Bài giảng Khoa học 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khoa học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khoa học 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 37. Dung dịch
   Khoa học 5
   Bài 37. Dung dịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 1

  • Bài 40. Năng lượng
   Khoa học 5
   Bài 40. Năng lượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học
   Khoa học 5
   Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 1

  • Gốm xây dung, gạch ngói.
   Khoa học 5
   Gốm xây dung, gạch ngói.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Tơ sợi
   Khoa học 5
   Bài 32. Tơ sợi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Nhôm
   Khoa học 5
   Bài 25. Nhôm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng
   Khoa học 5
   Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 37. Dung dịch
   Khoa học 5
   Bài 37. Dung dịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 36. Hỗn hợp
   Khoa học 5
   Bài 36. Hỗn hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Tơ sợi
   Khoa học 5
   Bài 32. Tơ sợi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Tơ sợi
   Khoa học 5
   Bài 32. Tơ sợi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 30. Cao su
   Khoa học 5
   Bài 30. Cao su

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 35. Sự chuyển thể của chất
   Khoa học 5
   Bài 35. Sự chuyển thể của chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 33-34. Ôn tập và Kiểm tra học kì I
   Khoa học 5
   Bài 33-34. Ôn tập và Kiểm tra học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Tơ sợi
   Khoa học 5
   Bài 32. Tơ sợi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 35. Sự chuyển thể của chất
   Khoa học 5
   Bài 35. Sự chuyển thể của chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 33-34. Ôn tập và Kiểm tra học kì I
   Khoa học 5
   Bài 33-34. Ôn tập và Kiểm tra học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 1

  • Khoa học 5 tiết 33
   Khoa học 5
   Khoa học 5 tiết 33

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Tơ sợi
   Khoa học 5
   Bài 32. Tơ sợi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ
   Khoa học 5
   Bài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 37. Dung dịch
   Khoa học 5
   Bài 37. Dung dịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 30. Cao su
   Khoa học 5
   Bài 30. Cao su

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Tơ sợi
   Khoa học 5
   Bài 32. Tơ sợi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Tơ sợi
   Khoa học 5
   Bài 32. Tơ sợi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 36. Hỗn hợp
   Khoa học 5
   Bài 36. Hỗn hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Tơ sợi
   Khoa học 5
   Bài 32. Tơ sợi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Gốm xây dựng: gạch, ngói
   Khoa học 5
   Bài 27. Gốm xây dựng: gạch, ngói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 31. Chất dẻo
   Khoa học 5
   Bài 31. Chất dẻo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 28. Xi măng
   Khoa học 5
   Bài 28. Xi măng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 28. Xi măng
   Khoa học 5
   Bài 28. Xi măng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 23. Sắt, gang, thép
   Khoa học 5
   Bài 23. Sắt, gang, thép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Thuỷ tinh
   Khoa học 5
   Bài 29. Thuỷ tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng khoa học lớp 5
   Khoa học 5
   Bài giảng khoa học lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 28. Xi măng
   Khoa học 5
   Bài 28. Xi măng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 30. Cao su
   Khoa học 5
   Bài 30. Cao su

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng
   Khoa học 5
   Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 23. Sắt, gang, thép
   Khoa học 5
   Bài 23. Sắt, gang, thép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 25. Nhôm
   Khoa học 5
   Bài 25. Nhôm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng
   Khoa học 5
   Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Thuỷ tinh
   Khoa học 5
   Bài 29. Thuỷ tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Thuỷ tinh ppbtnb
   Khoa học 5
   Bài 29. Thuỷ tinh ppbtnb

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Thủy tinh theo PPBTNB
   Khoa học 5
   Thủy tinh theo PPBTNB

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • thủy tinh
   Khoa học 5
   thủy tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • khoa hoc 5
   Khoa học 5
   khoa hoc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Khoa học LƠP 5.
   Khoa học 5
   Khoa học LƠP 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt
   Khoa học 5
   Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 31. Chất dẻo
   Khoa học 5
   Bài 31. Chất dẻo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 1

  • Bài 27. Gốm xây dựng: gạch, ngói
   Khoa học 5
   Bài 27. Gốm xây dựng: gạch, ngói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • bai giang lop 5 vnen - khoa hoc bai 15 : GẠCH, NGÓI
   Khoa học 5
   bai giang lop 5 vnen - khoa hoc bai 15 : GẠCH, NGÓI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Thuỷ tinh
   Khoa học 5
   Bài 29. Thuỷ tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY