Bài giảng Lớp 3 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 3 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 3 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • thơ Thăm nhà bà
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ Thăm nhà bà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ làm quen văn học truyện cây táo 3 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ làm quen văn học truyện cây táo 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề: Động vật nuôi trong gia đình. Đề tài: Nhận biết một ssos động vật nuôi trong gia đình và thức ăn của chúng
   Làm quen với Toán
   Chủ đề: Động vật nuôi trong gia đình. Đề tài: Nhận biết một ssos động vật nuôi trong gia đình và thức ăn của chúng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Chủ để : làm quen với toán_ Để tài: so sánh cao thấp - to hơn nhỏ hơn.
   Làm quen với Toán
   Chủ để : làm quen với toán_ Để tài: so sánh cao thấp - to hơn nhỏ hơn.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • thơ bé và mẹ
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ bé và mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • mam non một số loại rau
   Khám phá Khoa học
   mam non một số loại rau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Truyện: Quả thị
   Bài giảng khác
   Truyện: Quả thị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • truyện: Thỏ con không vâng lời
   Bài giảng khác
   truyện: Thỏ con không vâng lời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • truyện Quả thị
   Bài giảng khác
   truyện Quả thị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • lop 2 tuoi
   Bài giảng khác
   lop 2 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • nghề nông giỏi
   Bài giảng khác
   nghề nông giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • sử 8.
   Phát triển Ngôn ngữ
   sử 8.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • thơ chú bộ đội hành quân trong mưa
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ chú bộ đội hành quân trong mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • chữ u ư
   Phát triển Ngôn ngữ
   chữ u ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • thơ con cá vàng
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ con cá vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 1

  • tach 1 nhom co 3 doi tuong thanh 2 nhom
   Làm quen với Toán
   tach 1 nhom co 3 doi tuong thanh 2 nhom

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2019

   Xem: 0

  • Thơ Các cô thợ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Các cô thợ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • quỳnh Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   quỳnh Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • quỳnh
   Phát triển Ngôn ngữ
   quỳnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • quỳnh
   Phát triển Ngôn ngữ
   quỳnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 2

  • quỳnh
   Phát triển Ngôn ngữ
   quỳnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • quỳnh Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   quỳnh Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • truyện Bác gấu đen và hai chú thỏ
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   truyện Bác gấu đen và hai chú thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • đọng vật
   Bài giảng khác
   đọng vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • trò chuyện về con cá, con tôm
   Khám phá Khoa học
   trò chuyện về con cá, con tôm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • 13455555555555555555555558
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   13455555555555555555555558

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • ong và bướm
   Phát triển Ngôn ngữ
   ong và bướm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • PTNT
   Làm quen với Toán
   PTNT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • thơ thăm nhà bà
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ thăm nhà bà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • khám phá đôi mắt đôi tai
   Khám phá Khoa học
   khám phá đôi mắt đôi tai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • dong vta trong rung
   Khám phá Khoa học
   dong vta trong rung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Thơ rong và cá GV Liễu Thị Hồng Nhung
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ rong và cá GV Liễu Thị Hồng Nhung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • giáo án thơ " thỏ bông bị ốm"
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   giáo án thơ " thỏ bông bị ốm"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • chu giai phong quan
   Phát triển Ngôn ngữ
   chu giai phong quan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • thơ bé yêu trăng 3 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ bé yêu trăng 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (3 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • truyen ai ngoan se duoc thuong
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   truyen ai ngoan se duoc thuong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • truyen bac gau den va hai chu tho
   PT Tình cảm, Thẩm mĩ
   truyen bac gau den va hai chu tho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PT Tình cảm, Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Thỏ con ăn gì?
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thỏ con ăn gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 1

  • Triệu thị Nhung - Làm quen với Toán (3 tuổi). Nhận biết và đếm nhóm con vật trong phạm vi 2
   Làm quen với Toán
   Triệu thị Nhung - Làm quen với Toán (3 tuổi). Nhận biết và đếm nhóm con vật trong phạm vi 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • ĐVN trong gia đình
   Khám phá Xã hội
   ĐVN trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi)
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học mẫu giáo bé
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học mẫu giáo bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án sắp xếp 3-4 đối tượng theo quy tắc
   Bài giảng khác
   giáo án sắp xếp 3-4 đối tượng theo quy tắc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN
   Làm quen với Toán
   HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (3 tuổi).tìm hiểu 1 số đồ dùng trong gia đình
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (3 tuổi).tìm hiểu 1 số đồ dùng trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • nghiệpgiao an dientu làm quen chữ cái e ê chủ đề gia đình 5 tuổi
   Bài giảng khác
   nghiệpgiao an dientu làm quen chữ cái e ê chủ đề gia đình 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY