Bài giảng Lớp 5 tuổi

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Khám phá Xã hội (5 tuổi): Một số luật giao thông đường bộ phổ biến
   Khám phá Xã hội
   Khám phá Xã hội (5 tuổi): Một số luật giao thông đường bộ phổ biến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Làm quen chữ cái e - ê
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái e - ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Làm quen số 7
   Làm quen với Toán
   Làm quen số 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Làm quen chữ cái mn
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen chữ cái mn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • tập làm quen với các con số
   Làm quen với Toán
   tập làm quen với các con số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • papoi123
   Phát triển Ngôn ngữ
   papoi123

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Làm quen với Toán
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Khám phá Khoa học
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • - MN Vĩnh Bình
   Phát triển Ngôn ngữ
   - MN Vĩnh Bình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • - MN Vĩnh Bình
   Làm quen với Toán
   - MN Vĩnh Bình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • MN VINH BINH
   Làm quen với Toán
   MN VINH BINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • mam non giáo án âm nhạc lớp 4 tuổi
   Phát triển Thẩm mĩ
   mam non giáo án âm nhạc lớp 4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • tìm hiểu về 4 mùa và thứ tự các mùa trong năm
   Khám phá Khoa học
   tìm hiểu về 4 mùa và thứ tự các mùa trong năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Truyện Giọt nước tí xíu
   Lớp 5 tuổi
   Truyện Giọt nước tí xíu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá vòng tuần hoàn của nước
   Lớp 5 tuổi
   Khám phá vòng tuần hoàn của nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • Truyện Hồ nước và mây
   Lớp 5 tuổi
   Truyện Hồ nước và mây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • Kể chuyện Sự tích hồ gươm
   Lớp 5 tuổi
   Kể chuyện Sự tích hồ gươm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • LQCC s-x
   Lớp 5 tuổi
   LQCC s-x

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • Tìm hiểu Vạn Ninh quê em
   Lớp 5 tuổi
   Tìm hiểu Vạn Ninh quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • Vẽ cảnh đẹp quê hương
   Lớp 5 tuổi
   Vẽ cảnh đẹp quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • LQCC v-r
   Lớp 5 tuổi
   LQCC v-r

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá biển quê em
   Lớp 5 tuổi
   Khám phá biển quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • Truyện Yết Kiêu
   Lớp 5 tuổi
   Truyện Yết Kiêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • Truyện: Cá Chép con
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện: Cá Chép con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • Toán dài ngắn 3 tuổi
   Bài giảng khác
   Toán dài ngắn 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • giáo án dài ngăn 3 tuổi
   Bài giảng khác
   giáo án dài ngăn 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • giáo án làm quen chữ cái u ư
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án làm quen chữ cái u ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Lớp 5 tuổi
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • LQCC: h - k
   Lớp 5 tuổi
   LQCC: h - k

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ: Cây dừa
   Lớp 5 tuổi
   Thơ: Cây dừa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • TRUYỆN MÓN QUÀ CỦA CÔ GIÁO
   Lớp 5 tuổi
   TRUYỆN MÓN QUÀ CỦA CÔ GIÁO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi của sân chơi: Rung chuông vàng
   Khám phá Khoa học
   Trò chơi của sân chơi: Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Tạo nhóm đối tượng có số lượng 10
   Làm quen với Toán
   Tạo nhóm đối tượng có số lượng 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá một số hiện tượng thiên nhiên
   Lớp 5 tuổi
   Khám phá một số hiện tượng thiên nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá vòng tuần hoàn của nước
   Lớp 5 tuổi
   Khám phá vòng tuần hoàn của nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ mùa hạ tuyệt vời
   Lớp 5 tuổi
   Thơ mùa hạ tuyệt vời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ Ảnh Bác
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ Ảnh Bác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • mam non nhà trẻ biểu diễn bài bé và hoa chủ đề cây rau và những bông hoa đẹp
   Bài giảng khác
   mam non nhà trẻ biểu diễn bài bé và hoa chủ đề cây rau và những bông hoa đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá PTGT đương thủy
   Lớp 5 tuổi
   Khám phá PTGT đương thủy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Địa lí 7. Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh
   Lớp 5 tuổi
   Địa lí 7. Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • mùa hạ tuyệt vời
   Phát triển Ngôn ngữ
   mùa hạ tuyệt vời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Gà tơ đi học
   Phát triển Ngôn ngữ
   Gà tơ đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • hoạt động góc
   Khám phá Xã hội
   hoạt động góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tiếng anh lớp mầm
   Phát triển Ngôn ngữ
   Phát triển Tiếng anh lớp mầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với chữ cái o,ô,ơ
   Phát triển Ngôn ngữ
   Làm quen với chữ cái o,ô,ơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • giáo án làm quen chữ cáu u,ư
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án làm quen chữ cáu u,ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • giáo án thơ "Hoa cúc vàng"
   Phát triển Ngôn ngữ
   giáo án thơ "Hoa cúc vàng"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • Thơ vẽ quê hương
   Phát triển Ngôn ngữ
   Thơ vẽ quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • đếm và so sánh trong phạm vi 10
   Làm quen với Toán
   đếm và so sánh trong phạm vi 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  • truyên niền vui bất ngờ.
   Phát triển Ngôn ngữ
   truyên niền vui bất ngờ.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY