Bài giảng Lớp 5

Thư viện bài giảng
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

chuỗi ngọc lam

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chu vi hình tròn.

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 32. Tơ sợi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 14. Giao thông vận tải

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Tỉ số phần trăm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 32. Tơ sợi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 31. Chất dẻo

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 10. Nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 15. MRVT: Hạnh phúc

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

bài 28 xi măng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 29. Thuỷ tinh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
CT Thí điểm 5

Unit 7: My favourite sports and games

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

PHIEU DANH GIA

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

bản tự kiểm cá nhân 2017

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 23. Châu Phi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Toán học 5

Tuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình tròn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Diện tích hình thang

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Cộng hai số thập phân

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 17. Châu Á

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 17. Ôn tập về viết đơn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 5

Bài 18. Trang trí hình chữ nhật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 77

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lý

Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lý

Bài 12. Công nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lý

Bài 14. Giao thông vận tải

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lý

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 30. Cao su

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 5. Where will you be this weekend?

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Tỉ số phần trăm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 29. Thuỷ tinh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 28. Xi măng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 14. Giao thông vận tải

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 15. Thương mại và du lịch

 • 3 tháng trước
 • 0