Bài giảng Lớp 4 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 4 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 4 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • phát triển ngôn ngũ cho trẻ 4-5 tuổi
   Phát triển Ngôn ngữ
   phát triển ngôn ngũ cho trẻ 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • NIỀM VUI LÀ GI?
   Phát triển Ngôn ngữ
   NIỀM VUI LÀ GI?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá một số nghề phổ biến
   Khám phá Khoa học
   Khám phá một số nghề phổ biến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Nước và cách sử dụng tiết kiệm nước
   Khám phá Khoa học
   Nước và cách sử dụng tiết kiệm nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Thơ Tết đang vào nhà
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Tết đang vào nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi tiếng anh
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học .tìm hiểu về lào cai(4 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học .tìm hiểu về lào cai(4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
   Phát triển Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • đếm đến 3 nhận biết các nhóm có 3 đối tượng
   Làm quen với Toán
   đếm đến 3 nhận biết các nhóm có 3 đối tượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giao án PTNN Thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"
   Phát triển Ngôn ngữ
   Giao án PTNN Thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Giao án chuyện gấu con chia quà
   Phát triển Ngôn ngữ
   Giao án chuyện gấu con chia quà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (3tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (3tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án điện tử thơ " hoa kết trái"
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án điện tử thơ " hoa kết trái"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án điện tử thơ "bé làm bao nhiêu nghề"
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án điện tử thơ "bé làm bao nhiêu nghề"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN BÀI THƠ BÀN TAY CÔ GIÁO LỚP LÁ
   Bài giảng khác
   GIÁO ÁN BÀI THƠ BÀN TAY CÔ GIÁO LỚP LÁ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • thơ trăng sáng mầm non 4 tuổi.
   Bài giảng khác
   thơ trăng sáng mầm non 4 tuổi.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi). Làm quen chữ cái i, t
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (5 tuổi). Làm quen chữ cái i, t

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án âm nhạc (4 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Giáo án âm nhạc (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Đề tài: Tìm hiểu bé lớn lên thế nào và cần gì để khỏe mạnh
   Khám phá Khoa học
   Đề tài: Tìm hiểu bé lớn lên thế nào và cần gì để khỏe mạnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • Thơ Ước mơ của tý
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Ước mơ của tý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • lớp MG Nhỡ trung tâm
   Phát triển Ngôn ngữ
   lớp MG Nhỡ trung tâm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, kỹ năng xã hội (4 tuổi).
   Phát triển Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, kỹ năng xã hội (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Thơ cây dây leo
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ cây dây leo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • giao an mam non tho tham nha ba
   Bài giảng khác
   giao an mam non tho tham nha ba

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 1

  • giao an phat trien thẩm mỹ lớp mẫu giáo 4-5 tuoi
   Phát triển Thẩm mĩ
   giao an phat trien thẩm mỹ lớp mẫu giáo 4-5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Chữ U Ư(4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Chữ U Ư(4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • mam non TCXH chia sẻ, an ủi
   Bài giảng khác
   mam non TCXH chia sẻ, an ủi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi thơ em yeu chú bộ đội tiết 2
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi thơ em yeu chú bộ đội tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi giáo án điện tử tich chu
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi giáo án điện tử tich chu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • lớp 4 tuổi giáo án truyện hoa mào gà
   Phát triển Ngôn ngữ
   lớp 4 tuổi giáo án truyện hoa mào gà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • ca nha thuong nhau 2016-2017.ppt
   Bài giảng khác
   ca nha thuong nhau 2016-2017.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • doc tho
   Phát triển Ngôn ngữ
   doc tho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).
   Phát triển Thẩm mĩ
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • thơ mẹ của me
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ mẹ của me

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng
   Làm quen với Toán
   So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • thơ chim câu
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ chim câu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • truyen nâng tien mua
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyen nâng tien mua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • Mầm non - KPKH một số con vât sống trong rừng
   Phát triển Thẩm mĩ
   Mầm non - KPKH một số con vât sống trong rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Thơ " Chú cuội"
   Bài giảng khác
   Thơ " Chú cuội"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án số 3 tiết 1
   Bài giảng khác
   giáo án số 3 tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • tìm hiểu về nước
   Khám phá Khoa học
   tìm hiểu về nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • TIM HIEU NGÀY 20/10
   Khám phá Khoa học
   TIM HIEU NGÀY 20/10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • so sánh sự băng nhau của 2 doi tuọng
   Làm quen với Toán
   so sánh sự băng nhau của 2 doi tuọng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY