Bài giảng Lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Kể chuyện 4 Giáo án Khoa học 4 Giáo án Âm nhạc 4 Giáo án Toán học 4 Giáo án An toàn giao thông 4 Giáo án Luyện từ và câu 4 Giáo án Khác (Lớp 4) Giáo án Tiếng Anh 4 Giáo án Tin học 4 Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Giáo án Cùng học Tin học 4 Giáo án Đạo đức 4 Giáo án Địa lí 4 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Giáo án Chính tả 4 Giáo án Hướng dẫn học Tin học 4 Giáo án Kĩ thuật 4 Giáo án Mĩ thuật 4 Giáo án Lịch sử 4 Giáo án Tập đọc 4 Giáo án Thể dục 4 Giáo án Tập làm văn 4 Bài giảng Kể chuyện 4 Bài giảng Khoa học 4 Bài giảng Âm nhạc 4 Bài giảng Toán học 4 Bài giảng An toàn giao thông 4 Bài giảng Luyện từ và câu 4 Bài giảng Khác (Lớp 4) Bài giảng Tiếng Anh 4 Bài giảng Tin học 4 Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Bài giảng Cùng học Tin học 4 Bài giảng Đạo đức 4 Bài giảng Địa lí 4 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Bài giảng Chính tả 4 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4 Bài giảng Kĩ thuật 4 Bài giảng Mĩ thuật 4 Bài giảng Lịch sử 4 Bài giảng Tập đọc 4 Bài giảng Thể dục 4 Bài giảng Tập làm văn 4 Đề thi Kể chuyện 4 Đề thi Khoa học 4 Đề thi Âm nhạc 4 Đề thi Toán học 4 Đề thi An toàn giao thông 4 Đề thi Luyện từ và câu 4 Đề thi Khác (Lớp 4) Đề thi Tiếng Anh 4 Đề thi Tin học 4 Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Đề thi Cùng học Tin học 4 Đề thi Đạo đức 4 Đề thi Địa lí 4 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Đề thi Chính tả 4 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 4 Đề thi Kĩ thuật 4 Đề thi Mĩ thuật 4 Đề thi Lịch sử 4 Đề thi Tập đọc 4 Đề thi Thể dục 4 Đề thi Tập làm văn 4
  • Tuần 12. Kể chuyện (Kiểm tra viết)
   Tập làm văn 4
   Tuần 12. Kể chuyện (Kiểm tra viết)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Mở bài trong bài văn kể chuyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 11. Mở bài trong bài văn kể chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9-11. Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân
   Tập làm văn 4
   Tuần 9-11. Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6-7. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 6-7. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 5. Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết)
   Tập làm văn 4
   Tuần 5. Viết thư (Kiểm tra viết)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường
   Khoa học 4
   Bài 4. Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Cốt truyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 4. Cốt truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Viết thư
   Tập làm văn 4
   Tuần 3. Viết thư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Câu khiến
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 27. Câu khiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh
   Địa lí 4
   Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Lịch sử 4. Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
   Lịch sử 4
   Lịch sử 4. Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Nước Âu Lạc
   Lịch sử 4
   Bài 2. Nước Âu Lạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
   Địa lí 4
   Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Nước Văn Lang
   Lịch sử 4
   Bài 1. Nước Văn Lang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tìm số trung bình cộng
   Toán học 4
   Tìm số trung bình cộng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Nước Âu Lạc
   Lịch sử 4
   Bài 2. Nước Âu Lạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
   Địa lí 4
   Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Tre Việt Nam
   Tập đọc 4
   Tuần 4. Tre Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Trao đổi chất ở người
   Khoa học 4
   Bài 2. Trao đổi chất ở người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Từ ghép và từ láy
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 4. Từ ghép và từ láy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Dấu hai chấm
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 2. Dấu hai chấm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • So sánh các số có nhiều chữ số
   Toán học 4
   So sánh các số có nhiều chữ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Hàng và lớp
   Toán học 4
   Hàng và lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
   Toán học 4
   Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Các số có sáu chữ số
   Toán học 4
   Các số có sáu chữ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chú Đất Nung
   Tập đọc 4
   Tuần 14. Chú Đất Nung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
   Toán học 4
   Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
   Toán học 4
   Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập các số đến 100 000
   Toán học 4
   Ôn tập các số đến 100 000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Biểu thức có chứa một chữ
   Toán học 4
   Biểu thức có chứa một chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Cốt truyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 4. Cốt truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Viết thư
   Tập làm văn 4
   Tuần 3. Viết thư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Cốt truyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 4. Cốt truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Con người cần gì để sống?
   Khoa học 4
   Bài 1. Con người cần gì để sống?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Dãy số tự nhiên
   Toán học 4
   Dãy số tự nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Biểu thức có chứa một chữ
   Toán học 4
   Biểu thức có chứa một chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Tây Nguyên
   Địa lí 4
   Bài 5. Tây Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • CĐ2. Bài 1. Những gì em đã biết
   HD học Tin học 4
   CĐ2. Bài 1. Những gì em đã biết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể
   Kể chuyện 4
   Tuần 1. Sự tích hồ Ba Bể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. Con gái
   Tập đọc 4
   Tuần 29. Con gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Màu sắc và cách pha màu
   Mĩ thuật 4
   Bài 1. Màu sắc và cách pha màu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Mẹ ốm
   Tập đọc 4
   Tuần 1. Mẹ ốm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY