Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Lớp 5 tuổi hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Lớp 5 tuổi

 • Làm quen chu cái U,Ư chủ đề nghề nghiệp
  Phát triển Ngôn ngữ
  Làm quen chu cái U,Ư chủ đề nghề nghiệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • 3 cách viết _ 29 chữ cái
  Phát triển Ngôn ngữ
  3 cách viết _ 29 chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • Phát triển nhận thức (5 tuổi).
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển nhận thức (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ẢNH TRUNG THU.HTTMQ
  Bài giảng khác
  HÌNH ẢNH TRUNG THU.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ
  Làm quen với Toán
  HÌNH CHỮ NHẬT. HTTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với văn học (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  Làm quen với văn học (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Chữ cái (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Du lịch
  Khám phá Khoa học
  Du lịch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • Quan sát đồ dùng trong gia đình
  Làm quen với Toán
  Quan sát đồ dùng trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán. HTTMQ
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • BÉ HỌC CHỮ.HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  BÉ HỌC CHỮ.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • CHỮ E. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ E. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • CHỮ C. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ C. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).cả nhà thương nhau
  Phát triển Thẩm mĩ
  Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).cả nhà thương nhau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 0

 • dia li 9
  Khám phá Khoa học
  dia li 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/8/2018

  Xem: 0

 • toan hoc 2
  Khám phá Khoa học
  toan hoc 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học (5 tuổi).
  Khám phá Khoa học
  Khám phá Khoa học (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2018

  Xem: 0

 • CHỮ. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • TOÁN SỐ 8
  Làm quen với Toán
  TOÁN SỐ 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • MỘT SỐ LOẠI HOA NGÀY TẾT .
  Khám phá Khoa học
  MỘT SỐ LOẠI HOA NGÀY TẾT .

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2018

  Xem: 0

 • Chữ c. HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  Chữ c. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • CHỮ HOA .HTTMQ
  Phát triển Ngôn ngữ
  CHỮ HOA .HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 24

 • lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ
  lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2018

  Xem: 5

 • Làm quen với Toán (5 tuổi)
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 7

 • SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT
  Làm quen với Toán
  SỐ 6 CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 3

 • TRUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
  Phát triển Ngôn ngữ
  TRUYỆN: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/7/2018

  Xem: 0

 • CÂU ĐỐ MẦM NON
  Bài giảng khác
  CÂU ĐỐ MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2018

  Xem: 0

 • SỐ ĐẾM TỪ 1-10
  Làm quen với Toán
  SỐ ĐẾM TỪ 1-10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2018

  Xem: 0

 • bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).
  Làm quen với Toán
  bảng chữ cái tiếng việt (5 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) Giáo án các nét chữ cái rời dành thiết kế bài giảng điện tử
  Phát triển Ngôn ngữ
  Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi) Giáo án các nét chữ cái rời dành thiết kế bài giảng điện tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

 • Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá
  Làm quen với Toán
  Chữ in hoa, in thường, viết thường_Lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • nhan biet khoi cau, khoi tru
  Phát triển Ngôn ngữ
  nhan biet khoi cau, khoi tru

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 0

 • KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON
  Bài giảng khác
  KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8
  Làm quen với Toán
  Làm quen với Toán (5 tuổi) Đếm, nhận biết số8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • Phát triển Thẩm mỹ 5 tuổi
  Phát triển Thẩm mĩ
  Phát triển Thẩm mỹ 5 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Thẩm mĩ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Làm quen với Toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 8

 • tao hinh vẽ PTGT theo ý thích
  Làm quen với Toán
  tao hinh vẽ PTGT theo ý thích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • làm quen với toán số 6 (t1)
  Làm quen với Toán
  làm quen với toán số 6 (t1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • VẼ LÁ CỜ MẪU
  Bài giảng khác
  VẼ LÁ CỜ MẪU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 2

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Khám phá Khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • một số luật giao thông dường bộ
  Khám phá Khoa học
  một số luật giao thông dường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • sắp xếp theo quy tắc
  Khám phá Khoa học
  sắp xếp theo quy tắc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • làm quen chữ chái h, k
  Khám phá Khoa học
  làm quen chữ chái h, k

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • số 7 tiết 1
  Khám phá Khoa học
  số 7 tiết 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án số 6 tiêt 3
  Khám phá Khoa học
  giáo án số 6 tiêt 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị nga
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị nga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 4

 • lê thị nga
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị nga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê thị nga
  Phát triển Ngôn ngữ
  lê thị nga

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY