Bài giảng Làm quen với Toán (3 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Làm quen với Toán (3 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Làm quen với Toán (3 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Làm quen với Toán hình chữ nhật nhình tròn chủ đề GT (3 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán hình chữ nhật nhình tròn chủ đề GT (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề: Động vật nuôi trong gia đình. Đề tài: Nhận biết một ssos động vật nuôi trong gia đình và thức ăn của chúng
   Làm quen với Toán
   Chủ đề: Động vật nuôi trong gia đình. Đề tài: Nhận biết một ssos động vật nuôi trong gia đình và thức ăn của chúng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Chủ để : làm quen với toán_ Để tài: so sánh cao thấp - to hơn nhỏ hơn.
   Làm quen với Toán
   Chủ để : làm quen với toán_ Để tài: so sánh cao thấp - to hơn nhỏ hơn.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • tach 1 nhom co 3 doi tuong thanh 2 nhom
   Làm quen với Toán
   tach 1 nhom co 3 doi tuong thanh 2 nhom

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • PTNT
   Làm quen với Toán
   PTNT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (3 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Triệu thị Nhung - Làm quen với Toán (3 tuổi). Nhận biết và đếm nhóm con vật trong phạm vi 2
   Làm quen với Toán
   Triệu thị Nhung - Làm quen với Toán (3 tuổi). Nhận biết và đếm nhóm con vật trong phạm vi 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN
   Làm quen với Toán
   HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Làm quen văn học Thơ Cô dạy
   Làm quen với Toán
   Làm quen văn học Thơ Cô dạy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (3 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • xếp xen kẽ
   Làm quen với Toán
   xếp xen kẽ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Tieng anh
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • SỐ 2 CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT
   Làm quen với Toán
   SỐ 2 CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2018

   Xem: 1

  • SỐ 1 VÀ 2
   Làm quen với Toán
   SỐ 1 VÀ 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 0

  • SỐ 3 Chủ Đề Gia Đình
   Làm quen với Toán
   SỐ 3 Chủ Đề Gia Đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2018

   Xem: 0

  • XẾP TƯƠNG ỨNG 1 1
   Làm quen với Toán
   XẾP TƯƠNG ỨNG 1 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2018

   Xem: 0

  • Tranh tô màu cho bé
   Làm quen với Toán
   Tranh tô màu cho bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 16

  • Làm quen với Toán (3 tuổi) lớp  mầm non
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (3 tuổi) lớp mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2018

   Xem: 6

  • xếp tương ứng 1 : 1
   Làm quen với Toán
   xếp tương ứng 1 : 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 1

  • bài giảng
   Làm quen với Toán
   bài giảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2018

   Xem: 1

  • Làm quen với Toán (3 tuổi). 124567
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (3 tuổi). 124567

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2018

   Xem: 1

  • Trò chơi rung chuông vàng 3 tuổi
   Làm quen với Toán
   Trò chơi rung chuông vàng 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 1

  • Làm quen với Toán mam non (3 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán mam non (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (3 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2017

   Xem: 0

  • Beat bài hát : Gieo hạt
   Làm quen với Toán
   Beat bài hát : Gieo hạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 1

  • Sắp xếp theo quy tắc
   Làm quen với Toán
   Sắp xếp theo quy tắc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 18

  • Sắp xếp theo quy tắc
   Làm quen với Toán
   Sắp xếp theo quy tắc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 40

  • Bé học đếm (1-10)
   Làm quen với Toán
   Bé học đếm (1-10)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 9

  • Bé học đếm (1-10)
   Làm quen với Toán
   Bé học đếm (1-10)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 8

  • bé cần gì lớn lên khỏe mạnh
   Làm quen với Toán
   bé cần gì lớn lên khỏe mạnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2017

   Xem: 8

  • Đếm và nhận biết số 9
   Làm quen với Toán
   Đếm và nhận biết số 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2017

   Xem: 0

  • âm nhạc
   Làm quen với Toán
   âm nhạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2017

   Xem: 7

  • nhận biết số lượng trong phạm vi 5
   Làm quen với Toán
   nhận biết số lượng trong phạm vi 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 0

  • am nhac
   Làm quen với Toán
   am nhac

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2017

   Xem: 0

  • Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình trong trường mẫu giáo
   Làm quen với Toán
   Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình trong trường mẫu giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 0

  • PTNT
   Làm quen với Toán
   PTNT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2017

   Xem: 11

  • Các chủ điểm cả năm học
   Làm quen với Toán
   Các chủ điểm cả năm học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2017

   Xem: 12

  • bong hoa cuc trang
   Làm quen với Toán
   bong hoa cuc trang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2017

   Xem: 1

  • Sách 3-4 tuổi: Kích thích tính sáng tạo cho trẻ
   Làm quen với Toán
   Sách 3-4 tuổi: Kích thích tính sáng tạo cho trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2017

   Xem: 17

  • tho: chiec cau moi
   Làm quen với Toán
   tho: chiec cau moi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2017

   Xem: 0

  • toan so 5
   Làm quen với Toán
   toan so 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2017

   Xem: 0

  • nhận biết, đếm đúng các nhóm có số lượng 5
   Làm quen với Toán
   nhận biết, đếm đúng các nhóm có số lượng 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án lớp sơn ca sống động, tặng quý cô mầm non
   Làm quen với Toán
   Giáo án lớp sơn ca sống động, tặng quý cô mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2017

   Xem: 0

  • Mot so phuong tien giao thong duong bo
   Làm quen với Toán
   Mot so phuong tien giao thong duong bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2017

   Xem: 0

  • Nhận biết phân biệt hình chữ nhật hình tròn
   Làm quen với Toán
   Nhận biết phân biệt hình chữ nhật hình tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2017

   Xem: 6

  • nhận thức
   Làm quen với Toán
   nhận thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2017

   Xem: 0

  • ngôn ngữ
   Làm quen với Toán
   ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2017

   Xem: 1

  • KPMTXQ- SỰ ĐỔI MÀU CUẢ NƯỚC BẮP CẢI TÍM
   Làm quen với Toán
   KPMTXQ- SỰ ĐỔI MÀU CUẢ NƯỚC BẮP CẢI TÍM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 1

  • nhận biết hình vuông hình chữ nhật
   Làm quen với Toán
   nhận biết hình vuông hình chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 0

  • PTNT-NHAN BIET CHU SO 5 TSCH GOP TRONG PHAM VI 5
   Làm quen với Toán
   PTNT-NHAN BIET CHU SO 5 TSCH GOP TRONG PHAM VI 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY