Bài giảng Lớp 3

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 24. Một số hoạt động ở trường

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 38

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 7: That is my school

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 7: That is my school

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương IV. Bài 5. Di chuyển hình

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 7: That is my school

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương IV. Bài 5. Di chuyển hình

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 41. Thân cây

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 41. Thân cây

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 41. Thân cây

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên và Xã hội

Bài 41. Thân cây

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Cửa Tùng

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Kể chuyện 3

Tuần 1. Cậu bé thông minh

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 5. Nghe-viết: Người lính dũng cảm

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

bảng chia 8

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 3

Bài 7. Ngày mùa vui

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 12. Cảnh đẹp non sông

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương IV. Bài 2. Tô màu bằng màu nền

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tiếng việt 3

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Người con của Tây Nguyên

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Cửa Tùng

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 13. MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 13. Nghe-viết: Vàm cỏ Đông

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 13. Nghe-viết: Đêm trăng trên Hồ Tây

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 26. Không chơi các trò chơi nguy hiểm

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 25. Một số hoạt động ở trường (tiếp theo)

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Luyện tập Trang 62

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 9

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
CT Bộ GDĐT 3

Unit 9: What colour is it?

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 11. Đất quý, đất yêu

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 3

CĐ2. Bài 3. Vẽ đường thẳng, đường cong

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tập đọc L3

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 6. MRVT: Trường học. Dấu phẩy

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Chính tả 3

Tuần 10. Nghe-viết: Quê hương

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương IV. Bài 3. Vẽ đoạn thẳng

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 8

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Tìm số chia

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 54. Thú

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tự nhiên - Xã hội 3

Bài 54. Thú

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Chu vi hình vuông

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng chia 8

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 3

Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 3

Bảng nhân 9

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 3

Tuần 13. Cửa Tùng

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tin học

Chương IV. Bài 5. Di chuyển hình

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 3

Chương IV. Bài 5. Di chuyển hình

 • 22 ngày trước
 • 0