Bài giảng Lớp 4

Thư viện bài giảng Lớp 4
bài giảng
Lịch sử 4

Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 31. Không khí có những tính chất gì?

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 4

CĐ3. Bài 2. Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 4

dao duc 4

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 4

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 4

Bài 53. Các nguồn nhiệt

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 8. What subjects do you have today?

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

So sánh các số có nhiều chữ số

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Ôn tập các số đến 100 000

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 4

Tuần 11. Ông Trạng thả diều

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Yến, tạ, tấn

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 4

Bài 10. Chùa thời Lý

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 4

Unit 7. What do you like doing?

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 4

Bài 10. Chùa thời Lý

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 4

vì sao phải tập gõ 10 ngón?

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Luyện tập Trang 74

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 4

Bài 1. Màu sắc và cách pha màu

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Nhân với số có ba chữ số

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Nhân với số có ba chữ số

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Nhân với số có ba chữ số

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Nhân với số có ba chữ số

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 16. Thành phố Hải Phòng

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 4. Trung du Bắc Bộ

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

danh từ

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Phép chia phân số

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 4

Tuần 12. Tính từ (tiếp theo)

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 4

Let's go 1b unit 5 lets learn

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Nhân một số với một hiệu

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Nhân một số với một hiệu

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Nhân một số với một hiệu

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Nhân một số với một hiệu

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Kể chuyện 4

NẾP SỐNG VĂN MINH BÀI 8, LÓP 4

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 4

Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Mét vuông

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 4

cung hoc tin hoc 4

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 4

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
HD học Tin học 4

CĐ3. Bài 1. Những gì em đã biết

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 4

Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 12. Kết bài trong bài văn kể chuyện

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 14. Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Toán học 4

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 4

Tuần 11. Mở bài trong bài văn kể chuyện

 • 27 ngày trước
 • 0