Bài giảng Lớp 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • en.ên tiết 1
   Học vần 1
   en.ên tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên - Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 13. M
   ABC English 1
   Unit 13. M

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ABC English 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 103. Ôn tập đủ các kiểu chữ lớp 1
   Học vần 1
   Bài 103. Ôn tập đủ các kiểu chữ lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 24. Cây sống ở đâu?
   Khác
   Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 24. Cây sống ở đâu?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Cắt, dán hình vuông
   Khác
   Bài 20. Cắt, dán hình vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
   Toán học 1
   Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 1.
   Tập đọc 1
   Tập đọc 1.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Con gà
   TN-XH, KH - LS
   Bài 26. Con gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TN-XH, KH - LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Con gà
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 26. Con gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Con gà
   Tự nhiên - Xã hội 1
   Bài 26. Con gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Con gà
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 26. Con gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Con gà
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 26. Con gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Các số có hai chữ số
   Toán học
   Các số có hai chữ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 147
   Toán học 1
   Luyện tập chung Trang 147

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • cac so co hai chu so(trang 138)
   Toán học 1
   cac so co hai chu so(trang 138)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2
   TN-XH, KH - LS
   Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TN-XH, KH - LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Cây gỗ
   Tự nhiên - Xã hội 1
   Bài 24. Cây gỗ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 103. Ôn tập
   Học vần 1
   Bài 103. Ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Ngôi nhà
   Tập đọc 1
   Tuần 5. Ngôi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Số 0 trong phép trừ
   Toán học 1
   Số 0 trong phép trừ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 33. ôi, ơi
   Học vần 1
   Bài 33. ôi, ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giải toán có lời văn (tiếp theo)
   Toán học 1
   Giải toán có lời văn (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Chuyện ở lớp
   Tập đọc 1
   Tuần 7. Chuyện ở lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tập làm văn 2. Tuần 26. Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
   Tiếng Việt
   Tập làm văn 2. Tuần 26. Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 146
   Toán học 1
   Luyện tập Trang 146

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bảng các số từ 1 đến 100
   Toán học 1
   Bảng các số từ 1 đến 100

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 13. Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở
   TN-XH, KH - LS
   Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 13. Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TN-XH, KH - LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 12. Đồ dùng trong gia đình
   TN-XH, KH - LS
   Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 12. Đồ dùng trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TN-XH, KH - LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 11. Gia đình
   TN-XH, KH - LS
   Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 11. Gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TN-XH, KH - LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 7. Ăn, uống đầy đủ
   TN-XH, KH - LS
   Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 7. Ăn, uống đầy đủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TN-XH, KH - LS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Kể chuyện 2. Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con
   Tiếng Việt
   Kể chuyện 2. Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Chính tả 2. Tuần 25. Nghe-viết: Bé nhìn biển
   Tiếng Việt
   Chính tả 2. Tuần 25. Nghe-viết: Bé nhìn biển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Toán học 2. Số hạng - Tổng
   Toán học
   Toán học 2. Số hạng - Tổng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Toán học 2. Phép cộng có tổng bằng 10
   Toán học
   Toán học 2. Phép cộng có tổng bằng 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Toán học 2. 26 + 4; 36 + 24
   Toán học
   Toán học 2. 26 + 4; 36 + 24

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 150
   Toán học 1
   Luyện tập Trang 150

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 144
   Toán học 1
   Luyện tập Trang 144

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Giải toán có lời văn
   Toán học 1
   Giải toán có lời văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Ngôi nhà
   Tập đọc 1
   Tuần 5. Ngôi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 147
   Toán học 1
   Luyện tập chung Trang 147

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên - Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bảng các số từ 1 đến 100
   Toán học 1
   Bảng các số từ 1 đến 100

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Con mèo
   Tự nhiên - Xã hội 1
   Bài 27. Con mèo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Nhà bà ngoại
   Chính tả 1
   Tuần 3. Nhà bà ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • mạch chủ đê 11 vườn rau của bác nông dân
   Mĩ thuật 1
   mạch chủ đê 11 vườn rau của bác nông dân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Trường em
   Tập đọc 1
   Tuần 1. Trường em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Câu đố
   Chính tả 1
   Tuần 3. Câu đố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Hoạt động ở lớp
   Tự nhiên - Xã hội 1
   Bài 16. Hoạt động ở lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Quả
   Âm nhạc 1
   Bài 9. Quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY