Bài giảng Kĩ thuật 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Kĩ thuật 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Kĩ thuật 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 15. Vệ sinh phòng bệnh cho gà
   Kĩ thuật 5
   Bài 15. Vệ sinh phòng bệnh cho gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Vệ sinh phòng bệnh cho gà
   Kĩ thuật 5
   Bài 15. Vệ sinh phòng bệnh cho gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
   Kĩ thuật 5
   Bài 11. Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • CHĂM SÓC GÀ
   Kĩ thuật 5
   CHĂM SÓC GÀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà
   Kĩ thuật 5
   Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Thêu dấu nhân
   Kĩ thuật 5
   Bài 2. Thêu dấu nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
   Kĩ thuật 5
   Bài 11. Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
   Kĩ thuật 5
   Bài 11. Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 6.Luộc rau
   Kĩ thuật 5
   Bài 6.Luộc rau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn
   Kĩ thuật 5
   Bài 9. Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Lắp xe cần cẩu
   Kĩ thuật 5
   Bài 16. Lắp xe cần cẩu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống
   Kĩ thuật 5
   Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình
   Kĩ thuật 5
   Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Nấu cơm
   Kĩ thuật 5
   Bài 5. Nấu cơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Luộc rau
   Kĩ thuật 5
   Bài 6. Luộc rau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Nấu cơm
   Kĩ thuật 5
   Bài 5. Nấu cơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn
   Kĩ thuật 5
   Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 14. Chăm sóc gà
   Kĩ thuật 5
   Bài 14. Chăm sóc gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn
   Kĩ thuật 5
   Bài 9. Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Đính khuy hai lỗ
   Kĩ thuật 5
   Bài 1. Đính khuy hai lỗ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 1. Đính khuy hai lỗ
   Kĩ thuật 5
   Bài 1. Đính khuy hai lỗ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Đính khuy hai lỗ
   Kĩ thuật 5
   Bài 1. Đính khuy hai lỗ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 58

  • Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà
   Kĩ thuật 5
   Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 20. Lắp ghép mô hình tự chọn
   Kĩ thuật 5
   Bài 20. Lắp ghép mô hình tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống
   Kĩ thuật 5
   Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình
   Kĩ thuật 5
   Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Luộc rau
   Kĩ thuật 5
   Bài 6. Luộc rau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 24

  • Bài 5. Nấu cơm
   Kĩ thuật 5
   Bài 5. Nấu cơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn
   Kĩ thuật 5
   Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình
   Kĩ thuật 5
   Bài 3. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Thêu dấu nhân
   Kĩ thuật 5
   Bài 2. Thêu dấu nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 2

  • Bài 1. Đính khuy hai lỗ
   Kĩ thuật 5
   Bài 1. Đính khuy hai lỗ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. Lắp rô-bốt
   Kĩ thuật 5
   Bài 19. Lắp rô-bốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 19: Lắp Rô-bốt
   Kĩ thuật 5
   Bài 19: Lắp Rô-bốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Lắp xe ben
   Kĩ thuật 5
   Bài 17. Lắp xe ben

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 19. Lắp rô-bốt
   Kĩ thuật 5
   Bài 19. Lắp rô-bốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 17. Lắp xe ben
   Kĩ thuật 5
   Bài 17. Lắp xe ben

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Lắp máy bay trực thăng
   Kĩ thuật 5
   Bài 18. Lắp máy bay trực thăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 19. Lắp rô-bốt
   Kĩ thuật 5
   Bài 19. Lắp rô-bốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 18. Lắp máy bay trực thăng
   Kĩ thuật 5
   Bài 18. Lắp máy bay trực thăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 17. Lắp xe ben
   Kĩ thuật 5
   Bài 17. Lắp xe ben

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 13. Nuôi dưỡng gà
   Kĩ thuật 5
   Bài 13. Nuôi dưỡng gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 4

  • Bài 12. Thức ăn nuôi gà
   Kĩ thuật 5
   Bài 12. Thức ăn nuôi gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 11. Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
   Kĩ thuật 5
   Bài 11. Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà
   Kĩ thuật 5
   Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 3

  • Bài 9. Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn
   Kĩ thuật 5
   Bài 9. Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 4

  • Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống
   Kĩ thuật 5
   Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình
   Kĩ thuật 5
   Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 6. Luộc rau
   Kĩ thuật 5
   Bài 6. Luộc rau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 24

  • Bài 5. Nấu cơm
   Kĩ thuật 5
   Bài 5. Nấu cơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY