Bài giảng Làm quen với Toán (5 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Làm quen với Toán (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Làm quen với Toán (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • số 5 tiết 2
   Làm quen với Toán
   số 5 tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với cc u ư (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với cc u ư (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với cv(5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với cv(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án thi giáo viên giỏi cấp trường hay
   Làm quen với Toán
   Giáo án thi giáo viên giỏi cấp trường hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 3

  • Làm quen với chữ viết A, Ă, Â
   Làm quen với Toán
   Làm quen với chữ viết A, Ă, Â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • HÌNH TRÒN, VUÔNG, TAM GIÁC
   Làm quen với Toán
   HÌNH TRÒN, VUÔNG, TAM GIÁC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ
   Làm quen với Toán
   HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 7

  • Làm quen với văn học (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với văn học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2018

   Xem: 4

  • Quan sát đồ dùng trong gia đình
   Làm quen với Toán
   Quan sát đồ dùng trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 1

  • Làm quen với Toán. HTTMQ
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • TOÁN SỐ 8
   Làm quen với Toán
   TOÁN SỐ 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi)
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2018

   Xem: 7

  • SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT
   Làm quen với Toán
   SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2018

   Xem: 3

  • SỐ ĐẾM TỪ 1-10
   Làm quen với Toán
   SỐ ĐẾM TỪ 1-10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2018

   Xem: 13

  • Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá
   Làm quen với Toán
   Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 8

  • tao hinh vẽ PTGT theo ý thích
   Làm quen với Toán
   tao hinh vẽ PTGT theo ý thích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • làm quen với toán số 6 (t1)
   Làm quen với Toán
   làm quen với toán số 6 (t1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 4

  • Nhận biết các ngày trong tuần
   Làm quen với Toán
   Nhận biết các ngày trong tuần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 3

  • làm quen với toán
   Làm quen với Toán
   làm quen với toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • so sánh chiều cao 2 đối tượng
   Làm quen với Toán
   so sánh chiều cao 2 đối tượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi)
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 14

  • Làm quen chữ viết
   Làm quen với Toán
   Làm quen chữ viết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 2

  • Làm quen với Toán (5 tuổi) số 7 tiết 1
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi) số 7 tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 3

  • Nhận biết hình vuông, hình tam giác
   Làm quen với Toán
   Nhận biết hình vuông, hình tam giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 1

  • mam non
   Làm quen với Toán
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 2

  • chủ điểm gia đinh
   Làm quen với Toán
   chủ điểm gia đinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 5

  • GADT CD LQCC h k
   Làm quen với Toán
   GADT CD LQCC h k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 4

  • tim hieu sot
   Làm quen với Toán
   tim hieu sot

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 1

  • Đếm đến 8
   Làm quen với Toán
   Đếm đến 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2018

   Xem: 1

  • làm quen chữ e,ê
   Làm quen với Toán
   làm quen chữ e,ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2018

   Xem: 4

  • lop 5 tuoi
   Làm quen với Toán
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 3

  • lam quen chu cai i,t,c
   Làm quen với Toán
   lam quen chu cai i,t,c

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • làm quen giao thông [ 5] không nên chơi trên lòng đường
   Làm quen với Toán
   làm quen giao thông [ 5] không nên chơi trên lòng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • học cộng trừ thôi các bé
   Làm quen với Toán
   học cộng trừ thôi các bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi. toan so 6 tiet 3
   Làm quen với Toán
   lop 5 tuoi. toan so 6 tiet 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 1

  • giúp bé giỏi toán
   Làm quen với Toán
   giúp bé giỏi toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 3

  • làm quen toán
   Làm quen với Toán
   làm quen toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 1

  • truyện
   Làm quen với Toán
   truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 0

  • đếm đến 9
   Làm quen với Toán
   đếm đến 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 1

  • Làm quen chữ cái l,m,n
   Làm quen với Toán
   Làm quen chữ cái l,m,n

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi) học số 6 cùng bé
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi) học số 6 cùng bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2018

   Xem: 1

  • giáo án thể chất 5 tuổi
   Làm quen với Toán
   giáo án thể chất 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 0

  • Tìm và khoan tròn các con vật sống dưới nước
   Làm quen với Toán
   Tìm và khoan tròn các con vật sống dưới nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • Tìm và khoan tròn các con vật sống dưới nước
   Làm quen với Toán
   Tìm và khoan tròn các con vật sống dưới nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • Làm quen với các chữ số trong toán (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với các chữ số trong toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY