Bài giảng Khoa học 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khoa học 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khoa học 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 50. Nóng, lạnh và nhiệt độ
   Khoa học 4
   Bài 50. Nóng, lạnh và nhiệt độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt
   Khoa học 4
   Bài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 1

  • Bài 38. Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão
   Khoa học 4
   Bài 38. Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Âm thanh
   Khoa học 4
   Bài 41. Âm thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Bóng tối
   Khoa học 4
   Bài 46. Bóng tối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 50. Nóng, lạnh và nhiệt độ
   Khoa học 4
   Bài 50. Nóng, lạnh và nhiệt độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Bóng tối
   Khoa học 4
   Bài 46. Bóng tối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Ánh sáng
   Khoa học 4
   Bài 45. Ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống
   Khoa học 4
   Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống
   Khoa học 4
   Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?
   Khoa học 4
   Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?
   Khoa học 4
   Bài 22. Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Bóng tối
   Khoa học 4
   Bài 46. Bóng tối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Ánh sáng
   Khoa học 4
   Bài 45. Ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Bóng tối
   Khoa học 4
   Bài 46. Bóng tối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 42. Sự lan truyền âm thanh
   Khoa học 4
   Bài 42. Sự lan truyền âm thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Bóng tối
   Khoa học 4
   Bài 46. Bóng tối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Bóng tối
   Khoa học 4
   Bài 46. Bóng tối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống
   Khoa học 4
   Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 42. Sự lan truyền âm thanh
   Khoa học 4
   Bài 42. Sự lan truyền âm thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Âm thanh
   Khoa học 4
   Bài 41. Âm thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Bóng tối
   Khoa học 4
   Bài 46. Bóng tối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Ánh sáng
   Khoa học 4
   Bài 45. Ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống
   Khoa học 4
   Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Bóng tối
   Khoa học 4
   Bài 46. Bóng tối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Ánh sáng
   Khoa học 4
   Bài 45. Ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Ánh sáng
   Khoa học 4
   Bài 45. Ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 46. Bóng tối
   Khoa học 4
   Bài 46. Bóng tối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 42. Sự lan truyền âm thanh
   Khoa học 4
   Bài 42. Sự lan truyền âm thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Âm thanh
   Khoa học 4
   Bài 41. Âm thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống
   Khoa học 4
   Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)
   Khoa học 4
   Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống
   Khoa học 4
   Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 42. Sự lan truyền âm thanh
   Khoa học 4
   Bài 42. Sự lan truyền âm thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Âm thanh
   Khoa học 4
   Bài 41. Âm thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY