Bài giảng Kĩ thuật 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Kĩ thuật 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Kĩ thuật 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
   Kĩ thuật 4
   Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Thêu móc xích
   Kĩ thuật 4
   Bài 7. Thêu móc xích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
   Kĩ thuật 4
   Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Thêu móc xích
   Kĩ thuật 4
   Bài 7. Thêu móc xích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Thêu móc xích
   Kĩ thuật 4
   Bài 7. Thêu móc xích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Thêu móc xích
   Kĩ thuật 4
   Bài 7. Thêu móc xích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
   Kĩ thuật 4
   Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa
   Kĩ thuật 4
   Bài 6. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Khâu đột thưa
   Kĩ thuật 4
   Bài 5. Khâu đột thưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Khâu đột thưa
   Kĩ thuật 4
   Bài 5. Khâu đột thưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
   Kĩ thuật 4
   Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Lắp xe nôi
   Kĩ thuật 4
   Bài 16. Lắp xe nôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
   Kĩ thuật 4
   Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu
   Kĩ thuật 4
   Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Khâu thường
   Kĩ thuật 4
   Bài 3. Khâu thường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 3. Khâu thường
   Kĩ thuật 4
   Bài 3. Khâu thường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu
   Kĩ thuật 4
   Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
   Kĩ thuật 4
   Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 14 : Ô nhiễm môi trường
   Kĩ thuật 4
   Bài 14 : Ô nhiễm môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Lắp xe nôi
   Kĩ thuật 4
   Bài 16. Lắp xe nôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Lắp ô tô tải
   Kĩ thuật 4
   Bài 17. Lắp ô tô tải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Lắp ô tô tải
   Kĩ thuật 4
   Bài 17. Lắp ô tô tải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Lắp xe nôi
   Kĩ thuật 4
   Bài 16. Lắp xe nôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Lắp ô tô tải
   Kĩ thuật 4
   Bài 17. Lắp ô tô tải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. Lắp cái đu
   Kĩ thuật 4
   Bài 15. Lắp cái đu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 15. Lắp cái đu
   Kĩ thuật 4
   Bài 15. Lắp cái đu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. Lắp cái đu
   Kĩ thuật 4
   Bài 15. Lắp cái đu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 6

  • Bài 13. Chăm sóc rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 17. Lắp ô tô tải
   Kĩ thuật 4
   Bài 17. Lắp ô tô tải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 16. Lắp xe nôi
   Kĩ thuật 4
   Bài 16. Lắp xe nôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Lắp cái đu
   Kĩ thuật 4
   Bài 15. Lắp cái đu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật
   Kĩ thuật 4
   Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Chăm sóc rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Trồng cây rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 12. Trồng cây rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn
   Kĩ thuật 4
   Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 5

  • Bài 7. Thêu móc xích
   Kĩ thuật 4
   Bài 7. Thêu móc xích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 3

  • Bài 5. Khâu đột thưa
   Kĩ thuật 4
   Bài 5. Khâu đột thưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường
   Kĩ thuật 4
   Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 3

  • Bài 3. Khâu thường
   Kĩ thuật 4
   Bài 3. Khâu thường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 6

  • Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu
   Kĩ thuật 4
   Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 21

  • Bài 7. Thêu móc xích
   Kĩ thuật 4
   Bài 7. Thêu móc xích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2018

   Xem: 3

  • Bài 13. Chăm sóc rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Chăm sóc rau, hoa
   Kĩ thuật 4
   Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY