Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Giáo án Tập đọc 3 Giáo án Tập viết 3 Giáo án Chính tả 3 Giáo án Luyện từ và câu 3 Giáo án Tập làm văn 3 Giáo án Kể chuyện 3 Giáo án Đạo đức 3 Giáo án Toán học 3 Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3 Giáo án Thủ công 3 Giáo án An toàn giao thông 3 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Giáo án Âm nhạc 3 Giáo án Mĩ thuật 3 Giáo án Thể dục 3 Giáo án Cùng học Tin học 3 Giáo án Hướng dẫn học Tin học 3 Giáo án Tiếng Anh 3 Giáo án Khác (Lớp 3) Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Bài giảng Tập đọc 3 Bài giảng Tập viết 3 Bài giảng Chính tả 3 Bài giảng Luyện từ và câu 3 Bài giảng Tập làm văn 3 Bài giảng Kể chuyện 3 Bài giảng Đạo đức 3 Bài giảng Toán học 3 Bài giảng Tự nhiên và Xã hội 3 Bài giảng Thủ công 3 Bài giảng An toàn giao thông 3 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Bài giảng Âm nhạc 3 Bài giảng Mĩ thuật 3 Bài giảng Thể dục 3 Bài giảng Cùng học Tin học 3 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 3 Bài giảng Tiếng Anh 3 Bài giảng Khác (Lớp 3) Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 3) Đề thi Tập đọc 3 Đề thi Tập viết 3 Đề thi Chính tả 3 Đề thi Luyện từ và câu 3 Đề thi Tập làm văn 3 Đề thi Kể chuyện 3 Đề thi Đạo đức 3 Đề thi Toán học 3 Đề thi Tự nhiên và Xã hội 3 Đề thi Thủ công 3 Đề thi An toàn giao thông 3 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 Đề thi Âm nhạc 3 Đề thi Mĩ thuật 3 Đề thi Thể dục 3 Đề thi Cùng học Tin học 3 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 3 Đề thi Tiếng Anh 3 Đề thi Khác (Lớp 3)

Bài giảng Lớp 3

 • Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Nên thở như thế nào?
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 2. Nên thở như thế nào?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 1. Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 6. Máu và cơ quan tuần hoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện tập chung Trang 49
  Toán học 3
  Luyện tập chung Trang 49

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 4. MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên
  Tập đọc 3
  Tuần 25. Hội đua voi ở Tây Nguyên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Đan nong đôi
  Thủ công 3
  Bài 13. Đan nong đôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Gấp con ếch
  Thủ công 3
  Bài 2. Gấp con ếch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại
  Chính tả 3
  Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Nghe-viết: Người mẹ
  Chính tả 3
  Tuần 4. Nghe-viết: Người mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Diện tích hình vuông
  Toán học 3
  Diện tích hình vuông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bảng nhân 6
  Toán học 3
  Bảng nhân 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với chữ số La Mã
  Toán học 3
  Làm quen với chữ số La Mã

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. So sánh. Dấu chấm
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 3. So sánh. Dấu chấm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  Toán học 3
  Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với chữ số La Mã
  Toán học 3
  Làm quen với chữ số La Mã

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Xem đồng hồ
  Toán học 3
  Xem đồng hồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Tập chép: Chị em
  Chính tả 3
  Tuần 3. Tập chép: Chị em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Nghe-viết: Chiếc áo len
  Chính tả 3
  Tuần 3. Nghe-viết: Chiếc áo len

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Viết đơn
  Tập làm văn 3
  Tuần 2. Viết đơn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
  Tập làm văn 3
  Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.
  Chính tả 3
  Tuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Người lính dũng cảm
  Tập đọc 3
  Tuần 5. Người lính dũng cảm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Ông ngoại
  Tập đọc 3
  Tuần 4. Ông ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Ông ngoại
  Tập đọc 3
  Tuần 4. Ông ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. So sánh. Dấu chấm
  Luyện từ và câu 3
  Tuần 3. So sánh. Dấu chấm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Xem đồng hồ (tiếp theo)
  Toán học 3
  Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Xem đồng hồ
  Toán học 3
  Xem đồng hồ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Ôn chữ hoa: B
  Tập viết 3
  Tuần 3. Ôn chữ hoa: B

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập viết 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Tập chép: Chị em
  Chính tả 3
  Tuần 3. Tập chép: Chị em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Giữ lời hứa
  Đạo đức 3
  Bài 2. Giữ lời hứa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Giữ lời hứa
  Đạo đức 3
  Bài 2. Giữ lời hứa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn
  Tập làm văn 3
  Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại
  Chính tả 3
  Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về giải toán
  Toán học 3
  Ôn tập về giải toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
  Tập làm văn 3
  Tuần 3. Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 2. Bắt đầu làm việc với máy tính
  HD học Tin học 3
  CĐ1. Bài 2. Bắt đầu làm việc với máy tính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Bảng chia 6
  Toán học 3
  Bảng chia 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Chiếc áo len
  Tập đọc 3
  Tuần 3. Chiếc áo len

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Ôn chữ hoa: Ă, Â
  Tập viết 3
  Tuần 2. Ôn chữ hoa: Ă, Â

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập viết 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện từ và câu 3. Tuần 5. So sánh
  Luyện từ và câu 3
  Luyện từ và câu 3. Tuần 5. So sánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tự nhiên và Xã hội 3. Bài 9. Phòng bệnh tim mạch
  Tự nhiên - Xã hội 3
  Tự nhiên và Xã hội 3. Bài 9. Phòng bệnh tim mạch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 16. Đôi bạn
  Tập đọc 3
  Tuần 16. Đôi bạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên
  Tập đọc 3
  Tuần 15. Nhà rông ở Tây Nguyên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
  Tập đọc 3
  Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 13. Người con của Tây Nguyên
  Tập đọc 3
  Tuần 13. Người con của Tây Nguyên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 12. Nắng phương Nam
  Tập đọc 3
  Tuần 12. Nắng phương Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường
  Tập đọc 3
  Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY