Bài giảng Lớp 5

Thư viện bài giảng
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 12. Hành trình của bầy ong

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 13. Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. MRVT: Bảo vệ môi trường

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 14. Hạt gạo làng ta

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 14. Phòng bệnh viêm não

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 9. Đất Cà Mau

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

BÓ HOA TANG CO PPT.

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 5. Từ đồng âm

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 11. Quan hệ từ

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 8. Trước cổng trời

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 14. Luyện tập về biên bản cuộc họp

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 14. Chuỗi ngọc lam

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Luyện tập Trang 68

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học

Bài 22. Tre, mây, song

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử

Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

TUẦN 11. BÀI 22. TRE, MÂY, SONG

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

TUẦN 12. MÙA THẢO QUẢ

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử

Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử

Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lý

Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sản

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 22. Tre, mây, song

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Lịch sử 5

Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 14. Ôn tập về từ loại tt

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 14. Ôn tập về từ loại

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Mĩ thuật 5

mỹ thuật lớp 5 bài môi trường

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. MRVT: Bảo vệ môi trường

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
CT Bộ GDĐT 5

Unit 9. What did you see at the zoo?

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 5

Bài 12. Công nghiệp

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Cùng học Tin học 5.

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Kể chuyện 5

Tuần 14. Pa-xtơ và em bé

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 25. Nhôm

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập đọc 5

Tuần 14. Hạt gạo làng ta

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử

Bài 13. Công nghiệp (tiếp theo)

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 12. Cấu tạo của bài văn tả người

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khoa học 5

Bài 18. Phòng tránh bị xâm hại

 • 25 ngày trước
 • 0