Bài giảng Làm quen với Toán (4 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Làm quen với Toán (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Làm quen với Toán (4 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • KHỐI CẦU. HTTMQ
   Làm quen với Toán
   KHỐI CẦU. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • học đếm
   Làm quen với Toán
   học đếm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với toán đếm nhận biết số lượng 4
   Làm quen với Toán
   Làm quen với toán đếm nhận biết số lượng 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • đếm đến 3 nhận biết các nhóm có 3 đối tượng
   Làm quen với Toán
   đếm đến 3 nhận biết các nhóm có 3 đối tượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án âm nhạc (4 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Giáo án âm nhạc (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng
   Làm quen với Toán
   So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • so sánh sự băng nhau của 2 doi tuọng
   Làm quen với Toán
   so sánh sự băng nhau của 2 doi tuọng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • SO SÁNH CHIỀU RỘNG
   Làm quen với Toán
   SO SÁNH CHIỀU RỘNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG
   Làm quen với Toán
   CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • so 3
   Làm quen với Toán
   so 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 1

  • SỐ 4
   Làm quen với Toán
   SỐ 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (4 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • SỐ 3.HTTMQ
   Làm quen với Toán
   SỐ 3.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • trò chuyện về người thân của bé
   Làm quen với Toán
   trò chuyện về người thân của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỌC SỐ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5
   Làm quen với Toán
   ĐỌC SỐ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • chu đề giao thông
   Làm quen với Toán
   chu đề giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2018

   Xem: 0

  • so 4
   Làm quen với Toán
   so 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 10

  • Làm quen với Toán (4 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 2

  • LÀM QUEN VỚI SỐ LƯỢNG VÀ CHỮ SỐ 5
   Làm quen với Toán
   LÀM QUEN VỚI SỐ LƯỢNG VÀ CHỮ SỐ 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2018

   Xem: 1

  • giáo an thao giang mam non
   Làm quen với Toán
   giáo an thao giang mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2018

   Xem: 1

  • Làm quen với Toán số 4 (4 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán số 4 (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 1

  • Thơ: Ong và Bướm (4 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Thơ: Ong và Bướm (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 1

  • làm quen với toán đếm đến 5 , nhận biết nhóm 5 đối tượng (4 tuổi).
   Làm quen với Toán
   làm quen với toán đếm đến 5 , nhận biết nhóm 5 đối tượng (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 0

  • Làm quen với toan
   Làm quen với Toán
   Làm quen với toan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 193

  • Đếm đến 3. nhận biết nhóm có 3 đối tượng
   Làm quen với Toán
   Đếm đến 3. nhận biết nhóm có 3 đối tượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  • SS SO LƯỢNG PV 3
   Làm quen với Toán
   SS SO LƯỢNG PV 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2017

   Xem: 0

  • co giao em
   Làm quen với Toán
   co giao em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2017

   Xem: 0

  • kể chuyện" Món quà của cô giáo"
   Làm quen với Toán
   kể chuyện" Món quà của cô giáo"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2017

   Xem: 0

  • LQV TOAN
   Làm quen với Toán
   LQV TOAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2017

   Xem: 20

  • HDLQV TOan
   Làm quen với Toán
   HDLQV TOan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2017

   Xem: 0

  • phát âm từ khó
   Làm quen với Toán
   phát âm từ khó

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • TIẾNG ANH CHỦ ĐÈÀU SẮC
   Làm quen với Toán
   TIẾNG ANH CHỦ ĐÈÀU SẮC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2017

   Xem: 12

  • thể dục
   Làm quen với Toán
   thể dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2017

   Xem: 0

  • giáo án thơ con đường của bé
   Làm quen với Toán
   giáo án thơ con đường của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2017

   Xem: 0

  • giáo án
   Làm quen với Toán
   giáo án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2017

   Xem: 20

  • so 4 tiet 2
   Làm quen với Toán
   so 4 tiet 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2017

   Xem: 0

  • Nhận biết sáng trưa chiều tối
   Làm quen với Toán
   Nhận biết sáng trưa chiều tối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2017

   Xem: 0

  • bảng chữ cái
   Làm quen với Toán
   bảng chữ cái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  • Đếm đến 10 và đếm theo khả năng
   Làm quen với Toán
   Đếm đến 10 và đếm theo khả năng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 0

  • chu " b - d - đ tiet 1 chu de thuc vat
   Làm quen với Toán
   chu " b - d - đ tiet 1 chu de thuc vat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2017

   Xem: 7

  • Phân biet hinh tam giac hinh vuong hinh chu nhat
   Làm quen với Toán
   Phân biet hinh tam giac hinh vuong hinh chu nhat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2017

   Xem: 0

  • giáo án toán
   Làm quen với Toán
   giáo án toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2017

   Xem: 0

  • so sanh săp thu thu chieu dai 3 doi tuong
   Làm quen với Toán
   so sanh săp thu thu chieu dai 3 doi tuong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2017

   Xem: 0

  • giao an dien tu tim hieu ve phuong tien giao thong đường thủy
   Làm quen với Toán
   giao an dien tu tim hieu ve phuong tien giao thong đường thủy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2017

   Xem: 0

  • múa ca vang boi
   Làm quen với Toán
   múa ca vang boi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2017

   Xem: 0

  • ôn tập các hình học phẳng
   Làm quen với Toán
   ôn tập các hình học phẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2017

   Xem: 7

  • so 5 tiet 1
   Làm quen với Toán
   so 5 tiet 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • so sánh chiều rộng cuae 2 đối tượng
   Làm quen với Toán
   so sánh chiều rộng cuae 2 đối tượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 11

  • truyen kien con di o to
   Làm quen với Toán
   truyen kien con di o to

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY