Bài giảng Lớp 3 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 3 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 3 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2019

   Xem: 0

  • Truyện Cá cầu vồng
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện Cá cầu vồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Khám phá Xã hội (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Khám phá Xã hội (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • KPKH: Bé thích quả gì
   Lớp 3 tuổi
   KPKH: Bé thích quả gì

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • KPXH Trường tiểu học
   Lớp 3 tuổi
   KPXH Trường tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • KPXH PTGT đường sắt
   Lớp 3 tuổi
   KPXH PTGT đường sắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
   Lớp 3 tuổi
   Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Tết đang vào nhà
   Lớp 3 tuổi
   Thơ: Tết đang vào nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Bé ơi
   Lớp 3 tuổi
   Thơ: Bé ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • KPXH: Chuẩn bị đón tết
   Lớp 3 tuổi
   KPXH: Chuẩn bị đón tết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • VĐMH: Đàn gà con
   Lớp 3 tuổi
   VĐMH: Đàn gà con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Trò chuyện về hội trăng rằm
   Lớp 3 tuổi
   Trò chuyện về hội trăng rằm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Cô và mẹ
   Lớp 3 tuổi
   Thơ: Cô và mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Ngôi nhà của bé
   Lớp 3 tuổi
   Ngôi nhà của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Dạy hát: Cô và mẹ
   Lớp 3 tuổi
   Dạy hát: Cô và mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Cá vàng bơi
   Lớp 3 tuổi
   Cá vàng bơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Chuyện: Gấu con bị đau răng
   Lớp 3 tuổi
   Chuyện: Gấu con bị đau răng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • KPKH ngày và đêm
   Lớp 3 tuổi
   KPKH ngày và đêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • địa lí bản đồ Việt Nam
   Khám phá Khoa học
   địa lí bản đồ Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • sẽ con đáng yêu
   Lớp 3 tuổi
   sẽ con đáng yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • LÀM THIỆP TẶNG NGƯỜI THÂN
   Lớp 3 tuổi
   LÀM THIỆP TẶNG NGƯỜI THÂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • HẠT MƯA MÀU HOA
   Lớp 3 tuổi
   HẠT MƯA MÀU HOA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Lớp 3 tuổi.THƠ CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA
   Lớp 3 tuổi
   Lớp 3 tuổi.THƠ CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • GIỮA VÒNG GIÓ THƠM
   Lớp 3 tuổi
   GIỮA VÒNG GIÓ THƠM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • IN DẤU BÀN TAY
   Lớp 3 tuổi
   IN DẤU BÀN TAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • THƠ TRĂNG SÁNG
   Lớp 3 tuổi
   THƠ TRĂNG SÁNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • MÔT NGÀY CỦA BÉ
   Lớp 3 tuổi
   MÔT NGÀY CỦA BÉ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • NHẬN BIẾT TẬP NÓI CON GÀ CON VỊT 25 - 36 THÁNG
   Lớp 3 tuổi
   NHẬN BIẾT TẬP NÓI CON GÀ CON VỊT 25 - 36 THÁNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • PHÁM PHÁ VÒNG ĐỜI CUẢ BƯỚM
   Lớp 3 tuổi
   PHÁM PHÁ VÒNG ĐỜI CUẢ BƯỚM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • giáo án điện tử thơ yêu mẹ nhà trẻ
   Bài giảng khác
   giáo án điện tử thơ yêu mẹ nhà trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • lop 3 khám phá tìm hiểu về quê hương Hạ Bằng
   Bài giảng khác
   lop 3 khám phá tìm hiểu về quê hương Hạ Bằng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Cac mùa trong năm
   Khám phá Xã hội
   Cac mùa trong năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • truyện chú bé giọt nước
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyện chú bé giọt nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (3 tuổi).
   Lớp 3 tuổi
   Làm quen với Toán (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • khám phá nghề nông
   Lớp 3 tuổi
   khám phá nghề nông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • kpkh: cơ thể bé
   Lớp 3 tuổi
   kpkh: cơ thể bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • gdan:
   Lớp 3 tuổi
   gdan:

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • KPKH: BÉ THÍCH QUẢ GÌ
   Lớp 3 tuổi
   KPKH: BÉ THÍCH QUẢ GÌ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 3 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • PTNT tàu thủy và máy bay
   Khám phá Khoa học
   PTNT tàu thủy và máy bay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Thơ Ong và bướm
   Khám phá Khoa học
   Thơ Ong và bướm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • PTGT đường bộ
   Khám phá Khoa học
   PTGT đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • 3 tuoi
   Khám phá Xã hội
   3 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • lop 3 tuoi tìm hiểu một số luật lệ giao thông
   Bài giảng khác
   lop 3 tuoi tìm hiểu một số luật lệ giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán hình chữ nhật nhình tròn chủ đề GT (3 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán hình chữ nhật nhình tròn chủ đề GT (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • Thơ ong và bướm
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ ong và bướm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • thơ Thăm nhà bà
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ Thăm nhà bà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ làm quen văn học truyện cây táo 3 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ làm quen văn học truyện cây táo 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề: Động vật nuôi trong gia đình. Đề tài: Nhận biết một ssos động vật nuôi trong gia đình và thức ăn của chúng
   Làm quen với Toán
   Chủ đề: Động vật nuôi trong gia đình. Đề tài: Nhận biết một ssos động vật nuôi trong gia đình và thức ăn của chúng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Chủ để : làm quen với toán_ Để tài: so sánh cao thấp - to hơn nhỏ hơn.
   Làm quen với Toán
   Chủ để : làm quen với toán_ Để tài: so sánh cao thấp - to hơn nhỏ hơn.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY