Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Luyện từ và câu 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Luyện từ và câu 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Luyện từ và câu 5

 • Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 6. Dùng từ đồng âm để chơi chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 8-9. MRVT: Thiên nhiên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Từ đồng âm
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. Từ đồng âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Từ đồng âm
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. Từ đồng âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 12-13. Luyện tập về quan hệ từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Từ đồng âm
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. Từ đồng âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 14. Ôn tập về từ loại
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 14. Ôn tập về từ loại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Từ đồng âm
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. Từ đồng âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Từ đồng âm
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. Từ đồng âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • TỪ ĐỒNG ÂM
  Luyện từ và câu 5
  TỪ ĐỒNG ÂM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Quan hệ từ
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 11. Quan hệ từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Từ đồng nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 1. Từ đồng nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Từ đồng âm
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. Từ đồng âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. MRVT: Hoà bình
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. MRVT: Hoà bình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Mở rộng vốn từ: Truyền thống
  Luyện từ và câu 5
  Mở rộng vốn từ: Truyền thống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. MRVT: Hoà bình
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. MRVT: Hoà bình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Từ đồng âm
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. Từ đồng âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác (gọn nhất)
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác (gọn nhất)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Từ đồng âm
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. Từ đồng âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 6. MRVT: Hữu nghị - Hợp tác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 4. Từ trái nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 4. Từ trái nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện từ& câu lớp 5 -tuận
  Luyện từ và câu 5
  Luyện từ& câu lớp 5 -tuận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 26-27. MRVT: Truyền thống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Từ đồng âm
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. Từ đồng âm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 1-2-3. Luyện tập về từ đồng nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. MRVT: Hoà bình
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. MRVT: Hoà bình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. MRVT: Nhân dân
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 3. MRVT: Nhân dân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. MRVT: Hoà bình
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 5. MRVT: Hoà bình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • LTVC TUAN 5
  Luyện từ và câu 5
  LTVC TUAN 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. MRVT: Nhân dân
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 3. MRVT: Nhân dân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • tuần 2- tiết 2 Luyện tập về từ đòng nghĩa
  Luyện từ và câu 5
  tuần 2- tiết 2 Luyện tập về từ đòng nghĩa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Luyện từ và câu 5. Tuần 15-16. Tổng kết vốn từ
  Luyện từ và câu 5
  Luyện từ và câu 5. Tuần 15-16. Tổng kết vốn từ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • Tuần 19. Cách nối các vế câu ghép
  Luyện từ và câu 5
  Tuần 19. Cách nối các vế câu ghép

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY