Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Lớp 1

 • Bác đưa thư
  Tập đọc 1
  Bác đưa thư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Số 6
  Toán học 1
  Số 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. e
  Học vần 1
  Bài 1. e

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng
  Đạo đức 1
  Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 16. Ôn tập
  Học vần 1
  Bài 16. Ôn tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 34. Vẽ tự do
  Mĩ thuật 1
  Bài 34. Vẽ tự do

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 18. x, ch
  Học vần 1
  Bài 18. x, ch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 23. g, gh
  Học vần 1
  Bài 23. g, gh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 22. p-ph, nh
  Học vần 1
  Bài 22. p-ph, nh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. k, kh
  Học vần 1
  Bài 20. k, kh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tiết học đầu tiên
  Toán học 1
  Tiết học đầu tiên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Số 10
  Toán học 1
  Số 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Các số 1, 2, 3
  Toán học 1
  Các số 1, 2, 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. k, kh
  Học vần 1
  Bài 20. k, kh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ
  Đạo đức 1
  Bài 5. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Học vần 1. Bài 7. ê, v
  Học vần 1
  Học vần 1. Bài 7. ê, v

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 35. uôi, ươi
  Học vần 1
  Bài 35. uôi, ươi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Lớn hơn. Dấu >
  Toán học 1
  Lớn hơn. Dấu >

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. d, đ
  Học vần 1
  Bài 14. d, đ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. t, th
  Học vần 1
  Bài 15. t, th

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. t, th
  Học vần 1
  Bài 15. t, th

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Xé, dán hình vuông, hình tròn
  Thủ công 1
  Bài 3. Xé, dán hình vuông, hình tròn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Gọn gàng, sạch sẽ
  Đạo đức 1
  Bài 2. Gọn gàng, sạch sẽ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Số 0 trong phép cộng
  Toán học 1
  Số 0 trong phép cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 16
  Toán học 1
  Luyện tập Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. ô, ơ
  Học vần 1
  Bài 10. ô, ơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 1 - Lớp 1
  Học vần 1
  Giáo án theo Tuần (Lớp 1). Giáo án Tuần 1 - Lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. ê, v
  Học vần 1
  Bài 7. ê, v

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Phép cộng trong phạm vi 5
  Toán học 1
  Phép cộng trong phạm vi 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 13
  Toán học 1
  Luyện tập Trang 13

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Các số 1, 2, 3
  Toán học 1
  Các số 1, 2, 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 38. eo, ao
  Học vần 1
  Bài 38. eo, ao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 16
  Toán học 1
  Luyện tập Trang 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 10
  Toán học 1
  Luyện tập Trang 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. l, h
  Học vần 1
  Bài 8. l, h

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 19. s, r
  Học vần 1
  Bài 19. s, r

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Bàn tay mẹ
  Chính tả 1
  Tuần 2. Bàn tay mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Bàn tay mẹ
  Tập đọc 1
  Tuần 2. Bàn tay mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Các số 1, 2, 3, 4, 5
  Toán học 1
  Các số 1, 2, 3, 4, 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
  Toán học 1
  Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • Mười ba, mười bốn, mười lăm
  Toán học 1
  Mười ba, mười bốn, mười lăm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. e
  Học vần 1
  Bài 1. e

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 40. iu, êu
  Học vần 1
  Bài 40. iu, êu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. d, đ
  Học vần 1
  Bài 14. d, đ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. n, m
  Học vần 1
  Bài 13. n, m

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Ăn, uống hàng ngày
  Tự nhiên - Xã hội 1
  Bài 8. Ăn, uống hàng ngày

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. o, c
  Học vần 1
  Bài 9. o, c

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Nhiều hơn, ít hơn
  Toán học 1
  Nhiều hơn, ít hơn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • toan hoc 1
  Toán học 1
  toan hoc 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Cái Bống
  Tập đọc 1
  Tuần 2. Cái Bống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • Số 6
  Toán học 1
  Số 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. i, a
  Học vần 1
  Bài 12. i, a

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY