Bài giảng Lớp 5 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • KPKH
   Phát triển Ngôn ngữ
   KPKH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • phát triển thể chất
   Bài giảng khác
   phát triển thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • số 5 tiết 2
   Làm quen với Toán
   số 5 tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • trò chuyện về các kiểu nhà
   Khám phá Xã hội
   trò chuyện về các kiểu nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Phát triển Thẩm mĩ
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • bai giang cac nguon nuoc
   Bài giảng khác
   bai giang cac nguon nuoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • bai giang tjo chiec bong
   Bài giảng khác
   bai giang tjo chiec bong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • mam non  nhận biết chữ cái e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non nhận biết chữ cái e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • ĐI CẦU ĐI QUÁN
   Bài giảng khác
   ĐI CẦU ĐI QUÁN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • CON ĐƯỜNG CỦA BÉ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CON ĐƯỜNG CỦA BÉ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • BÉ TẬP LÀM THỢ XÂY
   Khám phá Khoa học
   BÉ TẬP LÀM THỢ XÂY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • KPKH làm quen một số nghề quyen thuộc lơp 5-6 tuôi
   Bài giảng khác
   KPKH làm quen một số nghề quyen thuộc lơp 5-6 tuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đê gia đình Khám phá Xã hội (5 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   chủ đê gia đình Khám phá Xã hội (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • lop 5 âm nhạc cả nhà đều yêu
   Bài giảng khác
   lop 5 âm nhạc cả nhà đều yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Thơ: Bé Ơi
   Bài giảng khác
   Thơ: Bé Ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • câu truyện cậu bé mũi dài
   Phát triển Ngôn ngữ
   câu truyện cậu bé mũi dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • truyện gấu con bị đau răng
   Bài giảng khác
   truyện gấu con bị đau răng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Buôn Làng Quê Em
   Khám phá Khoa học
   Buôn Làng Quê Em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái e, ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái e, ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 1

  • PTNN
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 4

  • bài giảng tạo hình
   Bài giảng khác
   bài giảng tạo hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng khác
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • bài giảng điện tử dạy hát cô và mẹ lớp 3 tuổi
   Phát triển Thẩm mĩ
   bài giảng điện tử dạy hát cô và mẹ lớp 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 1

  • VĐTN Cháu yêu bà, NH : Khúc hát ru người mẹ trẻ
   Bài giảng khác
   VĐTN Cháu yêu bà, NH : Khúc hát ru người mẹ trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án làm quen chữ cái o ô ơ
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án làm quen chữ cái o ô ơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án điện tử vận động theo nhạc bài mùa xuân. mẫu giáo 5-6 tuổi
   Bài giảng khác
   giáo án điện tử vận động theo nhạc bài mùa xuân. mẫu giáo 5-6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • bài thơ mầm bác hồ của em
   Bài giảng khác
   bài thơ mầm bác hồ của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • lam quen chu cai a,ă,â
   Phát triển Ngôn ngữ
   lam quen chu cai a,ă,â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 1

  • Làm quen với cc u ư (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với cc u ư (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với cv(5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với cv(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án thi giáo viên giỏi cấp trường hay
   Làm quen với Toán
   Giáo án thi giáo viên giỏi cấp trường hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 3

  • Giáo án hay
   Phát triển Ngôn ngữ
   Giáo án hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • giữa vòng gió thơm
   Bài giảng khác
   giữa vòng gió thơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC X, S
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC X, S

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC P, Q
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC P, Q

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Lam quen chu cai v, r
   Phát triển Ngôn ngữ
   Lam quen chu cai v, r

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCV x, s.
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCV x, s.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • PTNN u, ư
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN u, ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC p,q
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC p,q

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC i, t, c
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC i, t, c

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • PTNN CC g, y
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN CC g, y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC A,Ă, Â
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC A,Ă, Â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC s,x
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC s,x

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC h, k
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC h, k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • PTNN v, r
   Phát triển Ngôn ngữ
   PTNN v, r

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC b d đ
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQCC b d đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • mam non 4 tuổi
   Bài giảng khác
   mam non 4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • LQCC (5 tuổi).
   Khám phá Xã hội
   LQCC (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Chuyển thể kịch bản
   Phát triển Ngôn ngữ
   Chuyển thể kịch bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi thể dục
   Lớp 5 tuổi
   lop 5 tuoi thể dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY