Bài giảng Lớp 4 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • bac tham nha chau
   Phát triển Ngôn ngữ
   bac tham nha chau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • tro truyen ve thu do Ha Noi
   Phát triển Ngôn ngữ
   tro truyen ve thu do Ha Noi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • tho em vẽ bác hồ
   Khám phá Xã hội
   tho em vẽ bác hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • LQVH: Sự tích mùa Xuân
   Lớp 4 tuổi
   LQVH: Sự tích mùa Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Truyện kể cây vú sữa
   Khám phá Xã hội
   Truyện kể cây vú sữa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • thuc vat cay vu sua
   Làm quen với Toán
   thuc vat cay vu sua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5.
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (4 tuổi) đêm đén 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • giao an truyen hai anh em
   Bài giảng khác
   giao an truyen hai anh em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ (3 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
   Lớp 4 tuổi
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • CHUYỆN HOA HỒNG VÀ CỎ MỰC
   Lớp 4 tuổi
   CHUYỆN HOA HỒNG VÀ CỎ MỰC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • GIỌNG HÓT CHIM SƠN CA
   Lớp 4 tuổi
   GIỌNG HÓT CHIM SƠN CA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • THƠ MÈO ĐI CÂU CÁ
   Lớp 4 tuổi
   THƠ MÈO ĐI CÂU CÁ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • THƠ EM YÊU NHÀ EM
   Phát triển Ngôn ngữ
   THƠ EM YÊU NHÀ EM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (4-5 tuổi). Chợ nổi Cái Răng
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (4-5 tuổi). Chợ nổi Cái Răng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với số 5
   Khám phá Khoa học
   Làm quen với số 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • chuyên đề vệ sinh
   Khám phá Khoa học
   chuyên đề vệ sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục âm nhạc (4 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Giáo dục âm nhạc (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  • Truyện giọt nước Tí Xíu
   Lớp 4 tuổi
   Truyện giọt nước Tí Xíu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • thơ bác thăm nhà cháu
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ bác thăm nhà cháu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).thơ Bốn mùa ở đâu
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).thơ Bốn mùa ở đâu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Phát triển nhận thức
   Phát triển Thẩm mĩ
   Phát triển nhận thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • khám phá khoa học: Quá trình phát triển của cây từ hạt 4 tuổi
   Khám phá Khoa học
   khám phá khoa học: Quá trình phát triển của cây từ hạt 4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • số 4 tiết 2
   Làm quen với Toán
   số 4 tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • truyện quả táo Bác Hồ
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyện quả táo Bác Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • giáo án truyện Hạt đỗ sót
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án truyện Hạt đỗ sót

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • khám phá khoa hoc
   Khám phá Khoa học
   khám phá khoa hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ truyện Xe lu và xe ca
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ truyện Xe lu và xe ca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ truyện Kiến con đi xe ô tô.
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ truyện Kiến con đi xe ô tô.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Thể dục: Bật chụm, tách chân qua 5 ô
   Bài giảng khác
   Thể dục: Bật chụm, tách chân qua 5 ô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • 132
   Lớp 4 tuổi
   132

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÂY
   Lớp 4 tuổi
   QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÂY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • thơ tết đang vào nhà
   Bài giảng khác
   thơ tết đang vào nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).: Mot so PTGT đường bộ
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).: Mot so PTGT đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Truyện qua đường
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện qua đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2019

   Xem: 0

  • trò truyện về luật lệ giao thông
   Khám phá Khoa học
   trò truyện về luật lệ giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • trò truyện về biển báo giao thông
   Khám phá Khoa học
   trò truyện về biển báo giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • giáo án tìm hiểu một số loại rau 4 tuổi
   Làm quen với Toán
   giáo án tìm hiểu một số loại rau 4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Truyện Thỏ con đi học
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện Thỏ con đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • thơ tết đang vào nhà Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ tết đang vào nhà Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • tăng cường tiếng việt mầm non
   Bài giảng khác
   tăng cường tiếng việt mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • trò chuyện về một số PTGT đường hàng không
   Khám phá Khoa học
   trò chuyện về một số PTGT đường hàng không

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học mua xuan be vui tet (4 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học mua xuan be vui tet (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY