Bài giảng Lớp 5 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • giáo thơ Cháu yêu bà
   Bài giảng khác
   giáo thơ Cháu yêu bà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngữ - làm quen chữ cái hk 5 tuổi
   Phát triển Thẩm mĩ
   phát triển ngôn ngữ - làm quen chữ cái hk 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 1

  • làm quen chũ cái hk
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chũ cái hk

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi phát triển thể chất- bật xa
   Bài giảng khác
   lop 5 tuoi phát triển thể chất- bật xa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • mam non lớp 5 tuổi phát triển ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ
   mam non lớp 5 tuổi phát triển ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • Phát triển nhận thức (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển nhận thức (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • LQVH thơ " Mẹ của em"
   Phát triển Ngôn ngữ
   LQVH thơ " Mẹ của em"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • ĐẾM ĐẾN 9 NHẬN BIẾT SỐ 9
   Bài giảng khác
   ĐẾM ĐẾN 9 NHẬN BIẾT SỐ 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • BÌA GIÁO Á. HTTMQ
   Bài giảng khác
   BÌA GIÁO Á. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • CHỮ b.HTTMQ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CHỮ b.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • lop 3
   Bài giảng khác
   lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • tìm hieu tet nguyen dan
   Khám phá Xã hội
   tìm hieu tet nguyen dan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • LQCC D
   Bài giảng khác
   LQCC D

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • vận động theo nhạc lớn lên cháu lái máy cày
   Bài giảng khác
   vận động theo nhạc lớn lên cháu lái máy cày

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • lam quen chu cái 5 tuổi
   Làm quen với Toán
   lam quen chu cái 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • tạo hình : Vẽ xoong, nồi
   Phát triển Thẩm mĩ
   tạo hình : Vẽ xoong, nồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2019

   Xem: 0

  • MN Bình Nghĩa
   Phát triển Thẩm mĩ
   MN Bình Nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Phân loại rác
   Khám phá Xã hội
   Phân loại rác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái h, k
   Phát triển Ngôn ngữ
   làm quen chữ cái h, k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • thơ bao nhiêu là cá
   Phát triển Ngôn ngữ
   thơ bao nhiêu là cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen động vật nuôi trong gia đình
   Khám phá Khoa học
   Làm quen động vật nuôi trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ Cây rau của thỏ út(5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ Cây rau của thỏ út(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • chữ h
   Phát triển Ngôn ngữ
   chữ h

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • số 8 tiết 1
   Làm quen với Toán
   số 8 tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 2

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Làm quen với Toán
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen văn học lớp 5 tuổi
   Làm quen với Toán
   Làm quen văn học lớp 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • kpkh chu bo doi
   Bài giảng khác
   kpkh chu bo doi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • số 5
   Làm quen với Toán
   số 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • tìm hiểu về gia đình bé yêu
   Khám phá Xã hội
   tìm hiểu về gia đình bé yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • tìm hieu mot so kieu nha
   Khám phá Xã hội
   tìm hieu mot so kieu nha

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • âm nhạc con chuôn chuồn 5 tuổi
   Phát triển Thẩm mĩ
   âm nhạc con chuôn chuồn 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với văn học (5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen với văn học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • chu tho tinh khon
   Phát triển Ngôn ngữ
   chu tho tinh khon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ Truyện Chú dê đen(5 tuổi).
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ Truyện Chú dê đen(5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)làm quen chữ cái u, ư.
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi)làm quen chữ cái u, ư.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6,nhận biết số 6
   Phát triển Ngôn ngữ
   đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6,nhận biết số 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • . làm quen chữ cái l m n
   Khám phá Khoa học
   . làm quen chữ cái l m n

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án làm quen chữ cái b d đ
   Khám phá Khoa học
   giáo án làm quen chữ cái b d đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • giao án mua cho mẹ xem
   Bài giảng khác
   giao án mua cho mẹ xem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • số 8, tiết 1
   Làm quen với Toán
   số 8, tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa học (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 3

  • Khám phá Khoa họ
   Khám phá Khoa học
   Khám phá Khoa họ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • KHÁM PHÁ CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 5T
   Khám phá Khoa học
   KHÁM PHÁ CÁC GIÁC QUAN CỦA BÉ 5T

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • làm quen một số con vật nuôi trong gia đình trẻ 3-4 tuổi
   Bài giảng khác
   làm quen một số con vật nuôi trong gia đình trẻ 3-4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • bai giang đien tử
   Bài giảng khác
   bai giang đien tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • LQVT 5 tuổi- số 7 tiết 3 chủ đề chú bộ đội
   Làm quen với Toán
   LQVT 5 tuổi- số 7 tiết 3 chủ đề chú bộ đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY