Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 2 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 2 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Giáo án Tập đọc 2 Giáo án Tập viết 2 Giáo án Chính tả 2 Giáo án Luyện từ và câu 2 Giáo án Tập làm văn 2 Giáo án Kể chuyện 2 Giáo án Đạo đức 2 Giáo án Toán học 2 Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 Giáo án Thủ công 2 Giáo án An toàn giao thông 2 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Giáo án Âm nhạc 2 Giáo án Mĩ thuật 2 Giáo án Thể dục 2 Giáo án Tin học 2 Giáo án Tiếng Anh 2 Giáo án Khác (Lớp 2) Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Bài giảng Tập đọc 2 Bài giảng Tập viết 2 Bài giảng Chính tả 2 Bài giảng Luyện từ và câu 2 Bài giảng Tập làm văn 2 Bài giảng Kể chuyện 2 Bài giảng Đạo đức 2 Bài giảng Toán học 2 Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 2 Bài giảng Thủ công 2 Bài giảng An toàn giao thông 2 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Bài giảng Âm nhạc 2 Bài giảng Mĩ thuật 2 Bài giảng Thể dục 2 Bài giảng Tin học 2 Bài giảng Tiếng Anh 2 Bài giảng Khác (Lớp 2) Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 2) Đề thi Tập đọc 2 Đề thi Tập viết 2 Đề thi Chính tả 2 Đề thi Luyện từ và câu 2 Đề thi Tập làm văn 2 Đề thi Kể chuyện 2 Đề thi Đạo đức 2 Đề thi Toán học 2 Đề thi Tự nhiên và Xã hội 2 Đề thi Thủ công 2 Đề thi An toàn giao thông 2 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2 Đề thi Âm nhạc 2 Đề thi Mĩ thuật 2 Đề thi Thể dục 2 Đề thi Tin học 2 Đề thi Tiếng Anh 2 Đề thi Khác (Lớp 2)

Bài giảng Lớp 2

 • Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?
  Luyện từ và câu 2
  Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Nghe-viết: Cái trống trường em
  Chính tả 2
  Tuần 5. Nghe-viết: Cái trống trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Chiếc bút mực
  Tập đọc 2
  Tuần 5. Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Hình chữ nhật - Hình tứ giác
  Toán học 2
  Hình chữ nhật - Hình tứ giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Tập chép: Chiếc bút mực
  Chính tả 2
  Tuần 5. Tập chép: Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Chiếc bút mực
  Kể chuyện 2
  Tuần 5. Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Gấp máy bay đuôi rời
  Thủ công 2
  Bài 3. Gấp máy bay đuôi rời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)
  Toán học 2
  Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập các số đến 100
  Toán học 2
  Ôn tập các số đến 100

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Biết nhận lỗi và sửa lỗi
  Đạo đức 2
  Bài 2. Biết nhận lỗi và sửa lỗi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Bảng nhân 3
  Toán học 2
  Bảng nhân 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Chữ hoa: C
  Tập viết 2
  Tuần 4. Chữ hoa: C

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập viết 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Cảm ơn, xin lỗi
  Tập làm văn 2
  Tuần 4. Cảm ơn, xin lỗi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 17. MRVT: Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào?
  Luyện từ và câu 2
  Tuần 17. MRVT: Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • 38 + 25
  Toán học 2
  38 + 25

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • 28 + 5
  Toán học 2
  28 + 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • 8 cộng với một số: 8 + 5
  Toán học 2
  8 cộng với một số: 8 + 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Nghe-viết: Trên chiếc bè
  Chính tả 2
  Tuần 4. Nghe-viết: Trên chiếc bè

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Chiếc bút mực
  Tập đọc 2
  Tuần 5. Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • toan hoc 2
  Toán học 2
  toan hoc 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 21. Cuộc sống xung quanh
  Tự nhiên - Xã hội 2
  Bài 21. Cuộc sống xung quanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Gấp, cắt, dán hình tròn
  Thủ công 2
  Bài 7. Gấp, cắt, dán hình tròn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?
  Tự nhiên - Xã hội 2
  Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Bạn của Nai Nhỏ
  Tập đọc 2
  Tuần 3. Bạn của Nai Nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Chiếc bút mực
  Tập đọc 2
  Tuần 5. Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Chiếc bút mực
  Tập đọc 2
  Tuần 5. Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?
  Tự nhiên - Xã hội 2
  Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Quan tâm, giúp đỡ bạn
  Đạo đức 2
  Bài 6. Quan tâm, giúp đỡ bạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2 Học hát bài Thật là hay
  Âm nhạc 2
  Tuần 2 Học hát bài Thật là hay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Bím tóc đuôi sam
  Tập đọc 2
  Tuần 4. Bím tóc đuôi sam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
  Toán học 2
  Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • mi thuat 2 . Chủ đề 12: Em đến trường
  Mĩ thuật 2
  mi thuat 2 . Chủ đề 12: Em đến trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Cơ quan vận động
  Tự nhiên - Xã hội 2
  Bài 1. Cơ quan vận động

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Tập chép: Chiếc bút mực
  Chính tả 2
  Tuần 5. Tập chép: Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • 49 + 25
  Toán học 2
  49 + 25

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. Bảo vệ loài vật có ích
  Đạo đức 2
  Bài 14. Bảo vệ loài vật có ích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 29. Một số loài vật sống dưới nước
  Tự nhiên - Xã hội 2
  Bài 29. Một số loài vật sống dưới nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Hệ cơ
  Tự nhiên - Xã hội 2
  Bài 3. Hệ cơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Học tập, sinh hoạt đúng giờ
  Đạo đức 2
  Bài 1. Học tập, sinh hoạt đúng giờ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 2 tuần 3: gọi bạn
  Tập đọc 2
  Tập đọc 2 tuần 3: gọi bạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 2 Tuần 4: Trên chiếc bè
  Tập đọc 2
  Tập đọc 2 Tuần 4: Trên chiếc bè

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 2: Bím tóc đuôi sam tuần 4
  Tập đọc 2
  Tập đọc 2: Bím tóc đuôi sam tuần 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • 47 + 25
  Toán học 2
  47 + 25

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • 29 + 25
  Toán học 2
  29 + 25

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Bài Hình chữ nhật- Hình tứ giác
  Toán học 2
  Bài Hình chữ nhật- Hình tứ giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Toán học 2
  Toán học 2
  Toán học 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Bà cháu
  Tập đọc 2
  Tuần 11. Bà cháu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Múa vui
  Âm nhạc 2
  Bài 3. Múa vui

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)
  Toán học 2
  Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • 26 + 4; 36 + 24
  Toán học 2
  26 + 4; 36 + 24

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 10
  Toán học 2
  Luyện tập Trang 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Gấp tên lửa
  Thủ công 2
  Bài 1. Gấp tên lửa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY