Bài giảng Lớp 1

Thư viện bài giảng Lớp 1
bài giảng
Học vần 1

Bài 48. in, un( tiet 1+2)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động Giáo dục

Bài 8. Trật tự trong trường học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Việt

Tập đọc 3. Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 66. uôm, ươm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 65. iêm, yêm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Cây hoa TN_XH lớp 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

GIO AN HOC VAN LOP 1 BAI 64 IM - UM

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động Giáo dục

hoat dong ngoai gio len lop 3

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 44. on, an

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 57. ang, anh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 55. eng, iêng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

bài 37. Ôn tập

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

bài 34. ui, ưi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 46 on, ơn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
TN-XH, KH - LS

Lịch sử 4. Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 65. iêm, yêm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 10

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Nhiều hơn, ít hơn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 15. Lớp học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
TN-XH, KH - LS

Bài 6. Chăm sóc và bảo vệ răng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 2

Phép trừ trong phạm vi 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép trừ trong phạm vi 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép trừ trong phạm vi 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép cộng trong phạm vi 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép cộng trong phạm vi 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 2

Phép cộng trong phạm vi 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng dạng 14+3

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép cộng dạng 14+3

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 2

Phép cộng dạng 14+3

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Phép cộng dạng 14+3

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 2

Đồng hồ. Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Đồng hồ. Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Đồng hồ. Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Đồng hồ. Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Đồng hồ. Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Đồng hồ. Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 2

Đồng hồ. Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Đồng hồ. Thời gian

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Các CT khác

Tiny talk 1 unit 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

Phép cộng trong phạm vi 4

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 11. Gia đình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 12. Nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Học vần 1

Bài 62. ôm, ơm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 1

Bài 17. Giữ gìn lớp học sạch, đẹp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 1

toan hoc 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

toan hoc 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

toan hoc 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 2

toan hoc 2

 • 3 tháng trước
 • 0