Bài giảng Lớp 2 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 2 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 2 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Phát triển Ngôn ngữ: bài thơ: cái bát xinh xinh (2 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ: bài thơ: cái bát xinh xinh (2 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 1

  • tết là bạn nhỏ
   Phát triển Ngôn ngữ
   tết là bạn nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • bai giang âm nhạc môt con vịt
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   bai giang âm nhạc môt con vịt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • bò chui qua công
   Hoạt động Nhận biết
   bò chui qua công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • Thơ chim hót
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ chim hót

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • nhận biết tập nói
   Hoạt động Nhận biết
   nhận biết tập nói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • 458
   Hoạt động với Đồ vật
   458

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • 54894556846847644565184
   Hoạt động với Đồ vật
   54894556846847644565184

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Con chó- Con mèo
   Hoạt động Nhận biết
   Con chó- Con mèo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • QUẢ TRỨNG
   Phát triển Ngôn ngữ
   QUẢ TRỨNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • chiếc ô của thỏ trắng
   Phát triển Ngôn ngữ
   chiếc ô của thỏ trắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái I, t, c
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái I, t, c

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • hoạt động làm quen văn học
   Phát triển Ngôn ngữ
   hoạt động làm quen văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động phát triển thể chất 3 -4 tuổi
   Hoạt động Nhận biết
   Hoạt động phát triển thể chất 3 -4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • NBTN con cá
   Hoạt động Nhận biết
   NBTN con cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • giáo dục phát triển nhận thức lớp 3-4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo dục phát triển nhận thức lớp 3-4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5tuổi). Thơ em yeu nha em
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5tuổi). Thơ em yeu nha em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • PTNT Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).
   Hoạt động Nhận biết
   PTNT Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • chuyện chiecos mùa xuân
   Phát triển Ngôn ngữ
   chuyện chiecos mùa xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • truyện thỏ ngoan
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyện thỏ ngoan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Truyện Thỏ con không vâng lòi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện Thỏ con không vâng lòi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • trò chuyện (2 tuổi).
   Hoạt động với Đồ vật
   trò chuyện (2 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • LQCC o, ô, ơ
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC o, ô, ơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • lqcc e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   lqcc e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • LQCC s,x
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC s,x

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Chu cai s, x
   Phát triển Ngôn ngữ
   Chu cai s, x

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • LQCC V, R
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC V, R

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • dạy thơ: Yêu mẹ độ tuổi 24 - 36 tháng tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   dạy thơ: Yêu mẹ độ tuổi 24 - 36 tháng tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (2 tuổi)
   Phát triển Ngôn ngữ
   Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (2 tuổi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • Thơ con voi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ con voi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Hoạt động với Đồ vật
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • bài giảng
   Hoạt động với Đồ vật
   bài giảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • tryuyen chiec du mau do
   Phát triển Ngôn ngữ
   tryuyen chiec du mau do

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án thi giáo vien giỏi nhà trẻ chuyện thỏ con ăn gì?
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án thi giáo vien giỏi nhà trẻ chuyện thỏ con ăn gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • SKKN nhận biết tập nói nhà trẻ hay nhất vip
   Phát triển Ngôn ngữ
   SKKN nhận biết tập nói nhà trẻ hay nhất vip

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 1

  • Phát triển ngôn ngữ: Thơ " Bàn chân của bé"
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển ngôn ngữ: Thơ " Bàn chân của bé"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 1

  • Ảnh nền Powpoint
   Hoạt động với Đồ vật
   Ảnh nền Powpoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động với Đồ vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • phân biệt gọi tên cà chua cà rốt
   Phát triển Ngôn ngữ
   phân biệt gọi tên cà chua cà rốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 2

  • giáo án thơ nhà trẻ 25-36 tháng tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án thơ nhà trẻ 25-36 tháng tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • THơ cô giáo của em
   Nhà trẻ
   THơ cô giáo của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • color game
   Hoạt động Nhận biết
   color game

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 0

  • mầm non 24-36thang
   Phát triển Ngôn ngữ
   mầm non 24-36thang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2018

   Xem: 5

  • To- nhỏ. HTTMQ
   Hoạt động Nhận biết
   To- nhỏ. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2018

   Xem: 0

  • KỸ NĂNG SỐNG
   Bài giảng khác
   KỸ NĂNG SỐNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2018

   Xem: 51

  • BÀI THƠ YÊU MẸ
   Phát triển Ngôn ngữ
   BÀI THƠ YÊU MẸ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2018

   Xem: 0

  • giáo án một số loại cây
   Bài giảng khác
   giáo án một số loại cây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Nhận biết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 3

  • Phát triển Ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 3

  • Phát triển Ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY