Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Lớp 4 tuổi

 • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).lon len chau lai may cay
  Phát triển Thẩm mĩ
  Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).lon len chau lai may cay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • kham pha đoi ban tay
  Khám phá Khoa học
  kham pha đoi ban tay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • toán phân biệt trên, dưới, trước sau.
  Bài giảng khác
  toán phân biệt trên, dưới, trước sau.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • nặn côn trùng bé thích
  Bài giảng khác
  nặn côn trùng bé thích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • so 3
  Làm quen với Toán
  so 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • NVL MỞ MẦM NON
  Bài giảng khác
  NVL MỞ MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • SỐ 4
  Làm quen với Toán
  SỐ 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán (4 tuổi).
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Ôn số lượng và chữ số 1-2
  Phát triển Ngôn ngữ
  Ôn số lượng và chữ số 1-2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • NGUYÊN VẬT LIỆU MỞ BẰNG QUE KEM
  Bài giảng khác
  NGUYÊN VẬT LIỆU MỞ BẰNG QUE KEM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
  Phát triển Thẩm mĩ
  Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • Chữ e và ê.HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  Chữ e và ê.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • SỐ 3.HTTMQ
  Làm quen với Toán
  SỐ 3.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • CHỮ B. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ B. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • trò chuyện về người thân của bé
  Làm quen với Toán
  trò chuyện về người thân của bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ HOA
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ HOA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 20

 • HỌC CHỮ b. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  HỌC CHỮ b. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ a. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ a. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
  Khám phá Khoa học
  Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 5

 • THU HÚT CHA MẸ CHĂM SÓC TRẺ
  Bài giảng khác
  THU HÚT CHA MẸ CHĂM SÓC TRẺ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • BÀI HÁT
  Phát triển Thẩm mĩ
  BÀI HÁT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/7/2018

  Xem: 0

 • ĐỌC SỐ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5
  Làm quen với Toán
  ĐỌC SỐ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2018

  Xem: 0

 • Khám phá khoa học
  Khám phá Xã hội
  Khám phá khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • Tho ăn quả
  Phát triển Ngôn ngữ
  Tho ăn quả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ẢNH CON VỊT
  Bài giảng khác
  HÌNH ẢNH CON VỊT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • phát triển ngôn ngữ
  Bài giảng khác
  phát triển ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 0

 • phát triển ngôn ngữ
  Bài giảng khác
  phát triển ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 5

 • HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1
  Phát triển Ngôn ngữ
  HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 3

 • Tim hieu ve cac ptgt duong bo
  Bài giảng khác
  Tim hieu ve cac ptgt duong bo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • ke lai chuyen tich chu
  Bài giảng khác
  ke lai chuyen tich chu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • bác hồ của em
  Bài giảng khác
  bác hồ của em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • hoạt động điểm danh
  Bài giảng khác
  hoạt động điểm danh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án làm quen chữ cái s, x
  Bài giảng khác
  giáo án làm quen chữ cái s, x

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • BÉ BIẾT GÌ VỀ BIỂN
  Khám phá Khoa học
  BÉ BIẾT GÌ VỀ BIỂN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 1

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 2

 • thơ bé làm bao nhiêu nghề
  Phát triển Ngôn ngữ
  thơ bé làm bao nhiêu nghề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • phan biet hinh tronhinh vuonghinh tam giac hinh chu nhat
  Bài giảng khác
  phan biet hinh tronhinh vuonghinh tam giac hinh chu nhat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • TRÒ CHUỆN Ề GIA ĐÌNH BÉ
  Khám phá Khoa học
  TRÒ CHUỆN Ề GIA ĐÌNH BÉ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • chu đề giao thông
  Làm quen với Toán
  chu đề giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ nhà trẻ
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ nhà trẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Truyện Vì sao thỏ cụt đuôi
  Phát triển Ngôn ngữ
  Truyện Vì sao thỏ cụt đuôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • bài giảng chữ cái chữ g,y
  Bài giảng khác
  bài giảng chữ cái chữ g,y

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • bài giảng robinson moi 2018 cua toi xin dung tai
  Khám phá Xã hội
  bài giảng robinson moi 2018 cua toi xin dung tai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • su ky dieu cua nuoc
  Khám phá Xã hội
  su ky dieu cua nuoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • KPKH, Một số con vật trong gia đình
  Phát triển Ngôn ngữ
  KPKH, Một số con vật trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án lớp 5T khám phá về những chiếc lá
  Bài giảng khác
  giáo án lớp 5T khám phá về những chiếc lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • hoạt động làm quen với toán lớp mẫu giáo 5 tuổi
  Bài giảng khác
  hoạt động làm quen với toán lớp mẫu giáo 5 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • kham pha doi ban tay
  Khám phá Khoa học
  kham pha doi ban tay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • so 4
  Làm quen với Toán
  so 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY