Bài giảng Lớp 4 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BÀI THƠ CHIẾC CẦU MỚI
   Phát triển Ngôn ngữ
   BÀI THƠ CHIẾC CẦU MỚI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • SO SÁNH CHIỀU RỘNG
   Làm quen với Toán
   SO SÁNH CHIỀU RỘNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • NGHỀ BÁC SĨ
   Khám phá Khoa học
   NGHỀ BÁC SĨ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG
   Làm quen với Toán
   CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • MỘT NGÀY CỦA MẸ
   Khám phá Khoa học
   MỘT NGÀY CỦA MẸ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đề gia đình
   Phát triển Ngôn ngữ
   chủ đề gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 13

  • tìm hiểu luật giao thông
   Bài giảng khác
   tìm hiểu luật giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • BAI THO TAM SU CAI MUI
   Phát triển Ngôn ngữ
   BAI THO TAM SU CAI MUI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 3

  • Cậu bé mũi dài
   Phát triển Ngôn ngữ
   Cậu bé mũi dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Bài thơ tâm sự cái mũi
   Phát triển Ngôn ngữ
   Bài thơ tâm sự cái mũi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 6

  • Giáo án điẹn tử kpkh phân biêt nhóm bạn trai - bạn gái
   Khám phá Khoa học
   Giáo án điẹn tử kpkh phân biêt nhóm bạn trai - bạn gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 1

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Mầm non bai giang dien tu chu diem dong vat
   Khám phá Khoa học
   Mầm non bai giang dien tu chu diem dong vat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • đọc thơ nắng bốn mùa trẻ 4-5 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   đọc thơ nắng bốn mùa trẻ 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái a ă â
   Lớp 4 tuổi
   làm quen chữ cái a ă â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).lon len chau lai may cay
   Phát triển Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).lon len chau lai may cay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • kham pha đoi ban tay
   Khám phá Khoa học
   kham pha đoi ban tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • toán phân biệt trên, dưới, trước sau.
   Bài giảng khác
   toán phân biệt trên, dưới, trước sau.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • nặn côn trùng bé thích
   Bài giảng khác
   nặn côn trùng bé thích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • so 3
   Làm quen với Toán
   so 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 1

  • NVL MỞ MẦM NON
   Bài giảng khác
   NVL MỞ MẦM NON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • SỐ 4
   Làm quen với Toán
   SỐ 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (4 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Ôn số lượng và chữ số 1-2
   Phát triển Ngôn ngữ
   Ôn số lượng và chữ số 1-2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 1

  • NGUYÊN VẬT LIỆU MỞ BẰNG QUE KEM
   Bài giảng khác
   NGUYÊN VẬT LIỆU MỞ BẰNG QUE KEM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
   Phát triển Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2018

   Xem: 0

  • Chữ e và ê.HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Chữ e và ê.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • SỐ 3.HTTMQ
   Làm quen với Toán
   SỐ 3.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • CHỮ B. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ B. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • trò chuyện về người thân của bé
   Làm quen với Toán
   trò chuyện về người thân của bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2018

   Xem: 0

  • CHỮ HOA
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ HOA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2018

   Xem: 20

  • HỌC CHỮ b. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   HỌC CHỮ b. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2018

   Xem: 0

  • CHỮ a. HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ a. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 1 - Lớp 4
   Khám phá Khoa học
   Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Giáo án Tuần 1 - Lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 5

  • THU HÚT CHA MẸ CHĂM SÓC TRẺ
   Bài giảng khác
   THU HÚT CHA MẸ CHĂM SÓC TRẺ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2018

   Xem: 0

  • BÀI HÁT
   Phát triển Thẩm mĩ
   BÀI HÁT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2018

   Xem: 0

  • ĐỌC SỐ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5
   Làm quen với Toán
   ĐỌC SỐ ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2018

   Xem: 0

  • Khám phá khoa học
   Khám phá Xã hội
   Khám phá khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • Tho ăn quả
   Phát triển Ngôn ngữ
   Tho ăn quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2018

   Xem: 0

  • HÌNH ẢNH CON VỊT
   Bài giảng khác
   HÌNH ẢNH CON VỊT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2018

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngữ
   Bài giảng khác
   phát triển ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2018

   Xem: 5

  • phát triển ngôn ngữ
   Bài giảng khác
   phát triển ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2018

   Xem: 5

  • HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1
   Phát triển Ngôn ngữ
   HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: TRUYỆN “VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THỦY LỚP: CHỒI 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 3

  • Tim hieu ve cac ptgt duong bo
   Bài giảng khác
   Tim hieu ve cac ptgt duong bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 4

  • ke lai chuyen tich chu
   Bài giảng khác
   ke lai chuyen tich chu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 1

  • bác hồ của em
   Bài giảng khác
   bác hồ của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • hoạt động điểm danh
   Bài giảng khác
   hoạt động điểm danh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • giáo án làm quen chữ cái s, x
   Bài giảng khác
   giáo án làm quen chữ cái s, x

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 2

  • BÉ BIẾT GÌ VỀ BIỂN
   Khám phá Khoa học
   BÉ BIẾT GÌ VỀ BIỂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY