Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Kĩ thuật 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Kĩ thuật 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Kĩ thuật 5

 • Bài 1. Đính khuy hai lỗ
  Kĩ thuật 5
  Bài 1. Đính khuy hai lỗ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 5

 • Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà
  Kĩ thuật 5
  Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Lắp ghép mô hình tự chọn
  Kĩ thuật 5
  Bài 20. Lắp ghép mô hình tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống
  Kĩ thuật 5
  Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình
  Kĩ thuật 5
  Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Luộc rau
  Kĩ thuật 5
  Bài 6. Luộc rau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Nấu cơm
  Kĩ thuật 5
  Bài 5. Nấu cơm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn
  Kĩ thuật 5
  Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình
  Kĩ thuật 5
  Bài 3. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Thêu dấu nhân
  Kĩ thuật 5
  Bài 2. Thêu dấu nhân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Đính khuy hai lỗ
  Kĩ thuật 5
  Bài 1. Đính khuy hai lỗ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 19. Lắp rô-bốt
  Kĩ thuật 5
  Bài 19. Lắp rô-bốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 19: Lắp Rô-bốt
  Kĩ thuật 5
  Bài 19: Lắp Rô-bốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 17. Lắp xe ben
  Kĩ thuật 5
  Bài 17. Lắp xe ben

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 19. Lắp rô-bốt
  Kĩ thuật 5
  Bài 19. Lắp rô-bốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 17. Lắp xe ben
  Kĩ thuật 5
  Bài 17. Lắp xe ben

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 18. Lắp máy bay trực thăng
  Kĩ thuật 5
  Bài 18. Lắp máy bay trực thăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 19. Lắp rô-bốt
  Kĩ thuật 5
  Bài 19. Lắp rô-bốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 18. Lắp máy bay trực thăng
  Kĩ thuật 5
  Bài 18. Lắp máy bay trực thăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 17. Lắp xe ben
  Kĩ thuật 5
  Bài 17. Lắp xe ben

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 13. Nuôi dưỡng gà
  Kĩ thuật 5
  Bài 13. Nuôi dưỡng gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 4

 • Bài 12. Thức ăn nuôi gà
  Kĩ thuật 5
  Bài 12. Thức ăn nuôi gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 11. Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
  Kĩ thuật 5
  Bài 11. Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà
  Kĩ thuật 5
  Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 3

 • Bài 9. Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn
  Kĩ thuật 5
  Bài 9. Cắt, khâu, thêu hoặc nấu ăn tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 4

 • Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống
  Kĩ thuật 5
  Bài 8. Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 2

 • Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình
  Kĩ thuật 5
  Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 6. Luộc rau
  Kĩ thuật 5
  Bài 6. Luộc rau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 5. Nấu cơm
  Kĩ thuật 5
  Bài 5. Nấu cơm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn
  Kĩ thuật 5
  Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 2. Thêu dấu nhân
  Kĩ thuật 5
  Bài 2. Thêu dấu nhân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 3. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình
  Kĩ thuật 5
  Bài 3. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 4

 • Bài 1. Đính khuy hai lỗ
  Kĩ thuật 5
  Bài 1. Đính khuy hai lỗ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 17. Lắp xe ben
  Kĩ thuật 5
  Bài 17. Lắp xe ben

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Nuôi dưỡng gà
  Kĩ thuật 5
  Bài 13. Nuôi dưỡng gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 4

 • Bài 12. Thức ăn nuôi gà
  Kĩ thuật 5
  Bài 12. Thức ăn nuôi gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 5

 • Bài 21 Kĩ thuật tự chọn
  Kĩ thuật 5
  Bài 21 Kĩ thuật tự chọn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. Chăm sóc gà
  Kĩ thuật 5
  Bài 14. Chăm sóc gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 3

 • Bài 17. Lắp xe ben
  Kĩ thuật 5
  Bài 17. Lắp xe ben

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 5. Nấu cơm
  Kĩ thuật 5
  Bài 5. Nấu cơm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 5. Nấu cơm
  Kĩ thuật 5
  Bài 5. Nấu cơm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn
  Kĩ thuật 5
  Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn
  Kĩ thuật 5
  Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 12. Thức ăn nuôi gà
  Kĩ thuật 5
  Bài 12. Thức ăn nuôi gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2017

  Xem: 0

 • Bài 2. Thêu dấu nhân
  Kĩ thuật 5
  Bài 2. Thêu dấu nhân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2017

  Xem: 0

 • Bài 12. Thức ăn nuôi gà
  Kĩ thuật 5
  Bài 12. Thức ăn nuôi gà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 5. Nấu cơm
  Kĩ thuật 5
  Bài 5. Nấu cơm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình
  Kĩ thuật 5
  Bài 7. Bày, dọn bữa ăn trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 6. Luộc rau
  Kĩ thuật 5
  Bài 6. Luộc rau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2017

  Xem: 8

 • Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn
  Kĩ thuật 5
  Bài 4. Chuẩn bị nấu ăn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2017

  Xem: 8

 • Bài 3. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình
  Kĩ thuật 5
  Bài 3. Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 2. Thêu dấu nhân
  Kĩ thuật 5
  Bài 2. Thêu dấu nhân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kĩ thuật 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2017

  Xem: 11

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY