Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Đường lối CM của DCSVN chương III
   Lịch sử
   Đường lối CM của DCSVN chương III

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Đường lối cách mạng của ĐCSVN
   Lịch sử
   Đường lối cách mạng của ĐCSVN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Đường lối CM
   Lịch sử
   Đường lối CM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Việt Nam Hóa Chiến Tranh
   Lịch sử
   Việt Nam Hóa Chiến Tranh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2017

   Xem: 0

  • Lịch sử (CĐ-ĐH).Những đặc điểm trật tự Ianta
   Lịch sử
   Lịch sử (CĐ-ĐH).Những đặc điểm trật tự Ianta

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • tỏng quan vệ mạng 4G
   Lịch sử
   tỏng quan vệ mạng 4G

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2017

   Xem: 0

  • lịch sử thế giới
   Lịch sử
   lịch sử thế giới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2017

   Xem: 0

  • PP sắp xếp nổi bọt
   Lịch sử
   PP sắp xếp nổi bọt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 0

  • phòng chống HIV/AIDS
   Lịch sử
   phòng chống HIV/AIDS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2017

   Xem: 0

  • Nguyễn Ái Quốc Và Quá Trình Vận Động Thành Lập Đảng (1920-1930)
   Lịch sử
   Nguyễn Ái Quốc Và Quá Trình Vận Động Thành Lập Đảng (1920-1930)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2017

   Xem: 0

  • Đuỏi hình bắt chữ
   Lịch sử
   Đuỏi hình bắt chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 0

  • Tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa chùa Hội Khánh
   Lịch sử
   Tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa chùa Hội Khánh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2016

   Xem: 1

  • Lịch sử 1858 đến 1945
   Lịch sử
   Lịch sử 1858 đến 1945

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2016

   Xem: 0

  • trò chơi ô chữ
   Lịch sử
   trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2016

   Xem: 0

  • thân thế, sự nghiệp đóng góp của chủ tịch Hồ Chí Minh
   Lịch sử
   thân thế, sự nghiệp đóng góp của chủ tịch Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2016

   Xem: 0

  • Tài liệu lưu trữ
   Lịch sử
   Tài liệu lưu trữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2016

   Xem: 0

  • nội chiến hoa kì
   Lịch sử
   nội chiến hoa kì

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2016

   Xem: 0

  • nhân học
   Lịch sử
   nhân học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2016

   Xem: 0

  • Vai trò vốn tài liệu-
   Lịch sử
   Vai trò vốn tài liệu-

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 0

  • tài liệu
   Lịch sử
   tài liệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2015

   Xem: 0

  • Luật Hình Sự 2
   Lịch sử
   Luật Hình Sự 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2015

   Xem: 36

  • Luật Hình Sự 2
   Lịch sử
   Luật Hình Sự 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2015

   Xem: 0

  • Triết Học Mác-Lê Nin - Lớp Trung Cấp Chính Trị
   Lịch sử
   Triết Học Mác-Lê Nin - Lớp Trung Cấp Chính Trị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2015

   Xem: 45

  • Văn hóa Phục hưng
   Lịch sử
   Văn hóa Phục hưng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2015

   Xem: 0

  • Quan hệ Trung Quốc và Mỹ từ năm 1972 đến nay
   Lịch sử
   Quan hệ Trung Quốc và Mỹ từ năm 1972 đến nay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2015

   Xem: 0

  • Vấn đề thống nhất trên bán đảo Triều Tiên
   Lịch sử
   Vấn đề thống nhất trên bán đảo Triều Tiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2015

   Xem: 0

  • Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 2000 đến nay
   Lịch sử
   Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 2000 đến nay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2015

   Xem: 0

  • Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 1949 - 2000
   Lịch sử
   Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ năm 1949 - 2000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2015

   Xem: 0

  • Chiến tranh Nhật - Nga, Nhật - Thanh
   Lịch sử
   Chiến tranh Nhật - Nga, Nhật - Thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2015

   Xem: 0

  • Ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX
   Lịch sử
   Ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2015

   Xem: 0

  • Các phương pháp tạo thông cáo báo chí hiệu quả
   Lịch sử
   Các phương pháp tạo thông cáo báo chí hiệu quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2015

   Xem: 0

  • NGHIEN CUU LSGD THE GIOI
   Lịch sử
   NGHIEN CUU LSGD THE GIOI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2015

   Xem: 0

  • hệ sinh dục
   Lịch sử
   hệ sinh dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2015

   Xem: 0

  • duong loi cach mang viet nam sau nam 1954
   Lịch sử
   duong loi cach mang viet nam sau nam 1954

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2015

   Xem: 0

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
   Lịch sử
   Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2014

   Xem: 27

  • Cương lĩnh chính trị
   Lịch sử
   Cương lĩnh chính trị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2014

   Xem: 0

  • đường lối xây dựng hệ thống chính trị
   Lịch sử
   đường lối xây dựng hệ thống chính trị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2014

   Xem: 24

  • Bài Giảng Đường lối cách mạng Việt Nam
   Lịch sử
   Bài Giảng Đường lối cách mạng Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2014

   Xem: 0

  • Lịch sư đảng
   Lịch sử
   Lịch sư đảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2014

   Xem: 0

  • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
   Lịch sử
   Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2013

   Xem: 0

  • chinh tri
   Lịch sử
   chinh tri

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2013

   Xem: 1

  • ĐẶC ĐIỂM VÀ BẢN CHẤT CNTB HIỆN ĐẠI
   Lịch sử
   ĐẶC ĐIỂM VÀ BẢN CHẤT CNTB HIỆN ĐẠI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2013

   Xem: 0

  • BIEU MAU PHAT TRIEN DANG
   Lịch sử
   BIEU MAU PHAT TRIEN DANG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2013

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng đảng viên mới
   Lịch sử
   Bồi dưỡng đảng viên mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2013

   Xem: 17

  • cở sở văn hóa việt nam
   Lịch sử
   cở sở văn hóa việt nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2013

   Xem: 14

  • Tôn giáo ngoại sinh và tôn giáo nội sinh
   Lịch sử
   Tôn giáo ngoại sinh và tôn giáo nội sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2013

   Xem: 0

  • khảo cổ học
   Lịch sử
   khảo cổ học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2013

   Xem: 0

  • khảo cổ học
   Lịch sử
   khảo cổ học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2013

   Xem: 0

  • khảo cổ học
   Lịch sử
   khảo cổ học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2013

   Xem: 0

  • khảo cổ học
   Lịch sử
   khảo cổ học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2013

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY