Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Giáo án Tập đọc 4 Giáo án Chính tả 4 Giáo án Luyện từ và câu 4 Giáo án Tập làm văn 4 Giáo án Kể chuyện 4 Giáo án Đạo đức 4 Giáo án Toán học 4 Giáo án Khoa học 4 Giáo án Kĩ thuật 4 Giáo án Lịch sử 4 Giáo án Địa lí 4 Giáo án An toàn giao thông 4 Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Giáo án Âm nhạc 4 Giáo án Mĩ thuật 4 Giáo án Thể dục 4 Giáo án Cùng học Tin học 4 Giáo án Hướng dẫn học Tin học 4 Giáo án Tiếng Anh 4 Giáo án Khác (Lớp 4) Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Bài giảng Tập đọc 4 Bài giảng Chính tả 4 Bài giảng Luyện từ và câu 4 Bài giảng Tập làm văn 4 Bài giảng Kể chuyện 4 Bài giảng Đạo đức 4 Bài giảng Toán học 4 Bài giảng Khoa học 4 Bài giảng Kĩ thuật 4 Bài giảng Lịch sử 4 Bài giảng Địa lí 4 Bài giảng An toàn giao thông 4 Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Bài giảng Âm nhạc 4 Bài giảng Mĩ thuật 4 Bài giảng Thể dục 4 Bài giảng Cùng học Tin học 4 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4 Bài giảng Tiếng Anh 4 Bài giảng Khác (Lớp 4) Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 4) Đề thi Tập đọc 4 Đề thi Chính tả 4 Đề thi Luyện từ và câu 4 Đề thi Tập làm văn 4 Đề thi Kể chuyện 4 Đề thi Đạo đức 4 Đề thi Toán học 4 Đề thi Khoa học 4 Đề thi Kĩ thuật 4 Đề thi Lịch sử 4 Đề thi Địa lí 4 Đề thi An toàn giao thông 4 Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 Đề thi Âm nhạc 4 Đề thi Mĩ thuật 4 Đề thi Thể dục 4 Đề thi Cùng học Tin học 4 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 4 Đề thi Tiếng Anh 4 Đề thi Khác (Lớp 4)

Bài giảng Lớp 4

 • Tuần 14. Thế nào là miêu tả?
  Tập làm văn 4
  Tuần 14. Thế nào là miêu tả?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 11

 • Luyện tập Trang 120
  Toán học 4
  Luyện tập Trang 120

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 22. Sầu riêng
  Tập đọc 4
  Tuần 22. Sầu riêng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?
  Tập đọc 4
  Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 4

 • Luyện từ và câu 4. Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
  Tập đọc 4
  Luyện từ và câu 4. Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 3

 • Tuần 6. Chị em tôi
  Tập đọc 4
  Tuần 6. Chị em tôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Những hạt thóc giống
  Tập đọc 4
  Tuần 5. Những hạt thóc giống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Gà Trống và Cáo
  Tập đọc 4
  Tuần 5. Gà Trống và Cáo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Tre Việt Nam
  Tập đọc 4
  Tuần 4. Tre Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Một người chính trực
  Tập đọc 4
  Tuần 4. Một người chính trực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Thư thăm bạn
  Tập đọc 4
  Tuần 3. Thư thăm bạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Người ăn xin
  Tập đọc 4
  Tuần 3. Người ăn xin

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Truyện cổ nước mình
  Tập đọc 4
  Tuần 2. Truyện cổ nước mình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • môn tập đọc
  Tập đọc 4
  môn tập đọc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 3

 • khoa hoc 4
  Khoa học 4
  khoa hoc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Con người cần gì để sống?
  Khoa học 4
  Bài 1. Con người cần gì để sống?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 67 - 68. Ôn tập: Thực vật và động vật
  Khoa học 4
  Bài 67 - 68. Ôn tập: Thực vật và động vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 2

 • Tuần 3. Viết thư
  Tập làm văn 4
  Tuần 3. Viết thư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
  Toán học 4
  Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước
  Khoa học 4
  Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • Hàng và lớp
  Toán học 4
  Hàng và lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 0

 • Hình thoi
  Toán học 4
  Hình thoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2018

  Xem: 2

 • Tuần 1. Mẹ ốm
  Tập đọc 4
  Tuần 1. Mẹ ốm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 2

 • Tuần 11. Ông Trạng thả diều
  Tập đọc 4
  Tuần 11. Ông Trạng thả diều

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 27. Con sẻ
  Tập đọc 4
  Tuần 27. Con sẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
  Cùng học Tin học 4
  Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cùng học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục
  HD học Tin học 4
  CĐ1. Bài 2. Các thao tác với thư mục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/7/2018

  Xem: 0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  Toán học 4
  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
  Toán học 4
  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Unit 4. When's your birthday?
  CT Bộ GDĐT 4
  Unit 4. When's your birthday?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Tính chất kết hợp của phép cộng
  Toán học 4
  Tính chất kết hợp của phép cộng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Đường đi Sa Pa
  Tập đọc 4
  Tuần 29. Đường đi Sa Pa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 13. Người tìm đường lên các vì sao
  Tập đọc 4
  Tuần 13. Người tìm đường lên các vì sao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 29. Đường đi Sa Pa
  Tập đọc 4
  Tuần 29. Đường đi Sa Pa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ
  Tập đọc 4
  Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 12. Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
  Tập đọc 4
  Tuần 12. Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Chị em tôi
  Tập đọc 4
  Tuần 6. Chị em tôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ
  Địa lí 4
  Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Tính từ
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 11. Tính từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
  Địa lí 4
  Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • Khoa học 4. Bài 1. Con người cần gì để sống?
  Khoa học 4
  Khoa học 4. Bài 1. Con người cần gì để sống?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 23. Dấu gạch ngang
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 23. Dấu gạch ngang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh
  Địa lí 4
  Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 25. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
  Tập đọc 4
  Tuần 25. Bài thơ về tiểu đội xe không kính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 20. Ôn tập
  Lịch sử 4
  Bài 20. Ôn tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. Dấu ngoặc kép
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 8. Dấu ngoặc kép

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 9. Động từ
  Luyện từ và câu 4
  Tuần 9. Động từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 41. Âm thanh
  Khoa học 4
  Bài 41. Âm thanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2018

  Xem: 0

 • Ki-lô-mét vuông
  Toán học 4
  Ki-lô-mét vuông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 41. Âm thanh
  Khoa học 4
  Bài 41. Âm thanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2018

  Xem: 0

 • Các số có sáu chữ số
  Toán học 4
  Các số có sáu chữ số

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Các chương trình khác (Lớp 4).Rung chuông vàng
  Các CT khác
  Các chương trình khác (Lớp 4).Rung chuông vàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY