Bài giảng Lớp 4 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • trò truyện về luật lệ giao thông
   Khám phá Khoa học
   trò truyện về luật lệ giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • trò truyện về biển báo giao thông
   Khám phá Khoa học
   trò truyện về biển báo giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • giáo án tìm hiểu một số loại rau 4 tuổi
   Làm quen với Toán
   giáo án tìm hiểu một số loại rau 4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Truyện Thỏ con đi học
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện Thỏ con đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • thơ tết đang vào nhà Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ tết đang vào nhà Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • tăng cường tiếng việt mầm non
   Bài giảng khác
   tăng cường tiếng việt mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • trò chuyện về một số PTGT đường hàng không
   Khám phá Khoa học
   trò chuyện về một số PTGT đường hàng không

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học mua xuan be vui tet (4 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học mua xuan be vui tet (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi
   Làm quen với Toán
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • LQCC h,k Chủ đề thực vật 5-6 tuổi
   Bài giảng khác
   LQCC h,k Chủ đề thực vật 5-6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • trò chuyên về 1 số loai rau,củ, quả
   Khám phá Khoa học
   trò chuyên về 1 số loai rau,củ, quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • phát riên ngon ngử dạy trẻ vận động cho tôi đi lam mua với
   Phát triển Ngôn ngữ
   phát riên ngon ngử dạy trẻ vận động cho tôi đi lam mua với

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2019

   Xem: 0

  • Nhận biết
   Phát triển Ngôn ngữ
   Nhận biết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Ngôn ngữ
   Làm quen với Toán
   Ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Tuan 7 Cach viet ten nguoi ten dia li Viet Nam
   Khám phá Khoa học
   Tuan 7 Cach viet ten nguoi ten dia li Viet Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • sự kỳ diệu của nam châm
   Khám phá Khoa học
   sự kỳ diệu của nam châm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Lớp Nhỡ
   Khám phá Khoa học
   Lớp Nhỡ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • khám phá nghề trồng lúa
   Khám phá Xã hội
   khám phá nghề trồng lúa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • phân biệt hình tròn, vuông , tam giác , chữ nhật
   Làm quen với Toán
   phân biệt hình tròn, vuông , tam giác , chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Thơ làm bác sĩ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ làm bác sĩ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • mam non lớp 4 tuổi làm quen với toán số 4 t1
   Khám phá Xã hội
   mam non lớp 4 tuổi làm quen với toán số 4 t1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • KHỐI CẦU. HTTMQ
   Làm quen với Toán
   KHỐI CẦU. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • truyện cáo thỏ và gà trống
   Bài giảng khác
   truyện cáo thỏ và gà trống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • học đếm
   Làm quen với Toán
   học đếm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với toán đếm nhận biết số lượng 4
   Làm quen với Toán
   Làm quen với toán đếm nhận biết số lượng 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 5 vnen bài 62 chu vi hình tròn
   Phát triển Ngôn ngữ
   toan hoc 5 vnen bài 62 chu vi hình tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Nnhan thuc(4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Nnhan thuc(4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Nhận thức (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Nhận thức (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Khám phá Xã hội
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Nhận thức (3 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Nhận thức (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án thơ mẹ và cô
   Bài giảng khác
   giáo án thơ mẹ và cô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • tô màu ngôi nhà
   Phát triển Thẩm mĩ
   tô màu ngôi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngũ cho trẻ 4-5 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   phát triển ngôn ngũ cho trẻ 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • NIỀM VUI LÀ GI?
   Phát triển Ngôn ngữ
   NIỀM VUI LÀ GI?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá một số nghề phổ biến
   Khám phá Khoa học
   Khám phá một số nghề phổ biến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Nước và cách sử dụng tiết kiệm nước
   Khám phá Khoa học
   Nước và cách sử dụng tiết kiệm nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Thơ Tết đang vào nhà
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Tết đang vào nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi tiếng anh
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học .tìm hiểu về lào cai(4 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học .tìm hiểu về lào cai(4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
   Phát triển Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • đếm đến 3 nhận biết các nhóm có 3 đối tượng
   Làm quen với Toán
   đếm đến 3 nhận biết các nhóm có 3 đối tượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giao án PTNN Thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"
   Phát triển Ngôn ngữ
   Giao án PTNN Thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Giao án chuyện gấu con chia quà
   Phát triển Ngôn ngữ
   Giao án chuyện gấu con chia quà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (3tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (3tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án điện tử thơ " hoa kết trái"
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án điện tử thơ " hoa kết trái"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án điện tử thơ "bé làm bao nhiêu nghề"
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án điện tử thơ "bé làm bao nhiêu nghề"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN BÀI THƠ BÀN TAY CÔ GIÁO LỚP LÁ
   Bài giảng khác
   GIÁO ÁN BÀI THƠ BÀN TAY CÔ GIÁO LỚP LÁ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • thơ trăng sáng mầm non 4 tuổi.
   Bài giảng khác
   thơ trăng sáng mầm non 4 tuổi.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi). Làm quen chữ cái i, t
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (5 tuổi). Làm quen chữ cái i, t

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY