Bài giảng Lớp 5 tuổi

Thư viện bài giảng 5-6 tuổi
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Truyện chiếc ấm sành nởhoa

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

giáo án mầm non 5 tuổi chữ cái e ê

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen với Toán số 8 tiết 1

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

đếm đến 6 nhận biết số lượng trong phạm vi 6

 • 21 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

nhôm

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

LQVH: TRUYỆN: BA CÔ GÁI

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

KPKH: TRÒ CHUYỆN VỀ ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

lớp 5 tuổi tạo hinh bé yêu động vật

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

tiếng anh

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Khám phá Khoa học

Bộ phận trên cơ thể

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

lqvt

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

chiếc áo

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

bài giảng khác mẫu giáo 5- 6 tuổi

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

TRUYỆN CẬU BÉ MŨI DÀI

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

THƠ GIỮA VÒNG GIÓ THƠM

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

LQCC a- ă -â

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

giáo dục âm nhac

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

lop 5 tuoi số 9 tiết 3

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

số 8 tiết 1

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

Đếm đến 3, tạo nhóm có 3 đối tượng, nhận biết số 3

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Phtriển Tcảm, Thmỹ

Thơ: Cô giáo của em

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Giáo án chữ cái

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Giáo án chữ cái

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

THƠ : ONG VÀ BƯỚM

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

trò chuyện về người thân của bé

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Bài thơ món quà nhỏ xinh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Làm quen chữ cái ê, ê

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

tập tô chữ cái u ư

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

THƠ

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

câu chuyện mot phen so hay

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

vẽ công trình xây dựng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Khám phá Khoa học

Khám phá (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

làm quen chữ u,ư

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
BG khác

làm quen chữ u,ư

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

CÂY TRE TRĂM ĐỐT

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ LQ b, d, đ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ b,d, đ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

toán số 6 T 1 mầm non 5 tuổi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Làm quen với Toán

Làm quen với Toán (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Lớp 5 tuổi

Khám phá Xã hội (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Giáo án âm nhạc.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi). LÀM QUEN CHỮ CÁI

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Thẩm mĩ

Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Lớp 5 tuổi.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

làm quen chữ cái e, ê

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

giao an 5 tuoi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Làm quen với Toán

Bé làm quen vơi hình khối

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

số 4

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Lớp 5 tuổi

chữ c, b dễ thương

 • một tháng trước
 • 0