Bài giảng Lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Hướng dẫn học Tin học 5 Giáo án Lịch sử 5 Giáo án Âm nhạc 5 Giáo án Khác (Lớp 5) Giáo án Tin học 5 Giáo án Kể chuyện 5 Giáo án Kĩ thuật 5 Giáo án Tập đọc 5 Giáo án Khoa học 5 Giáo án Tập làm văn 5 Giáo án Luyện từ và câu 5 Giáo án Đạo đức 5 Giáo án Mĩ thuật 5 Giáo án Toán học 5 Giáo án Cùng học Tin học 5 Giáo án An toàn giao thông 5 Giáo án Địa lí 5 Giáo án Tiếng Anh 5 Giáo án Thể dục 5 Giáo án Chính tả 5 Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 5) Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 Bài giảng Hướng dẫn học Tin học 5 Bài giảng Lịch sử 5 Bài giảng Âm nhạc 5 Bài giảng Khác (Lớp 5) Bài giảng Tin học 5 Bài giảng Kể chuyện 5 Bài giảng Kĩ thuật 5 Bài giảng Tập đọc 5 Bài giảng Khoa học 5 Bài giảng Tập làm văn 5 Bài giảng Luyện từ và câu 5 Bài giảng Đạo đức 5 Bài giảng Mĩ thuật 5 Bài giảng Toán học 5 Bài giảng Cùng học Tin học 5 Bài giảng An toàn giao thông 5 Bài giảng Địa lí 5 Bài giảng Tiếng Anh 5 Bài giảng Thể dục 5 Bài giảng Chính tả 5 Bài giảng Giáo án theo Tuần (Lớp 5) Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 Đề thi Hướng dẫn học Tin học 5 Đề thi Lịch sử 5 Đề thi Âm nhạc 5 Đề thi Khác (Lớp 5) Đề thi Tin học 5 Đề thi Kể chuyện 5 Đề thi Kĩ thuật 5 Đề thi Tập đọc 5 Đề thi Khoa học 5 Đề thi Tập làm văn 5 Đề thi Luyện từ và câu 5 Đề thi Đạo đức 5 Đề thi Mĩ thuật 5 Đề thi Toán học 5 Đề thi Cùng học Tin học 5 Đề thi An toàn giao thông 5 Đề thi Địa lí 5 Đề thi Tiếng Anh 5 Đề thi Thể dục 5 Đề thi Chính tả 5 Đề thi Giáo án theo Tuần (Lớp 5) Đề thi Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5
  • CĐ5. Bài 1. Làm quen với phần mềm MuseScore
   HD học Tin học 5
   CĐ5. Bài 1. Làm quen với phần mềm MuseScore

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Tiết 6. HH: Con chim hay hót
   Âm nhạc 5
   Tiết 6. HH: Con chim hay hót

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Tiết 26. HH: Em vẫn nhớ trường xưa
   Âm nhạc 5
   Tiết 26. HH: Em vẫn nhớ trường xưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập
   Lịch sử 5
   Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 1

  • Tuần 29. Con gái
   Tập đọc 5
   Tuần 29. Con gái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Tranh làng Hồ
   Tập đọc 5
   Tuần 27. Tranh làng Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Quãng đường
   Toán học 5
   Quãng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Châu Âu
   Địa lí 5
   Bài 20. Châu Âu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 16. Where's the post office? - Lesson 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 16. Where's the post office? - Lesson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Chia số đo thời gian cho một số
   Toán học 5
   Chia số đo thời gian cho một số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về số tự nhiên - trang 147
   Toán học 5
   Ôn tập về số tự nhiên - trang 147

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Toán 5. Tiết 132: Quãng đường
   Toán học 5
   Toán 5. Tiết 132: Quãng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 144
   Toán học 5
   Luyện tập chung Trang 144

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • mrvt truyền thống tuần 27
   Luyện từ và câu 5
   mrvt truyền thống tuần 27

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Đất nước
   Tập đọc 5
   Tuần 27. Đất nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 141
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 141

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Quãng đường
   Toán học 5
   Quãng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 23-24. MRVT: Trật tự - An ninh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt
   Khoa học 5
   Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Nghĩa thầy trò
   Tập đọc 5
   Tuần 26. Nghĩa thầy trò

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 5
   Tập đọc 5
   Tập đọc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 55. Sự sinh sản của động vật
   Khoa học 5
   Bài 55. Sự sinh sản của động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 1

  • Bài 56. Sự sinh sản của côn trùng
   Khoa học 5
   Bài 56. Sự sinh sản của côn trùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 29. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 29. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 51. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
   Khoa học 5
   Bài 51. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Phép trừ
   Toán học 5
   Phép trừ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Mùa thảo quả
   Tập đọc 5
   Tuần 12. Mùa thảo quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • sự sinh sản của thực vật có hoa
   Khoa học 5
   sự sinh sản của thực vật có hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 1

  • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập
   Lịch sử 5
   Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
   Lịch sử 5
   Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
   Tập đọc 5
   Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 7. You’re sleeping
   Family and Friends 5
   Unit 7. You’re sleeping

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 7. You’re sleeping
   Family and Friends 5
   Unit 7. You’re sleeping

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
   Chính tả 5
   Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Cộng số đo thời gian
   Toán học 5
   Cộng số đo thời gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư
   Địa lí 5
   Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 144
   Toán học 5
   Luyện tập chung Trang 144

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 26. Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30. Ôn tập về tả con vật
   Tập làm văn 5
   Tuần 30. Ôn tập về tả con vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam
   Tập đọc 5
   Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 144
   Toán học 5
   Luyện tập chung Trang 144

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Thời gian
   Toán học 5
   Thời gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt
   Khoa học 5
   Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 1

  • Tuần 27. Ôn tập về tả cây cối
   Tập làm văn 5
   Tuần 27. Ôn tập về tả cây cối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY