làm và không nên làm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Đồ dùng cần thiết của học sinh lớp 1
  Khám phá Xã hội
  Đồ dùng cần thiết của học sinh lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 8

 • Tìm hiểu về cô công nhân
  Khám phá Xã hội
  Tìm hiểu về cô công nhân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Chú bộ đội
  Khám phá Xã hội
  Chú bộ đội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Bé tự phục vụ bản thân
  Khám phá Xã hội
  Bé tự phục vụ bản thân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • bé lớn lên như thế nào
  Khám phá Xã hội
  bé lớn lên như thế nào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Bác Hồ của em
  Khám phá Xã hội
  Bác Hồ của em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • giao an le hoi mua xuan
  Khám phá Xã hội
  giao an le hoi mua xuan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 0

 • Tìm hiểu chú bộ đội hải quân
  Khám phá Xã hội
  Tìm hiểu chú bộ đội hải quân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Xã hội (4 tuoi)
  Khám phá Xã hội
  Khám phá Xã hội (4 tuoi)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 1

 • học kĩ năng sông
  Khám phá Xã hội
  học kĩ năng sông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 0

 • học kĩ năng sống
  Khám phá Xã hội
  học kĩ năng sống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 0

 • Trò chuyện về bác sĩ của em lớp 5 tuổi
  Khám phá Xã hội
  Trò chuyện về bác sĩ của em lớp 5 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 0

 • Khám phá về Xã hội (lớp 5 tuổi).
  Khám phá Xã hội
  Khám phá về Xã hội (lớp 5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 0

 • Gia đình bé yêu
  Khám phá Xã hội
  Gia đình bé yêu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • Bé biết gì về ngày 20/11
  Khám phá Xã hội
  Bé biết gì về ngày 20/11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 11

 • Trò chuyện về ngày 8-3
  Khám phá Xã hội
  Trò chuyện về ngày 8-3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 70

 • ĐẾm đến 6 nhận biết nhóm có 6 đối tượng nhận biết chữ số 6
  Khám phá Xã hội
  ĐẾm đến 6 nhận biết nhóm có 6 đối tượng nhận biết chữ số 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 13

 • Trò chuyện về ngày Tết quê em
  Khám phá Xã hội
  Trò chuyện về ngày Tết quê em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

 • Thơ- bàn tay nhỏ
  Khám phá Xã hội
  Thơ- bàn tay nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2017

  Xem: 0

 • Hội chợ Mùa Thu, Giải thích chú cuội, chị Hằng cung trăng đêm TRUNG THU !
  Khám phá Xã hội
  Hội chợ Mùa Thu, Giải thích chú cuội, chị Hằng cung trăng đêm TRUNG THU !

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2017

  Xem: 0

 • lam quen voi toan
  Khám phá Xã hội
  lam quen voi toan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2017

  Xem: 0

 • thơ
  Khám phá Xã hội
  thơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 0

 • lam quen văn hoc
  Khám phá Xã hội
  lam quen văn hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 0

 • Chuyện của dê con có video
  Khám phá Xã hội
  Chuyện của dê con có video

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 0

 • an toàn giao thông
  Khám phá Xã hội
  an toàn giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2017

  Xem: 0

 • Đất nước VN diệu kì
  Khám phá Xã hội
  Đất nước VN diệu kì

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • bảo vệ rừng
  Khám phá Xã hội
  bảo vệ rừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 0

 • bảo vệ môi trường
  Khám phá Xã hội
  bảo vệ môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 0

 • khoa hoc lop 4 bài nghĩa quân tây sơn tiến ra thăng long
  Khám phá Xã hội
  khoa hoc lop 4 bài nghĩa quân tây sơn tiến ra thăng long

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • TRUYEN: GIOT NUOC TI XIU
  Khám phá Xã hội
  TRUYEN: GIOT NUOC TI XIU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • TRUYEN: XE LU VA XE CA
  Khám phá Xã hội
  TRUYEN: XE LU VA XE CA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 38

 • bé tham gia GT như thế nào
  Khám phá Xã hội
  bé tham gia GT như thế nào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2017

  Xem: 0

 • ke chuyen
  Khám phá Xã hội
  ke chuyen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

 • đêm nay bác không ngủ-minh huệ
  Khám phá Xã hội
  đêm nay bác không ngủ-minh huệ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2017

  Xem: 0

 • bài thơ đàn gà con
  Khám phá Xã hội
  bài thơ đàn gà con

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/2/2017

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY